Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές United-Guardian - UG CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 8.60-20.90
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6,560.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 134.36K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 40.89M
Αναλογία P/E 16.94
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.59M
Έσοδα 11.38M
EPS 0.53
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.64045
Beta 0.48
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

United-Guardian Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, August 10, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 United-Guardian Inc Earnings Release
Q2 2023 United-Guardian Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, November 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 United-Guardian Inc Earnings Release
Q3 2023 United-Guardian Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 12.6985 13.9296 10.9861 13.5991 13.4456
Έσοδα 12.6985 13.9296 10.9861 13.5991 13.4456
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.99638 5.74793 4.87234 5.65735 5.34346
Ακαθάριστο Εισόδημα 6.70212 8.1817 6.11374 7.94173 8.10211
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.66127 8.26254 7.34991 8.20312 7.86572
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.49077 0.47864 0.45121 0.39739 0.39952
Other Operating Expenses, Total 2.17413 2.03597 2.02637 2.14838 2.12275
Λειτουργικά Έσοδα 4.03723 5.66709 3.63617 5.39596 5.57985
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.80955 0.21084 0.52483 0.63441 -0.10115
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -0.01284
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.22768 5.87793 4.161 6.03037 5.46585
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.56951 4.65854 3.30498 4.76171 4.35233
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.56951 4.65854 3.30498 4.76171 4.35233
Καθαρά Κέρδη 2.56951 4.65854 3.30498 4.76171 4.35233
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.56951 4.65854 3.30498 4.76171 4.35233
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.56951 4.65854 3.30498 4.76171 4.35233
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.56951 4.65854 3.30498 4.76171 4.35233
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4.59432 4.59432 4.59432 4.59432 4.59432
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.55928 1.01398 0.71936 1.03643 0.94733
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.68 1.13 0.78 1.1 1.05
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.55928 1.01398 0.71936 1.03643 0.94955
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 2.57032 2.76295 2.41702 3.62618 3.89236
Έσοδα 2.57032 2.76295 2.41702 3.62618 3.89236
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.0936 1.51647 1.07604 1.69375 1.71012
Ακαθάριστο Εισόδημα 1.47672 1.24648 1.34098 1.93243 2.18224
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1.7385 2.1172 1.72929 2.42625 2.38853
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.12696 0.12591 0.12092 0.11227 0.13167
Other Operating Expenses, Total 0.51795 0.47482 0.53233 0.62023 0.54675
Λειτουργικά Έσοδα 0.83182 0.64575 0.68773 1.19993 1.50383
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.12033 0.19851 -0.25353 -0.40142 -0.35311
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.95216 0.84425 0.4342 0.79851 1.15072
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.75608 0.67921 0.34552 0.63332 0.91147
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.75608 0.67921 0.34552 0.63332 0.91147
Καθαρά Κέρδη 0.75608 0.67921 0.34552 0.63332 0.91147
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.75608 0.67921 0.34552 0.63332 0.91147
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.75608 0.67921 0.34552 0.63332 0.91147
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.75608 0.67921 0.34552 0.63332 0.91147
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4.59432 4.59432 4.59432 4.59432 4.59432
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.16457 0.14784 0.07521 0.13785 0.19839
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.31 0 0.37 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.16457 0.14784 0.07521 0.13785 0.19839
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9.97063 11.5834 11.2466 11.5673 11.6871
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.48397 8.16668 8.18283 7.91583 8.17233
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.83045 0.53121 0.59144 1.04831 0.55014
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.65352 7.63546 7.59138 6.86752 7.6222
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.42758 1.81335 1.3877 2.09841 1.67257
Accounts Receivable - Trade, Net 1.42758 1.81335 1.3877 2.09841 1.67257
Total Inventory 1.67201 1.41079 1.41577 1.21728 1.48215
Prepaid Expenses 0.38707 0.19258 0.26032 0.33577 0.36005
Total Assets 10.6403 12.2423 11.9203 12.3628 12.5447
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.55916 0.65886 0.67367 0.78071 0.82793
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7.5498 7.52846 7.43392 7.39053 7.27676
Accumulated Depreciation, Total -6.99064 -6.8696 -6.76026 -6.60982 -6.44883
Other Long Term Assets, Total 0.11054 0 0.01482 0.02965
Total Current Liabilities 1.37369 2.33776 1.41429 1.34306 1.36615
Accounts Payable 0.03042 0.41089 0.0318 0.07139 0.1868
Accrued Expenses 1.32206 1.62739 1.36346 1.12913 1.04064
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.02122 0.29948 0.01903 0.14255 0.13872
Total Liabilities 1.37369 2.42098 1.56597 1.72991 1.61973
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 0 0.08322 0.15168 0.38686 0.25358
Total Equity 9.26664 9.82127 10.3543 10.6329 10.9249
Common Stock 0.45943 0.45943 0.45943 0.45943 0.45943
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 8.80721 9.36184 9.89488 10.1735 10.4655
Other Equity, Total 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10.6403 12.2423 11.9203 12.3628 12.5447
Total Common Shares Outstanding 4.59432 4.59432 4.59432 4.59432 4.59432
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.242 9.97063 10.8746 11.0788 12.3116
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.97168 6.48397 7.15311 6.76565 7.79559
Μετρητά & Ισοδύναμα 1.20195 0.83045 0.49653 0.35557 0.5115
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.76972 5.65352 6.65659 6.41008 7.28409
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.48066 1.42758 1.12701 2.10654 2.55082
Accounts Receivable - Trade, Net 1.48066 1.42758 1.12701 2.10654 2.55082
Total Inventory 2.47009 1.67201 2.29461 1.7282 1.49764
Prepaid Expenses 0.31952 0.38707 0.29989 0.47841 0.46759
Total Assets 11.9403 10.6403 11.676 11.6814 12.9411
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.53729 0.55916 0.61618 0.60264 0.62945
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7.55238 7.5498 7.58863 7.54075 7.5333
Accumulated Depreciation, Total -7.01509 -6.99064 -6.97245 -6.93811 -6.90385
Total Current Liabilities 1.91761 1.37369 1.66431 1.98338 2.01048
Accounts Payable 0.44151 0.03042 0.09659 0.41644 0.36782
Accrued Expenses 1.31407 1.32206 1.54664 1.54586 1.53353
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.16203 0.02122 0.02108 0.02108 0.10913
Total Liabilities 1.91761 1.37369 1.66431 2.01529 2.20835
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 0 0 0.0319 0.19788
Total Equity 10.0227 9.26664 10.0117 9.66616 10.7327
Common Stock 0.45943 0.45943 0.45943 0.45943 0.45943
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 9.56329 8.80721 9.55225 9.20673 10.2733
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11.9403 10.6403 11.676 11.6814 12.9411
Total Common Shares Outstanding 4.59432 4.59432 4.59432 4.59432 4.59432
Other Long Term Assets, Total 0.1611 0.11054 0.18519
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2.56951 4.65854 3.30498 4.76171 4.35233
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.52517 5.31328 3.59424 4.47611 4.95041
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.1354 0.14598 0.16526 0.17581 0.19194
Deferred Taxes -0.19377 -0.06846 -0.23517 0.13327 0.21973
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.0775 0.01445 -0.30575 -0.41179 0.34165
Cash Taxes Paid 1.125 1.1 1.025 1.1 1.15
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.06347 0.56277 0.66492 -0.18289 -0.15524
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0.89756 -0.18348 -0.46868 1.07199 -0.30876
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.07518 -0.11638 -0.0434 -0.11377 -0.07499
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.97274 -0.0671 -0.42528 1.18576 -0.23377
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3.12349 -5.19003 -3.58243 -5.04992 -4.81624
Total Cash Dividends Paid -3.12349 -5.19003 -3.58243 -5.04992 -4.81624
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.29924 -0.06023 -0.45687 0.49818 -0.17459
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 0.75608 2.56951 1.89031 1.54479 0.91147
Cash From Operating Activities 0.41759 2.52517 1.90046 1.1646 0.02742
Cash From Operating Activities 0.02446 0.1354 0.10285 0.06851 0.03426
Deferred Taxes -0.05055 -0.19377 -0.26841 -0.05132 0.11466
Non-Cash Items -0.07271 1.0775 1.15261 0.86208 0.40046
Cash Taxes Paid 0.15 1.125 1 0.00035 0.425
Changes in Working Capital -0.23968 -1.06347 -0.97691 -1.25946 -1.43342
Cash From Investing Activities -0.04609 0.89756 -0.23575 0.35915 -0.04713
Capital Expenditures -0.00258 -0.07518 -0.06017 -0.01229 -0.00484
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.04351 0.97274 -0.17559 0.37144 -0.04229
Net Change in Cash 0.3715 0.29924 -0.03469 -0.17564 -0.01971
Cash From Financing Activities -3.12349 -1.69939 -1.69939
Total Cash Dividends Paid -3.12349 -1.69939 -1.69939
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Globus (Kenneth H) Individual Investor 28.6888 1318053 0 2023-03-31
Parker (Betsee) Individual Investor 7.3379 337128 -17005 2023-03-31
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 4.0803 187463 -2200 2023-03-31 HIGH
Gabelli Funds, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.0376 185500 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8578 131296 200 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3254 106834 -466 2023-03-31 LOW
Monongahela Capital Management Investment Advisor 2.0101 92350 0 2023-03-31 LOW
Teton Advisors, Inc. Investment Advisor 1.5152 69611 0 2023-03-31 LOW
Parthenon LLC Investment Advisor 1.1538 53009 0 2023-03-31 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0564 48535 -3730 2023-03-31 LOW
Ameritas Advisory Services, LLC Investment Advisor 0.9831 45165 1103 2023-03-31 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.5623 25834 7289 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4887 22451 1 2023-03-31 LOW
The Northstar Group, Inc. Investment Advisor 0.4056 18633 -1801 2023-03-31 LOW
First Manhattan Co. LLC Investment Advisor 0.3714 17062 0 2023-03-31 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.2931 13466 0 2023-03-31 LOW
Heritage Investors Management Corp. Investment Advisor 0.2866 13169 -40 2023-03-31 LOW
Dresner (Arthur M) Individual Investor 0.265 12175 0 2023-03-31
Hightower Advisors, LLC Investment Advisor 0.2394 11000 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2325 10682 -17824 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

United-Guardian Company profile

Σχετικά με την United-Guardian

Η United-Guardian, Inc. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία καλλυντικών συστατικών, φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών λιπαντικών και ειδικών βιομηχανικών προϊόντων. Τα καλλυντικά συστατικά περιλαμβάνουν τα Lubrajel PF, Lubrajel II XD PF, Lubrajel Natural, Lubrajel Marine, Lubrajel II XD, B-122, Klensoft Lubrasil II SB και Orchid Complex OS. Η Pharmaceuticals προσφέρει το Renacidin, το οποίο είναι ένα συνταγογραφούμενο φαρμακευτικό προϊόν που χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τη διάλυση ασβεστοποιήσεων σε ουρηθρικούς καθετήρες και στην ουροδόχο κύστη. Η Φαρμακευτική προσφέρει επίσης το Clorpactin WCS90, το οποίο είναι ένα αντιμικροβιακό προϊόν που χρησιμοποιείται στην ουρολογία για τη θεραπεία λοιμώξεων στην ουροδόχο κύστη. Τα ιατρικά λιπαντικά περιλαμβάνουν τα Lubrajel RR και RC, Lubrajel MG, Lubrajel LC και Lubrajel FA και Lubrajel Fluid. Τα βιομηχανικά προϊόντα αποτελούνται από το Deselex, το οποίο είναι ένας δεσμευτικός και χηλικός παράγοντας που χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των φωσφορικών αλάτων στην παρασκευή απορρυπαντικών, και το Thoroclens, το οποίο είναι ένα βιομηχανικό καθαριστικό με βάση το χλώριο.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

230 Marcus Blvd
HAUPPAUGE
NEW YORK 11788
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.26 Price
+0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,115.70 Price
+5.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.49 Price
+2.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00510

US100

14,377.20 Price
+0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου