Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Unicycive Therapeutics, Inc. - UNCY CFD

  1.74
  0.58%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.71
  Άνοιγμα* 1.68
  Μεταβολή 1 έτους* 242.86%
  Εύρος ημέρας* 1.56 - 1.74
  Εύρος 52 εβδ. 0.44-2.87
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 276.35K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.20M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 29.88M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 34.75M
  Έσοδα 675.00K
  EPS -1.75
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 1.74 0.06 3.57% 1.68 1.75 1.56
  Feb 22, 2024 1.71 0.08 4.91% 1.63 1.79 1.49
  Feb 21, 2024 1.62 0.25 18.25% 1.37 1.62 1.37
  Feb 20, 2024 1.42 0.08 5.97% 1.34 1.49 1.33
  Feb 16, 2024 1.34 0.07 5.51% 1.27 1.39 1.24
  Feb 15, 2024 1.28 0.13 11.30% 1.15 1.29 1.14
  Feb 14, 2024 1.14 0.07 6.54% 1.07 1.14 1.05
  Feb 13, 2024 1.03 0.03 3.00% 1.00 1.03 0.97
  Feb 12, 2024 1.03 0.00 0.00% 1.03 1.07 0.98
  Feb 9, 2024 1.08 -0.05 -4.42% 1.13 1.15 1.08
  Feb 8, 2024 1.10 -0.01 -0.90% 1.11 1.17 1.08
  Feb 7, 2024 1.10 -0.02 -1.79% 1.12 1.12 1.02
  Feb 6, 2024 1.07 0.09 9.18% 0.98 1.16 0.98
  Feb 5, 2024 0.97 0.05 5.43% 0.92 1.01 0.89
  Feb 2, 2024 0.91 -0.03 -3.19% 0.94 0.94 0.90
  Feb 1, 2024 0.91 -0.02 -2.15% 0.93 0.94 0.89
  Jan 31, 2024 0.91 0.01 1.11% 0.90 0.92 0.90
  Jan 30, 2024 0.91 0.01 1.11% 0.90 0.92 0.87
  Jan 29, 2024 0.91 0.02 2.25% 0.89 0.91 0.85
  Jan 26, 2024 0.86 -0.04 -4.44% 0.90 0.91 0.84

  Unicycive Therapeutics, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0.951 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.003 8.958 2.02 1.963 0.952
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.567 2.897 1.005 1.168 0.608
  Έρευνα & Ανάπτυξη 12.436 6.08 1.015 0.795 0.344
  Λειτουργικά Έσοδα -18.052 -8.958 -2.02 -1.963 -0.952
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.006 -0.628 -0.244 -0.139 -0.168
  Άλλο, Καθαρό 0 -0.431 0 -0.063 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
  Καθαρά Κέρδη -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 15.057 14.9965 14.4969 14.4969 14.4969
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.19931 -0.66795 -0.15617 -0.14934 -0.07726
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.19931 -0.66922 -0.15617 -0.14934 -0.07726
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.019 0 0
  Έσοδα 0.951
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0.675 0 0.951 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4.322 4.877 5.325 6.505 3.636
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.055 1.847 1.485 1.702 1.776
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.267 3.03 3.84 4.803 1.86
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -4.322 -4.202 -5.325 -5.554 -3.636
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.202 0.002 -0.003 -0.003 0
  Άλλο, Καθαρό 0.282 -10.375 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.838 -14.575 -5.328 -5.557 -3.636
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.838 -14.575 -5.328 -5.557 -3.636
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.838 -14.575 -5.328 -5.557 -3.636
  Καθαρά Κέρδη -3.838 -14.575 -5.328 -5.557 -3.636
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.441 -14.767 -5.328 -5.557 -3.636
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.441 -14.767 -5.328 -5.557 -3.636
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.441 -14.767 -5.328 -5.557 -3.636
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 15.2346 15.2324 15.077 15.062 15.0287
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.29151 -0.96945 -0.35339 -0.36894 -0.24194
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.29151 -0.96945 -0.35339 -0.36894 -0.24194
  Έσοδα 0 0.675 0 0.951
  Total Adjustments to Net Income -0.603 -0.192
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2.644 18.411 0.204 0.019 0.029
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.455 16.579 0 0.015 0.025
  Μετρητά 0.455 16.579 0 0.015 0.025
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.189 1.832 0.004 0.004 0.004
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.2 0 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2.818 18.744 0.204 0.019 0.029
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.284 2.105 2.875 0.903 1.235
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.892 0.742 0.184 0.322 0.06
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.392 1.363 0.168 0.013 0.017
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.986 0.46 0.147
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 1.528 0 0.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.009 0.108 0.111
  Σύνολο Οφειλών 3.284 2.26 2.875 0.903 1.235
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -0.466 16.484 -2.671 -0.884 -1.206
  Κοινή Μετοχή 0.015 0.015 0.037 0.036 0.034
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 33.516 32.408 3.214 2.738 0.253
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -33.997 -15.939 -5.922 -3.658 -1.493
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2.818 18.744 0.204 0.019 0.029
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 15.2317 14.9965 14.4969 14.4969 14.4969
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.174 0.333
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.181 0.334
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.007 -0.001
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 0.155
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18.569 21.93 26.184 2.644 9.962
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14.345 18.818 24.332 0.455 7.01
  Μετρητά 14.345 18.818 24.332 0.455 7.01
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.224 3.112 1.852 2.189 2.952
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 19.442 22.883 27.202 2.818 10.177
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 15.456 15.419 15.97 3.284 5.522
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.084 0.503 0.79 0.892 2.292
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.844 1.992 1.974 2.392 3.23
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11.528 12.924 13.206
  Σύνολο Οφειλών 16.008 16.053 16.685 3.284 5.551
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.434 6.83 10.517 -0.466 4.626
  Κοινή Μετοχή 0.035 0.015 0.015 0.015 0.015
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 60.098 33.023 33.475 33.516 33.28
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -56.743 -52.41 -48.572 -33.997 -28.669
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 19.442 22.883 27.202 2.818 10.177
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 34.7544 15.236 15.2338 15.2317 15.0879
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.873 0.953 1.018 0.174 0.215
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.552 0.634 0.715 0 0.029
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.044 25.599 0 0
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.887 0.965 1.026 0.181 0.221
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.014 -0.012 -0.008 -0.007 -0.006
  Redeemable Preferred Stock 26.202
  Total Preferred Shares Outstanding 0.04365 0.03019
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -15.651 -5.767 -1.459 -1.176 -0.775
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.222 4.354 0.971 0.684 0.339
  Cash Taxes Paid 0 0 0.001 0.002 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.178 -0.105 -0.166 0.305 0.006
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.471 22.375 1.444 1.166 0.8
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.482 0 -0.117 0 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.011 22.39 0.141 1.166 0.25
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.015 1.42 0 0.55
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -16.124 16.579 -0.015 -0.01 0.025
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.007 0.001
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.002 -0.029
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.002 -0.029
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -14.575 -18.058 -12.73 -7.173 -3.537
  Cash From Operating Activities -3.92 -15.651 -9.567 -6.004 -2.957
  Non-Cash Items 10.562 1.222 0.964 0.659 0.327
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0
  Changes in Working Capital 0.091 1.178 2.194 0.506 0.251
  Cash From Financing Activities 27.797 -0.471 0 0 0
  Financing Cash Flow Items -0.24 -0.482 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 28.037 0.011 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
  Net Change in Cash 23.877 -16.124 -9.569 -6.006 -2.959
  Cash From Operating Activities 0.002 0.007 0.005 0.004 0.002
  Cash From Investing Activities 0 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
  Capital Expenditures 0 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Gupta (Shalabh K) Individual Investor 17.1887 5973461 104612 2023-07-11 LOW
  Vivo Capital, LLC Venture Capital 9.9854 3470152 3470152 2023-07-11 LOW
  Armistice Capital LLC Hedge Fund 2.8085 976000 176000 2022-12-31 MED
  Rosalind Advisors, Inc. Hedge Fund 2.7897 969484 0 2023-04-27 LOW
  Nantahala Capital Management, LLC Hedge Fund 1.8629 647416 0 2023-06-30 MED
  Jermasek (Douglas) Individual Investor 0.5036 175012 104612 2023-07-11 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3311 115057 0 2023-06-30 LOW
  Laumas (Sandeep) Individual Investor 0.3045 105815 0 2023-04-27
  Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.276 95931 95931 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1921 66752 -29146 2023-06-30 LOW
  Ryan (John L) Individual Investor 0.1673 58140 0 2023-04-27
  Gupta (Pramod) Individual Investor 0.1204 41845 41845 2023-07-11
  Schiller (Brigitte) Individual Investor 0.1201 41738 0 2023-04-27 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1008 35036 0 2023-06-30 LOW
  Ground Swell Capital, LLC Investment Advisor 0.0576 20001 20001 2023-06-30 HIGH
  Frontier Wealth Management LLC Investment Advisor 0.0541 18800 0 2022-06-30 LOW
  CAPTRUST Financial Advisors Investment Advisor 0.0541 18800 0 2023-06-30 LOW
  Tandem Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.0446 15500 0 2023-09-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0437 15200 600 2023-06-30 HIGH
  Centiva Capital, LP Hedge Fund 0.0437 15186 15186 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Unicycive Therapeutics, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Unicycive Therapeutics, Inc.

  Η Unicycive Therapeutics, Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας αφιερωμένη στην ανάπτυξη θεραπειών για ορισμένες ιατρικές παθήσεις. Η εταιρεία επικεντρώνεται στον εντοπισμό ιατρικών καταστάσεων εντός και εκτός των νεφροπαθειών. Τα αναπτυξιακά της προγράμματα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δύο θεραπειών: Renazorb, για τη θεραπεία της υπερφωσφαταιμίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, και UNI 494, για τη θεραπεία της οξείας νεφρικής βλάβης (AKI). Το Renazorb αναπτύχθηκε αρχικά από την Spectrum Pharmaceuticals και έλαβε άδεια χρήσης από αυτήν. Το UNI 494 αναπτύχθηκε αρχικά από την Sphaera Pharmaceuticals και έλαβε άδεια χρήσης από αυτήν, αντίστοιχα.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  4300 El Camino Real, Suite 210
  LOS ALTOS
  CALIFORNIA 94022
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου