Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές U.S. Well Services, Inc. - USWS CFD

7.33
2.23%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

US Well Services Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.17
Άνοιγμα* 7.04
Μεταβολή 1 έτους* -4.09%
Εύρος ημέρας* 7.04 - 7.5
Εύρος 52 εβδ. 0.50-4.20
Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 31.76M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 75.31M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 77.07M
Έσοδα 215.36M
EPS -1.95
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.01
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 9, 2022

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Oct 31, 2022 7.33 0.48 7.01% 6.85 7.51 6.85
Oct 28, 2022 7.17 0.12 1.70% 7.05 7.21 6.64
Oct 27, 2022 7.02 -0.09 -1.27% 7.11 7.27 6.87
Oct 26, 2022 7.08 0.41 6.15% 6.67 7.33 6.66
Oct 25, 2022 6.75 0.12 1.81% 6.63 7.02 6.63
Oct 24, 2022 6.90 0.42 6.48% 6.48 6.94 6.46
Oct 21, 2022 6.74 0.30 4.66% 6.44 6.79 6.22
Oct 20, 2022 6.47 -0.10 -1.52% 6.57 6.65 6.39
Oct 19, 2022 6.51 0.40 6.55% 6.11 6.51 5.97
Oct 18, 2022 6.05 0.15 2.54% 5.90 6.17 5.87
Oct 17, 2022 5.88 0.20 3.52% 5.68 5.97 5.65
Oct 14, 2022 5.64 -0.15 -2.59% 5.79 5.94 5.53
Oct 13, 2022 5.95 0.52 9.58% 5.43 6.00 5.42
Oct 12, 2022 5.61 0.01 0.18% 5.60 5.78 5.27
Oct 11, 2022 5.75 -0.13 -2.21% 5.88 5.92 5.60
Oct 10, 2022 5.99 -0.24 -3.85% 6.23 6.43 5.97
Oct 7, 2022 6.37 0.10 1.59% 6.27 6.41 6.10
Oct 6, 2022 6.33 0.31 5.15% 6.02 6.45 6.02
Oct 5, 2022 6.26 0.58 10.21% 5.68 6.26 5.64
Oct 4, 2022 5.82 0.57 10.86% 5.25 5.82 5.25

U.S. Well Services, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, August 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 US Well Services Inc Earnings Release
Q2 2023 US Well Services Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 250.463 244.007 514.757 648.847 0
Έσοδα 250.463 244.007 514.757 648.847 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 308.632 466.443 602.585 687.006 0.87533
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 33.579 45.991 34.502 34.497 0.87533
Λειτουργικά Έσοδα -58.169 -222.436 -87.828 -38.159 -0.87533
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -35.522 -18.884 -17.996 -32.636 2.38986
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -70.676 -241.212 -104.056 -70.462 1.51453
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -70.649 -240.388 -103.979 -70.814 0.75756
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -70.605 -229.34 -81.81 -65.896 0.75756
Καθαρά Κέρδη -70.605 -229.34 -81.81 -65.896 0.75756
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -80.045 -252.189 -97.656 -63.754 0.75756
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -80.045 -252.189 -97.656 -63.754 0.75756
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -80.045 -252.189 -97.656 -63.754 0.75756
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 32.394 18.5117 14.3552 13.6854 9.77857
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.47098 -13.6232 -6.80282 -4.65853 0.07747
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.91617 -7.89753 -4.8356 -4.13427 0.07747
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 220.363 185.444 381.311 533.031
Ακαθάριστο Εισόδημα 30.1 58.563 133.446 115.816
Depreciation / Amortization 35.444 80.353 154.149 108.44
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 19.246 154.655 32.623 11.038
Άλλο, Καθαρό 23.015 0.108 1.768 0.333
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.044 11.048 22.169 4.918
Total Adjustments to Net Income -9.44 -22.849 -15.846 2.142
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 41.15 38.929 56.477 78.799 76.258
Έσοδα 41.15 38.929 56.477 78.799 76.258
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 40.723 41.139 57.837 58.981 62.431
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.427 -2.21 -1.36 19.818 13.827
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 59.502 55.882 57.591 111.596 83.563
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.372 7.059 11.42 7.485 7.59
Depreciation / Amortization 5.7 7.522 6.98 9.836 11.106
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.707 0.162 -18.646 35.294 2.436
Λειτουργικά Έσοδα -18.352 -16.953 -1.114 -32.797 -7.305
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.714 -6.137 -8.582 -7.469 -13.334
Άλλο, Καθαρό 1.321 0.346 0.117 22.523 0.029
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -25.745 -22.744 -9.579 -17.743 -20.61
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -25.745 -22.744 -9.579 -17.716 -20.61
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0.044
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -25.745 -22.744 -9.579 -17.716 -20.566
Καθαρά Κέρδη -25.745 -22.744 -9.579 -17.716 -20.566
Total Adjustments to Net Income -1.091 -1.049 -5.575 4.34 -7.156
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -26.836 -23.793 -15.154 -13.376 -27.722
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -26.836 -23.793 -15.154 -13.376 -27.722
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -26.836 -23.793 -15.154 -13.376 -27.722
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 59.766 51.819 29.802 25.3123 22.5649
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.44902 -0.45916 -0.50849 -0.52844 -1.22855
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.37026 -0.45603 -1.13415 0.37788 -1.12059
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 62.005 68.327 143.33 113.912 0.67756
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.384 3.693 33.794 29.529 0.57026
Cash 0.57026
Prepaid Expenses 5.207 3.162 11.127 6.011 0.1073
Other Current Assets, Total 6.454 2.912 9.005 7.241 0
Total Assets 243.557 323.223 612.782 480.23 327.127
Long Term Investments 326.45
Total Current Liabilities 57.846 65.714 141.007 140.465 0.17433
Accounts Payable 29.18 36.362 70.17 89.36 0.0192
Payable/Accrued 0.13816
Notes Payable/Short Term Debt 2.32 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.01697
Total Liabilities 348.794 354.774 436.747 292.679 10.4243
Total Long Term Debt 280.516 283.902 284.892 99.416 0
Other Liabilities, Total 10.432 5.158 0.215 0 10.25
Total Equity -105.237 -31.551 176.035 187.551 316.703
Common Stock 0.005 0.007 0.006 0.006 311.704
Additional Paid-In Capital 263.928 217.212 248.302 204.928 4.24651
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -393.036 -322.431 -111.201 -17.383 0.75256
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 243.557 323.223 612.782 480.23 327.127
Total Common Shares Outstanding 77.0933 23.0213 23.4597 28.0099 8.50491
Μετρητά & Ισοδύναμα 6.384 3.693 33.794 29.529
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 37.609 50.595 80.352 61.718
Accounts Receivable - Trade, Net 25.743 44.393 79.542 58.026
Total Inventory 6.351 7.965 9.052 9.413
Property/Plant/Equipment, Total - Net 162.664 235.332 441.61 331.387
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 205.944 279.44 705.578 486.163
Accumulated Depreciation, Total -43.28 -44.108 -263.968 -154.776
Goodwill, Net 4.971 4.971 4.971 4.971
Intangibles, Net 12.5 13.466 21.826 27.89
Other Long Term Assets, Total 1.417 1.127 1.045 2.07
Accrued Expenses 16.842 14.781 40.481 17.044
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 9.504 14.571 30.356 34.061
Long Term Debt 278.404 283.902 284.892 99.416
Capital Lease Obligations 2.112 0
Minority Interest 0 10.633 52.798
Redeemable Preferred Stock 23.866 73.661 38.928
Total Preferred Shares Outstanding 0.01961 0.05 0.055
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 80.779 62.005 101.249 147.628 102.126
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40.407 6.384 29.86 57.544 17.726
Μετρητά & Ισοδύναμα 40.407 6.384 29.86 57.544 17.726
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23.359 37.609 39.119 55.647 63.323
Accounts Receivable - Trade, Net 22.602 25.743 38.362 54.89 61.756
Total Inventory 7.311 6.351 5.571 7.531 8.077
Prepaid Expenses 7.382 5.207 6.595 9.519 10.945
Other Current Assets, Total 2.32 6.454 20.104 17.387 2.055
Total Assets 261.726 243.557 338.35 379.63 354.605
Property/Plant/Equipment, Total - Net 162.445 162.664 217.883 213.301 233.502
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 208.443 205.944 257.756 254.384 285.753
Accumulated Depreciation, Total -45.998 -43.28 -39.873 -41.083 -52.251
Goodwill, Net 4.971 4.971 4.971 4.971 4.971
Intangibles, Net 12.258 12.5 12.742 12.983 13.225
Other Long Term Assets, Total 1.273 1.417 1.505 0.747 0.781
Total Current Liabilities 58.656 57.846 58.408 69.939 80.007
Accounts Payable 29.875 29.18 33.455 35.353 45.113
Accrued Expenses 14.816 16.842 11.963 12.21 11.989
Notes Payable/Short Term Debt 4.311 2.32 3.848 6.44 9.123
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 9.654 9.504 9.142 15.936 13.782
Total Liabilities 341.073 348.794 423.983 458.014 395.001
Total Long Term Debt 270.573 280.516 351.184 375.155 302.602
Long Term Debt 268.262 278.404 349.875 374.246 301.941
Capital Lease Obligations 2.311 2.112 1.309 0.909 0.661
Other Liabilities, Total 11.844 10.432 14.391 12.92 12.392
Total Equity -79.347 -105.237 -85.633 -78.384 -40.396
Redeemable Preferred Stock 24.957 23.866 22.817 44.961 75.852
Common Stock 0.008 0.005 0.005 0.009 0.009
Additional Paid-In Capital 314.972 263.928 261.837 237.359 226.74
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -419.284 -393.036 -370.292 -360.713 -342.997
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 261.726 243.557 338.35 379.63 354.605
Total Common Shares Outstanding 77.0666 77.0933 52.3522 26.6793 25.7338
Total Preferred Shares Outstanding 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.05
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -70.649 -240.388 -116.082 -70.814 0.75756
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -19.277 8.616 74.844 83.469 -1.56527
Μη Χρηματικά Στοιχεία -5.851 175.916 44.162 50.605 -2.38986
Cash Taxes Paid 0.81 0.144 0.116 0.74
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 21.779 -7.265 -7.385 -4.762 0.06703
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 56.156 -34.999 -208.294 -139.573 -324.06
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 113.88 20.944 0.807 8.033 -324.06
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -33.021 -9.759 144.818 79.714 326.13
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -9.521 -21.402 -20.011 -5.533 -6.42009
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 14.667 19.996 54.524 232.39 332.75
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -38.167 -8.353 110.305 -147.143 -0.2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3.858 -36.142 11.368 23.61 0.50464
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 35.444 80.353 154.149 108.44
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.423 26.287 8.838 41.537
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -57.724 -55.943 -209.101 -147.606
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -25.745 -70.649 -47.905 -38.326 -20.61
Cash From Operating Activities -7.445 -19.277 -20.253 -28.371 -11.016
Cash From Operating Activities 5.7 35.444 27.922 20.942 11.106
Non-Cash Items 14.497 -5.851 -11.269 -3.551 12.808
Cash Interest Paid 0.571 2.423 2.004 1.276 0.578
Changes in Working Capital -1.897 21.779 10.999 -7.436 -14.32
Cash From Investing Activities 6.158 56.156 -14.632 -16.288 -7.825
Capital Expenditures -11.092 -57.724 -47.565 -24.841 -14.218
Other Investing Cash Flow Items, Total 17.25 113.88 32.933 8.553 6.393
Cash From Financing Activities 33.31 -33.021 60.218 97.46 31.824
Issuance (Retirement) of Stock, Net 44.012 14.667 13.562 13.562 10.669
Issuance (Retirement) of Debt, Net -9.547 -38.167 54.236 90.508 21.155
Net Change in Cash 32.023 3.858 25.333 52.801 12.983
Financing Cash Flow Items -1.155 -9.521 -7.58 -6.61
Cash Taxes Paid 0.81 0

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

U.S. Well Services, Inc. Company profile

Σχετικά με την U.S. Well Services, Inc.

Η U.S. Well Services, Inc. είναι μια τεχνολογική εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαίου που επικεντρώνεται στις υπηρεσίες άντλησης πίεσης με ηλεκτρική τροφοδοσία για εταιρείες εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία είναι πάροχος υπηρεσιών υδραυλικής ρωγμάτωσης στην ηλεκτρική διέγερση ρωγμών. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία electric frac της Εταιρείας παρέχει πλήρως ηλεκτρικά, κινητά συστήματα διέγερσης γεωτρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του αερίου πεδίου που προέρχεται απευθείας από την κεφαλή της πηγής. Οι στόλοι της αποτελούνται από πλήρως ηλεκτρικές, κινητές μονάδες διέγερσης πηγαδιών και άλλο βοηθητικό βαρύ εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών προσομοίωσης. Ο Clean Fleet είναι μια μονάδα διέγερσης που αντικαθιστά τους παραδοσιακούς κινητήρες, τα κιβώτια ταχυτήτων και τα ψυγεία που χρησιμοποιούνται στους συμβατικούς πετρελαιοκίνητους στόλους με ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από στροβιλογεννήτριες που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν την U.S. Well Services, LLC.

Industry: Oil Related Services and Equipment (NEC)

1360 Post Oak Blvd Ste 1800
77056-3023

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
-0.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00401

BTC/USD

26,471.20 Price
+0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,292.70 Price
+0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.24 Price
+0.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου