Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές UNITE Group PLC/The - UTG CFD

8.820
0.45%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.160
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Unite Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 8.86
Άνοιγμα* 8.83
Μεταβολή 1 έτους* -18.05%
Εύρος ημέρας* 8.8 - 8.92
Εύρος 52 εβδ. 7.73-12.09
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 445.98K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 13.53M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.57B
Αναλογία P/E 9.98
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 402.52M
Έσοδα 259.30M
EPS 0.89
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.69074
Beta 1.48
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 8.820 -0.025 -0.28% 8.845 8.925 8.770
May 25, 2023 8.860 0.015 0.17% 8.845 8.945 8.815
May 24, 2023 8.845 -0.245 -2.70% 9.090 9.090 8.845
May 23, 2023 9.160 0.060 0.66% 9.100 9.290 9.050
May 22, 2023 9.055 -0.065 -0.71% 9.120 9.175 9.040
May 19, 2023 9.105 0.125 1.39% 8.980 9.155 8.940
May 18, 2023 8.990 -0.160 -1.75% 9.150 9.200 8.950
May 17, 2023 9.195 0.045 0.49% 9.150 9.210 9.030
May 16, 2023 9.150 -0.045 -0.49% 9.195 9.320 9.135
May 15, 2023 9.265 0.170 1.87% 9.095 9.300 9.095
May 12, 2023 9.090 -0.140 -1.52% 9.230 9.255 9.075
May 11, 2023 9.230 0.025 0.27% 9.205 9.315 9.165
May 10, 2023 9.200 0.150 1.66% 9.050 9.205 9.050
May 9, 2023 9.085 -0.350 -3.71% 9.435 9.480 9.075
May 5, 2023 9.510 0.060 0.63% 9.450 9.615 9.435
May 4, 2023 9.455 0.070 0.75% 9.385 9.485 9.285
May 3, 2023 9.465 0.035 0.37% 9.430 9.480 9.375
Apr 28, 2023 9.580 0.045 0.47% 9.535 9.625 9.405
Apr 27, 2023 9.535 0.235 2.53% 9.300 9.555 9.290
Apr 26, 2023 9.440 0.100 1.07% 9.340 9.450 9.340

UNITE Group PLC/The Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 259.3 266.9 215.6 156.2 128.3
Έσοδα 259.3 266.9 215.6 156.2 128.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 70.3 64.4 53.3 33 40.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 189 202.5 162.3 123.2 88.1
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15.2 10.2 243.1 327.1 -35.2
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -87.8 -93.8 137.3 -139.4 -99
Other Operating Expenses, Total 31 36.3 34.7 26.6 23.6
Λειτουργικά Έσοδα 244.1 256.7 -27.5 -170.9 163.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 108 82.1 -96.9 69.3 82.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 358 343.1 -120.1 -101.2 245.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 356.4 344.5 -122.2 -87.6 237.3
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.3 -2.1 1.2 -1.6 -1.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 355.1 342.4 -121 -89.2 235.7
Καθαρά Κέρδη 355.1 342.4 -121 -89.2 235.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 355.1 342.4 -121 -89.2 235.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 355.1 342.4 -121 -89.2 235.7
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 355.1 342.4 -121 -89.2 235.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 400.165 399.571 381.379 282.802 260.294
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.88738 0.85692 -0.31727 -0.31542 0.90551
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1736 0.2128 0.154 0.0845 0.245
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.88738 0.85692 -0.30159 0.61982 0.90551
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 9.2 406.9
Άλλο, Καθαρό 5.9 4.3 4.3 0.4
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.7 3.3 8.6
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 122.5 136.8 126.3 140.6 93
Έσοδα 122.5 136.8 126.3 140.6 93
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 36 34.3 33.9 30.5 25.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 86.5 102.5 92.4 110.1 67.2
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 78.1 -62.9 -17.4 27.6 86.7
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 26 -113.8 -74.9 -18.9 31.5
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 1.1
Other Operating Expenses, Total 14.4 16.6 21.1 15.2 19.7
Λειτουργικά Έσοδα 44.4 199.7 143.7 113 6.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -26.4 134.4 64.7 17.4 -56.8
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 23.9 334.1 212.7 130.4 -46.2
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 23.7 332.7 213.3 131.2 -47.3
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.4 -1.7 -1.2 -0.9 0.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 24.1 331 212.1 130.3 -46.7
Καθαρά Κέρδη 24.1 331 212.1 130.3 -46.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 24.1 331 212.1 130.3 -46.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 24.1 331 212.1 130.3 -46.7
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 24.1 331 212.1 130.3 -46.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 400.237 400.093 399.269 399.873 398.704
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06021 0.82731 0.53122 0.32585 -0.11713
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1736 0.088 0.1248 0.052
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.06021 0.82731 0.53122 0.32585 -0.11534
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.7 0 2.5 0.8 8.6
Άλλο, Καθαρό 5.9 4.3 4.3
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 156 464.6 451.1 178 220.8
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 36.9 107.4 338.3 86.9 123.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 36.9 107.4 338.3 86.9 123.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 84.6 93.5 79.5 67.1 73.2
Accounts Receivable - Trade, Net 78.7 84.7 41.6 49.2 59.5
Total Inventory 12.8 12.1 8.8 4 9.1
Prepaid Expenses 20.6 15.3 24.5 20 14.9
Total Assets 5398.5 5051.1 5231.9 5016.7 2849.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.9 6.3 7.2 8.8 10.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 19.9 19.6 19.3 11.4 21.4
Accumulated Depreciation, Total -14 -13.3 -12.1 -8.1 -11.2
Intangibles, Net 18.3 16.2 19 22.7 22.8
Long Term Investments 5143 4561 4752.7 4804.3 2595.7
Other Long Term Assets, Total 75.3 3 1.9 2.9
Total Current Liabilities 226.6 242.8 167.5 244 147.4
Accounts Payable 33.2 35.3 16.8 27.7 26.6
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4.8 4.9 4.4 5.3 1.3
Other Current Liabilities, Total 188.6 202.6 146.3 211 119.5
Total Liabilities 1606.4 1523.3 1997 1945.2 776.5
Total Long Term Debt 1353.4 1253.9 1786.6 1667.1 591.3
Long Term Debt 1265.9 1162 1689.9 1566.2 591.3
Deferred Income Tax 0 11.9
Minority Interest 26.4 26.6 25.1 26.5 25.8
Other Liabilities, Total 0 17.8 7.6 0.1
Total Equity 3792.1 3527.8 3234.9 3071.5 2073
Common Stock 100.1 99.8 99.5 90.9 65.9
Additional Paid-In Capital 2162 2161.2 2160.3 1874.9 740.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1523.8 1265.2 989.2 1109.2 1264.6
Other Equity, Total 6.2 1.6 -14.1 -3.5 2
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5398.5 5051.1 5231.9 5016.7 2849.5
Total Common Shares Outstanding 400.317 399.14 398.17 363.592 263.515
Capital Lease Obligations 87.5 91.9 96.7 100.9
Other Current Assets, Total 1.1 236.3
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 156 392.5 464.6 614.5 451.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38 57.8 109.4 502.1 338.3
Μετρητά & Ισοδύναμα 38 57.8 109.4 502.1 338.3
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 105.2 68.6 108.8 88.1 104
Accounts Receivable - Trade, Net 105.2 68.6 108.8 88.1 104
Total Inventory 12.8 10.1 12.1 11.3 8.8
Total Assets 5398.5 5439.6 5051.1 5187.3 5231.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.7 3.1 6.3 4.2 4.3
Long Term Investments 5143 5024 4561 4546.3 4752.7
Other Long Term Assets, Total 96.8 20 19.2 22.3 23.8
Total Current Liabilities 226.6 228.6 242.8 184.4 167.5
Payable/Accrued 191.5 190.4 200.7 152.4 141.3
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4.8 4.4 4.9 4.3 4.4
Other Current Liabilities, Total 30.3 33.8 37.2 27.7 21.8
Total Liabilities 1606.4 1633.2 1523.3 1848 1997
Total Long Term Debt 1353.4 1377.2 1253.9 1633.8 1786.6
Long Term Debt 1265.9 1286.2 1162 1539.1 1689.9
Capital Lease Obligations 87.5 91 91.9 94.7 96.7
Deferred Income Tax
Minority Interest 26.4 27.4 26.6 25.5 25.1
Other Liabilities, Total 0 0 4.3 17.8
Total Equity 3792.1 3806.4 3527.8 3339.3 3234.9
Common Stock 100.1 100 99.8 99.7 99.5
Additional Paid-In Capital 2162 2161.4 2161.2 2160.8 2160.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1523.8 1541.6 1265.2 1076.6 989.2
Other Equity, Total 6.2 3.4 1.6 2.2 -14.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5398.5 5439.6 5051.1 5187.3 5231.9
Total Common Shares Outstanding 400.317 400.11 399.14 399.01 398.17
Other Current Assets, Total 0 256 234.3 13
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 356.4 344.6 -122.2 -87.6 237.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 160.2 171.3 73.3 78.5 59.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7.8 7.8 9.2 7.6 7.3
Μη Χρηματικά Στοιχεία -194.5 -159.9 245.7 185.3 -165.3
Cash Taxes Paid 1.4 0 1.3 2.2 3.8
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 43.6 47.9 54.2 32 21.1
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -9.5 -21.2 -59.4 -26.8 -19.6
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -198 244.9 -149.1 -342.9 -148.5
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9.7 -3.6 -3.4 -5 -7.9
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -188.3 248.5 -145.7 -337.9 -140.6
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -33.6 -645.1 327.2 227.7 161.2
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -53.6 -59.7 -87.9 -35.6 -22.2
Total Cash Dividends Paid -85.1 -57.2 0 -69.6 -62.3
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.6 -0.2 293.3 253.9 165.3
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 105.7 -528 121.8 79 80.4
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -71.4 -228.9 251.4 -36.7 72.4
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 160.2 89.9 171.3 73 73.3
Cash Taxes Paid 1.4 0 0 1.3
Cash Interest Paid 43.6 10 47.9 13.4 54.2
Changes in Working Capital -9.5 -3.4 171.3 73 73.3
Cash From Investing Activities -198 -206.4 244.9 292.7 -149.1
Capital Expenditures -9.7 -2.7 -3.6 -1.5 -3.4
Other Investing Cash Flow Items, Total -188.3 -203.7 248.5 294.2 -145.7
Cash From Financing Activities -33.6 64.9 -645.1 -201.9 327.2
Financing Cash Flow Items -53.6 -14.5 -59.7 -15.6 -87.9
Total Cash Dividends Paid -85.1 -44.6 -57.2 -35.5 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.6 -1 -0.2 -0.8 293.3
Issuance (Retirement) of Debt, Net 105.7 125 -528 -150 121.8
Net Change in Cash -71.4 -51.6 -228.9 163.8 251.4
Net income/Starting Line 356.4 332.7
Cash From Operating Activities 7.8 3.8
Non-Cash Items -194.5 -243.2
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
CPP Investment Board Pension Fund 18.2578 73093576 2456 2023-02-28 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 7.2329 28956224 -4668420 2023-04-17 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 5.7593 23056902 776 2023-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 5.3493 21415696 720 2023-02-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9295 15731532 530 2023-02-28 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9095 15651473 528 2023-02-28 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.5863 10354047 -23844 2023-05-02 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.5276 10119250 -5056 2023-03-31 LOW
Resolution Capital Limited Investment Advisor 2.305 9227831 795600 2023-03-29 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 2.2378 8958972 34604 2023-05-02 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.6157 6468214 137305 2023-05-02 LOW
Royal London Asset Management (CIS) Limited Investment Advisor 1.543 6177363 -160749 2023-02-28 LOW
Aegon Asset Management Ltd Investment Advisor 1.3535 5418504 0 2023-05-02 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2705 5086496 94943 2023-05-02 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1301 4524086 -9670 2023-05-02 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0047 4022335 -63863 2023-03-27 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9498 3802430 0 2023-03-27 LOW
PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.8288 3318185 -185107 2023-01-31 MED
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.7804 3124129 -5160 2023-04-03 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7255 2904621 432866 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Unite Company profile

Σχετικά με την UNITE Group PLC/The

Η Unite Group plc είναι ιδιοκτήτρια, κατασκευάστρια και διαχειρίστρια φοιτητικών κατοικιών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία παρέχει στέγη σε φοιτητές σε πανεπιστημιακές πόλεις και κωμοπόλεις. Συνεργάζεται με πανεπιστήμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο (UK). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Λειτουργίες και Ακίνητα. Ο τομέας Operations είναι υπεύθυνος για τα ακίνητα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στα συνεπενδυτικά της οχήματα. Ο τομέας ακινήτων είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιβλέπει τα δύο οχήματα συνεπένδυσης. Η Εταιρεία ενοικιάζει τα δωμάτιά της τόσο απευθείας σε φοιτητές όσο και σε Πανεπιστήμια. Τα ακίνητά της παρέχουν καταλύματα κοντά σε πανεπιστημιουπόλεις, συγκοινωνίες και τοπικές ανέσεις. Προσφέρει υπνοδωμάτιο για σπουδές, ασφάλιση, ασφάλεια όλο το εικοσιτετράωρο, υπηρεσίες καθαρισμού και Wireless-Fidelity σε όλα τα κτίριά της.

Industry: Residential REITs

5th Floor, Swan House
17-19 Stratford Place
W1C 1BQ

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.94 Price
+1.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

XRP/USD

0.47 Price
+0.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00406

US100

14,326.80 Price
+2.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

26,871.85 Price
+0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου