Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά
 

Συναλλαγές US Cocoa Spot CFD

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W

Trader sentiment

% Buyers % Sellers
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0450%
  Περιθώριο. Η επένδυσή σας $1,000.00
  Νυχτερινό τέλοςΧρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.45) -0.0450 %
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0172%
  Περιθώριο. Η επένδυσή σας $1,000.00
  Νυχτερινό τέλοςΧρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.17) 0.0172 %
 • Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
 • Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
 • Νόμισμα USD
 • Περιθώριο 10%
 • Χρηματιστήριο United States of America
 • Ώρες συναλλαγών (UTC)
  Mon - Fri: 08:45 - 17:30
 • Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

Trade commodities with leverage

Commodities are available to trade with up to 10:1 leverage. Start trading with as little as $100 to control a position of $1000

Commodities CFDs

 • Trade 24/5 on a wide range of commodities

 • Buy and sell commodities to take advantage of rises and falls in price

Profit and loss control

You can easily define Stops and Limits to request positions to close at a specified price.

Set up price alerts to be informed of big moves.

You might be interested in