Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Udemy, Inc. - UDMY CFD

8.64
2.01%
0.09
Χαμηλό: 8.34
Υψηλό: 8.66
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 8.47
Άνοιγμα* 8.34
Μεταβολή 1 έτους* -33.07%
Εύρος ημέρας* 8.34 - 8.66
Εύρος 52 εβδ. 8.40-17.26
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 473.99K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.67M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.26B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 145.36M
Έσοδα 629.10M
EPS -1.09
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 8.64 0.29 3.47% 8.35 8.66 8.27
Mar 23, 2023 8.47 -0.34 -3.86% 8.81 8.96 8.25
Mar 22, 2023 8.75 -0.14 -1.57% 8.89 9.11 8.62
Mar 21, 2023 9.09 0.26 2.94% 8.83 9.23 8.55
Mar 20, 2023 8.66 -0.10 -1.14% 8.76 8.85 8.33
Mar 17, 2023 8.82 -0.02 -0.23% 8.84 9.22 8.62
Mar 16, 2023 9.15 0.08 0.88% 9.07 9.33 8.62
Mar 15, 2023 9.24 0.26 2.90% 8.98 9.40 8.97
Mar 14, 2023 9.33 0.22 2.41% 9.11 9.39 9.11
Mar 13, 2023 9.05 -0.01 -0.11% 9.06 9.33 8.98
Mar 10, 2023 9.31 -0.19 -2.00% 9.50 9.60 8.78
Mar 9, 2023 9.65 0.15 1.58% 9.50 9.88 9.38
Mar 8, 2023 9.61 -0.13 -1.33% 9.74 9.97 9.27
Mar 7, 2023 9.83 0.09 0.92% 9.74 9.95 9.36
Mar 6, 2023 9.81 -0.04 -0.41% 9.85 10.03 9.37
Mar 3, 2023 9.81 0.64 6.98% 9.17 9.91 9.08
Mar 2, 2023 9.22 0.32 3.60% 8.90 9.40 8.87
Mar 1, 2023 9.11 -0.28 -2.98% 9.39 9.43 8.96
Feb 28, 2023 9.43 0.12 1.29% 9.31 9.64 9.31
Feb 27, 2023 9.57 -0.08 -0.83% 9.65 9.95 9.41

Udemy, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 515.657 429.899 276.327
Έσοδα 515.657 429.899 276.327
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 236.024 209.253 143.51
Ακαθάριστο Εισόδημα 279.633 220.646 132.817
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 593.564 503.279 344.358
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 290.652 243.383 166.469
Έρευνα & Ανάπτυξη 66.107 50.643 34.379
Λειτουργικά Έσοδα -77.907 -73.38 -68.031
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.016 -1.146 0.087
Άλλο, Καθαρό -0.92 0.055 -0.384
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -78.843 -74.471 -68.328
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -80.026 -77.62 -69.703
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -80.026 -77.62 -69.703
Καθαρά Κέρδη -80.026 -77.62 -69.703
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -80.026 -77.62 -69.703
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -80.026 -77.62 -69.703
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -80.026 -77.62 -69.703
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 139.165 137.427 137.427
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.57505 -0.56481 -0.5072
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.57364 -0.56481 -0.5072
Depreciation / Amortization 0.481
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.3
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 152.223 135.451 129.563 126.093 124.55
Έσοδα 152.223 135.451 129.563 126.093 124.55
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 66.438 64.122 57.986 55.993 57.923
Ακαθάριστο Εισόδημα 85.785 71.329 71.577 70.1 66.627
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 177.539 176.396 139.113 137.067 140.988
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 87.889 92.681 64.027 66.291 67.652
Έρευνα & Ανάπτυξη 22.57 19.209 16.703 14.783 15.413
Λειτουργικά Έσοδα -25.316 -40.945 -9.55 -10.974 -16.438
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.243 0.436 -0.061 -0.173 -0.218
Άλλο, Καθαρό -0.244 -0.206 -0.196 -0.09 -0.428
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -25.317 -40.715 -9.807 -11.237 -17.084
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -25.649 -41.384 -9.262 -11.391 -17.989
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -25.649 -41.384 -9.262 -11.391 -17.989
Καθαρά Κέρδη -25.649 -41.384 -9.262 -11.391 -17.989
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -25.649 -41.384 -9.262 -11.391 -17.989
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -25.649 -41.384 -9.262 -11.391 -17.989
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -25.649 -41.384 -9.262 -11.391 -17.989
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 139.405 144.376 137.427 137.427 137.427
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.18399 -0.28664 -0.0674 -0.08289 -0.1309
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.18259 -0.28664 -0.06598 -0.08289 -0.1309
Depreciation / Amortization 0.342 0.384 0.097
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.3 0 0.3
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 641.873 236.964 84.38
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 533.868 175.031 49.139
Μετρητά & Ισοδύναμα 533.868 175.031 49.139
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 73.18 46.257 26.807
Accounts Receivable - Trade, Net 73.18 46.257 26.807
Prepaid Expenses 12.465 4.904 2.617
Other Current Assets, Total 22.36 10.772 5.817
Total Assets 739.851 282.096 117.302
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9.887 9.106 7.956
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 30.832 25.812 21.545
Accumulated Depreciation, Total -20.945 -16.706 -13.589
Intangibles, Net 33.651 14.013 10.801
Other Long Term Assets, Total 31.794 22.013 14.165
Total Current Liabilities 341.343 263.813 183.899
Accounts Payable 34.627 23.71 16.323
Accrued Expenses 48.059 53.844 50.633
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 258.657 186.259 116.943
Total Liabilities 350.151 268.677 187.247
Total Long Term Debt 0 0 0
Other Liabilities, Total 8.808 4.864 3.348
Total Equity 389.7 13.419 -69.945
Redeemable Preferred Stock 0 274.104 155.645
Common Stock 0.001 0 0
Additional Paid-In Capital 848.229 117.818 75.293
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -458.529 -378.503 -300.883
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 739.851 282.096 117.302
Total Common Shares Outstanding 139.165 137.427 137.427
Goodwill, Net 12.646
Long Term Investments 10
Other Equity, Total -0.001
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 617.017 641.873 205.949 233.523
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 510.965 533.868 130.178 163.198
Μετρητά & Ισοδύναμα 510.965 533.868 130.178 163.198
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 67.699 73.18 40.655 42.762
Accounts Receivable - Trade, Net 67.699 73.18 40.655 42.762
Prepaid Expenses 11.735 12.465 7.69 5.865
Other Current Assets, Total 26.618 22.36 27.426 21.698
Total Assets 738.89 739.851 289.955 286.668
Property/Plant/Equipment, Total - Net 24.931 9.887 10.59 10.669
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 47.095 30.832 30.385 29.645
Accumulated Depreciation, Total -22.164 -20.945 -19.795 -18.976
Intangibles, Net 34.224 33.651 33.254 17.479
Other Long Term Assets, Total 35.072 31.794 27.516 24.997
Total Current Liabilities 339.598 341.343 276.953 273.656
Accounts Payable 16.275 34.627 26.22 25.269
Accrued Expenses 51.254 48.059 42.758 43.629
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 272.069 258.657 207.975 204.758
Total Liabilities 358.382 350.151 282.495 279.172
Total Long Term Debt 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 18.784 8.808 5.54163 5.516
Total Equity 380.508 389.7 7.46037 7.496
Redeemable Preferred Stock 0 0 274.267 274.267
Common Stock 0.001 0.001 0.00137 0
Additional Paid-In Capital 864.676 848.229 150.337 141.112
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -484.178 -458.529 -417.145 -407.883
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 738.89 739.851 289.955 286.668
Total Common Shares Outstanding 139.573 139.165 137.427 137.427
Goodwill, Net 12.646 12.646 12.646
Long Term Investments 15 10
Other Equity, Total 0.009 -0.001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -80.026 -77.62 -69.703
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -7.104 9.624 -16.455
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 15.297 11.055 8.74
Μη Χρηματικά Στοιχεία 52.807 39.338 12.796
Cash Taxes Paid 0.385 0.12
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.09 0.048 0.005
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4.818 36.851 31.712
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -52.693 -14.537 14.611
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -18.203 -14.537 -11.121
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -34.49 0 25.732
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 418.634 131.093 11.265
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7.433 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 426.067 131.093 11.265
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 358.837 126.18 9.421
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -25.649 -80.026 -38.642 -29.38
Cash From Operating Activities -13.975 -7.104 -9.421 -5.486
Cash From Operating Activities 4.967 15.297 10.4 6.457
Non-Cash Items 21.682 52.807 36.023 23.887
Cash Taxes Paid 0.064 0.385 0.385 0.333
Cash Interest Paid 0.002 0.09 0.072 0.057
Changes in Working Capital -14.975 4.818 -17.202 -6.45
Cash From Investing Activities -8.277 -52.693 -38.811 -9.791
Capital Expenditures -3.277 -18.203 -14.321 -9.791
Other Investing Cash Flow Items, Total -5 -34.49 -24.49 0
Cash From Financing Activities 0.072 418.634 3.379 3.444
Financing Cash Flow Items -1.586 -7.433 -4.242 -2.563
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.658 426.067 7.621 6.007
Net Change in Cash -22.174 358.837 -44.853 -11.833
Foreign Exchange Effects 0.006
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Insight Venture Partners Venture Capital 28.916 42032260 0 2022-12-31 MED
Naspers Ltd Investment Advisor 11.7782 17120840 0 2022-12-31 LOW
Caledonia (Private) Investments Pty Limited Investment Advisor 5.3232 7737740 1149676 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8464 7044788 1620407 2022-12-31 LOW
Norwest Venture Partners Venture Capital 4.2855 6229466 0 2022-12-31 MED
NVP Associates, LLC Investment Advisor 4.2855 6229466 6229466 2022-12-31 HIGH
Greenvale Capital LLP Hedge Fund 4.0933 5950000 671469 2022-12-31 MED
Newview Capital Management, LLC. Venture Capital 2.7503 3997791 0 2022-12-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.7224 3957342 185946 2022-12-31 LOW
Stripes, L.L.C. Corporation 2.3747 3451905 -3452000 2022-12-31 LOW
Founders Circle Capital, LLC Private Equity 1.5417 2241006 -122604 2022-12-31 LOW
Bali (Eren) Individual Investor 1.2566 1826648 -15000 2023-03-06 LOW
Brown (Gregory Scott) Individual Investor 0.9589 1393839 250000 2023-03-18 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9035 1313371 54847 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.878 1276245 11349 2022-12-31 LOW
Blanchard (Sarah Walter) Individual Investor 0.7294 1060305 125000 2023-03-18 HIGH
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5514 801563 906 2022-12-31 LOW
Driehaus Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5008 727927 -219292 2022-12-31 MED
Qiu (Richard) Individual Investor 0.3799 552214 41667 2023-03-18 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3657 531630 12548 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Udemy, Inc. Company profile

Σχετικά με την Udemy, Inc.

Η Udemy, Inc. είναι πάροχος διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης. Η εταιρεία προσφέρει διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης για την παροχή τεχνικών δεξιοτήτων, επιχειρηματικών δεξιοτήτων και προσωπικής ανάπτυξης. Η πλατφόρμα της Εταιρείας παρέχει σε περίπου πάνω από 44 εκατομμύρια εκπαιδευόμενους πρόσβαση σε περίπου πάνω από 183.000 μαθήματα σε 75 γλώσσες και πάνω από 180 χώρες. Τα μαθήματά της είναι προσβάσιμα μέσω των προσφορών της Udemy Business (UB) ή της Udemy direct-to-consumer. Τα μαθήματα προσφέρουν μαθησιακούς στόχους όπως η επανεκπαίδευση ή η αναβάθμιση της εξειδίκευσης στην τεχνολογία και τις επιχειρήσεις, η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και η προσωπική ανάπτυξη. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε διαδραστικά εργαλεία μάθησης, όπως κουίζ, ασκήσεις και ερωτήσεις και απαντήσεις του εκπαιδευτή (Q&A). Δημιουργεί ομάδες και προσθέτει χρήστες στην πύλη μάθησης- αναθέτει μαθήματα σε άτομα ή ομάδες- οι εργαζόμενοι μπορούν να μαθαίνουν οποτεδήποτε και οπουδήποτε και μετρά τη δέσμευση και την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: Καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Industry: Online Services (NEC)

600 Harrison St.
640 2Nd Street
94107

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,875.10 Price
+1.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.45 Price
-1.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00390

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου