Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές United Fire - UFCS CFD

  22.82
  0.57%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  United Fire Group Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 22.69
  Άνοιγμα* 22.57
  Μεταβολή 1 έτους* -16.78%
  Εύρος ημέρας* 22.57 - 22.85
  Εύρος 52 εβδ. 18.41-32.54
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 95.21K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.91M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 537.14M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 25.27M
  Έσοδα 1.09B
  EPS -1.16
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.01035
  Beta 0.35
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 22.69 0.86 3.94% 21.83 22.77 21.81
  Apr 18, 2024 21.96 0.77 3.63% 21.19 22.27 21.19
  Apr 17, 2024 21.58 0.61 2.91% 20.97 21.70 20.97
  Apr 16, 2024 21.52 0.35 1.65% 21.17 21.54 21.04
  Apr 15, 2024 21.41 0.29 1.37% 21.12 21.74 21.11
  Apr 12, 2024 21.73 0.62 2.94% 21.11 21.91 21.11
  Apr 11, 2024 21.69 -0.18 -0.82% 21.87 21.92 21.43
  Apr 10, 2024 21.88 0.79 3.75% 21.09 21.89 20.97
  Apr 9, 2024 21.48 -0.19 -0.88% 21.67 21.93 21.19
  Apr 8, 2024 21.82 0.60 2.83% 21.22 21.86 21.22
  Apr 5, 2024 21.31 0.30 1.43% 21.01 21.49 21.01
  Apr 4, 2024 21.47 0.06 0.28% 21.41 22.01 21.41
  Apr 3, 2024 21.73 0.63 2.99% 21.10 21.77 21.04
  Apr 2, 2024 21.35 0.00 0.00% 21.35 21.72 21.19
  Apr 1, 2024 21.78 0.09 0.41% 21.69 21.88 21.30
  Mar 28, 2024 21.73 -0.04 -0.18% 21.77 22.03 21.59
  Mar 27, 2024 21.76 0.42 1.97% 21.34 21.78 21.34
  Mar 26, 2024 21.48 -0.15 -0.69% 21.63 21.83 21.46
  Mar 25, 2024 21.67 0.04 0.18% 21.63 22.09 21.62
  Mar 22, 2024 21.73 -0.12 -0.55% 21.85 22.07 21.42

  United Fire Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, May 3, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  United Fire Group Inc Annual Shareholders Meeting
  United Fire Group Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, May 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 United Fire Group Inc Earnings Release
  Q1 2024 United Fire Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  United Fire Group Inc Annual Shareholders Meeting
  United Fire Group Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, July 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 United Fire Group Inc Earnings Release
  Q2 2024 United Fire Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 980.286 1066.19 1068.63 1201.17 1070.17
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 965.021 966.161 1238.14 1184.29 1079.32
  Λειτουργικά Έσοδα 15.265 100.03 -169.515 16.879 -9.15
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12.077 96.843 -169.515 16.879 -9.15
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 15.031 80.594 -131.268 14.82 2.255
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15.031 80.594 -131.268 14.82 2.255
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 18.562 0 25.395
  Καθαρά Κέρδη 15.031 80.594 -112.706 14.82 27.65
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 15.031 80.594 -131.268 14.82 2.255
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15.031 80.594 -112.706 14.82 27.65
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15.031 80.594 -112.706 14.82 27.65
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 25.1608 25.5197 25.0274 25.5825 25.6228
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.5974 3.15811 -5.24498 0.5793 0.08801
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.63 0.6 1.14 1.3 1.21
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.5974 3.15811 -4.85304 0.5793 0.08801
  Total Premiums Earned 951.246 963.03 1061.35 1086.97 1037.45
  Net Investment Income 44.932 55.778 39.67 60.414 52.894
  Realized Gains (Losses) -15.892 47.383 -32.395 53.779 -20.179
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 751.946 762.729 1012.8 967.587 873.084
  Amort. Of Policy Acquisition Costs 213.075 203.432 210.252 216.699 206.232
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 15.091
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.188 -3.187
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 267.089 267.104 280.163 235.573 219.536
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 338.519 266.308 256.725 266.005 232.8
  Λειτουργικά Έσοδα -71.43 0.796 23.438 -30.432 -13.264
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -72.227 -0.001 22.641 -31.229 -14.061
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -56.382 0.694 20.12 -22.981 -10.457
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -56.382 0.694 20.12 -22.981 -10.457
  Καθαρά Κέρδη -56.382 0.694 20.12 -22.981 -10.457
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -56.382 0.694 20.12 -22.981 -10.457
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -56.382 0.694 20.12 -22.981 -10.457
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -56.382 0.694 20.12 -22.981 -10.457
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 25.2491 25.5001 25.2043 25.189 25.1481
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.23303 0.02722 0.79828 -0.91234 -0.41582
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.23303 0.02722 0.79828 -0.91234 -0.41582
  Total Premiums Earned 254.638 256.127 247.538 238.217 231.288
  Net Investment Income 11.327 12.722 12.87 11.606 9.18
  Realized Gains (Losses) 1.124 -1.745 19.755 -14.25 -20.932
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 279.363 206.473 199.766 212.898 180.262
  Amort. Of Policy Acquisition Costs 59.156 59.835 56.959 53.107 52.538
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.797 -0.797 -0.797 -0.797 -0.797
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά & Ισοδύναμα 96.65 132.104 87.948 120.722 64.454
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2882.29 3012.72 3069.68 3013.47 2816.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 159.585 167.525 148.493 132.399 97.194
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 192.679 197.844 185.015 167.172 137.088
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -59.566 -60.142 -55.141 -50.183 -39.894
  Υπεραξία, Καθαρό 15.091 15.091
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5.324 6.034 6.743 7.451 8.161
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1844.94 2064.69 2149.22 2155.1 2074.12
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 31.369 32.378 66.194 19.19 15.035
  Other Assets, Total 258.933 201.777 206.697 111.596 102.107
  Δεδουλευμένα Έξοδα 120.51 102.849 126.624 155.498 122.922
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών 2142.17 2133.6 2244.53 2103 1928.32
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 50 50 50 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 26.753 24.929 20.586 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 740.114 879.121 825.149 910.472 888.375
  Κοινή Μετοχή 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 207.03 203.375 202.359 200.179 203.35
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 620.555 621.384 555.854 697.116 715.472
  Unrealized Gain (Loss) -88.369 49.769 83.07 47.279 -21.149
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.873 4.568 -16.159 -34.127 -9.323
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2882.29 3012.72 3069.68 3013.47 2816.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 25.2105 25.0821 25.0555 25.016 25.0974
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.531 0 0.912
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 50 50 50
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Μετρητά & Ισοδύναμα 69.15 79.704 53.23 96.65 53.017
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3051.78 3017.88 2898.4 2882.29 2818.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 133.887 133.95 133.259 133.113 133.064
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 200.144 197.724 195.286 192.679 194.854
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -66.257 -63.774 -62.027 -59.566 -61.79
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4.793 4.97 5.147 5.324 5.502
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1829.15 1835.68 1879.74 1844.94 1823.45
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 36.414 42.795 29.895 31.369 39.593
  Other Assets, Total 340.866 311.968 277.276 285.405 257.574
  Δεδουλευμένα Έξοδα 159.261 139.043 106.419 120.51 115.304
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 2406.84 2341.51 2146.61 2142.17 2118.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 50 50 50 50 50
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 50 50 50 50 50
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 644.937 676.365 751.795 740.114 700.795
  Κοινή Μετοχή 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 209.931 208.987 208.01 207.03 206.811
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 559.126 556.788 617.213 620.555 604.469
  Unrealized Gain (Loss) -123.198 -89.095 -73.719 -88.369 -106.33
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.947 -0.34 0.266 0.873 -4.18
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3051.78 3017.88 2898.4 2882.29 2818.9
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 25.2637 25.263 25.2316 25.2105 25.1914
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 36.591 22.479 13.98 15.531 25.983
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 15.031 80.594 -112.706 14.82 27.65
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1.251 29.917 41.435 93.752 103.284
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7.67 6.57 6.656 11.191 5.174
  Deferred Taxes -4.582 5.168 -9.947 10.038 -26.966
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.826 17.041 30.527 15.524 -21.698
  Cash Taxes Paid 21.548 5.36 0.138 1.575 29.071
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -31.196 -79.456 126.905 42.179 119.124
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -19.171 31.731 -92.871 4.501 -19.204
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.137 -13.976 -18.862 -32.426 -33.053
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -17.034 45.707 -74.009 36.927 13.849
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -15.032 -17.492 18.662 -41.985 -115.188
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -11.547
  Total Cash Dividends Paid -15.86 -15.064 -28.526 -32.662 -105.408
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.828 -2.428 -2.812 -9.323 1.767
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -35.454 44.156 -32.774 56.268 -31.108
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 50
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 0.694 15.031 -5.089 17.892 28.349
  Cash From Operating Activities -6.786 -1.251 -29.793 -15.874 1.595
  Cash From Operating Activities 2.646 7.67 8.079 3.411 1.668
  Deferred Taxes -2.182 -4.582 -9.224 -6.602 -1.234
  Non-Cash Items 2.873 11.826 9.559 6.863 3.885
  Changes in Working Capital -10.817 -31.196 -33.118 -37.438 -31.073
  Cash From Investing Activities -32.501 -19.171 -38.314 -17.529 -20.061
  Capital Expenditures -2.615 -2.137 -2.675 -2.51
  Other Investing Cash Flow Items, Total -29.886 -17.034 -35.639 -17.529 -17.551
  Cash From Financing Activities -4.133 -15.032 -10.98 -6.767 -4.116
  Total Cash Dividends Paid -4.037 -15.86 -11.826 -7.795 -3.767
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.096 0.828 0.846 1.028 -0.349
  Net Change in Cash -43.42 -35.454 -79.087 -40.17 -22.582
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0
  Cash Taxes Paid 0.012
  Cash Interest Paid 0.797

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  United Fire Company profile

  Σχετικά με την United Fire

  Η United Fire Group, Inc. ασχολείται με τη σύναψη ασφαλίσεων περιουσίας και ατυχημάτων μέσω δικτύου ανεξάρτητων πρακτορείων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλίσεων περιουσίας και ατυχημάτων. Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες περιουσίας και ατυχημάτων της αποτελούνται από ασφαλίσεις εμπορικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των εγγυητικών ομολόγων, ασφαλίσεις προσωπικών κλάδων και αναλαμβανόμενες αντασφαλίσεις. Οι ασφάλειες εμπορικών κλάδων της περιλαμβάνουν άλλες αστικές ευθύνες, ζημίες από κατασκευαστικά ελαττώματα, εμπορικές πυρκαγιές και συναφείς κλάδους, εμπορικά αυτοκίνητα, εργατικές αποζημιώσεις και εγγυήσεις. Οι προσωπικές ασφαλίσεις της περιλαμβάνουν κυρίως ασφαλίσεις πυρός και συναφείς ασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων κατοικίας, και ασφαλίσεις αυτοκινήτων. Η λοιπή αστική ευθύνη της είναι ασφάλιση επιχειρήσεων που καλύπτει σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που προκύπτουν από γενικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, ατυχήματα στις εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου και προϊόντα που κατασκευάζονται ή πωλούνται. Οι αξιώσεις της για κατασκευαστικά ελαττώματα αφορούν γενικά εικαζόμενες ελαττωματικές εργασίες που εκτελούνται κατά την κατασκευή κατασκευών.

  Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

  118 2nd Ave SE
  CEDAR RAPIDS
  IOWA 52401-1212
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0113%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου