Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές TravelCenters of America LLC - TA CFD

33.91
6.31%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.18
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 35.99
Άνοιγμα* 35.38
Μεταβολή 1 έτους* 4.21%
Εύρος ημέρας* 33.44 - 35.45
Εύρος 52 εβδ. 31.19-65.33
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 98.96K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.06M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 735.55M
Αναλογία P/E 5.65
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 14.85M
Έσοδα 10.22B
EPS 8.77
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.65
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 33.91 -1.61 -4.53% 35.52 35.61 33.34
Jun 28, 2022 35.99 -0.58 -1.59% 36.57 37.63 35.91
Jun 27, 2022 36.49 1.77 5.10% 34.72 36.87 34.57
Jun 24, 2022 34.66 1.43 4.30% 33.23 35.57 33.23
Jun 23, 2022 33.69 -0.91 -2.63% 34.60 34.88 32.35
Jun 22, 2022 34.56 1.10 3.29% 33.46 35.45 33.46
Jun 21, 2022 34.94 1.48 4.42% 33.46 35.74 32.66
Jun 17, 2022 32.62 0.65 2.03% 31.97 32.90 31.46
Jun 16, 2022 31.63 -1.83 -5.47% 33.46 33.52 31.33
Jun 15, 2022 34.98 2.59 8.00% 32.39 35.79 32.39
Jun 14, 2022 33.20 1.38 4.34% 31.82 33.99 31.81
Jun 13, 2022 32.20 -0.52 -1.59% 32.72 32.97 31.09
Jun 10, 2022 33.66 -1.59 -4.51% 35.25 35.82 33.37
Jun 9, 2022 36.28 0.13 0.36% 36.15 36.57 35.98
Jun 8, 2022 36.90 0.69 1.91% 36.21 36.90 35.88
Jun 7, 2022 36.93 -0.03 -0.08% 36.96 37.04 35.80
Jun 6, 2022 37.28 -0.71 -1.87% 37.99 38.05 36.82
Jun 3, 2022 37.96 -0.79 -2.04% 38.75 38.80 37.60
Jun 2, 2022 39.34 1.67 4.43% 37.67 39.60 37.66
Jun 1, 2022 37.96 -0.49 -1.27% 38.45 39.53 37.08

TravelCenters of America LLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 5451.12 5316.9 6231.44 6117.36 4846.04 7336.84
Έσοδα 5451.12 5316.9 6231.44 6117.36 4846.04 7336.84
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3975.92 3965.21 4786.95 4594.77 3436.36 5753.19
Ακαθάριστο Εισόδημα 1475.21 1351.68 1444.48 1522.59 1409.68 1583.65
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5431.52 5348.12 6204.72 6052.08 4835.26 7213.79
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1360.76 1293.53 1334.59 1357.05 1266.82 1362.08
Depreciation / Amortization 92.389 89.379 83.179 100.26 127.789 96.507
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.451 4.288 2.784
Λειτουργικά Έσοδα 19.609 -31.227 26.716 65.284 10.776 123.05
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -23.271 -28.928 -26.976 -29.263 -29.091 -47.593
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.662 -60.348 -4.347 37.808 -21.082 75.454
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.929 15.283 -2.773 33.469 -14.904 58.191
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.089 -0.132 -0.149 -0.124 1.005 0.333
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.018 15.151 -2.922 33.345 -13.899 58.524
Καθαρά Κέρδη -2.018 9.151 -120.553 33.345 -13.899 58.524
Total Adjustments to Net Income 0.1 -1.028 0.125 -1.301 -0.422 -1.349
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.918 14.123 -2.797 32.044 -14.321 57.175
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.918 8.123 -120.428 32.044 -14.321 57.175
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.918 8.123 -120.428 32.044 -14.321 57.175
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.3952 7.5048 7.6488 7.783 10.961 14.252
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.25936 1.88186 -0.36568 4.11718 -1.30654 4.01172
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04393 1.88186 -0.36568 4.11718 -1.05226 4.16237
Άλλο, Καθαρό -0.193 -4.087 1.787 -2.767 -0.003
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -6 -117.631 0
Other Operating Expenses, Total -0.771
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1529.1 3363.38 1939.95 2033.52 2297.07
Έσοδα 1529.1 3363.38 1939.95 2033.52 2297.07
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1172.05 2599.1 1525.25 1628.85 1884.98
Ακαθάριστο Εισόδημα 357.046 764.279 414.694 404.676 412.093
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1522.91 3307.42 1900.09 2006.29 2265.03
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 327.029 661.226 350.332 350.521 357.999
Depreciation / Amortization 23.179 47.968 24.276 24.263 24.231
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.65 0 -1.504 4.288
Λειτουργικά Έσοδα 6.188 55.957 39.856 27.237 32.045
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.384 -23.123 -11.843 -11.82 -11.53
Άλλο, Καθαρό -1.397 -2.701 1.034 0.857 0.638
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6.593 30.133 29.047 16.274 21.153
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.743 23.204 22.2 12.787 16.304
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.076 0.333 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.819 23.537 22.2 12.787 16.304
Καθαρά Κέρδη -5.819 23.537 22.2 12.787 16.304
Total Adjustments to Net Income 0.122 -0.551 -0.497 -0.301 -0.512
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.697 22.986 21.703 12.486 15.792
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.697 22.986 21.703 12.486 15.792
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.697 22.986 21.703 12.486 15.792
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.234 14.2465 14.254 14.291 14.372
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.40024 1.61345 1.52259 0.8737 1.0988
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.37056 1.61345 1.44195 1.10945 1.0988
Other Operating Expenses, Total -0.872 1.734 -1.633 -2.182
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 402.061 398.518 643.676 419.769 785.916 877.184
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 61.312 35.526 314.387 17.206 483.151 536.002
Μετρητά & Ισοδύναμα 61.312 35.526 314.387 17.206 483.151 536.002
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 107.246 125.501 97.449 173.496 94.429 111.392
Accounts Receivable - Trade, Net 107.246 125.501 97.449 173.496 94.429 111.392
Total Inventory 207.829 187.237 196.721 196.611 172.83 191.843
Other Current Assets, Total 25.674 50.254 35.119 32.456 35.506 37.947
Total Assets 1659.84 1618.13 1442.11 3230.9 3443.86 3508.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1082.02 613.196 628.537 2686.5 2536.67 2533.28
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1494.06 1057.16 1143.4 3271.69 3188.92 3255.28
Accumulated Depreciation, Total -412.043 -443.964 -514.867 -585.19 -652.247 -722.007
Goodwill, Net 50.804 25.259 25.259 25.259 22.213 22.213
Intangibles, Net 75.476 25.194 22.887 20.707 11.529 10.934
Other Long Term Assets, Total 49.478 555.965 81.684 48.159 59.805 40.238
Total Current Liabilities 330.332 327.298 288.691 389.965 445.197 519.278
Accounts Payable 157.964 155.581 120.914 147.44 158.075 206.42
Accrued Expenses 132.9 130.335 127.849 214.029 257.152 279.342
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.484 0.863 1.032 7.18
Other Current Liabilities, Total 38.984 40.519 38.896 28.496 29.97 26.336
Total Liabilities 1108.16 1053.08 993.211 2659.84 2803.29 2805.65
Total Long Term Debt 339.904 342.621 342.893 329.321 525.397 563.995
Long Term Debt 318.739 319.634 320.528 329.321 525.397 524.781
Capital Lease Obligations 21.165 22.987 22.365 39.214
Minority Interest 1.398 1.447 1.495 1.483 0.413 0
Other Liabilities, Total 436.526 381.718 360.132 1939.07 1832.29 1722.38
Total Equity 551.681 565.048 448.897 571.053 640.566 702.853
Common Stock 686.348 690.688 695.315 0.008 0.014 0.014
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -134.678 -126.22 -246.773 -127.185 -141.084 -82.56
Other Equity, Total 0.011 0.58 0.355 -0.172 -0.205 -0.198
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1659.84 1618.13 1442.11 3230.9 3443.86 3508.5
Total Common Shares Outstanding 7.9046 7.9968 8.0804 8.307 14.574 14.839
Long Term Investments 40.065 30.5 27.725 24.656
Additional Paid-In Capital 698.402 781.841 785.597
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 840.17 914.215 962.185 877.184 1003.56
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 520.028 583.251 621.103 536.002 544.153
Μετρητά & Ισοδύναμα 520.028 583.251 621.103 536.002 544.153
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 129.087 142.835 149.41 111.392 201.809
Accounts Receivable - Trade, Net 129.087 142.835 149.41 111.392 201.809
Total Inventory 163.397 165.92 169.543 191.843 221.41
Other Current Assets, Total 27.658 22.209 22.129 37.947 36.186
Total Assets 3496.34 3537.51 3576.2 3508.5 3636.38
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2533.58 2506.05 2497.4 2533.28 2537.72
Goodwill, Net 22.213 22.213 22.213 22.213 22.213
Intangibles, Net 11.365 11.209 11.06 10.934 10.811
Other Long Term Assets, Total 89.018 83.821 83.343 64.894 62.077
Total Current Liabilities 503.673 540.183 573.339 519.278 651.454
Accounts Payable 213.157 229.207 249.982 206.42 334.454
Accrued Expenses 111.866 114.023 116.046 118.005 120.903
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.158 1.373 1.487 4.503
Other Current Liabilities, Total 177.492 195.58 205.824 194.853 191.594
Total Liabilities 2860.92 2872.13 2887.95 2805.65 2916.05
Total Long Term Debt 552.275 551.768 551.271 563.995 563.597
Long Term Debt 525.229 525.07 524.925 524.781 524.63
Capital Lease Obligations 27.046 26.698 26.346 39.214 38.967
Minority Interest 0.409 0 0 0
Other Liabilities, Total 1804.57 1780.18 1763.34 1722.38 1701
Total Equity 635.422 665.382 688.251 702.853 720.332
Common Stock 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Additional Paid-In Capital 782.524 783.137 783.778 785.597 786.798
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -146.903 -117.547 -95.347 -82.56 -66.256
Other Equity, Total -0.213 -0.222 -0.194 -0.198 -0.224
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3496.34 3537.51 3576.2 3508.5 3636.38
Total Common Shares Outstanding 14.564 14.581 14.579 14.839 14.837
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1.929 9.283 -120.404 33.469 -14.904 58.191
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 110.777 35.674 81.606 82.467 244.408 154.461
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 92.389 89.379 83.179 100.26 127.789 96.507
Deferred Taxes 4.342 -81.243 0.403 5.71 -5.418 16.949
Μη Χρηματικά Στοιχεία -13.683 17.348 111.18 -21.406 -21.486 -25.155
Cash Taxes Paid 0.243 0.345 -0.228 -1.67 -1.21 0.682
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 29.846 31.611 29.25 27.819 28.039 44.249
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 29.658 0.907 7.248 -35.566 158.427 7.969
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -220.038 -61.885 199.299 -386.417 -55.155 -93.914
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -329.997 -124.055 -144.781 -393.592 -54.386 -104.852
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 109.959 62.17 344.08 7.175 -0.769 10.938
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.035 0.841 -2.402 6.673 276.641 -7.706
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.083 -0.101 -0.881 -1.805 -3.048
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1.394 -1.175 -1.744 -0.346 78.23 -1.994
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.359 2.099 -0.557 7.9 200.216 -2.664
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.479 0.14 -0.198 0.096 0.051 0.01
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -110.775 -25.23 278.305 -297.181 465.945 52.851
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -5.743 23.204 45.404 58.191 16.304
Cash From Operating Activities 51.576 124.074 181.286 154.461 59.119
Cash From Operating Activities 23.829 47.968 72.244 96.507 24.231
Deferred Taxes -0.85 6.748 13.336 16.949 4.804
Non-Cash Items -6.292 -12.506 -18.169 -25.155 -7.907
Cash Taxes Paid 0.675 0.027 0.074 0.682 0.155
Cash Interest Paid 10.742 21.84 33.069 44.249 10.984
Changes in Working Capital 40.632 58.66 68.471 7.969 21.687
Cash From Investing Activities -13.522 -21.195 -39.181 -93.914 -49.22
Capital Expenditures -12.277 -27.409 -46.782 -104.852 -50.053
Other Investing Cash Flow Items, Total -1.245 6.214 7.601 10.938 0.833
Cash From Financing Activities -1.233 -2.841 -4.217 -7.706 -1.784
Financing Cash Flow Items -0.659 -1.754 -2.109 -3.048 -1.071
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.074 -0.087 -0.11 -1.994 -0.047
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.5 -1 -1.998 -2.664 -0.666
Foreign Exchange Effects 0.056 0.062 0.064 0.01 0.036
Net Change in Cash 36.877 100.1 137.952 52.851 8.151
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nantahala Capital Management, LLC Hedge Fund 7.3868 1097201 -175369 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.4161 804484 -18942 2022-09-30 LOW
AWM Investment Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.7484 705307 0 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.4594 662386 6529 2022-09-30 LOW
Portnoy (Adam D) Individual Investor 4.4535 661506 3000 2022-06-09 LOW
Portolan Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 4.1202 612005 175902 2022-09-30 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.509 521207 2170 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 3.2558 483600 -87370 2022-09-30 MED
Pertchik (Jonathan M) Individual Investor 2.0929 310872 94517 2022-12-15 LOW
HOOPP Investment Management Pension Fund 2.0197 300000 300000 2022-09-30 HIGH
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 1.8851 280011 -48900 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.819 270181 -37108 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5424 229102 4299 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.5075 223911 -16601 2022-09-30 LOW
Mesirow Institutional Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5034 223315 11860 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.0528 156383 6999 2022-09-30 MED
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.0487 155763 61949 2022-09-30 LOW
Assenagon Asset Management S.A. Investment Advisor 1.0083 149773 -135407 2022-12-31 HIGH
Amitell Capital Pte. Ltd. Investment Advisor 0.9981 148254 24571 2022-09-30 HIGH
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9762 145000 145000 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

TravelCenters of America LLC Company profile

Σχετικά με την TravelCenters of America LLC

Η TravelCenters of America Inc. εκμεταλλεύεται ή παραχωρεί με δικαιόχρηση ταξιδιωτικά κέντρα, αυτόνομες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης φορτηγών και ένα αυτόνομο εστιατόριο. Η Εταιρεία εισπράττει επίσης ενοίκια, δικαιώματα και άλλες αμοιβές από τους ενοικιαστές και τους δικαιοδόχους της. Τα ταξιδιωτικά της κέντρα προσφέρουν μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων ντίζελ και βενζίνης, καθώς και προϊόντων και υπηρεσιών εκτός καυσίμων, όπως μια σειρά από υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών, υγρό καυσαερίων ντίζελ (DEF), εστιατόρια πλήρους εξυπηρέτησης (FSR), εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης (QSR) και διάφορες ανέσεις για τους πελάτες. Τα ταξιδιωτικά της κέντρα λειτουργούν υπό τις επωνυμίες TravelCenters of America, TA, TA Express, Petro Stopping Centers και Petro. Οι πελάτες της περιλαμβάνουν στόλους φορτηγών και τους οδηγούς τους, ανεξάρτητους οδηγούς φορτηγών, αυτοκινητιστές εθνικών και τοπικών δρόμων και περιστασιακά εστιατόρια. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν περίπου 276 ταξιδιωτικά κέντρα σε 44 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και στην επαρχία του Οντάριο του Καναδά, κυρίως κατά μήκος του συστήματος διαπολιτειακών αυτοκινητοδρόμων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Industry: Gasoline Stations

24601 Center Ridge Rd
WESTLAKE
OHIO 44145-5634
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,532.70 Price
-1.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.39 Price
-2.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00339

BTC/USD

22,599.45 Price
-2.740% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

78.60 Price
+1.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου