Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Uniper SE - UN0 CFD

  55.945
  0.82%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.490
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022099 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022099%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000123 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.02)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000123%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.05
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Germany
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Uniper SE ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 56.405
  Άνοιγμα* 55.985
  Μεταβολή 1 έτους* 1881.77%
  Εύρος ημέρας* 54.965 - 57.005
  Εύρος 52 εβδ. 2.09-8.05
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 168.91K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.19M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 33.63B
  Αναλογία P/E 0.18
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 8.33B
  Έσοδα 136.16B
  EPS 23.00
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.01
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 56.025 0.280 0.50% 55.745 56.945 54.665
  Feb 22, 2024 55.985 -0.220 -0.39% 56.205 57.545 55.265
  Feb 21, 2024 56.425 2.040 3.75% 54.385 56.745 54.385
  Feb 20, 2024 55.525 1.800 3.35% 53.725 56.345 53.725
  Feb 19, 2024 55.185 0.160 0.29% 55.025 55.665 53.805
  Feb 16, 2024 55.985 -1.920 -3.32% 57.905 58.920 54.345
  Feb 15, 2024 58.465 5.695 10.79% 52.770 58.760 52.770
  Feb 14, 2024 52.750 -0.980 -1.82% 53.730 54.965 51.530
  Feb 13, 2024 54.425 -1.520 -2.72% 55.945 56.365 53.010
  Feb 12, 2024 55.905 -0.020 -0.04% 55.925 56.285 54.725
  Feb 9, 2024 55.725 -1.240 -2.18% 56.965 57.225 54.745
  Feb 8, 2024 57.145 -0.120 -0.21% 57.265 57.905 56.285
  Feb 7, 2024 57.745 -0.620 -1.06% 58.365 58.585 56.245
  Feb 6, 2024 59.160 2.335 4.11% 56.825 59.160 55.765
  Feb 5, 2024 56.145 1.080 1.96% 55.065 56.705 54.865
  Feb 2, 2024 56.365 0.980 1.77% 55.385 57.245 55.005
  Feb 1, 2024 56.765 -0.140 -0.25% 56.905 58.085 55.565
  Jan 31, 2024 57.845 0.680 1.19% 57.165 58.185 52.970
  Jan 30, 2024 57.225 0.780 1.38% 56.445 57.305 55.205
  Jan 29, 2024 56.845 0.400 0.71% 56.445 57.245 54.525

  Uniper SE Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 274121 162968 50968 65804 91813
  Έσοδα 274120 162968 50967 65804 91813
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 277027 156383 48700 63303 88987
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 286659 167788 50376 64892 91965
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 828 1121 1002 961 988
  Depreciation / Amortization 2451 905 1077 1750 1532
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 7028 9529 -475 -1279 120
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -842 -607 -325 -170 -180
  Other Operating Expenses, Total 167 457 397 327 518
  Λειτουργικά Έσοδα -12538 -4820 592 912 -152
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -400 32 -219 -84 -260
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13011 -4568 541 959 -501
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14302 -4072 402 644 -442
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 145 -63 -6 -34 40
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14157 -4135 396 610 -402
  Καθαρά Κέρδη -18981 -4171 396 610 -402
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14155 -4133 397 610 -401
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18979 -4169 397 610 -401
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18979 -4169 397 610 -401
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 574 366 366 366 366
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -24.6603 -11.2923 1.0847 1.66667 -1.09563
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.07 1.37 1.15 0.9
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -22.6672 -10.9567 1.41766 3.17486 1.24863
  Άλλο, Καθαρό -73 220 168 131 -89
  Total Adjustments to Net Income 2 2 1 1
  Other Revenue, Total 1 1
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -4824 -36
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 20266 34209 60818 93967 50257
  Έσοδα 20265 34209 60818 93967 50256
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18601 33580 64110 96194 49816
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17911 26778 27046 125647 61903
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 261 227 144 197 211
  Depreciation / Amortization 173 1077 397 1503
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1292 -8553 -36623 29153 -265923
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 1003
  Other Operating Expenses, Total 168 447 -585 -294 275293
  Λειτουργικά Έσοδα 2355 7431 33772 -31680 -11646
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22 -124 -526 -18 72
  Άλλο, Καθαρό 7 62 109 -52 956
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2340 7369 33355 -31750 -10618
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2699 6744 26072 -27956 -9233
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -7 -14 78 -6 20
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2692 6730 26150 -27962 -9213
  Καθαρά Κέρδη 2692 6730 21326 -27962 -9245
  Total Adjustments to Net Income 2 2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2692 6730 26152 -27962 -9211
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2692 6730 21328 -27962 -9243
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2692 6730 21328 -27962 -9243
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8329.51 8329.51 1198.12 365.947 365.914
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.32319 0.80797 21.8276 -76.41 -25.1726
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.32389 0.90268 18.1755 -79.037 -22.1509
  Other Revenue, Total 1 1
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -4824 -32
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 63820 91323 18650 20024 26746
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11056 11097 1417 1504 2769
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4591 2919 243 825 1138
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6465 8178 1174 679 1631
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9615 11662 6545 7106 8394
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9560 11629 6522 7090 8354
  Συνολικό Απόθεμα 4718 1849 1166 1508 1683
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 38431 66715 9522 9906 13900
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 121477 128397 40222 43756 50970
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9228 10055 9769 10201 10612
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 29883 34086 33328 34950 33690
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -20656 -24030 -23559 -24749 -23078
  Υπεραξία, Καθαρό 0 1783 1751 1886 1816
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 687 708 734 742 768
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4122 5246 5353 4969 4924
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 43620 19282 3965 5934 6098
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 57443 95514 17977 18860 26719
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 9359 11568 6804 1322 1667
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 8878 7320 716 815 1752
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 39206 76626 10457 16723 23300
  Σύνολο Οφειλών 117249 122094 29471 32370 39966
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2697 1655 1027 1119 1187
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2559 1536 847 1119 1187
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2555 433 333 410 448
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 194 485 437 556 497
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 54360 24007 9697 11425 11115
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4228 6303 10751 11386 11004
  Κοινή Μετοχή 14160 622 622 622 622
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 10825 10825 10825 10825 10825
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -19840 -1388 3082 3145 3088
  Unrealized Gain (Loss) 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -917 -3756 -3778 -3206 -3531
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 121477 128397 40222 43756 50970
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 8329.51 365.96 365.96 365.96 365.96
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 138 119 180
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 34207 45024 59318 63820 135542
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7787 8854 8269 11056 12396
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4390 4970 4418 4634 2248
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3397 3884 3851 6422 10148
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5792 5252 8651 9615 10359
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5771 5101 8566 9560 10260
  Συνολικό Απόθεμα 3201 3296 3106 4718 6260
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 17427 27622 39292 38431 106527
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 59226 69284 84076 121477 252400
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7961 7949 8105 9228 10262
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 674 671 683 687 703
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3913 3766 3968 4122 4560
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12471 11874 12002 43620 101333
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 26587 37508 52946 57443 150162
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5587 4772 7711 9359 10392
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 402 4028 6133 8878 6370
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 20598 28708 39102 39206 133400
  Σύνολο Οφειλών 45373 55835 73285 117249 284418
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 904 907 2024 2697 14977
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 904 907 2024 2697 14977
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2542 2530 2557 2555 502
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 222 219 214 194 533
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 15118 14671 15544 54360 118244
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13853 13449 10791 4228 -32018
  Κοινή Μετοχή 14160 14160 14160 14160 622
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 10825 10825 10825 10825 10825
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -10260 -10656 -13297 -19840 -40624
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -872 -880 -897 -917 -2841
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 59226 69284 84076 121477 252400
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 8329.51 8329.51 8329.51 8329.51 365.96
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -19124 -4106 402 644 -492
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -15571 3621 1242 936 1241
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2451 1306 1077 1750 1532
  Deferred Taxes 1282 -1051 21 223 -136
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 8590 2740 -256 -1069 -157
  Cash Taxes Paid 345 215 91 47 -67
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 394 69 59 76 74
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -8770 4732 -2 -612 494
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 1227 -7520 -1128 220 -1263
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -523 -708 -725 -655 -638
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1750 -6812 -403 875 -625
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 16035 6561 -679 -1477 319
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -46 -1
  Total Cash Dividends Paid -26 -539 -449 -361 -302
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 13532 -7 4 3 14
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2575 7107 -234 -1118 607
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -20 14 -18 9 -9
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1671 2676 -583 -312 288
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 6744 -19124 -40374 -12418 -3154
  Cash From Operating Activities 713 -15571 -10877 -2227 -1894
  Cash From Operating Activities 1077 2451 3133 2736 1078
  Deferred Taxes 517 1282 -6038 -2206 -841
  Non-Cash Items -5400 8590 23751 5087 2850
  Cash Taxes Paid 144 345 342 156 9
  Cash Interest Paid 167 394 144 76 36
  Changes in Working Capital -2225 -8770 8651 4574 -1827
  Cash From Investing Activities 2497 1227 -2217 276 1923
  Capital Expenditures -106 -523 -380 -196 -107
  Other Investing Cash Flow Items, Total 2603 1750 -1837 472 2030
  Cash From Financing Activities -3422 16035 12243 1967 888
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 4 13532 -6 -6
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -3425 2575 12275 1999 888
  Foreign Exchange Effects -5 -20 115 89 7
  Net Change in Cash -217 1671 -736 105 924
  Total Cash Dividends Paid -26 -26 -26
  Financing Cash Flow Items -1 -46

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Uniper Company profile

  Σχετικά με την Uniper SE

  Η Uniper SE είναι εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ενέργειας με έδρα τη Γερμανία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Η Uniper δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: Ευρωπαϊκή Παραγωγή, Παγκόσμια Εμπορεύματα και Διεθνής Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο τομέας Ευρωπαϊκής Παραγωγής παράγει ενέργεια και διαθέτει σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και συνδυασμένο φυσικό αέριο και ατμό, υδροηλεκτρικούς σταθμούς, πυρηνικούς σταθμούς στη Σουηδία, έναν σταθμό βιομάζας στη Γαλλία, καθώς και εγκαταστάσεις ηλιακής και αιολικής ενέργειας- ο τομέας Global Commodities συγκεντρώνει τις δραστηριότητες εμπορίας ενέργειας της Εταιρείας, καθώς και τις δραστηριότητες αποθήκευσης και προμήθειας φυσικού αερίου και ο τομέας International Power Generation περιλαμβάνει επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών παραγωγής ενέργειας στη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Βραζιλία.

  Industry: Multiline Utilities

  Holzstraße 6
  DUESSELDORF
  NORDRHEIN-WESTFALEN 40221
  DE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0054%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0273%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου