Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές TripAdvisor, Inc. - TRIP CFD

  27.12
  1.38%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Tripadvisor Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 26.74
  Άνοιγμα* 26.88
  Μεταβολή 1 έτους* 25.02%
  Εύρος ημέρας* 26.81 - 27.15
  Εύρος 52 εβδ. 14.15-27.30
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.34M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 59.11M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.81B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 138.52M
  Έσοδα 1.75B
  EPS -0.18
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.51
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 12, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 27.11 0.25 0.93% 26.86 27.17 26.75
  Feb 29, 2024 26.74 -0.12 -0.45% 26.86 27.35 26.58
  Feb 28, 2024 26.77 -0.17 -0.63% 26.94 27.00 26.56
  Feb 27, 2024 27.15 -0.07 -0.26% 27.22 27.34 26.90
  Feb 26, 2024 26.99 -0.18 -0.66% 27.17 27.74 26.85
  Feb 23, 2024 27.26 0.74 2.79% 26.52 27.37 26.49
  Feb 22, 2024 26.91 0.60 2.28% 26.31 27.11 26.02
  Feb 21, 2024 26.46 0.02 0.08% 26.44 26.93 26.34
  Feb 20, 2024 26.88 0.75 2.87% 26.13 27.32 26.13
  Feb 16, 2024 26.70 0.22 0.83% 26.48 27.38 26.35
  Feb 15, 2024 27.61 0.83 3.10% 26.78 28.15 25.97
  Feb 14, 2024 25.24 -0.25 -0.98% 25.49 25.61 25.02
  Feb 13, 2024 25.41 0.12 0.47% 25.29 26.60 24.83
  Feb 12, 2024 22.33 0.65 3.00% 21.68 22.80 21.68
  Feb 9, 2024 21.68 0.03 0.14% 21.65 22.04 21.25
  Feb 8, 2024 22.51 1.06 4.94% 21.45 22.54 21.44
  Feb 7, 2024 21.62 0.18 0.84% 21.44 21.91 21.22
  Feb 6, 2024 21.48 -0.09 -0.42% 21.57 21.74 21.18
  Feb 5, 2024 21.68 0.06 0.28% 21.62 21.79 21.31
  Feb 2, 2024 21.79 -0.01 -0.05% 21.80 21.96 21.56

  TripAdvisor, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Tripadvisor Inc Earnings Release
  Q1 2024 Tripadvisor Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, June 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Tripadvisor Inc Annual Shareholders Meeting
  Tripadvisor Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1492 902 604 1560 1615
  Έσοδα 1492 902 604 1560 1615
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 116 74 55 94 86
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1376 828 549 1466 1529
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1391 1033 939 1373 1431
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1170 848 709 1153 1230
  Depreciation / Amortization 97 111 125 126 116
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8 0 50 -1
  Λειτουργικά Έσοδα 101 -131 -335 187 184
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -36 -41 -30 10 -11
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 67 -185 -369 194 173
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 20 -148 -266 126 113
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 20 -148 -266 126 113
  Καθαρά Κέρδη 20 -148 -289 126 113
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 20 -148 -266 126 113
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 20 -148 -289 126 113
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 20 -148 -289 126 113
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 146 137 135 141 140.375
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.13699 -1.08029 -1.97037 0.89362 0.80499
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.12363 -1.12299 -1.78741 0.89822 0.80033
  Άλλο, Καθαρό 2 -13 -4 -3
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -23 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 494 371 354 459 417
  Έσοδα 494 371 354 459 417
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 41 29 31 32 31
  Ακαθάριστο Εισόδημα 453 342 323 427 386
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 450 385 366 389 354
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 388 332 303 334 298
  Depreciation / Amortization 21 21 24 23 25
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3 8
  Λειτουργικά Έσοδα 44 -14 -12 70 63
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1 0 -3 -7 -10
  Άλλο, Καθαρό -1 -1 -1 -1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 44 -15 -16 62 53
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 24 -73 -2 25 31
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 24 -73 -2 25 31
  Καθαρά Κέρδη 24 -73 -2 25 31
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 24 -73 -2 25 31
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 24 -73 -2 25 31
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 24 -73 -2 25 31
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 145 141 140 146 145
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.16552 -0.51773 -0.01429 0.17123 0.21379
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.16552 -0.5039 0.02286 0.17123 0.21379
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1270 940 573 533 915
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1021 723 418 319 670
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1021 723 418 319 655
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 15
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 205 191 133 183 212
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 205 142 83 183 212
  Προπληρωθέντα Εξοδα 44 26 22 31 33
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2569 2289 1969 1984 2167
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 221 257 294 344 253
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 733 717 680 663 493
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -512 -460 -386 -319 -240
  Υπεραξία, Καθαρό 822 843 862 840 756
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 51 65 86 110 118
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 34 36 40 55 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 171 148 114 102 125
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 533 357 242 435 393
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 242 140 54 170 179
  Δεδουλευμένα Έξοδα 225 172 154 184 98
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 6 6 5 5 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 60 39 29 76 116
  Σύνολο Οφειλών 1708 1500 1083 823 696
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 894 898 562 78 83
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 836 833 491 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1 1 10 8 21
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 280 244 269 302 199
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 861 789 886 1161 1471
  Κοινή Μετοχή 0.1597 0.1573 0 0
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1404 1326 1253 1150 1037
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 261 241 389 681 1043
  Treasury Stock - Common -722 -722 -722 -607 -547
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -82.1597 -56.1573 -34 -63 -62
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2569 2289 1969 1984 2167
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 140.847 138.612 134.731 137.382 137.901
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 58 65 71 78 83
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1401 1478 1439 1270 1309
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1124 1141 1132 1021 1066
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1124 1141 1132 1021 1066
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 234 291 258 205 205
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 234 240 210 205 205
  Προπληρωθέντα Εξοδα 43 46 49 44 38
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2636 2734 2684 2569 2565
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 211 216 218 221 223
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 730 732 723 706 707
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -537 -538 -529 -512 -512
  Υπεραξία, Καθαρό 817 824 825 822 803
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 45 47 49 51 55
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 32 33 33 34 34
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 130 136 120 171 141
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 719 854 763 533 573
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 399 482 345 242 307
  Δεδουλευμένα Έξοδα 224 227 205 225 198
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 90 139 207 60 62
  Σύνολο Οφειλών 1813 1953 1876 1708 1752
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 892 893 893 894 896
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 839 838 837 836 836
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 53 55 56 58 60
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1 1 1 1 1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 201 205 219 280 282
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 823 781 808 861 813
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1470 1445 1420 1404 1380
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 239 212 188 261 263
  Treasury Stock - Common -797 -797 -722 -722 -722
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -89.1619 -79.1613 -78.1609 -82.1597 -108.159
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2636 2734 2684 2569 2565
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 138.412 137.873 142.046 140.847 140.547
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 6 6 6 6 6
  Κοινή Μετοχή 0.1619 0.1613 0.16089 0.1597 0.1592
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 20 -148 -289 126 113
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 400 108 -194 424 405
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 97 111 125 93 82
  Amortization 33 34
  Deferred Taxes -19 -44 -1 14 12
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 101 142 146 124 118
  Cash Taxes Paid -40 5 3 47 53
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 40 43 13 6 8
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 201 47 -175 34 46
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -52 -54 -56 -176 -49
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -56 -54 -55 -83 -61
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 4 0 -1 -93 12
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -27 263 341 -580 -358
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -20 -79 -38 -29 -26
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 8 -115 -58 -94
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7 334 494 -5 -238
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -23 -12 8 -4 -16
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 298 305 99 -336 -18
  Total Cash Dividends Paid 0 -488
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -73 20 22 -3 -34
  Cash From Operating Activities 135 400 440 380 86
  Cash From Operating Activities 21 97 73 50 25
  Deferred Taxes 8 -19 8 14 0
  Non-Cash Items 22 101 74 48 26
  Changes in Working Capital 157 201 263 271 69
  Cash From Investing Activities -16 -52 -37 -26 -14
  Capital Expenditures -16 -56 -41 -27 -14
  Cash From Financing Activities -11 -27 -23 -13 -10
  Financing Cash Flow Items -9 -20 -18 -9 -8
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2 -7 -5 -4 -2
  Foreign Exchange Effects 3 -23 -37 -19 -4
  Net Change in Cash 111 298 343 322 58
  Other Investing Cash Flow Items, Total 4 4 1
  Total Cash Dividends Paid
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Corporation 13.137 16445894 0 2023-04-17 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.6289 10802311 -350511 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.7419 8440038 -10822 2023-06-30 LOW
  PAR Capital Management, Inc. Hedge Fund 4.3135 5400000 -300000 2023-06-30 LOW
  River Road Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.3422 4184030 1237196 2023-06-30 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 3.024 3785720 13863 2023-06-30 LOW
  AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.9595 3704875 1812232 2023-06-30 LOW
  Van Lanschot Kempen Investment Management NV Investment Advisor/Hedge Fund 2.4868 3113140 -2748 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.2987 2877634 23849 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0403 2554249 444224 2023-06-30 LOW
  Technology Crossover Ventures Venture Capital 1.8221 2281000 0 2023-06-30 LOW
  Qube Research & Technologies Ltd Hedge Fund 1.6654 2084904 1568045 2023-06-30 HIGH
  U.S. Global Investors, Inc. Investment Advisor 1.5287 1913724 -178634 2023-09-30 MED
  AHL Partners LLP Hedge Fund 1.4531 1819062 -4394 2023-06-30 HIGH
  O'Hara (Gregory Michael) Individual Investor 1.3926 1743341 12800 2023-04-17 LOW
  Certares Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.369 1713859 0 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3362 1672812 112791 2023-06-30 LOW
  Select Equity Group, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.315 1646245 -6176149 2023-06-30 LOW
  Credit Suisse International Research Firm 1.3106 1640708 820653 2023-06-30 MED
  Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.216 1522267 473951 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  TripAdvisor Company profile

  Σχετικά με την TripAdvisor, Inc.

  Η TripAdvisor, Inc. είναι μια διαδικτυακή ταξιδιωτική εταιρεία που κατέχει και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο διαδικτυακών ταξιδιωτικών εμπορικών σημάτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Hotels, Media & Platform, και Experiences & Dining. Ο τομέας Hotels, Media & Platform ασχολείται με τη διαφήμιση βάσει κλικ σε δικτυακούς τόπους με την επωνυμία Tripadvisor, η οποία αποτελείται κυρίως από συνδέσμους κρατήσεων προς τους δικτυακούς τόπους των ταξιδιωτικών της εταίρων. Προσφέρει επίσης διαφήμιση βάσει συνδρομής σε ξενοδοχεία, ιδιοκτήτες κλινών και πρωινών (B & B) και άλλων ειδικών καταλυμάτων. Ο τομέας Experiences & Dining παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να ερευνούν και να κλείνουν εκδρομές, δραστηριότητες και εμπειρίες σε ταξιδιωτικούς προορισμούς τόσο απευθείας μέσω του Viator, της ειδικής του προσφοράς Experiences, όσο και στους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για κινητά που φέρουν το σήμα της Tripadvisor. Προσφέρει επίσης πληροφορίες και υπηρεσίες για να μπορούν οι καταναλωτές να ερευνούν και να κάνουν κρατήσεις σε εστιατόρια μέσω της διαδικτυακής του προσφοράς για κρατήσεις εστιατορίων, TheFork.

  Industry: Travel Agents

  400 1St Avenue
  NEEDHAM
  MASSACHUSETTS 2494
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου