Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Unilever PLC - GBP - ULVR CFD

39.965
1%
0.540
Χαμηλό: 39.965
Υψηλό: 40.59
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 11:00 11:03 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.540
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Unilever PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 40.37
Άνοιγμα* 40.475
Μεταβολή 1 έτους* 9.54%
Εύρος ημέρας* 39.965 - 40.59
Εύρος 52 εβδ. 35.32-44.83
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.61M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 65.72M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 101.69B
Αναλογία P/E 15.72
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.52B
Έσοδα 51.69B
EPS 2.57
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.69638
Beta 0.28
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 5, 2023 40.370 -0.435 -1.07% 40.805 41.000 40.200
Jun 2, 2023 40.475 0.305 0.76% 40.170 40.515 40.040
Jun 1, 2023 40.135 -0.135 -0.34% 40.270 40.570 39.965
May 31, 2023 39.965 -0.125 -0.31% 40.090 40.765 39.965
May 30, 2023 40.205 -0.750 -1.83% 40.955 41.605 40.205
May 26, 2023 41.455 -0.070 -0.17% 41.525 41.740 41.005
May 25, 2023 41.595 0.100 0.24% 41.495 41.665 41.255
May 24, 2023 41.540 0.055 0.13% 41.485 41.925 41.255
May 23, 2023 42.095 0.140 0.33% 41.955 42.315 41.955
May 22, 2023 41.955 -0.585 -1.38% 42.540 42.870 41.955
May 19, 2023 42.735 0.125 0.29% 42.610 42.885 42.555
May 18, 2023 42.610 -0.355 -0.83% 42.965 42.980 42.570
May 17, 2023 42.965 -0.280 -0.65% 43.245 43.615 42.955
May 16, 2023 43.305 -0.055 -0.13% 43.360 43.570 43.200
May 15, 2023 43.240 -0.360 -0.83% 43.600 43.730 43.210
May 12, 2023 43.400 0.040 0.09% 43.360 43.615 43.105
May 11, 2023 43.360 0.460 1.07% 42.900 43.430 42.900
May 10, 2023 42.830 -0.645 -1.48% 43.475 43.475 42.615
May 9, 2023 43.475 -0.470 -1.07% 43.945 44.030 43.460
May 5, 2023 43.925 -0.165 -0.37% 44.090 44.340 43.755

Unilever PLC - GBP Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, July 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

06:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Half Year 2023 Unilever PLC Earnings Release
Half Year 2023 Unilever PLC Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, August 3, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Unilever PLC
Unilever PLC

Forecast

-

Previous

-
Thursday, October 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

06:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Q3 2023 Unilever PLC Trading Statement Release
Q3 2023 Unilever PLC Trading Statement Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, November 16, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Unilever PLC
Unilever PLC

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 60073 52444 50724 51980 50982
Έσοδα 60073 52444 50724 51980 50982
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 35906 30259 28684 29102 28703
Ακαθάριστο Εισόδημα 24167 22185 22040 22878 22279
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 49482 43806 42401 43237 38189
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13576 11702 11873 12091 11916
Έρευνα & Ανάπτυξη 908 847 800 840 900
Λειτουργικά Έσοδα 10591 8638 8323 8743 12793
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -298 -72 -318 -424 -408
Άλλο, Καθαρό 44 -10 -9 -30 -25
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10337 8556 7996 8289 12360
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8269 6621 6073 6026 9817
Δικαίωμα Μειοψηφίας -627 -572 -492 -401 -419
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7642 6049 5581 5625 9398
Καθαρά Κέρδη 7642 6049 5581 5625 9369
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7642 6049 5581 5625 9398
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7642 6049 5581 5625 9369
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7642 6049 5581 5625 9369
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2559.8 2609.6 2629.8 2626.7 2694.8
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.98539 2.31798 2.12221 2.14147 3.48746
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.66805 1.7379 1.65894 1.68855 1.50496
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.69005 2.76862 2.56712 2.71748 2.15563
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -908 998 1044 1204 -3330
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -29
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 30450 29623 26653 25791
Έσοδα 30450 29623 26653 25791
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24314 25161 22422 21394
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1497 582 558 450
Other Operating Expenses, Total 25811 24579 21864 20944
Λειτουργικά Έσοδα 6136 4462 4231 4397
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -180 -125 -39 -23
Άλλο, Καθαρό 22 22 -5 -5
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5978 4359 4187 4369
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5053 3216 3224 3397
Δικαίωμα Μειοψηφίας -316 -311 -296 -276
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4737 2905 2928 3121
Καθαρά Κέρδη 4737 2905 2928 3121
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4737 2905 2928 3121
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4737 2905 2928 3121
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4737 2905 2928 3121
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2553.4 2566.2 2592 2627.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.85517 1.13202 1.12963 1.18796
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.8516 0.83896 0.85687 0.86345
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.31315 1.37402 1.38927 1.33526
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19157 17401 16157 16430 15478
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5523 4495 6297 5072 3910
Cash 2553 2505 2764 2457 2174
Μετρητά & Ισοδύναμα 1773 910 2784 1728 1056
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1197 1080 749 887 680
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6468 5254 4810 6439 6182
Accounts Receivable - Trade, Net 4544 3582 3433 4916 4350
Total Inventory 5931 4683 4462 4164 4301
Prepaid Expenses 969 492 423 579 690
Other Current Assets, Total 266 2477 165 176 395
Total Assets 77821 75095 67659 64806 61111
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10770 10347 10570 12079 12106
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 23121 22056 21927 24060 23206
Accumulated Depreciation, Total -12351 -11709 -11357 -11981 -11100
Goodwill, Net 21609 20330 18942 18067 17341
Intangibles, Net 18880 18261 15999 12962 12152
Long Term Investments 1187 1206 918 832 696
Note Receivable - Long Term 520 499 465 380 307
Other Long Term Assets, Total 5698 7051 4608 4056 3031
Total Current Liabilities 25427 24778 20592 20978 20150
Accounts Payable 11100 8896 8375 9190 9121
Accrued Expenses 5858 4876 4667 4660 4222
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5571 7061 4286 4450 3337
Other Current Liabilities, Total 2898 3945 3264 2678 3470
Total Liabilities 58800 57988 52393 51614 49714
Total Long Term Debt 22868 22611 22481 23354 22849
Long Term Debt 21800 21327 21090 21818 21258
Capital Lease Obligations 1068 1284 1391 1536 1591
Deferred Income Tax 4375 4530 3166 2573 1900
Minority Interest 2680 2639 2389 694 720
Other Liabilities, Total 3450 3430 3765 4015 4095
Total Equity 19021 17107 15266 13192 11397
Common Stock 92 92 92 420 464
Additional Paid-In Capital 52844 52844 73472 134 129
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -23632 -26882 -50997 18091 25952
Treasury Stock - Common -4809 -3406 -483 -703 -10181
Unrealized Gain (Loss) 329 502 250 123 98
Other Equity, Total -5803 -6043 -7068 -4873 -5065
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 77821 75095 67659 64806 61111
Total Common Shares Outstanding 2532.05 2560.97 2627.86 2616.83 2614.24
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19157 23204 17401 17411
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5761 6846 4571 5067
Μετρητά & Ισοδύναμα 4326 5411 3415 4182
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1435 1435 1156 885
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7437 7633 5746 6750
Accounts Receivable - Trade, Net 7056 7309 5422 6478
Total Inventory 5931 5893 4683 4766
Other Current Assets, Total 28 2832 2401 828
Total Assets 77821 84892 75095 70564
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10770 10733 10347 10521
Goodwill, Net 21609 21571 20330 19239
Intangibles, Net 18880 18935 18261 16064
Long Term Investments 1154 1286 1198 960
Other Long Term Assets, Total 6251 9163 7558 6369
Total Current Liabilities 25427 28938 24778 23788
Payable/Accrued 18023 17151 14861 14799
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5775 9032 7252 6720
Other Current Liabilities, Total 1629 2755 2665 2269
Total Liabilities 58800 64751 57988 53548
Total Long Term Debt 23713 24929 22881 20822
Long Term Debt 23713 24929 22881 20822
Deferred Income Tax 4375 5523 4530 3361
Minority Interest 2680 2725 2639 2443
Other Liabilities, Total 2605 2636 3160 3134
Total Equity 19021 20141 17107 17016
Common Stock 92 92 92 92
Additional Paid-In Capital 52844 52844 52844 52843
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -33915 -32795 -35829 -35919
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 77821 84892 75095 70564
Total Common Shares Outstanding 2532.05 2550.76 2560.97 2611.27
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 8269 6621 6073 6026 9788
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7282 7972 9058 8109 7318
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1946 1763 2018 1982 2216
Μη Χρηματικά Στοιχεία 412 2021 2163 2640 -1339
Cash Taxes Paid 2807 2333 1875 2532 2294
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 744 488 624 694 571
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3345 -2433 -1196 -2539 -3347
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 2453 -3246 -1481 -2237 4644
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1709 -1340 -1021 -1526 -1532
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 4162 -1906 -460 -711 6176
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -8890 -7099 -5804 -4667 -12113
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1325 -988 -1344 -1158 -1264
Total Cash Dividends Paid -4329 -4483 -4279 -4209 -4066
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1509 -3018 0 -201 -6277
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1727 1390 -181 901 -506
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -7 285 -414 -179 72
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 838 -2088 1359 1026 -79
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Net income/Starting Line 8269 3216 6621 3397
Cash From Operating Activities 7282 3049 7972 3044
Cash From Operating Activities 1946 842 1763 860
Non-Cash Items 412 1435 2021 956
Cash Taxes Paid 2807 1295 2333 917
Cash Interest Paid 744 323 488 288
Changes in Working Capital -3345 -2444 -2433 -2169
Cash From Investing Activities 2453 -432 -3246 -570
Capital Expenditures -1709 -593 -1239 -386
Other Investing Cash Flow Items, Total 4162 161 -2007 -184
Cash From Financing Activities -8890 -924 -7099 -4097
Financing Cash Flow Items -1325 -600 -988 -545
Total Cash Dividends Paid -4329 -2176 -4483 -2277
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1509 -648 -3018 -845
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1727 2500 1390 -430
Foreign Exchange Effects -7 194 285 220
Net Change in Cash 838 1887 -2088 -1403
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 8.944 225080608 0 2023-02-21 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.6228 116333792 0 2023-02-21 LOW
Leverhulme Trust Corporation 3.0148 75869872 0 2023-02-21 LOW
Trian Fund Management, L.P. Hedge Fund 1.4381 36190947 -2977052 2023-03-23 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2354 31099520 263142 2023-04-03 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1906 29962371 -133764 2023-05-02 LOW
Lindsell Train Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.093 27505707 0 2023-02-03 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.987 24837192 -146954 2023-05-02 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8723 21951714 -17244 2023-04-30 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.8566 21557505 -721628 2023-01-23 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7471 18802236 -21386 2023-05-02 LOW
Flossbach von Storch AG Investment Advisor 0.6597 16601586 -9003755 2022-09-30 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.6304 15865317 -377801 2023-05-02 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.5805 14609141 15441 2023-05-02 LOW
DZ PRIVATBANK S.A. Investment Advisor 0.5672 14273342 -979318 2023-01-23 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5543 13948355 -208165 2023-01-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.5521 13895000 262375 2023-01-27 LOW
Fundsmith LLP Investment Advisor 0.523 13161100 0 2023-02-03 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4735 11916343 -12913 2023-05-02 LOW
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.4562 11481716 -767833 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Unilever - GBP Company profile

Σχετικά με την Unilever PLC - GBP

Η Unilever PLC είναι μια εταιρεία ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG). Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Ομορφιά & Προσωπική Φροντίδα, την Οικιακή Φροντίδα και τα Τρόφιμα & Αναψυκτικά. Ο τομέας Ομορφιάς & Προσωπικής Φροντίδας δραστηριοποιείται σε πέντε κατηγορίες: αποσμητικά, καθαρισμός δέρματος, φροντίδα μαλλιών, στοματική φροντίδα και φροντίδα δέρματος. Οι μάρκες προσωπικής φροντίδας είναι οι Dove, Rexona, Lux, Axe και Sunsilk. Άλλες μάρκες είναι οι Signal, Pond's, Vaseline, Suave, Clear, Lifebuoy, TRESemme, Dollar Shave Club, MELE και Carver Korea. Το τμήμα Οικιακής Φροντίδας προσφέρει μια σειρά προϊόντων πλυντηρίου και οικιακής φροντίδας. Τα εμπορικά σήματα πλυντηρίου περιλαμβάνουν τα OMO (Dirt is Good), Comfort, Surf, Radiant, Skip, Love & Care, Love Home & Planet και Seventh Generation. Τα προϊόντα οικιακής φροντίδας της περιλαμβάνουν καθαριστικά επιφανειών και τουαλέτας. Η Home Care παράγει επίσης προϊόντα καθαρισμού νερού και αέρα, μέσω των εμπορικών σημάτων Pureit, Truliva και Blueair. Ο τομέας Τροφίμων & Αναψυκτικών προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο σε τρόφιμα και παγωτά. Η εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της σε περισσότερες από 190 χώρες.

Industry: Personal Products (NEC)

Unilever House
Blackfriars
LONDON
EC4P 4BQ
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
+4.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00439

BTC/USD

27,025.60 Price
+5.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

71.78 Price
-0.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0040%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,549.30 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου