Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Transdigm Group - TDG CFD

737.04
0.36%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.85
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

TransDigm Group Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 734.11
Άνοιγμα* 735.09
Μεταβολή 1 έτους* 9.83%
Εύρος ημέρας* 735.09 - 739.54
Εύρος 52 εβδ. 486.25-772.01
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 292.86K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.05M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 39.98B
Αναλογία P/E 49.84
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 54.60M
Έσοδα 5.63B
EPS 14.69
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.37
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 30, 2023 734.11 3.42 0.47% 730.69 737.43 725.96
Mar 29, 2023 731.34 15.69 2.19% 715.65 732.01 714.85
Mar 28, 2023 718.93 12.36 1.75% 706.57 719.57 706.57
Mar 27, 2023 712.86 9.62 1.37% 703.24 717.81 703.24
Mar 24, 2023 702.99 11.70 1.69% 691.29 706.77 685.42
Mar 23, 2023 700.25 -4.05 -0.58% 704.30 713.74 696.46
Mar 22, 2023 703.95 -9.87 -1.38% 713.82 721.02 703.83
Mar 21, 2023 715.24 9.54 1.35% 705.70 722.74 703.44
Mar 20, 2023 698.81 12.51 1.82% 686.30 700.76 686.30
Mar 17, 2023 689.91 -12.77 -1.82% 702.68 705.17 685.46
Mar 16, 2023 711.38 24.16 3.52% 687.22 713.20 683.04
Mar 15, 2023 695.79 -7.98 -1.13% 703.77 709.14 683.68
Mar 14, 2023 727.44 21.89 3.10% 705.55 736.88 705.54
Mar 13, 2023 702.03 -1.25 -0.18% 703.28 709.95 692.88
Mar 10, 2023 715.74 -19.02 -2.59% 734.76 738.11 710.03
Mar 9, 2023 740.23 -21.59 -2.83% 761.82 766.64 739.42
Mar 8, 2023 763.47 -0.89 -0.12% 764.36 768.24 754.62
Mar 7, 2023 761.95 -3.69 -0.48% 765.64 770.37 760.02
Mar 6, 2023 768.88 10.50 1.38% 758.38 770.51 758.38
Mar 3, 2023 766.23 8.55 1.13% 757.68 767.83 751.77

Transdigm Group Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 5429 4798 5103 5223.2 3811.13
Έσοδα 5429 4798 5103 5223.2 3811.13
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2323 2249 2409 2323.93 1612.72
Ακαθάριστο Εισόδημα 3106 2549 2694 2899.27 2198.41
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3208 3075 3380 3299.67 2162.14
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 642.1 544.4 566.1 552.173 368.276
Έρευνα & Ανάπτυξη 94.9 105.6 130.9 116.8 73.8
Depreciation / Amortization 136 137 169 134.952 72.454
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 12 39 105 171.813 34.896
Λειτουργικά Έσοδα 2221 1723 1723 1923.53 1648.98
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1076 -1059 -1029 -859.753 -663.008
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1127 715 740 1062.86 985.557
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 866 681 653 840.879 815.136
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 865 680 652 839.338 815.136
Καθαρά Κέρδη 866 680 699 889.77 957.062
Total Adjustments to Net Income -86 -73 -185 -111.021 -56.148
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 779 607 467 728.317 758.988
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 780 607 514 778.749 900.914
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 780 607 514 778.749 900.914
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 58.2 58.4 57.3 56.265 55.597
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 13.3849 10.3938 8.15009 12.9444 13.6516
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 13.6225 11.193 10.1983 15.4335 14.2425
Άλλο, Καθαρό -18 51 46 -0.915 -0.419
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -1 -1 -1.541 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1 0 47 50.432 141.926
Sep 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 1510 1398 1327 1194 1279
Έσοδα 1510 1398 1327 1194 1279
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 620.3 579.1 590 533 547
Ακαθάριστο Εισόδημα 889.7 818.9 737 661 732
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 869 796 807 739 745
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 210 180 181 166 152
Depreciation / Amortization 34 33 33 36 36
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.7 3.9 3 4 10
Λειτουργικά Έσοδα 641 602 520 455 534
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -277 -269 -266 -264 -261
Άλλο, Καθαρό -3 -21 6 2 14
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 361 312 260 193 287
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 265 239 199 163 208
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1 -1 0 -1 1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 266 238 199 162 209
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 1 0
Καθαρά Κέρδη 266 238 199 163 209
Total Adjustments to Net Income -40 0 0 -46 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 226 238 199 116 209
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 226 238 199 117 209
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 226 238 199 117 209
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 58.2 58 58.9 59.2 58.4
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.88316 4.10345 3.37861 1.95946 3.57877
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.77847 4.35307 3.41759 2.03079 3.80215
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7030 6960 4865.25 3657.29 2133.55
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4787 4717 1467.49 2073.02 650.561
Μετρητά & Ισοδύναμα 4787 4717 1467.49 2073.02 650.561
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 861 756 1111.7 704.31 636.127
Accounts Receivable - Trade, Net 861 756 1111.7 704.31 636.127
Total Inventory 1185 1283 1232.65 805.292 730.681
Prepaid Expenses 197 204 91.283 74.668 38.683
Total Assets 19315 18395 16254.7 12197.5 9975.66
Property/Plant/Equipment, Total - Net 864 855 756.757 388.333 324.924
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1499 1395 1183.33 727.975 617.24
Accumulated Depreciation, Total -635 -540 -426.577 -339.642 -292.316
Goodwill, Net 8568 7889 7820.1 6223.29 5745.34
Intangibles, Net 2791 2610 2743.82 1788.4 1717.86
Other Long Term Assets, Total 60 75 61.566 140.153 53.985
Total Current Liabilities 1663 1616 1538.76 900.382 870.994
Accounts Payable 227 218 276.59 173.603 148.761
Accrued Expenses 737 662 549.689 327.243 279.382
Notes Payable/Short Term Debt 349 349 349.519 299.519 299.587
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 279 278 80.213 75.817 69.454
Total Liabilities 22231 22367 19149.6 14005.9 12926.9
Total Long Term Debt 19470 19439 16469.2 12501.9 11393.6
Long Term Debt 19372 19384 16469.2 12501.9 11393.6
Deferred Income Tax 485 430 440.817 399.496 500.949
Other Liabilities, Total 607 878 691.02 204.114 161.302
Total Equity -2916 -3972 -2894.91 -1808.47 -2951.2
Common Stock 1 1 0.576 0.569 0.561
Additional Paid-In Capital 1830 1581 1378.76 1208.74 1095.32
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3705 -4359 -3119.96 -2246.58 -3187.22
Treasury Stock - Common -794 -794 -775.304 -775.304 -774.721
Other Equity, Total -248 -401 -378.981 4.1 -85.143
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19315 18395 16254.7 12197.5 9975.66
Total Common Shares Outstanding 55.2049 54.4138 53.462 52.7344 51.9344
Other Current Assets, Total 0 962.129 0 77.5
Other Current Liabilities, Total 71 109 282.745 24.2 73.81
Note Receivable - Long Term 2 6 7.238
Minority Interest 6 4 9.822
Capital Lease Obligations 98 55
Apr 2022 Jan 2022 Sep 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6564 6971 7030 6723 6358
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4216 4813 4787 4529 4072
Μετρητά & Ισοδύναμα 4216 4813 4787 4529 4072
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 890 751 861 759 736
Accounts Receivable - Trade, Net 890 751 861 759 736
Total Inventory 1242 1215 1185 1225 1240
Prepaid Expenses 216 192 197 210 310
Total Assets 18841 19242 19315 19089 18739
Property/Plant/Equipment, Total - Net 898 883 864 875 897
Goodwill, Net 8544 8568 8568 8591 8564
Intangibles, Net 2709 2752 2791 2838 2875
Note Receivable - Long Term 1 1 2 3 4
Other Long Term Assets, Total 125 67 60 59 41
Total Current Liabilities 1301 1378 1663 1636 1580
Accounts Payable 238 212 227 206 214
Accrued Expenses 598 700 783 769 714
Notes Payable/Short Term Debt 350 350 349 350 350
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 79 78 279 278 278
Other Current Liabilities, Total 36 38 25 33 24
Total Liabilities 21740 21875 22231 22227 22267
Total Long Term Debt 19394 19514 19470 19483 19501
Long Term Debt 19250 19388 19372 19384 19402
Capital Lease Obligations 144 126 98 99 99
Deferred Income Tax 552 503 485 420 484
Minority Interest 6 7 6 6 7
Other Liabilities, Total 487 473 607 682 695
Total Equity -2899 -2633 -2916 -3138 -3528
Common Stock 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 1984 1905 1830 1783 1714
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3350 -3545 -3705 -3906 -4215
Treasury Stock - Common -1461 -794 -794 -794 -794
Other Equity, Total -73 -200 -248 -222 -234
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 18841 19242 19315 19089 18739
Total Common Shares Outstanding 54.5653 55.4207 55.2049 55.0745 54.8623
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 681 700 891.311 957.062 596.887
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 913 1213 1015.47 1022.17 788.733
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 115 114 89.689 56.397 50.937
Amortization 138 169 136.011 73.447 90.088
Deferred Taxes 34 24 -0.349 -151.64 -0.918
Μη Χρηματικά Στοιχεία 69 71 112.557 91.479 138.091
Cash Taxes Paid 83 223 215.154 129.246 185.295
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1008 923 877.531 634.98 587.718
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -124 135 -213.747 -4.572 -86.352
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -785 799 -3888.98 -683.577 -287.003
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -105 -105 -101.591 -73.341 -71.013
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -680 904 -3787.39 -610.236 -215.99
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -70 1230 2271.35 1085.6 -1443.68
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -11 48.31 -10.832 -446.947
Total Cash Dividends Paid -73 -1928 -1712.22 -56.148 -2581.55
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 128 97 81.875 57.583 -368.644
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -125 3072 3853.39 1095 1953.46
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 12 8 -3.376 -1.74 5.519
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 70 3250 -605.531 1422.46 -936.433
Apr 2022 Jan 2022 Sep 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line 363 164 681 473 155
Cash From Operating Activities 366 279 913 624 372
Cash From Operating Activities 58 29 115 87 58
Amortization 69 36 138 101 66
Deferred Taxes -1 0 34 14 0
Non-Cash Items 71 31 69 56 90
Cash Taxes Paid 95 17 83 51 26
Cash Interest Paid 574 273 1008 774 565
Changes in Working Capital -194 19 -124 -107 3
Cash From Investing Activities -54 -25 -785 -748 -952
Capital Expenditures -57 -25 -105 -80 -60
Other Investing Cash Flow Items, Total 3 0 -680 -668 -892
Cash From Financing Activities -872 -225 -70 -74 -73
Financing Cash Flow Items -1 0 -1 0
Total Cash Dividends Paid -46 -46 -73 -73 -73
Issuance (Retirement) of Stock, Net -587 40 128 106 69
Issuance (Retirement) of Debt, Net -238 -219 -125 -106 -69
Foreign Exchange Effects -11 -3 12 10 8
Net Change in Cash -571 26 70 -188 -645
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Capital International Investors Investment Advisor 12.0126 6558633 13817 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.3508 5651315 92081 2022-12-31 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 5.7125 3118901 -183803 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.234 2857667 117165 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.7286 2035736 478 2022-12-31 LOW
Berkshire Partners LLC Private Equity 3.6826 2010636 1602348 2023-01-13
Stockbridge Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.9348 1602348 0 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.7795 1517534 75813 2022-12-31 LOW
Altarock Partners, LLC Hedge Fund 2.582 1409724 -92655 2022-12-31 LOW
Matrix Capital Management Company, LP Investment Advisor/Hedge Fund 2.0054 1094900 0 2022-12-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8978 1036174 27640 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 1.605 876291 9224 2022-12-31 LOW
Vulcan Value Partners, LLC Investment Advisor 1.53 835344 -183712 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4219 776329 -75936 2022-12-31 LOW
Lone Pine Capital, L.L.C. Hedge Fund 1.4207 775690 38167 2022-12-31 MED
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 1.0856 592694 -11750 2022-12-31 LOW
Fred Alger Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0818 590657 76528 2022-12-31 MED
Meritage Group LP Hedge Fund 1.033 563983 -10416 2022-12-31
The WindAcre Partnership LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8394 458300 -90100 2022-12-31 MED
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8338 455242 151122 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Transdigm Company profile

Σχετικά με την Transdigm Group

Η TransDigm Group Incorporated είναι σχεδιαστής, παραγωγός και προμηθευτής κατασκευασμένων εξαρτημάτων αεροσκαφών για χρήση σε εμπορικά και στρατιωτικά αεροσκάφη σε υπηρεσία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Power & Control, Airframe και Non-aviation. Ο τομέας Power & Control περιλαμβάνει δραστηριότητες που κατά κύριο λόγο αναπτύσσουν, παράγουν και εμπορεύονται συστήματα και εξαρτήματα που παρέχουν ισχύ στο αεροσκάφος ή ελέγχουν την ισχύ του αεροσκάφους χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ηλεκτρονικού, ρευστού, ισχύος και μηχανικού ελέγχου κίνησης. Ο τομέας αεροσκαφών περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναπτύσσουν, παράγουν και εμπορεύονται κυρίως συστήματα και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές αεροσκαφών χωρίς ισχύ, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αεροσκαφών και δομών καμπίνας. Ο τομέας Non-aviation περιλαμβάνει δραστηριότητες που κυρίως αναπτύσσουν, παράγουν και εμπορεύονται προϊόντα για μη αεροπορικές αγορές. Οι προσφορές προϊόντων του περιλαμβάνουν μηχανικούς/ηλεκτρομηχανικούς ενεργοποιητές και χειριστήρια, υδραυλικούς ενεργοποιητές και βαλβίδες καυσίμου, καθώς και ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης.

Industry: Aircraft Parts Manufacturing

Suite 3710
1301 East 9Th Street
CLEVELAND
OHIO 44114
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,978.11 Price
-0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

74.89 Price
+0.660% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,555.95 Price
+1.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

13,057.00 Price
+0.660% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου