Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Transdigm Group - TDG CFD

  1174.76
  0.31%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 4.22
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  TransDigm Group Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1171.1
  Άνοιγμα* 1163.54
  Μεταβολή 1 έτους* 56.25%
  Εύρος ημέρας* 1162.62 - 1175.71
  Εύρος 52 εβδ. 636.20-1,053.64
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 197.93K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.51M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 58.25B
  Αναλογία P/E 47.85
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 55.31M
  Έσοδα 6.59B
  EPS 22.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.43
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 1174.76 3.99 0.34% 1170.77 1178.80 1157.38
  Feb 28, 2024 1171.10 7.03 0.60% 1164.07 1176.70 1156.77
  Feb 27, 2024 1173.41 -0.60 -0.05% 1174.01 1185.00 1160.08
  Feb 26, 2024 1187.02 -9.09 -0.76% 1196.11 1202.13 1181.35
  Feb 23, 2024 1199.57 10.63 0.89% 1188.94 1204.37 1186.93
  Feb 22, 2024 1191.88 31.47 2.71% 1160.41 1195.08 1157.23
  Feb 21, 2024 1163.48 4.52 0.39% 1158.96 1164.85 1152.61
  Feb 20, 2024 1157.56 11.27 0.98% 1146.29 1162.95 1134.49
  Feb 16, 2024 1145.09 -13.35 -1.15% 1158.44 1163.74 1143.89
  Feb 15, 2024 1156.70 6.80 0.59% 1149.90 1158.45 1134.91
  Feb 14, 2024 1146.63 22.21 1.98% 1124.42 1147.33 1114.62
  Feb 13, 2024 1121.89 25.08 2.29% 1096.81 1123.18 1095.23
  Feb 12, 2024 1108.96 -2.08 -0.19% 1111.04 1119.49 1099.80
  Feb 9, 2024 1114.38 -10.06 -0.89% 1124.44 1134.18 1112.12
  Feb 8, 2024 1124.41 -8.70 -0.77% 1133.11 1154.81 1102.34
  Feb 7, 2024 1145.79 11.42 1.01% 1134.37 1149.84 1132.18
  Feb 6, 2024 1140.54 0.63 0.06% 1139.91 1142.23 1123.23
  Feb 5, 2024 1133.40 17.45 1.56% 1115.95 1138.67 1108.20
  Feb 2, 2024 1123.13 12.48 1.12% 1110.65 1129.36 1107.36
  Feb 1, 2024 1113.12 17.46 1.59% 1095.66 1115.61 1086.14

  Transdigm Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, March 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  TransDigm Group Inc Annual Shareholders Meeting
  TransDigm Group Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 TransDigm Group Inc Earnings Release
  Q2 2024 TransDigm Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 5429 4798 5103 5223.2 3811.13
  Έσοδα 5429 4798 5103 5223.2 3811.13
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2323 2249 2409 2323.93 1612.72
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3106 2549 2694 2899.27 2198.41
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3208 3075 3380 3299.67 2162.14
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 642.1 544.4 566.1 552.173 368.276
  Έρευνα & Ανάπτυξη 94.9 105.6 130.9 116.8 73.8
  Depreciation / Amortization 136 137 169 134.952 72.454
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 12 39 105 171.813 34.896
  Λειτουργικά Έσοδα 2221 1723 1723 1923.53 1648.98
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1076 -1059 -1029 -859.753 -663.008
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1127 715 740 1062.86 985.557
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 866 681 653 840.879 815.136
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 865 680 652 839.338 815.136
  Καθαρά Κέρδη 866 680 699 889.77 957.062
  Total Adjustments to Net Income -86 -73 -185 -111.021 -56.148
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 779 607 467 728.317 758.988
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 780 607 514 778.749 900.914
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 780 607 514 778.749 900.914
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 58.2 58.4 57.3 56.265 55.597
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 13.3849 10.3938 8.15009 12.9444 13.6516
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 13.6225 11.193 10.1983 15.4335 14.2425
  Άλλο, Καθαρό -18 51 46 -0.915 -0.419
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -1 -1 -1.541 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1 0 47 50.432 141.926
  Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 1744 1592 1397 1510 1398
  Έσοδα 1744 1592 1397 1510 1398
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 709 660 599 620.3 579.1
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1035 932 798 889.7 818.9
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 993 902 811 869 796
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 205 196 168 210 180
  Depreciation / Amortization 37 35 34 34 33
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 42 11 10 4.7 3.9
  Λειτουργικά Έσοδα 751 690 586 641 602
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -291 -295 -286 -277 -269
  Άλλο, Καθαρό 9 2 1 -3 -21
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 469 397 301 361 312
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 352 304 229 265 239
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 0 -1 1 -1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 351 304 228 266 238
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη 351 304 228 266 238
  Total Adjustments to Net Income 0 0 -38 -40 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 351 304 190 226 238
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 351 304 190 226 238
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 351 304 190 226 238
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 57.2 57.1 57.1 58.2 58
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.13636 5.32399 3.3275 3.88316 4.10345
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.60873 5.60561 3.554 3.77847 4.35307
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6738 5649 7030 6960 4865.25
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3472 3001 4787 4717 1467.49
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3472 3001 4787 4717 1467.49
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1421 1086 861 756 1111.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1421 1086 861 756 1111.7
  Συνολικό Απόθεμα 1616 1332 1185 1283 1232.65
  Προπληρωθέντα Εξοδα 229 230 197 204 91.283
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 19970 18107 19315 18395 16254.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1319 892 864 855 756.757
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2189 1672 1499 1395 1183.33
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -870 -780 -635 -540 -426.577
  Υπεραξία, Καθαρό 8988 8641 8568 7889 7820.1
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2747 2750 2791 2610 2743.82
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 177 174 60 75 61.566
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1579 1426 1663 1616 1538.76
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 305 279 227 218 276.59
  Δεδουλευμένα Έξοδα 751 635 737 662 549.689
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 349 350 349 349 349.519
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 76 78 279 278 80.213
  Σύνολο Οφειλών 21954 21880 22231 22367 19149.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 19330 19369 19470 19439 16469.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 19142 19225 19372 19384 16469.2
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 627 596 485 430 440.817
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 412 482 607 878 691.02
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -1984 -3773 -2916 -3972 -2894.91
  Κοινή Μετοχή 1 1 1 1 0.576
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2440 2113 1830 1581 1378.76
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2621 -3914 -3705 -4359 -3119.96
  Treasury Stock - Common -1706 -1706 -794 -794 -775.304
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -98 -267 -248 -401 -378.981
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 19970 18107 19315 18395 16254.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 55.3069 54.361 55.2049 54.4138 53.462
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 962.129
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 98 84 71 109 282.745
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1 1 2 6 7.238
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6 7 6 4 9.822
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 188 144 98 55
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6738 6252 7456 5929 5649
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3472 3071 3418 3288 3001
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3472 3071 3418 3288 3001
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1421 1344 1178 997 1086
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1421 1344 1178 997 1086
  Συνολικό Απόθεμα 1616 1603 1529 1439 1332
  Προπληρωθέντα Εξοδα 229 234 231 205 230
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 19970 19555 20008 18489 18107
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1319 1049 933 924 892
  Υπεραξία, Καθαρό 8988 9141 8743 8719 8641
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2747 2945 2725 2750 2750
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1 1 1 1 1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 177 167 150 166 174
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1579 1533 2522 1408 1426
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 305 292 292 271 279
  Δεδουλευμένα Έξοδα 775 745 658 650 674
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 349 350 350 350 350
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 71 67 1162 78 78
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 79 79 60 59 45
  Σύνολο Οφειλών 21954 21949 22909 21825 21880
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 19330 19348 19349 19375 19369
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 19142 19158 19159 19186 19225
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 188 190 190 189 144
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 627 619 599 607 596
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6 7 8 8 7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 412 442 431 427 482
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -1984 -2394 -2901 -3336 -3773
  Κοινή Μετοχή 1 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2440 2375 2284 2164 2113
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2621 -3034 -3384 -3687 -3914
  Treasury Stock - Common -1706 -1706 -1706 -1706 -1706
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -98 -30 -96 -108 -267
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 19970 19555 20008 18489 18107
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 55.3069 55.1442 54.883 54.4825 54.361
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1100
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 867 681 700 891.311 957.062
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 948 913 1213 1015.47 1022.17
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 116 115 114 89.689 56.397
  Amortization 137 138 169 136.011 73.447
  Deferred Taxes -22 34 24 -0.349 -151.64
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 110 69 71 112.557 91.479
  Cash Taxes Paid 220 83 223 215.154 129.246
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1057 1008 923 877.531 634.98
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -260 -124 135 -213.747 -4.572
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -553 -785 799 -3888.98 -683.577
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -119 -105 -105 -101.591 -73.341
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -434 -680 904 -3787.39 -610.236
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2148 -70 1230 2271.35 1085.6
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2 0 -11 48.31 -10.832
  Total Cash Dividends Paid -1091 -73 -1928 -1712.22 -56.148
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -780 128 97 81.875 57.583
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -275 -125 3072 3853.39 1095
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -33 12 8 -3.376 -1.74
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1786 70 3250 -605.531 1422.46
  Apr 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 533 229 867 602 363
  Cash From Operating Activities 507 377 948 675 366
  Cash From Operating Activities 61 29 116 85 58
  Amortization 68 34 137 103 69
  Deferred Taxes 0 -22 -1 -1
  Non-Cash Items 111 50 110 90 71
  Cash Taxes Paid 154 -2 220 138 95
  Cash Interest Paid 545 272 1057 791 574
  Changes in Working Capital -266 35 -260 -204 -194
  Cash From Investing Activities -76 -41 -553 -505 -54
  Capital Expenditures -66 -31 -119 -86 -57
  Other Investing Cash Flow Items, Total -10 -10 -434 -419 3
  Cash From Financing Activities 1068 -65 -2148 -1116 -872
  Financing Cash Flow Items -11 -5 -2 -1 -1
  Total Cash Dividends Paid -38 -38 -1091 -46 -46
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 119 27 -780 -813 -587
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 998 -49 -275 -256 -238
  Foreign Exchange Effects 18 16 -33 -33 -11
  Net Change in Cash 1517 287 -1786 -979 -571
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Capital International Investors Investment Advisor 11.9233 6579649 14190 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.4693 5777265 51662 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.2433 2893444 49875 2023-06-30 LOW
  Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 4.7124 2600437 -227573 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 3.9992 2206880 335334 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.7364 2061845 39677 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.603 1988257 8413 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.6372 1455277 122305 2023-06-30 LOW
  Altarock Partners, LLC Hedge Fund 2.46 1357491 -25633 2023-06-30 LOW
  Stockbridge Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.1672 1195941 0 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9918 1099117 35578 2023-06-30 LOW
  Matrix Capital Management Company, LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.9841 1094900 0 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.2617 696233 -52385 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2593 694917 -68307 2023-06-30 LOW
  Vulcan Value Partners, LLC Investment Advisor 1.1359 626838 -64327 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.1255 621111 570579 2023-06-30 LOW
  Lone Pine Capital, L.L.C. Hedge Fund 1.0565 582986 -115862 2023-06-30 MED
  The WindAcre Partnership LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.97 535300 535300 2023-06-30 HIGH
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 0.9533 526044 -29350 2023-06-30
  Fred Alger Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7522 415068 -58515 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Transdigm Company profile

  Σχετικά με την Transdigm Group

  Η TransDigm Group Incorporated είναι σχεδιαστής, παραγωγός και προμηθευτής κατασκευασμένων εξαρτημάτων αεροσκαφών για χρήση σε εμπορικά και στρατιωτικά αεροσκάφη σε υπηρεσία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Power & Control, Airframe και Non-aviation. Ο τομέας Power & Control περιλαμβάνει δραστηριότητες που κατά κύριο λόγο αναπτύσσουν, παράγουν και εμπορεύονται συστήματα και εξαρτήματα που παρέχουν ισχύ στο αεροσκάφος ή ελέγχουν την ισχύ του αεροσκάφους χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ηλεκτρονικού, ρευστού, ισχύος και μηχανικού ελέγχου κίνησης. Ο τομέας αεροσκαφών περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναπτύσσουν, παράγουν και εμπορεύονται κυρίως συστήματα και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές αεροσκαφών χωρίς ισχύ, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αεροσκαφών και δομών καμπίνας. Ο τομέας Non-aviation περιλαμβάνει δραστηριότητες που κυρίως αναπτύσσουν, παράγουν και εμπορεύονται προϊόντα για μη αεροπορικές αγορές. Οι προσφορές προϊόντων του περιλαμβάνουν μηχανικούς/ηλεκτρομηχανικούς ενεργοποιητές και χειριστήρια, υδραυλικούς ενεργοποιητές και βαλβίδες καυσίμου, καθώς και ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης.

  Industry: Aircraft Parts Manufacturing

  1301 East 9th Street, Suite 3000
  CLEVELAND
  OHIO 44114
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου