Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές United Bankshares - UBSI CFD

41.19
1.48%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.10
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 40.55
Άνοιγμα* 40.77
Μεταβολή 1 έτους* 15.53%
Εύρος ημέρας* 40.63 - 41.39
Εύρος 52 εβδ. 33.11-44.15
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 667.69K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.48M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.41B
Αναλογία P/E 14.31
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 134.75M
Έσοδα 1.00B
EPS 2.81
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.58209
Beta 1.09
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 1, 2023 40.55 1.59 4.08% 38.96 40.98 38.96
Jan 31, 2023 40.16 1.14 2.92% 39.02 40.29 38.96
Jan 30, 2023 38.98 0.10 0.26% 38.88 39.56 38.46
Jan 27, 2023 39.31 0.15 0.38% 39.16 39.67 38.98
Jan 26, 2023 39.56 0.75 1.93% 38.81 39.76 38.44
Jan 25, 2023 38.80 -0.16 -0.41% 38.96 39.18 38.54
Jan 24, 2023 39.13 0.27 0.69% 38.86 39.40 38.85
Jan 23, 2023 39.33 -0.13 -0.33% 39.46 39.74 38.85
Jan 20, 2023 39.38 0.12 0.31% 39.26 39.42 38.71
Jan 19, 2023 38.72 0.11 0.28% 38.61 38.94 38.44
Jan 18, 2023 38.89 -1.16 -2.90% 40.05 40.17 38.85
Jan 17, 2023 40.56 0.01 0.02% 40.55 40.68 40.07
Jan 13, 2023 40.79 0.43 1.07% 40.36 40.95 40.06
Jan 12, 2023 40.89 0.60 1.49% 40.29 41.18 40.29
Jan 11, 2023 40.46 0.79 1.99% 39.67 40.54 39.67
Jan 10, 2023 40.09 0.59 1.49% 39.50 40.26 39.27
Jan 9, 2023 39.66 -0.58 -1.44% 40.24 40.36 39.42
Jan 6, 2023 40.31 1.31 3.36% 39.00 40.73 39.00
Jan 5, 2023 39.43 0.03 0.08% 39.40 39.58 39.11
Jan 4, 2023 39.85 0.37 0.94% 39.48 40.73 39.48

United Bankshares Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 222.658 284.827 327.165 324.439 359.74 462.853
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 147.083 188.313 256.222 260.099 289.023 367.738
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 147.083 188.313 256.222 260.099 289.023 367.738
Καθαρά Κέρδη 147.083 150.581 256.342 260.099 289.023 367.738
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 147.083 188.313 256.222 260.099 289.023 367.738
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 147.083 150.581 256.342 260.099 289.023 367.738
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 147.083 150.581 256.342 260.099 289.023 367.738
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 73.8931 97.8901 104.299 101.853 120.09 129.513
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.99048 1.92372 2.45661 2.55368 2.40672 2.83939
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.32 1.32 1.36 1.36 1.4 1.4
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.98745 1.92412 2.43587 2.59386 3.11395 2.84325
Interest Income, Bank 470.341 623.806 717.715 762.562 798.382 795.117
Total Interest Expense 45.01 74.809 129.07 184.64 108.609 52.383
Net Interest Income 425.331 548.997 588.645 577.922 689.773 742.734
Loan Loss Provision 24.509 28.406 22.013 21.313 -23.97
Net Interest Income after Loan Loss Provision 400.822 520.591 566.632 556.609 689.773 766.704
Non-Interest Income, Bank 70.032 131.645 128.712 150.484 353.011 276.386
Non-Interest Expense, Bank -248.196 -367.409 -368.179 -382.654 -683.044 -580.237
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -37.732 0.12 0 0 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 134.463 119.291 115.756 93.343 101.762
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 106.898 94.836 92.152 73.852 81.664
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 106.898 94.836 92.152 73.852 81.664
Καθαρά Κέρδη 106.898 94.836 92.152 73.852 81.664
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 106.898 94.836 92.152 73.852 81.664
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 106.898 94.836 92.152 73.852 81.664
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 106.898 94.836 92.152 73.852 81.664
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 128.891 129.034 128.96 131.249 136.435
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.82937 0.73497 0.71458 0.56269 0.59856
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.82937 0.73884 0.71458 0.56269 0.59856
Interest Income, Bank 205.657 200.186 194.08 195.194 202.795
Total Interest Expense 14.697 13.669 12.501 11.516 11.293
Net Interest Income 190.96 186.517 181.579 183.678 191.502
Loan Loss Provision 0.143 -8.879 -7.829 -7.405 -3.41
Net Interest Income after Loan Loss Provision 190.817 195.396 189.408 191.083 194.912
Non-Interest Income, Bank 92.173 62.368 68.202 53.643 45.599
Non-Interest Expense, Bank -148.527 -138.473 -141.854 -151.383 -138.749
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Assets 14508.9 19059 19250.5 19662.3 26184.2 29328.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 75.909 104.894 95.245 154.427 245.344 279.162
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 212.332 282.799 247.739 307.793 429.793 480.668
Accumulated Depreciation, Total -136.423 -177.905 -152.494 -153.366 -184.449 -201.506
Goodwill, Net 863.767 1478.38 1478.01 1478.01 1796.85 1886.49
Intangibles, Net 22.954 43.906 35.867 28.851 46.602 46.281
Other Long Term Assets, Total 78.874 63.637 56.901 36.943 55.535 57.314
Other Assets, Total 350.097 423.944 418.479 429.686 570.146 693.684
Accrued Expenses 93.657 145.595 152.306 231.654 275.548 282.331
Total Liabilities 12273.1 15818.4 15998.9 16298.5 21886.6 24610.3
Total Long Term Debt 274.319 242.446 234.905 236.164 279.837 285.195
Long Term Debt 274.319 242.446 234.905 236.164 279.837 285.195
Other Liabilities, Total 1.044 0.679 1.389 1.733 19.25 31.442
Total Equity 2235.75 3240.53 3251.62 3363.83 4297.62 4718.63
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 202.671 262.675 263.098 263.736 334.523 353.402
Additional Paid-In Capital 1205.78 2129.08 2134.46 2140.18 2894.47 3149.96
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 872.99 891.816 1013.04 1132.58 1205.4 1390.78
Treasury Stock - Common -0.975 -1.013 -101.954 -137.788 -159.139 -170.618
Unrealized Gain (Loss) -10.297 -6.204 -18.289 7.956 65.205 8.594
Other Equity, Total -34.42 -35.821 -38.73 -42.825 -42.835 -13.482
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14508.9 19059 19250.5 19662.3 26184.2 29328.9
Total Common Shares Outstanding 81.04 105.041 102.323 101.554 129.189 136.393
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Total Assets 27030.8 27190.9 27507.5 29328.9 29365.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 243.113 237.996 247.528 279.162 277.264
Goodwill, Net 1804.04 1810.04 1810.04 1886.49 1889.24
Intangibles, Net 46.199 45.254 44.084 46.281 44.847
Other Assets, Total 628.902 661.456 700.202 693.684 333.755
Accrued Expenses 322.164 267.158 292.082 282.331 305.786
Total Liabilities 22698.1 22797.2 23076.8 24610.3 24770.4
Total Long Term Debt 280.247 280.657 281.069 285.195 285.62
Long Term Debt 280.247 280.657 281.069 285.195 285.62
Other Liabilities, Total 20.024 20.897 25.191 31.442 36.679
Total Equity 4332.7 4393.71 4430.77 4718.63 4595.14
Common Stock 335.34 335.414 335.419 353.402 354.458
Additional Paid-In Capital 2898.81 2901.59 2903.58 3149.96 3156.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1267.04 1316.61 1363.49 1390.78 1423.18
Treasury Stock - Common -170.349 -170.422 -170.478 -170.618 -196.902
Unrealized Gain (Loss) 28.84 42.677 28.9 8.594 -146.519
Other Equity, Total -26.979 -32.154 -30.139 -13.482 4.827
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 27030.8 27190.9 27507.5 29328.9 29365.5
Total Common Shares Outstanding 129.176 129.204 129.204 136.393 136.068
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Other Long Term Assets, Total 57.314
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 147.083 150.581 256.342 260.099 289.023 367.738
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 170.734 253.928 294.035 151.965 140.447 609.539
Deferred Taxes 7.252 60.827 9.353 14.205 -0.174 3.015
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.62 -22.798 -35.834 -14.274 -30.174 13.793
Cash Taxes Paid 61.905 73.096 55.336 56.459 65.378 101.227
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 44.609 72.715 124.679 182.549 115.347 54.591
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 11.779 65.318 53.919 -117.394 -131.692 208.41
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 30.96 266.678 -873.015 -383.319 137.585 15.654
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7.271 -14.357 -5.776 -11.083 -19.025 -15.38
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 38.231 281.035 -867.239 -372.236 156.61 31.034
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 375.498 -288.966 -66.791 48.451 1093.54 923.909
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 189.27 -142.022 -10.843 -118.21 2623.33 1208.98
Total Cash Dividends Paid -96.351 -121.354 -142.35 -138.939 -162.713 -181.277
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 213.252 4.618 -99.224 -34.4 -20.075 -6.005
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 69.327 -30.208 185.626 340 -1347 -97.791
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 577.192 231.64 -645.771 -182.903 1371.57 1549.1
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10.255 9.329 13.464 16.583
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Cash From Operating Activities 80.584 351.959 553.195 609.539 283.607
Changes in Working Capital 80.584 351.959 553.195 609.539 283.607
Cash From Investing Activities -38.985 293.758 249.365 15.654 -1303.6
Capital Expenditures -2.734 -6.537 -11.363 -15.38 -3.509
Other Investing Cash Flow Items, Total -36.251 300.295 260.728 31.034 -1300.09
Cash From Financing Activities 712.471 822.611 1021.93 923.909 64.913
Financing Cash Flow Items 815.663 970.175 1214.77 1208.98 132.602
Total Cash Dividends Paid -45.447 -90.715 -135.988 -181.277 -46.655
Issuance (Retirement) of Stock, Net -7.745 -6.849 -6.849 -6.005 -21.034
Issuance (Retirement) of Debt, Net -50 -50 -50 -97.791 0
Net Change in Cash 754.07 1468.33 1824.49 1549.1 -955.077
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 12.6465 17029618 -323599 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 11.4073 15360964 -1268982 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.1728 13698531 127760 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.1685 6959880 265610 2022-09-30 LOW
Silvercrest Asset Management Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.806 3778589 -129167 2022-09-30 LOW
EARNEST Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.3957 3225966 111809 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8267 2459854 -5759 2022-09-30 LOW
Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3231 1781679 32236 2022-09-30 MED
State Street Global Advisors Ireland Limited Investment Advisor 1.2065 1624616 84892 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1442 1540772 -45842 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9866 1328513 77811 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.8611 1159574 238886 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7829 1054253 67476 2021-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.767 1032844 -8885 2022-09-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.7211 971056 -315997 2022-09-30 LOW
ProShare Advisors LLC Investment Advisor 0.7192 968403 3946 2022-09-30 LOW
Adams (Richard M Sr) Individual Investor 0.6293 847391 7085 2022-11-30 LOW
United Bank, Inc. Bank and Trust 0.5823 784134 20806 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5167 695807 -2708 2022-09-30 LOW
Vaughan Nelson Investment Management, L.P. Investment Advisor 0.4724 636125 57850 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

United Bankshares Company profile

Σχετικά με την United Bankshares

Η United Bankshares, Inc. (United) είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Η εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της, προσφέρει μια σειρά από εμπορικές και λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα. Διαθέτει επίσης μη τραπεζικές θυγατρικές που δραστηριοποιούνται σε άλλες κοινοτικές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, η ασφάλιση τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, η επενδυτική τραπεζική, ο οικονομικός σχεδιασμός και οι υπηρεσίες μεσιτείας. Δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς, δηλαδή την κοινοτική τραπεζική και την ενυπόθηκη τραπεζική. Ο τομέας της κοινοτικής τραπεζικής περιλαμβάνει τόσο τον εμπορικό όσο και τον καταναλωτικό δανεισμό και παρέχει στους πελάτες προϊόντα, όπως εμπορικά δάνεια, δάνεια ακινήτων, χρηματοδότηση επιχειρήσεων και καταναλωτικά δάνεια. Παρέχει επίσης στους πελάτες διάφορα προϊόντα, όπως λογαριασμούς καταθέσεων όψεως, λογαριασμούς ταμιευτηρίου και πιστοποιητικά καταθέσεων. Ο τομέας ενυπόθηκης τραπεζικής ασχολείται με τη χορήγηση και την απόκτηση στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων προς πώληση στη δευτερογενή αγορά μέσω των θυγατρικών της United, George Mason και Crescent.

Industry: Banks (NEC)

300 United Center,
500 Virginia Street E
CHARLESTON
WEST VIRGINIA 25301
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.42 Price
+0.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00329

Natural Gas

2.56 Price
+2.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0896%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0602%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

US100

12,765.20 Price
+2.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0174%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0068%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

76.14 Price
-0.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου