Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Trend Micro Incorporated - 4704 CFD

6575.7
4.17%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 51.6
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6864
Άνοιγμα* 6634.5
Μεταβολή 1 έτους* 15.23%
Εύρος ημέρας* 6552.8 - 6747.2
Εύρος 52 εβδ. 5,930.00-9,150.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 615.61K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.50M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 896.97B
Αναλογία P/E 29.89
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 139.16M
Έσοδα 223.80B
EPS 213.10
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.37049
Beta 0.69
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 6575.7 -99.7 -1.49% 6675.4 6753.2 6552.8
Jun 29, 2022 6864.0 190.6 2.86% 6673.4 6871.9 6673.4
Jun 28, 2022 6722.3 96.7 1.46% 6625.6 6725.3 6613.6
Jun 27, 2022 6674.4 49.8 0.75% 6624.6 6696.4 6603.6
Jun 24, 2022 6603.6 58.8 0.90% 6544.8 6613.6 6522.8
Jun 23, 2022 6523.8 47.9 0.74% 6475.9 6547.8 6473.9
Jun 22, 2022 6434.1 1.1 0.02% 6433.0 6469.0 6334.3
Jun 21, 2022 6474.0 119.8 1.89% 6354.2 6512.9 6354.2
Jun 20, 2022 6394.1 -88.8 -1.37% 6482.9 6537.8 6334.3
Jun 17, 2022 6425.1 40.9 0.64% 6384.2 6471.0 6374.2
Jun 16, 2022 6474.0 -209.4 -3.13% 6683.4 6694.4 6454.0
Jun 15, 2022 6583.7 -99.7 -1.49% 6683.4 6722.3 6553.7
Jun 14, 2022 6685.4 -57.8 -0.86% 6743.2 6787.1 6622.6
Jun 13, 2022 6942.8 -78.7 -1.12% 7021.5 7024.5 6931.8
Jun 10, 2022 7162.2 -9.9 -0.14% 7172.1 7205.1 7101.3
Jun 9, 2022 7232.0 59.9 0.84% 7172.1 7248.0 7142.2
Jun 8, 2022 7212.0 39.9 0.56% 7172.1 7233.0 7162.1
Jun 7, 2022 7271.9 -89.7 -1.22% 7361.6 7364.6 7232.0
Jun 6, 2022 7401.5 49.9 0.68% 7351.6 7452.4 7351.6
Jun 3, 2022 7411.5 106.7 1.46% 7304.8 7434.5 7280.8

Trend Micro Incorporated Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 223795 190359 174061 165195 160410
Έσοδα 223795 190359 174061 165195 160410
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 54300 42017 38166 32299 32728
Ακαθάριστο Εισόδημα 169495 148342 135895 132896 127682
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 192074 146944 134793 127725 124868
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 138154 100020 89090 86976 84399
Έρευνα & Ανάπτυξη 4680 7340 8233 7445
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -381 226 196 216 294
Other Operating Expenses, Total 1 1 1 1 2
Λειτουργικά Έσοδα 31721 43415 39268 37470 35542
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2481 897 -106 1316 1532
Gain (Loss) on Sale of Assets 7275 7909
Άλλο, Καθαρό 420 150 692 353 116
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 41897 52371 39854 39139 37190
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 28953 37616 26376 27817 28300
Δικαίωμα Μειοψηφίας 890 751 528 129 14
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 29843 38367 26904 27946 28314
Καθαρά Κέρδη 29843 38367 26904 27946 28314
Total Adjustments to Net Income 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 29843 38367 26904 27946 28314
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 29843 38367 26904 27946 28314
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 29843 38367 26904 27946 28314
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 139.963 139.486 139.495 139.517 139.77
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 213.22 275.059 192.867 200.305 202.576
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 151 195 153 160 163
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 185.429 248.774 230.939 233.186 235.893
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 61695 56798 54875 50427 51179
Έσοδα 61695 56798 54875 50427 51179
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 14649 14149 13135 12367 11327
Ακαθάριστο Εισόδημα 47046 42649 41740 38060 39852
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 60144 49585 47337 39313 42165
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 41575 35437 34197 26945 30833
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3919 0 4 1 5
Other Operating Expenses, Total 1 -1 1
Λειτουργικά Έσοδα 1551 7213 7538 11114 9014
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1862 2533 1713 97 39
Άλλο, Καθαρό 153 54 93 54 26
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4213 17075 9344 11265 16988
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 974 13360 6252 8367 12552
Δικαίωμα Μειοψηφίας 376 171 179 164 145
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1350 13531 6431 8531 12697
Καθαρά Κέρδη 1350 13531 6431 8531 12697
Total Adjustments to Net Income 1 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1351 13530 6431 8531 12697
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1351 13530 6431 8531 12697
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1351 13530 6431 8531 12697
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 139.907 140.354 139.95 139.649 139.618
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 9.65643 96.3989 45.9522 61.089 90.9413
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 151 0 0 0 195
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 10.1296 58.5078 48.4865 63.35 51.3255
Gain (Loss) on Sale of Assets 4371 7275 7909
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 321749 268648 227347 225772 216792
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 256801 212267 172599 177785 152432
Μετρητά & Ισοδύναμα 197729 155740 124982 116496 85897
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 59072 56527 47617 61289 66535
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 53207 47020 44939 38983 39779
Accounts Receivable - Trade, Net 53207 47020 44939 38983 39779
Total Inventory 3701 3404 4106 3675 2980
Other Current Assets, Total 8040 5957 5703 5329 21601
Total Assets 420457 376701 359710 346161 331157
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7932 7971 9860 8769 8222
Goodwill, Net 2817 4778 10096 10051 14978
Intangibles, Net 22616 21128 26081 25061 25316
Long Term Investments 26493 36217 49990 44735 52393
Other Long Term Assets, Total 38850 37959 36336 31773 13456
Total Current Liabilities 133624 131468 119561 111464 108764
Accounts Payable 1165 917 1202 1622 730
Accrued Expenses 14821 11905 9086 7446 7948
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 117638 118646 109273 102396 100086
Total Liabilities 199812 188170 172437 159154 154086
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Minority Interest 789 829 152 76 6
Other Liabilities, Total 65399 55873 52724 47614 45316
Total Equity 220645 188531 187273 187007 177071
Common Stock 19358 19104 18822 18533 18386
Additional Paid-In Capital 26771 25974 24715 24895 23162
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 177065 159649 154890 149623 142456
Treasury Stock - Common -5656 -7785 -6119 -2421 -8717
Unrealized Gain (Loss) -299 -146 1 -251 38
Other Equity, Total 3406 -8265 -5036 -3372 1746
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 420457 376701 359710 346161 331157
Total Common Shares Outstanding 139.675 139.158 139.147 139.63 137.635
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 316260 321749 289621 281433 267356
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 257819 256801 240887 233933 217088
Μετρητά & Ισοδύναμα 204262 197729 178843 174080 149901
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 53557 59072 62044 59853 67187
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 45083 53207 38450 37423 39364
Accounts Receivable - Trade, Net 45083 53207 38450 37423 39364
Total Inventory 3874 3701 3546 3395 3843
Other Current Assets, Total 9484 8040 6738 6682 7061
Total Assets 418044 420457 389923 381015 372096
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7863 7932 7797 8133 8070
Goodwill, Net 2364 2817 3173 3501 3797
Intangibles, Net 23696 22616 22750 22553 22517
Long Term Investments 26078 26493 27944 26761 31986
Other Long Term Assets, Total 41783 38850 38638 38634 38370
Total Current Liabilities 203682 133624 124564 129042 129508
Accounts Payable 885 1165 957 1047 1060
Accrued Expenses 12232 14821 12046 11530 10968
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 190565 117638 111561 116465 117480
Total Liabilities 216337 199812 185723 188123 187904
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Minority Interest 649 789 905 468 658
Other Liabilities, Total 12006 65399 60254 58613 57738
Total Equity 201707 220645 204200 192892 184192
Common Stock 19386 19358 19330 19292 19263
Additional Paid-In Capital 27239 26771 26620 26004 26026
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 147876 177065 164212 154995 147192
Treasury Stock - Common -5704 -5656 -5975 -6931 -7172
Unrealized Gain (Loss) -409 -299 -109 -92 -77
Other Equity, Total 13319 3406 122 -376 -1040
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 418044 420457 389923 381015 372096
Total Common Shares Outstanding 139.691 139.675 139.608 139.409 139.35
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 52371 39854 39139 37190 37096
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 55267 54309 45107 49959 46915
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 19042 17496 11383 11481 9643
Amortization 1852 5181 4434 4433 4307
Μη Χρηματικά Στοιχεία -8707 -1773 -1028 -573 -1197
Cash Taxes Paid 17137 17030 12333 10579 10487
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9 2 3
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -9291 -6449 -8821 -2572 -2934
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 2575 -5777 -1470 820 -33817
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -18787 -11840 -10692 -12428 -12228
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 21362 6063 9222 13248 -21589
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -16445 -21142 -25958 -13223 -16908
Total Cash Dividends Paid -20767 -21679 -21992 -19788 -18681
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2042 -2040 -3560 6606 1773
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 10121 -1355 -1180 -4369 -125
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 51518 26035 16499 33187 -3935
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1380 2577 -189 -41
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 900 -217
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 11265 52371 35383 22703 12087
Cash From Operating Activities 19246 55267 42136 31372 17145
Cash From Operating Activities 5625 19042 13709 8721 4123
Amortization 315 1852 1543 1244 944
Non-Cash Items 184 -8707 -441 -561 47
Cash Taxes Paid 4885 17137 14858 8922 5404
Changes in Working Capital 1857 -9291 -8058 -735 -56
Cash From Investing Activities 268 2575 -656 3978 -6479
Capital Expenditures -5375 -18787 -13686 -8888 -4409
Other Investing Cash Flow Items, Total 5643 21362 13030 12866 -2070
Cash From Financing Activities -26216 -16445 -17771 -19904 -19929
Financing Cash Flow Items 1 1380 1378 -44 -21
Total Cash Dividends Paid -26381 -20767 -20765 -20763 -20601
Issuance (Retirement) of Stock, Net 164 2042 1616 903 693
Foreign Exchange Effects 12594 10121 6860 7133 6704
Net Change in Cash 5892 51518 30569 22579 -2559
Cash Interest Paid 19 9
Issuance (Retirement) of Debt, Net 900
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 9.8043 13805600 212900 2023-03-14 LOW
ValueAct Capital Management, L.P. Hedge Fund 8.7252 12286100 12286100 2022-08-05 LOW
INVESCO Asset Management (Japan) Ltd. Investment Advisor 4.8562 6838100 -1472800 2022-09-30 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8401 6815400 -21100 2023-02-28 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 4.4345 6244353 -77600 2023-02-28 LOW
Chang (Ming Jang) Individual Investor 3.8115 5367000 0 2022-06-30 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.7576 5291200 -969700 2022-06-30 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.2002 4506200 -31100 2023-02-28 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.1476 4432200 55900 2023-01-23 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3463 3303932 3700 2023-02-28 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 2.2004 3098440 1100 2023-01-23 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 2.1334 3004141 -29900 2023-02-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.0793 2927947 -67834 2023-02-28 LOW
Credit Suisse Investment Advisor 1.9927 2806000 0 2022-06-30 LOW
BlackRock Fund Advisors Investment Advisor 1.7149 2414800 2390800 2021-07-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4715 2072080 4400 2023-02-28 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.151 1620748 385 2023-02-28 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 1.094 1540500 -18700 2023-02-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.9273 1305698 9600 2023-02-28 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.8506 1197691 1197691 2021-07-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Trend Micro Incorporated Company profile

Σχετικά με την Trend Micro Incorporated

Η Trend Micro Inc είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και την πώληση προϊόντων ασφάλειας υπολογιστών, καθώς και με την παροχή συναφών υπηρεσιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πέντε γεωγραφικών τομέων: Ιαπωνία, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικό και Λατινική Αμερική. Τα κύρια προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προϊόντα πελάτη προσωπικού υπολογιστή (PC), προϊόντα διακομιστή τοπικού δικτύου (LAN), προϊόντα διακομιστή Διαδικτύου και ολοκληρωμένα προϊόντα. Η Εταιρεία αναπτύσσει επιχειρήσεις στον τομέα της ασφάλειας υβριδικού νέφους, της άμυνας δικτύων, της ασφάλειας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και της ασφάλειας τελικών σημείων. Η Εταιρεία παρέχει επίσης συνολικές λύσεις για πλατφόρμες κινητών συσκευών και υπηρεσίες κινητού Διαδικτύου.

Industry: Software (NEC)

新宿マインズタワー
代々木2-1-1
SHIBUYA-KU
TOKYO-TO 151-0053
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.81 Price
+5.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,682.00 Price
-0.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,962.78 Price
-0.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,104.25 Price
-2.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου