Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Unity Biotech - UBX CFD

  1.4636
  2.01%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0428
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.4936
  Άνοιγμα* 1.4936
  Μεταβολή 1 έτους* -33.62%
  Εύρος ημέρας* 1.4636 - 1.4936
  Εύρος 52 εβδ. 1.46-5.72
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 66.69K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.02M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 28.87M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 16.79M
  Έσοδα N/A
  EPS -3.65
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.85
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 1.4936 0.0000 0.00% 1.4936 1.4936 1.4936
  Apr 18, 2024 1.4936 0.0000 0.00% 1.4936 1.5036 1.4936
  Apr 17, 2024 1.4936 0.0000 0.00% 1.4936 1.5036 1.4936
  Apr 16, 2024 1.4936 0.0000 0.00% 1.4936 1.5036 1.4936
  Apr 15, 2024 1.4936 -0.0200 -1.32% 1.5136 1.5136 1.4936
  Apr 12, 2024 1.5036 0.0100 0.67% 1.4936 1.5036 1.4936
  Apr 11, 2024 1.4936 0.0000 0.00% 1.4936 1.5036 1.4936
  Apr 10, 2024 1.4936 -0.0200 -1.32% 1.5136 1.5536 1.4936
  Apr 9, 2024 1.5236 -0.0300 -1.93% 1.5536 1.5736 1.4936
  Apr 8, 2024 1.5436 -0.0200 -1.28% 1.5636 1.5736 1.5336
  Apr 5, 2024 1.5336 -0.0300 -1.92% 1.5636 1.5636 1.5136
  Apr 4, 2024 1.5536 0.0000 0.00% 1.5536 1.5936 1.5536
  Apr 3, 2024 1.5736 -0.0100 -0.63% 1.5836 1.5936 1.5436
  Apr 2, 2024 1.5736 -0.0600 -3.67% 1.6336 1.6336 1.5736
  Apr 1, 2024 1.6336 -0.0100 -0.61% 1.6436 1.6436 1.5936
  Mar 28, 2024 1.6036 -0.0200 -1.23% 1.6236 1.6436 1.5736
  Mar 27, 2024 1.6136 -0.0100 -0.62% 1.6236 1.6236 1.6136
  Mar 26, 2024 1.5936 0.0000 0.00% 1.5936 1.6136 1.5736
  Mar 25, 2024 1.5436 -0.0500 -3.14% 1.5936 1.5936 1.5436
  Mar 22, 2024 1.5436 0.0200 1.31% 1.5236 1.5436 1.5136

  Unity Biotech Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 UNITY Biotechnology Inc Earnings Release
  Q1 2024 UNITY Biotechnology Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  UNITY Biotechnology Inc Annual Shareholders Meeting
  UNITY Biotechnology Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, August 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 UNITY Biotechnology Inc Earnings Release
  Q2 2024 UNITY Biotechnology Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0.236 4.784 0 0 0
  Έσοδα 0.236 4.784 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 57.608 61.249 93.93 89.651 79.465
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.949 23.056 24.025 20.046 16.016
  Έρευνα & Ανάπτυξη 36.859 38.393 67.309 70.957 58.907
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.2 -0.2 2.629 0
  Λειτουργικά Έσοδα -57.372 -56.465 -93.93 -89.651 -79.465
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.338 -3.077 -0.096 3.289 3.312
  Άλλο, Καθαρό -0.217 -1.183 0.182 4.185 -0.245
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -59.927 -60.725 -93.844 -82.177 -76.398
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -59.927 -60.725 -93.844 -82.177 -76.398
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -59.927 -60.725 -93.844 -82.177 -76.398
  Καθαρά Κέρδη -59.927 -60.725 -93.844 -82.177 -76.398
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -59.927 -60.725 -93.844 -82.177 -76.398
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -59.927 -60.725 -93.844 -82.177 -76.398
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -59.927 -60.725 -93.844 -82.177 -76.398
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.49442 5.58159 5.08649 4.36248 2.82699
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6.31181 -10.8795 -18.4497 -18.8372 -27.0245
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6.33288 -10.9153 -17.9328 -18.8372 -27.0245
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Other Operating Expenses, Total 0 0 -0.033 -1.352 4.542
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0.236
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11.962 10.453 13.917 13.13 12.494
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.433 4.818 5.28 4.922 4.941
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6.529 5.835 8.637 8.208 7.553
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.2 0
  Other Operating Expenses, Total 0
  Λειτουργικά Έσοδα -11.962 -10.453 -13.917 -13.13 -12.258
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.174 -0.147 -0.186 -0.537 -0.836
  Άλλο, Καθαρό -0.069 -0.265 -0.066 -0.041 -0.043
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -12.205 -10.865 -14.169 -13.708 -13.137
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -12.205 -10.865 -14.169 -13.708 -13.137
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12.205 -10.865 -14.169 -13.708 -13.137
  Καθαρά Κέρδη -12.205 -10.865 -14.169 -13.708 -13.137
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -12.205 -10.865 -14.169 -13.708 -13.137
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -12.205 -10.865 -14.169 -13.708 -13.137
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -12.205 -10.865 -14.169 -13.708 -13.137
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.4258 14.3129 14.1915 10.0721 6.92478
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.84606 -0.75911 -0.99841 -1.36099 -1.8971
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.84606 -0.77308 -0.99841 -1.36099 -1.8971
  Έσοδα 0 0 0 0.236
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 96.535 90.504 100.866 129.487 172.965
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 94.795 88.075 97.699 127.488 171.135
  Μετρητά & Ισοδύναμα 12.736 32.905 17.807 37.473 15.399
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 82.059 55.17 79.892 90.015 155.736
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.74 1.879 3.167 1.999 1.83
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 124.35 124.712 156.319 151.221 181.375
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 26.867 31.228 36.136 16.636 6.238
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 39.621 43.486 45.878 22.952 9.888
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -12.754 -12.258 -9.742 -6.316 -3.65
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 1.993 17.871 3.025 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.948 0.987 1.446 2.073 2.172
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 19.62 16.617 14.463 17.216 16.582
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.79 1.985 2.558 5.185 4.847
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.354 10.398 11.905 9.006 7.92
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 1.179 0 2.98 3.737
  Σύνολο Οφειλών 57.502 65.143 73.439 30.514 20.682
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.891 18.409 24.508 0 0.046
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 26.991 30.117 34.468 13.298 4.054
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 66.848 59.569 82.88 120.707 160.693
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.006 0.005 0.005 0.004
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 527.049 459.631 422.379 366.695 324.663
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -459.951 -400.024 -339.299 -245.455 -163.278
  Unrealized Gain (Loss) -0.251 -0.044 0.005 0.09 -0.095
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 -0.21 -0.628 -0.601
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 124.35 124.712 156.319 151.221 181.375
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 14.2153 6.29919 5.32532 4.72271 4.24143
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 9.476 3.055 0 0.045 0.078
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.046
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.891 18.409 24.508
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.55
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 49.538 72.966 86.381 96.535 102.724
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 45.939 69.092 83.392 94.795 98.94
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7.876 19.118 22.972 12.736 22.576
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38.063 49.974 60.42 82.059 76.364
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.599 3.874 2.989 1.74 3.234
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 69.27 101.008 114.255 124.35 136.393
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18.836 25.242 26.053 26.867 27.717
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.899 0.896 0 4.98
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.896 0.901 0.925 0.948 0.972
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8.633 22.222 21.858 19.62 16.774
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.149 1.449 1.47 1.79 2.444
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.484 7.069 7.326 8.354 7.554
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 13.704 13.062 9.476 6.776
  Σύνολο Οφειλών 33.064 51.601 55.627 57.502 57.828
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 4.082 7.619 10.891 13.262
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 4.082 7.619 10.891 13.262
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 24.431 25.297 26.15 26.991 27.792
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 36.206 49.407 58.628 66.848 78.565
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 534.57 532.563 529.593 527.049 524.623
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -498.31 -483.021 -470.816 -459.951 -445.784
  Unrealized Gain (Loss) -0.055 -0.136 -0.15 -0.251 -0.275
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 69.27 101.008 114.255 124.35 136.393
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 14.6149 14.5955 14.3592 14.2153 14.0363
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.55
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -60.725 -93.844 -82.177 -76.398 -44.656
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -45.06 -78.333 -72.421 -56.623 -38.358
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.88 3.449 2.663 2.18 1.304
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 13.416 16.616 3.532 12.468 2.67
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.631 -4.554 3.561 5.127 2.324
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 39.313 -5.208 67.953 -72.206 -86.305
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.195 -0.646 -1.586 -1.264 -1.689
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 39.508 -4.562 69.539 -70.942 -84.616
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 20.845 63.875 27.438 136.93 42.775
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 20.703 39.356 27.511 139.31 42.83
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.142 24.519 -0.073 0.821 -0.055
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 15.098 -19.666 22.97 8.101 -81.888
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -3.201
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.37 0.773
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -18.915 -60.725 -50.032 -33.582 -15.756
  Cash From Operating Activities -14.972 -45.06 -40.031 -28.475 -15.091
  Cash From Operating Activities 0.627 2.88 2.209 1.501 0.757
  Non-Cash Items 2.288 13.416 10.638 5.389 2.669
  Cash Interest Paid 0.518 2.37 1.779 1.182 0.584
  Changes in Working Capital 1.028 -0.631 -2.846 -1.783 -2.761
  Cash From Investing Activities -5.817 39.313 30.235 13.083 14.062
  Capital Expenditures 0 -0.195 -0.188 -0.09 -0.014
  Other Investing Cash Flow Items, Total -5.817 39.508 30.423 13.173 14.076
  Cash From Financing Activities 4.33 20.845 13.983 11.083 10.064
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 4.33 20.703 13.773 10.873 10.064
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.142 0.21 0.21 0
  Net Change in Cash -16.459 15.098 4.187 -4.309 9.035

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Unity Biotech Company profile

  Σχετικά με την Unity Biotech

  Η Unity Biotechnology, Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου. Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου προγραμμάτων που στοχεύουν σε συγκεκριμένους βιολογικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στις ασθένειες της γήρανσης. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στη δημιουργία γεροντολυτικών φαρμάκων για την επιλεκτική εξάλειψη των γερασμένων κυττάρων και συνεπώς τη θεραπεία ασθενειών της γήρανσης, όπως οφθαλμολογικές ασθένειες, με την ευκαιρία να διερευνήσει τη νευρολογία και άλλους θεραπευτικούς τομείς. Το προϊόν της Εταιρείας περιλαμβάνει τα UBX1325, UBX2089 και UBX2050. Το UBX1325 είναι ένα προηγμένο κύριο υποψήφιο φάρμακο για ασθένειες του οφθαλμού που σχετίζονται με την ηλικία, συμπεριλαμβανομένου του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας (DME), της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD) και της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (DR). Το UBX2089, ένα υποψήφιο φάρμακο για την ορμόνη α-Klotho, είναι μια κυκλοφορούσα ορμόνη που παράγεται κυρίως στους νεφρούς και στο χοριοειδές πλέγμα του εγκεφάλου, η οποία ερευνάται για πολλαπλές νευρολογικές ενδείξεις. Το UBX2050 ερευνά πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του αγωνιστή Tie2.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  285 East Grand Avenue
  SOUTH SAN FRANCISCO
  CALIFORNIA 94080
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου