Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές TransAlta Corporation Ordinary - TAC CFD

7.80
0.65%
0.07
Χαμηλό: 7.67
Υψηλό: 7.81
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.75
Άνοιγμα* 7.68
Μεταβολή 1 έτους* -20%
Εύρος ημέρας* 7.67 - 7.81
Εύρος 52 εβδ. 10.52-15.28
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 656.19K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.45M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.88B
Αναλογία P/E 724.26
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 268.10M
Έσοδα 2.98B
EPS 0.01
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.058
Beta 1.13
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 4, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 7.80 0.14 1.83% 7.66 7.82 7.64
Mar 23, 2023 7.75 -0.05 -0.64% 7.80 7.93 7.71
Mar 22, 2023 7.80 -0.04 -0.51% 7.84 7.94 7.74
Mar 21, 2023 7.86 -0.08 -1.01% 7.94 8.06 7.84
Mar 20, 2023 7.92 0.02 0.25% 7.90 8.12 7.90
Mar 17, 2023 7.93 -0.12 -1.49% 8.05 8.07 7.88
Mar 16, 2023 8.10 0.10 1.25% 8.00 8.13 7.82
Mar 15, 2023 8.10 0.02 0.25% 8.08 8.13 7.97
Mar 14, 2023 8.17 0.11 1.36% 8.06 8.34 8.06
Mar 13, 2023 8.07 -0.02 -0.25% 8.09 8.24 8.01
Mar 10, 2023 8.12 -0.12 -1.46% 8.24 8.29 8.07
Mar 9, 2023 8.23 -0.12 -1.44% 8.35 8.40 8.19
Mar 8, 2023 8.38 -0.10 -1.18% 8.48 8.53 8.30
Mar 7, 2023 8.54 0.00 0.00% 8.54 8.67 8.43
Mar 6, 2023 8.55 0.19 2.27% 8.36 8.59 8.35
Mar 3, 2023 8.40 0.13 1.57% 8.27 8.46 8.27
Mar 2, 2023 8.29 0.26 3.24% 8.03 8.38 7.98
Mar 1, 2023 8.09 0.04 0.50% 8.05 8.21 7.99
Feb 28, 2023 8.07 -0.06 -0.74% 8.13 8.18 8.04
Feb 27, 2023 8.20 -0.08 -0.97% 8.28 8.32 8.11

TransAlta Corporation Ordinary Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 2721 2101 2347 2249 2307
Έσοδα 682 1023 1083 1179 2307
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 743 394 417 444 241
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2960 2200 2012 2113 2175
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 234 235 228 245 248
Depreciation / Amortization 529 654 590 574 635
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 648 84 25 97 26
Other Operating Expenses, Total 317 259 83 97 250
Λειτουργικά Έσοδα -239 -99 335 136 132
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -143 -163 -140 -181 -152
Gain (Loss) on Sale of Assets 54 9 46 1 2
Άλλο, Καθαρό -52 -50 -48 -52 -36
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -380 -303 193 -96 -54
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -425 -253 176 -90 -118
Δικαίωμα Μειοψηφίας -112 -34 -94 -108 -42
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -537 -287 82 -198 -160
Καθαρά Κέρδη -537 -287 82 -198 -160
Total Adjustments to Net Income -39 -49 -30 -50 -30
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -576 -336 52 -248 -190
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -576 -336 52 -248 -190
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -576 -336 52 -248 -190
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 271 275 283 287 288
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.12546 -1.22182 0.18375 -0.86411 -0.65972
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.185 0.17 0.16 0.2 0.16
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.70074 -1.04455 0.11608 -0.64669 -0.60556
Fuel Expense 489 574 669 656 775
Other Revenue, Total 2039 1078 1264 1070
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 735 610 850 619 642
Έσοδα 184 194 172 147 169
Other Revenue, Total 551 416 678 472 473
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 89 159 237 163 184
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 435 585 1259 541 575
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 58 60 67 61 46
Depreciation / Amortization 117 134 123 123 149
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -42 28 575 16 29
Other Operating Expenses, Total 45 52 120 87 58
Λειτουργικά Έσοδα 300 25 -409 78 67
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -43 -40 -42 -28 -33
Gain (Loss) on Sale of Assets -2 23 32 1
Άλλο, Καθαρό -15 -15 -13 -10 -14
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 242 -32 -441 72 21
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 206 -35 -419 28 1
Δικαίωμα Μειοψηφίας -20 -24 -27 -30 -31
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 186 -59 -446 -2 -30
Καθαρά Κέρδη 186 -59 -446 -2 -30
Total Adjustments to Net Income -19 -10 -10 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 186 -78 -456 -12 -30
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 186 -78 -456 -12 -30
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 186 -78 -456 -12 -30
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 271 271 271 270 270
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.68635 -0.28782 -1.68266 -0.04444 -0.11111
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.05 0.045 0.045 0.045
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.55442 -0.21587 -0.35867 -0.08296 -0.0437
Fuel Expense 168 152 137 91 109
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2197 1902 1341 1312 1709
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1219 772 506 235 533
Μετρητά & Ισοδύναμα 947 703 411 89 314
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 272 69 95 146 219
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 651 583 462 756 933
Accounts Receivable - Trade, Net 499 488 399 727 868
Total Inventory 167 238 251 242 219
Prepaid Expenses 29 31 19 13 24
Other Current Assets, Total 131 278 103 66 0
Total Assets 9226 9747 9508 9428 10304
Property/Plant/Equipment, Total - Net 924 1272 1172 1031 1020
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5254 2379 2180 2015 1875
Accumulated Depreciation, Total -4330 -1107 -1008 -984 -855
Goodwill, Net 463 463 464 464 463
Intangibles, Net 256 313 318 373 364
Long Term Investments 252 150 33 33 46
Note Receivable - Long Term 185 280 223 228 248
Other Long Term Assets, Total 458 676 776 854 896
Total Current Liabilities 1931 935 1117 873 1608
Payable/Accrued 689 599 413 497 595
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 844 105 513 148 747
Other Current Liabilities, Total 398 231 191 228 266
Total Liabilities 7644 7395 6547 6431 6978
Total Long Term Debt 3158 3986 3025 3119 2960
Long Term Debt 3065 3860 2902 3119 2960
Deferred Income Tax 354 396 472 501 549
Minority Interest 1011 1084 1101 1137 1059
Other Liabilities, Total 1190 994 832 801 802
Total Equity 1582 2352 2961 2997 3326
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 942 942 942 942 942
Common Stock 2901 2896 2978 3059 3094
Additional Paid-In Capital 46 38 42 11 10
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2453 -1826 -1455 -1496 -1209
Other Equity, Total 146 302 454 481 489
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9226 9747 9508 9428 10304
Total Common Shares Outstanding 271 269.8 277 284.6 287.9
Total Preferred Shares Outstanding 9 8.4 8.4 6.6 6.6
Capital Lease Obligations 93 126 123
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2556 2197 2311 1890 1809
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1735 1255 1490 867 812
Μετρητά & Ισοδύναμα 1221 947 1080 642 648
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 514 308 410 225 164
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 542 651 516 695 568
Accounts Receivable - Trade, Net 542 651 516 695 568
Total Inventory 154 167 186 208 216
Prepaid Expenses 49 29 45 58 55
Other Current Assets, Total 76 95 74 62 158
Total Assets 9425 9226 9320 9366 9419
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5284 5415 5290 5716 5790
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13318 13217 13407 13395
Accumulated Depreciation, Total -8127 -8007 -7779 -7737
Goodwill, Net 463 463 463 463 463
Intangibles, Net 265 256 259 271 286
Long Term Investments 106 105 102 98 102
Note Receivable - Long Term 172 185 192 201 215
Other Long Term Assets, Total 579 605 703 727 754
Total Current Liabilities 2245 1931 1473 1067 936
Payable/Accrued 841 689 774 582 625
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 832 844 119 115 111
Other Current Liabilities, Total 572 398 580 370 200
Total Liabilities 7730 7644 7691 7173 7079
Total Long Term Debt 3127 3158 3704 3708 3826
Long Term Debt 3127 3065 3627 3630 3704
Capital Lease Obligations 93 77 78 122
Deferred Income Tax 346 354 339 407 399
Minority Interest 945 1011 1024 1040 1037
Other Liabilities, Total 1067 1190 1151 951 881
Total Equity 1695 1582 1629 2193 2340
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 942 942 942 942 942
Common Stock 2892 2901 2901 2901 2894
Additional Paid-In Capital 25 46 37 33 30
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2270 -2453 -2361 -1880 -1856
Other Equity, Total 106 146 110 197 330
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9425 9226 9320 9366 9419
Total Common Shares Outstanding 270.6 271 271 271 269.9
Total Preferred Shares Outstanding 9 9 9 9 9
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -425 -253 176 -90 -118
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1001 702 849 820 626
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 719 798 709 710 708
Deferred Taxes -11 -85 -18 -34 -15
Μη Χρηματικά Στοιχεία 544 153 -139 278 165
Cash Taxes Paid 57 36 35 87 14
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 220 201 185 188 230
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 174 89 121 -44 -114
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -472 -687 -512 -394 87
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -489 -500 -431 -297 -389
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 17 -187 -81 -97 476
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -282 272 -14 -651 -703
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -158 -118 -141 -2 -72
Total Cash Dividends Paid -87 -86 -85 -86 -86
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4 -57 -68 -23
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -41 533 280 -540 -545
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3 5 -1 0 -1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 244 292 322 -225 9
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 206 -425 -390 29 1
Cash From Operating Activities 451 1001 947 337 257
Cash From Operating Activities 117 719 574 377 204
Deferred Taxes 24 -11 -17 29 -3
Non-Cash Items -180 544 458 -42 -17
Cash Taxes Paid 18 57 40 27 12
Cash Interest Paid 47 220 161 112 51
Changes in Working Capital 284 174 322 -56 72
Cash From Investing Activities -72 -472 -202 -121 -111
Capital Expenditures -93 -489 -348 -220 -99
Other Investing Cash Flow Items, Total 21 17 146 99 -12
Cash From Financing Activities -106 -282 -364 -273 -200
Financing Cash Flow Items -42 -158 -119 -70 -40
Total Cash Dividends Paid -24 -87 -66 -44 -22
Issuance (Retirement) of Stock, Net -14 4 4 4 -4
Issuance (Retirement) of Debt, Net -26 -41 -183 -163 -134
Foreign Exchange Effects 1 -3 -4 -4 -1
Net Change in Cash 274 244 377 -61 -55
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Brookfield Asset Management, Inc. Investment Advisor 13.1602 35456023 7693 2022-12-31 LOW
RBC Global Asset Management Inc. Investment Advisor 11.3378 30546248 -2894098 2022-12-31 LOW
Marquard & Bahls AG Investment Advisor 5.5798 15033000 0 2022-12-31 LOW
CIBC Asset Management Inc. Investment Advisor 4.0792 10990174 33256 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0154 8124070 215104 2022-12-31 LOW
Rubric Capital Management LP Hedge Fund 2.2922 6175715 986653 2022-12-31 MED
BMO Asset Management Inc. Investment Advisor 2.2725 6122490 261968 2022-12-31 LOW
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 2.0085 5411232 971592 2022-12-31 LOW
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5758 4245376 460019 2022-12-31 MED
TD Asset Management Inc. Investment Advisor 1.5755 4244651 134944 2022-12-31 LOW
BMO Capital Markets (US) Research Firm 1.5414 4152867 -138416 2022-12-31 MED
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited Investment Advisor 1.4644 3945277 -9020 2022-10-31 LOW
RBC Dominion Securities, Inc. Investment Advisor 1.2448 3353603 -5684 2022-12-31 LOW
Intact Investment Management Inc. Investment Advisor 1.207 3251880 -339170 2022-12-31 MED
National Bank of Canada Bank and Trust 1.1983 3228504 24335 2022-12-31 HIGH
CI Global Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.1852 3193240 -4424 2023-02-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0641 2866912 84305 2023-02-28 LOW
Waratah Capital Advisors Ltd. Investment Advisor 1.0209 2750447 2508615 2022-12-31 MED
Quadravest Capital Management Inc. Investment Advisor 0.983 2648301 -2038601 2022-11-30 LOW
Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9046 2437099 -230171 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

TransAlta Corporation Ordinary Company profile

Σχετικά με την TransAlta Corporation Ordinary

Η TransAlta Corporation είναι εταιρεία παραγωγής ενέργειας. Η εταιρεία κατέχει, λειτουργεί και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν περίπου 8.128 μεγαβάτ (MW) ισχύος και χρησιμοποιεί ένα φάσμα καυσίμων που αποτελείται από νερό, αιολική και ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο και θερμικό άνθρακα. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τους τομείς παραγωγής και τον τομέα εμπορίας ενέργειας. Οι τομείς παραγωγής περιλαμβάνουν έξι τομείς: Υδροηλεκτρική, αιολική και ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο της Βόρειας Αμερικής, φυσικό αέριο της Αυστραλίας, θερμική ενέργεια της Αλμπέρτα και Centralia. Ο τομέας Energy Marketing δραστηριοποιείται στη χονδρική εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων προϊόντων και παραγώγων που σχετίζονται με την ενέργεια. Η Ενεργειακή Εμπορία διαχειρίζεται τη διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα καθώς και τις ανάγκες των τμημάτων παραγωγής σε καύσιμα και μεταφορά με τη χρήση συμβολαίων διαφορετικής διάρκειας για τις προθεσμιακές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και για την αγορά φυσικού αερίου και δυναμικότητας μεταφοράς.

Industry: Independent Power Producers (NEC)

Calgary Alberta T2p 2Mi
110 12Th Ave Sw Box 1900 Station M
CALGARY
ALBERTA T2P2M1
CA

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.45 Price
+5.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00456

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου