Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Fox Corporation - Class A - FOXA CFD

34.56
1.09%
0.09
Χαμηλό: 34.56
Υψηλό: 34.95
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Fox Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 34.94
Άνοιγμα* 34.76
Μεταβολή 1 έτους* -14.45%
Εύρος ημέρας* 34.56 - 34.95
Εύρος 52 εβδ. 28.02-44.95
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.29M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 49.82M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 18.22B
Αναλογία P/E 17.38
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 542.69M
Έσοδα 14.12B
EPS 1.99
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.44509
Beta 0.88
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 34.56 0.43 1.26% 34.13 34.97 34.04
Feb 2, 2023 34.94 0.64 1.87% 34.30 35.22 33.78
Feb 1, 2023 34.23 0.52 1.54% 33.71 34.48 33.35
Jan 31, 2023 33.90 0.55 1.65% 33.35 33.93 33.35
Jan 30, 2023 33.61 0.50 1.51% 33.11 33.82 33.11
Jan 27, 2023 33.79 0.03 0.09% 33.76 34.03 33.55
Jan 26, 2023 33.92 0.66 1.98% 33.26 34.00 33.26
Jan 25, 2023 33.44 0.29 0.87% 33.15 34.09 32.80
Jan 24, 2023 32.63 0.18 0.55% 32.45 32.80 32.18
Jan 23, 2023 32.63 1.16 3.69% 31.47 32.70 31.25
Jan 20, 2023 31.51 0.52 1.68% 30.99 31.60 30.99
Jan 19, 2023 31.27 0.11 0.35% 31.16 31.41 30.78
Jan 18, 2023 31.42 0.18 0.58% 31.24 32.03 31.24
Jan 17, 2023 31.70 -0.41 -1.28% 32.11 32.31 31.60
Jan 13, 2023 32.27 0.51 1.61% 31.76 32.30 31.73
Jan 12, 2023 32.14 0.11 0.34% 32.03 32.27 31.74
Jan 11, 2023 32.01 0.10 0.31% 31.91 32.09 31.43
Jan 10, 2023 31.84 0.71 2.28% 31.13 31.87 30.80
Jan 9, 2023 31.19 -0.46 -1.45% 31.65 31.91 31.18
Jan 6, 2023 31.70 1.11 3.63% 30.59 31.73 30.59

Fox Corporation - Class A Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 8894 9921 10153 11389 12303 12909
Έσοδα 8894 9921 10153 11389 12303 12909
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5559 6100 6505 7327 7807 8037
Ακαθάριστο Εισόδημα 3335 3821 3648 4062 4496 4872
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7039 7655 7916 9229 10472 9822
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1149 1092 1209 1419 1741 1807
Depreciation / Amortization 170 169 171 212 258 300
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 161 294 31 271 666 -322
Λειτουργικά Έσοδα 1855 2266 2237 2160 1831 3087
Άλλο, Καθαρό -12 -25 -67 -42 -47 -36
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1843 2241 2170 2224 1464 2918
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1107 1409 1621 1643 1062 2201
Δικαίωμα Μειοψηφίας -35 -37 -41 -48 -63 -51
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1072 1372 1580 1595 999 2150
Καθαρά Κέρδη 1072 1372 2187 1595 999 2150
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1072 1372 1580 1595 999 2150
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1072 1372 2187 1595 999 2150
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1072 1372 2187 1595 999 2150
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 620.595 620.595 620.595 621 616 595
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.72737 2.21078 2.54594 2.56844 1.62175 3.61345
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.23 0.46 0.46
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.8832 2.50864 2.58326 2.89083 2.40604 3.20524
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 607
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 106 -320 -133
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2022
Συνολικά έσοδα 3215 2890 3045 4441 3455
Έσοδα 3215 2890 3045 4441 3455
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1885 1638 1571 3667 2164
Ακαθάριστο Εισόδημα 1330 1252 1474 774 1291
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2417 2293 2077 4271 2780
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 437 540 415 468 485
Depreciation / Amortization 78 84 79 93 92
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 17 31 12 43 39
Λειτουργικά Έσοδα 798 597 968 170 675
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -55 -224 -34 -262 -282
Άλλο, Καθαρό 35 -16 18 -3 -3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 778 357 952 -95 390
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 582 272 708 -73 290
Δικαίωμα Μειοψηφίας -15 -19 -7 -12 -7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 567 253 701 -85 283
Καθαρά Κέρδη 567 253 701 -85 283
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 567 253 701 -85 283
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 567 253 701 -85 283
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 567 253 701 -85 283
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 593 586 578 569 566
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.95616 0.43174 1.2128 -0.14938 0.5
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.23 0 0.24 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.9776 0.47205 1.22824 -0.10026 0.55124
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2807 5580 6478 7486 8749
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19 2500 3234 4645 5886
Μετρητά & Ισοδύναμα 19 2500 3234 4645 5886
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1693 1833 1967 1888 2029
Accounts Receivable - Trade, Net 1693 1833 1967 1888 2029
Total Inventory 1052 1180 1129 856 729
Other Current Assets, Total 43 67 148 97 105
Total Assets 10348 13121 19509 21750 22926
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1123 1169 1313 2037 2177
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2693 2827 3080 3850 3909
Accumulated Depreciation, Total -1570 -1658 -1767 -1813 -1732
Goodwill, Net 2750 2747 2691 3409 3435
Intangibles, Net 3121 2866 2851 3198 3154
Long Term Investments 54 275 1626 618 899
Other Long Term Assets, Total 493 484 4550 5002 4512
Total Current Liabilities 2042 1759 1712 1906 3002
Accounts Payable 478 380 514 485 659
Accrued Expenses 495 530 835 1029 1169
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1069 849 363 392 425
Total Liabilities 4255 3527 9562 11656 11803
Total Long Term Debt 0 0 6751 7946 7202
Deferred Income Tax 1554 1071 0
Minority Interest 154 275 200 322 263
Other Liabilities, Total 505 422 899 1482 1336
Total Equity 6093 9594 9947 10094 11123
Common Stock 6152 9513 7 6 6
Other Equity, Total -59 81 -308 -417 -318
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10348 13121 19509 21750 22926
Total Common Shares Outstanding 620.595 620.595 620.596 604.687 576.183
Long Term Debt 6751 7946 7202
Additional Paid-In Capital 9891 9831 9453
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 357 674 1982
Unrealized Gain (Loss) 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 749
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8694 8749 8875 8514 7916
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5765 5886 5411 4255 4634
Μετρητά & Ισοδύναμα 5765 5886 5411 4255 4634
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2153 2029 2192 2952 2338
Accounts Receivable - Trade, Net 2153 2029 2192 2952 2338
Total Inventory 685 729 1135 1148 786
Other Current Assets, Total 91 105 137 159 158
Total Assets 22907 22926 23161 22878 22016
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2100 2177 2140 2126 2100
Goodwill, Net 3403 3435 3532 3565 3560
Intangibles, Net 3156 3154 3155 3198 3176
Long Term Investments 1037 899 998 831 648
Other Long Term Assets, Total 4517 4512 4461 4644 4616
Total Current Liabilities 2985 3002 2869 2870 2121
Accounts Payable 625 659 686 771 766
Accrued Expenses 1160 1169 937 955 969
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 749 749 750 750 0
Other Current Liabilities, Total 451 425 496 394 386
Total Liabilities 11826 11803 11731 11603 10816
Total Long Term Debt 7201 7202 7203 7204 7205
Long Term Debt 7201 7202 7203 7204 7205
Minority Interest 228 263 302 187 193
Other Liabilities, Total 1412 1336 1357 1342 1297
Total Equity 11081 11123 11430 11275 11200
Common Stock 6 6 6 6 6
Additional Paid-In Capital 9555 9453 9327 9265 9195
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1912 1982 2409 2308 2300
Other Equity, Total -392 -318 -312 -304 -301
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 22907 22926 23161 22878 22016
Total Common Shares Outstanding 582.892 576.183 570.52 564.265 558.131
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1107 1409 2228 1643 1062 2201
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1097 1655 1317 2524 2365 2639
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 170 169 171 212 258 300
Deferred Taxes 139 92 -603 386 283 534
Μη Χρηματικά Στοιχεία 217 353 108 119 542 -375
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -536 -368 -587 164 220 -21
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -168 -242 128 -637 -1100 -528
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -107 -191 -215 -235 -359 -484
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -61 -51 343 -402 -741 -44
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -913 -1431 1036 -1153 146 -870
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -913 -1431 1036 -7715 -110 461
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 16 -18 2481 734 1411 1241
Total Cash Dividends Paid -188 -335 -330
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 6750 1191 0
Cash Taxes Paid 88 225
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 355 390
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -600 -1001
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 1929 2201 708 635 925
Cash From Operating Activities 1866 2639 29 -656 951
Cash From Operating Activities 216 300 79 172 264
Deferred Taxes 528 534 168 143 195
Non-Cash Items -588 -375 -49 198 464
Cash Taxes Paid 132 225 66 155 204
Cash Interest Paid 370 390 168 200 363
Changes in Working Capital -219 -21 -877 -1804 -897
Cash From Investing Activities -329 -528 -75 -296 -386
Capital Expenditures -333 -484 -53 -121 -191
Other Investing Cash Flow Items, Total 4 -44 -22 -175 -195
Cash From Financing Activities -417 -870 -429 -679 -1817
Financing Cash Flow Items 478 461 -29 -32 -24
Total Cash Dividends Paid -182 -330 -150 -150 -295
Issuance (Retirement) of Stock, Net -713 -1001 -250 -497 -748
Net Change in Cash 1120 1241 -475 -1631 -1252
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -750
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 14.0486 42493512 -3979833 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.135 33680568 231017 2022-09-30 LOW
Independent Franchise Partners LLP Investment Advisor 6.4077 19381694 -563822 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.1683 18657571 829553 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.5387 13728565 -92822 2022-09-30 LOW
Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 3.9727 12016368 640199 2022-09-30 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8002 11494549 1561548 2022-09-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 2.9388 8889096 -267517 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2598 6835270 -31657 2022-09-30 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 2.2216 6719853 443293 2022-09-30 HIGH
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8898 5716266 237396 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7508 5295672 225065 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2302 3720973 61031 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1737 3550004 0 2021-12-31 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 1.0737 3247520 -12120 2022-09-30 LOW
Murdoch (Keith Rupert) Individual Investor 1.0534 3186323 -1700000 2022-09-12 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.0169 3075951 -869507 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9421 2849527 320572 2022-09-30 LOW
Yacktman Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8791 2659030 -10630 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8367 2530781 -38676 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Fox - Class A Company profile

Σχετικά με την Fox Corporation - Class A

Η Fox Corporation είναι εταιρεία ειδήσεων, αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό καλωδιακών δικτύων, την τηλεόραση και άλλα, τα εταιρικά και τις εξαλείψεις. Ο τομέας Προγραμματισμού καλωδιακού δικτύου αποτελείται από την παραγωγή και την αδειοδότηση ειδησεογραφικού και αθλητικού περιεχομένου που διανέμεται κυρίως μέσω συστημάτων καλωδιακής τηλεόρασης, φορέων απευθείας δορυφορικής μετάδοσης, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και διανομέων βίντεο στο διαδίκτυο, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τομέας Τηλεόρασης της Εταιρείας αποτελείται από την απόκτηση, την εμπορία και τη διανομή προγραμμάτων ραδιοτηλεοπτικού δικτύου σε εθνικό επίπεδο υπό το εμπορικό σήμα FOX. Ο τομέας Λοιπά, Εταιρικά και Εξαλείψεις περιλαμβάνει το FOX Studios lot, το οποίο παρέχει υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών μαζί με χώρους γραφείων, υπηρεσίες λειτουργίας στούντιο.

Industry: Television Broadcasting

1211 Avenue of the Americas
NEW YORK
NEW YORK 10036-8701
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.48 Price
+2.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1105%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0773%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

BTC/USD

22,843.95 Price
-0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.40 Price
-0.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00324

US100

12,495.60 Price
-0.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου