Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Us Silica Holdings - SLCA CFD

  11.35
  2.49%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 11.64
  Άνοιγμα* 11.51
  Μεταβολή 1 έτους* -16.96%
  Εύρος ημέρας* 11.35 - 11.57
  Εύρος 52 εβδ. 8.72-21.54
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 615.22K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.44M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 979.67M
  Αναλογία P/E 38.09
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 75.71M
  Έσοδα 1.40B
  EPS 0.34
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.74
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 11.35 -0.25 -2.16% 11.60 11.68 11.34
  Mar 1, 2024 11.64 0.13 1.13% 11.51 11.88 11.46
  Feb 29, 2024 11.46 0.02 0.17% 11.44 11.85 11.41
  Feb 28, 2024 11.41 -0.06 -0.52% 11.47 11.66 11.19
  Feb 27, 2024 11.77 1.00 9.29% 10.77 11.84 10.53
  Feb 26, 2024 10.66 0.18 1.72% 10.48 10.68 10.39
  Feb 23, 2024 10.64 0.37 3.60% 10.27 10.67 10.27
  Feb 22, 2024 10.50 -0.10 -0.94% 10.60 10.71 10.49
  Feb 21, 2024 10.76 0.20 1.89% 10.56 10.88 10.50
  Feb 20, 2024 10.67 0.12 1.14% 10.55 10.82 10.48
  Feb 16, 2024 10.75 0.02 0.19% 10.73 10.88 10.59
  Feb 15, 2024 10.84 0.64 6.27% 10.20 10.86 10.20
  Feb 14, 2024 10.29 0.00 0.00% 10.29 10.43 10.17
  Feb 13, 2024 10.27 -0.10 -0.96% 10.37 10.62 10.20
  Feb 12, 2024 10.53 0.26 2.53% 10.27 10.61 10.27
  Feb 9, 2024 10.30 -0.03 -0.29% 10.33 10.38 10.22
  Feb 8, 2024 10.42 0.28 2.76% 10.14 10.48 10.06
  Feb 7, 2024 10.20 -0.06 -0.58% 10.26 10.39 10.13
  Feb 6, 2024 10.32 0.23 2.28% 10.09 10.35 10.00
  Feb 5, 2024 10.12 -0.07 -0.69% 10.19 10.22 10.05

  Us Silica Holdings Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1525.15 1103.88 845.885 1474.48 1577.3
  Έσοδα 1525.15 1103.88 845.885 1474.48 1577.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1031.61 761.798 548.522 1133.29 1163.13
  Ακαθάριστο Εισόδημα 493.534 342.081 297.363 341.184 414.169
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1354.19 1075.94 965.497 1827.43 1740.83
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 182.414 152.813 150.719 150.848 146.971
  Depreciation / Amortization 140.166 161.131 155.568 179.444 148.832
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.202 110.688 363.847 281.899
  Λειτουργικά Έσοδα 170.954 27.935 -119.612 -352.955 -163.533
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -77.598 -71.157 -79.885 -95.472 -70.564
  Άλλο, Καθαρό 10.643 6.146 24.05 19.519 4.144
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 103.999 -37.076 -175.147 -428.908 -229.953
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 77.84 -34.321 -137.44 -329.757 -200.821
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.336 0.56 1.028 0.675 0.013
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 78.176 -33.761 -136.412 -329.082 -200.808
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 22.318 0 0
  Καθαρά Κέρδη 78.176 -33.761 -114.094 -329.082 -200.808
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 78.176 -33.761 -136.412 -329.082 -200.808
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 78.176 -33.761 -114.094 -329.082 -200.808
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 78.176 -33.761 -114.094 -329.082 -200.808
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 77.67 74.35 73.634 73.253 76.453
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.00651 -0.45408 -1.85257 -4.4924 -2.62655
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.16668 -0.34992 -0.74521 -0.83044 0.64159
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.3
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 406.784 442.24 412.934 418.813 388.513
  Έσοδα 406.784 442.24 412.934 418.813 388.513
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 249.453 282.69 272.172 280.595 259.605
  Ακαθάριστο Εισόδημα 157.331 159.55 140.762 138.218 128.908
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 322.013 357.682 351.084 359.953 338.428
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39.014 39.606 45.71 44.858 44.108
  Depreciation / Amortization 33.546 35.386 33.202 34.5 34.715
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα 84.771 84.558 61.85 58.86 50.085
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -25.987 -24.061 -22.821 -20.174 -17.43
  Άλλο, Καθαρό 2.497 -2.352 3.437 3.576 2.099
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 61.281 58.145 42.466 42.262 34.754
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 46.144 44.572 31.516 32.003 22.835
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.115 0.076 0.074 0.068 0.073
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 46.259 44.648 31.59 32.071 22.908
  Καθαρά Κέρδη 46.259 44.648 31.59 32.071 22.908
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 46.259 44.648 31.59 32.071 22.908
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 46.259 44.648 31.59 32.071 22.908
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 46.259 44.648 31.59 32.071 22.908
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 78.338 78.292 77.94 77.77 77.966
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.59051 0.57028 0.40531 0.41238 0.29382
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.6043 0.63846 0.43103 0.43281 0.31417
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 657.284 575.915 486.313 509.04 600.237
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 280.845 239.425 150.92 185.74 202.498
  Μετρητά & Ισοδύναμα 280.845 239.425 150.92 185.74 202.498
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 208.631 202.759 207.562 182.713 217.686
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 203.992 177.744 164.626 169.198 191.684
  Συνολικό Απόθεμα 147.626 115.713 104.684 124.432 162.087
  Προπληρωθέντα Εξοδα 20.182 18.018 23.147 16.155 17.966
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2214.58 2219.6 2246.95 2553.23 2900.84
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1221.21 1300.89 1405.56 1570.69 1826.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2321.13 2286.18 2244.96 2277.29 2326.13
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1099.92 -985.295 -839.402 -706.61 -499.823
  Υπεραξία, Καθαρό 185.649 185.649 185.649 273.524 261.34
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 140.809 150.054 159.582 183.815 194.626
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9.63 7.095 9.842 16.17 18.334
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 271.95 205.871 194.895 335.398 261.339
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 182.555 134.494 90.564 181.029 178.804
  Δεδουλευμένα Έξοδα 51.145 47.645 43.962 94.178 37.596
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 19.535 18.285 42.042 18.463 13.327
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18.715 5.447 13.545 15.111 31.612
  Σύνολο Οφειλών 1517.9 1615.39 1631.69 1848.02 1856.02
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1037.46 1193.14 1197.66 1213.98 1246.43
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1035.31 1190.65 1197.36 1213.98 1246.43
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.153 2.485 0.295 0.003
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 64.636 44.774 49.386 38.585 137.239
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 135.842 161.737 178.215 248.686 203.53
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 696.685 604.215 615.26 705.217 1044.82
  Κοινή Μετοχή 0.854 0.845 0.827 0.823 0.818
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1234.83 1218.57 1200.02 1185.12 1169.38
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -351.084 -429.26 -395.496 -279.956 67.854
  Treasury Stock - Common -186.196 -186.294 -181.615 -180.912 -178.215
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.723 0.349 -8.479 -19.854 -15.02
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2214.58 2219.6 2246.95 2553.23 2900.84
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 75.7385 75.0333 73.9866 73.602 73.1488
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 8.009 9.868 11.531 11.363 7.484
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Payable/Accrued 4.782 26.617
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 594.88 557.138 534.833 657.284 671.22
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 222.435 186.961 139.494 280.845 267.133
  Μετρητά & Ισοδύναμα 222.435 186.961 139.494 280.845 267.133
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 183.434 194.679 226.395 208.631 236.231
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 181.506 192.306 222.043 203.992 233.434
  Συνολικό Απόθεμα 162.636 161.82 152.419 147.626 143.198
  Προπληρωθέντα Εξοδα 26.375 13.678 16.525 20.182 24.658
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2100.97 2081.37 2069.92 2214.58 2247.59
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1175.31 1192.3 1201.07 1221.21 1238.38
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2362.91 2349.39 2331.68 2321.13 2314.32
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1187.59 -1157.09 -1130.61 -1099.92 -1075.94
  Υπεραξία, Καθαρό 185.649 185.649 185.649 185.649 185.649
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 133.75 136.097 138.452 140.809 143.105
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.383 10.182 9.921 9.63 9.239
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 208.987 198.385 226.658 271.95 280.445
  Payable/Accrued 161.797 156.973 178.738 216.239 222.665
  Δεδουλευμένα Έξοδα 19.49 19.654 19.101 19.773 19.255
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 19.763 10.152 13.59 19.535 22.77
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.937 11.606 15.229 16.403 15.755
  Σύνολο Οφειλών 1282.64 1294.14 1335.95 1517.9 1587.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 847.849 871.913 897.013 1037.46 1089.71
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 846.027 870.621 895.261 1035.31 1086.6
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.822 1.292 1.752 2.153 3.117
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 94 85.444 73.304 64.636 53.135
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6.69 7.117 7.583 8.009 8.499
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 125.116 131.284 131.391 135.842 155.804
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 818.332 787.223 733.974 696.685 659.999
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.877 0.877 0.876 0.854 0.853
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1245.55 1241.83 1238.1 1234.83 1230.29
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -233.268 -260.177 -306.436 -351.084 -382.674
  Treasury Stock - Common -196.406 -196.162 -196.116 -186.196 -185.657
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1.578 0.857 -2.448 -1.723 -2.816
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2100.97 2081.37 2069.92 2214.58 2247.59
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 77.1332 77.1123 77.0637 75.7385 75.6161
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 77.84 -34.321 -115.122 -329.757 -200.821
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 262.716 169.347 -3.403 147.809 310.706
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 140.166 161.131 155.568 179.444 148.832
  Deferred Taxes 20.94 -7.493 -61.805 -101.682 -31.07
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 17.789 19.643 85.996 312.743 258.609
  Cash Taxes Paid -14.809 -12.994 -39.908 -14.741 5.373
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 71.235 64.65 73.695 87.286 66.769
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 5.981 30.387 -68.04 87.061 135.156
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -50.953 -29.856 -27.564 -120.393 -1066.88
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -53.562 -30.517 -34.917 -122.289 -349.861
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2.609 0.661 7.353 1.896 -717.018
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -170.343 -50.986 -3.853 -44.174 574.104
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.476 -6.126 0.493 1.561 -35.587
  Total Cash Dividends Paid -0.164 -0.026 -6.185 -18.592 -19.912
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.955 0.105 0 0.128 -148.408
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -166.658 -44.939 1.839 -27.271 778.011
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 41.42 88.505 -34.82 -16.758 -182.069
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 44.572 77.84 46.324 14.321 -8.514
  Cash From Operating Activities 40.902 262.716 169.46 103.181 15.079
  Cash From Operating Activities 35.386 140.166 106.964 72.464 37.749
  Deferred Taxes 8.899 20.94 9.789 2.413 -15.312
  Non-Cash Items 6.737 17.789 15.547 12.948 8.517
  Cash Taxes Paid 0.354 -14.809 -16.152 -19.543 -20.403
  Cash Interest Paid 21.401 71.235 49.913 31.606 15.702
  Changes in Working Capital -54.692 5.981 -9.164 1.035 -7.361
  Cash From Investing Activities -18.931 -50.953 -26.863 -15.957 -6.383
  Capital Expenditures -19.036 -53.562 -29.034 -17.705 -7.097
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.105 2.609 2.171 1.748 0.714
  Cash From Financing Activities -163.322 -170.343 -114.889 -14.27 -8.353
  Financing Cash Flow Items -51.219 -4.476 -3.521 -2.951 -2.405
  Total Cash Dividends Paid -0.001 -0.164 -0.163 -0.163 -0.151
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.955 0.956 0.533 0.083
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -112.102 -166.658 -112.161 -11.689 -5.88
  Net Change in Cash -141.351 41.42 27.708 72.954 0.343
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 16.662 12849220 361555 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.9447 6897846 175265 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 6.1845 4769287 332040 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 5.1317 3957408 425700 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3166 3328836 -85495 2023-06-30 LOW
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 2.5786 1988556 -144764 2023-06-30 LOW
  Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.9727 1521279 -161644 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9309 1489043 65106 2023-06-30 LOW
  Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.9279 1486746 -61867 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4675 1131712 190186 2023-06-30 LOW
  THRC Management, LLC Investment Advisor 1.467 1131294 1131294 2022-03-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.4339 1105750 67075 2023-06-30 LOW
  Shinn (Bryan Adair) Individual Investor 1.4335 1105495 -41501 2023-09-12 LOW
  PGIM Quantitative Solutions LLC Investment Advisor 1.3215 1019086 373690 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.2939 997836 178346 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2006 925847 99326 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 1.0275 792398 -727090 2023-06-30 HIGH
  ACK Asset Management LLC Hedge Fund 0.9726 750000 750000 2023-06-30 MED
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.9721 749661 54561 2023-06-30 LOW
  Teacher Retirement System of Texas Pension Fund 0.9568 737870 -41865 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Specialty Mining & Metals (NEC)

  24275 Katy Freeway, Suite 600
  KATY
  TEXAS 77494
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου