Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές TJX Cos Inc/The - TJX CFD

80.33
0.09%
0.36
Χαμηλό: 79.73
Υψηλό: 80.74
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.36
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

TJX Companies Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 80.26
Άνοιγμα* 79.85
Μεταβολή 1 έτους* 11.23%
Εύρος ημέρας* 79.73 - 80.74
Εύρος 52 εβδ. 53.69-83.13
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.14M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 116.34M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 93.04B
Αναλογία P/E 28.07
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.16B
Έσοδα 49.27B
EPS 2.87
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.46547
Beta 0.90
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 80.33 0.47 0.59% 79.86 80.93 79.63
Feb 2, 2023 80.26 -1.78 -2.17% 82.04 82.34 80.08
Feb 1, 2023 82.26 0.82 1.01% 81.44 82.61 80.69
Jan 31, 2023 81.68 0.62 0.76% 81.06 81.84 80.92
Jan 30, 2023 81.37 -0.28 -0.34% 81.65 82.04 81.03
Jan 27, 2023 81.74 0.23 0.28% 81.51 82.82 81.51
Jan 26, 2023 82.29 -0.31 -0.38% 82.60 82.89 81.63
Jan 25, 2023 82.44 2.41 3.01% 80.03 82.49 80.03
Jan 24, 2023 81.08 2.65 3.38% 78.43 81.17 78.43
Jan 23, 2023 78.99 -0.49 -0.62% 79.48 79.70 78.78
Jan 20, 2023 79.35 0.78 0.99% 78.57 79.37 78.29
Jan 19, 2023 79.23 0.02 0.03% 79.21 79.99 78.64
Jan 18, 2023 79.64 -1.72 -2.11% 81.36 81.76 79.50
Jan 17, 2023 81.40 0.96 1.19% 80.44 81.90 80.44
Jan 13, 2023 81.38 0.31 0.38% 81.07 82.37 80.83
Jan 12, 2023 81.76 0.19 0.23% 81.57 82.07 80.84
Jan 11, 2023 82.03 -0.40 -0.49% 82.43 82.80 81.73
Jan 10, 2023 82.24 1.44 1.78% 80.80 82.34 80.80
Jan 9, 2023 81.33 -0.37 -0.45% 81.70 82.98 81.25
Jan 6, 2023 82.57 2.22 2.76% 80.35 82.92 80.10

TJX Cos Inc/The Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 33183.7 35864.7 38972.9 41717 32137 48550
Έσοδα 33183.7 35864.7 38972.9 41717 32137 48550
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 23564.9 25543.1 27768.3 26864.7 21550.4 31421.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 9618.84 10321.5 11204.7 14852.3 10586.5 17128.5
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 29433.6 32016.3 34711.8 37290.5 31867 44037.3
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5785.72 6373.86 6907.42 10425.8 10004.3 12373.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 82.946 99.25 36.122 0 312.233 242.248
Λειτουργικά Έσοδα 3750.18 3848.4 4261.14 4426.5 269.997 4512.68
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -27.132 8.187 -87.926 -20.314 -180.734 -115.076
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3723.04 3856.59 4173.21 4406.18 89.263 4397.61
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2298.23 2519.95 3059.8 3272.19 90.47 3282.81
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2298.23 2519.95 3059.8 3272.19 90.47 3282.81
Καθαρά Κέρδη 2298.23 2607.95 3059.8 3272.19 90.47 3282.81
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2298.23 2519.95 3059.8 3272.19 90.47 3282.81
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2298.23 2607.95 3059.8 3272.19 90.47 3282.81
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2298.23 2607.95 3059.8 3272.19 90.47 3282.81
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1328.86 1292.21 1259.25 1226.52 1214.7 1215.59
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.72947 1.95011 2.42985 2.66787 0.07448 2.70059
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.495 0.59875 0.74125 0.885 0.75 0.52
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.768 2.00029 2.45089 2.66787 0.50911 2.84936
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 88
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 10086.7 12077.1 12531.9 13854.4
Έσοδα 10086.7 12077.1 12531.9 13854.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7255.63 8528.13 8835.53 10094.5
Ακαθάριστο Εισόδημα 2831.03 3548.93 3696.36 3759.85
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9320.63 10994.1 11132.2 12590.4
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2064.99 2223.69 2296.65 2495.91
Λειτουργικά Έσοδα 766.034 1082.99 1399.71 1263.95
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -44.688 -28.661 -20.674 -21.053
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 721.346 1054.33 1379.04 1242.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 533.93 785.681 1023 940.204
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 533.93 785.681 1023 940.204
Καθαρά Κέρδη 533.93 785.681 1023 940.204
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 533.93 785.681 1023 940.204
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 533.93 785.681 1023 940.204
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 533.93 785.681 1023 940.204
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1221.52 1220.61 1215.69 1204.65
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.4371 0.64368 0.8415 0.78048
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.26 0 0 0.26
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.4371 0.79157 0.8415 0.78048
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 242.248 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7750.77 8485.73 8469.22 8890.62 15739.3 13258.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3473.09 3264.64 3030.23 3216.75 10469.6 6226.77
Μετρητά & Ισοδύναμα 2929.85 2758.48 3030.23 3216.75 10469.6 6226.77
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 543.242 506.165 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 258.831 327.166 346.298 386.261 497.401 632.16
Accounts Receivable - Trade, Net 258.831 327.166 346.298 386.261 461.139 517.623
Total Inventory 3644.96 4187.24 4579.03 4872.59 4337.39 5961.57
Prepaid Expenses 373.893 706.676 513.662 407.777 434.977 438.099
Total Assets 12883.8 14058 14326 24145 30813.6 28461.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4532.89 5006.05 5255.21 14385.4 14026.1 14124.8
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9003.4 9968.31 10729.1 20432.6 20752.8 21289.6
Accumulated Depreciation, Total -4470.51 -4962.25 -5473.91 -6047.23 -6726.73 -7164.8
Goodwill, Net 195.871 100.069 97.552 95.546 98.998 96.662
Other Long Term Assets, Total 404.269 466.166 504.047 773.455 753.126 981.252
Total Current Liabilities 4757.66 5125.54 5531.37 7150.25 10803.7 10468.1
Accounts Payable 2230.9 2488.37 2644.14 2672.56 4823.4 4465.43
Accrued Expenses 1239.98 1298.36 1270.53 2766.55 3719.39 4230.87
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1286.77 1338.8 1616.7 1711.14 1511.2 1771.84
Total Liabilities 8373.21 8909.71 9277.42 18196.8 24980.9 22458.5
Total Long Term Debt 2403.83 2452.52 2476.87 2236.62 5332.92 3354.84
Long Term Debt 2227.6 2230.61 2233.62 2236.62 5332.92 3354.84
Capital Lease Obligations 176.232 221.917 243.258 0
Deferred Income Tax 314 233.057 158.191 142.17 37.164 44.175
Other Liabilities, Total 897.722 1098.59 1110.98 8667.75 8807.12 8591.31
Total Equity 4510.6 5148.31 5048.61 5948.21 5832.68 6002.99
Common Stock 646.319 628.009 1217.18 1199.1 1204.7 1181.19
Additional Paid-In Capital 0 0 0 0 260.515 0
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4558.51 4962.16 4461.74 5422.28 4973.54 5508.95
Other Equity, Total -694.226 -441.859 -630.321 -673.171 -606.071 -687.15
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12883.8 14058 14326 24145 30813.6 28461.5
Total Common Shares Outstanding 1292.64 1256.02 1217.18 1199.1 1204.7 1181.19
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Other Current Assets, Total 7.24
Long Term Investments 196 0.186
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 749.684 0
May 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15016 13389 14576.1 13258.6 12480.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8775.49 7106.02 6791.6 6226.77 4295.07
Μετρητά & Ισοδύναμα 8775.49 7106.02 6791.6 6226.77 4295.07
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 685.388 737.337 701.809 632.16 630.015
Accounts Receivable - Trade, Net 621.177 615.634 615.119 517.623 576.3
Total Inventory 5114.64 5086.63 6633.33 5961.57 6989.79
Prepaid Expenses 440.533 459.046 449.377 438.099 565.351
Total Assets 30301.4 28783.4 30071 28461.5 27709.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 14189.5 14290.6 14309.1 14124.8 14356
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 21059.4 21282.2 21374.6 21289.6 21573.1
Accumulated Depreciation, Total -6869.93 -6991.64 -7065.53 -7164.8 -7217.12
Goodwill, Net 99.324 97.972 98.604 96.662 96.91
Other Long Term Assets, Total 996.609 1005.84 1087.19 981.438 776.743
Total Current Liabilities 9906.96 10042.1 11328.7 10468.1 10018.5
Accounts Payable 4433.29 4413.32 5443.01 4465.43 4370.56
Accrued Expenses 5187.21 5581.57 5747.14 5821.56 5387.17
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 286.455 47.171 138.586 181.155 260.789
Total Liabilities 24162.2 22377.1 23626.2 22458.5 22114.5
Total Long Term Debt 5334.86 3352.89 3353.87 3354.84 3355.81
Long Term Debt 5334.86 3352.89 3353.87 3354.84 3355.81
Deferred Income Tax 33.93 3.451 69.053 44.175 54.063
Other Liabilities, Total 8886.46 8978.66 8874.56 8591.31 8686.07
Total Equity 6139.21 6406.38 6444.77 6002.99 5595.44
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 1206.39 1202.98 1194.26 1181.19 1172.71
Additional Paid-In Capital 321.475 117.603 0 0 0
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5192.54 5663.49 5831.72 5508.95 5163.71
Other Equity, Total -581.184 -577.692 -581.207 -687.15 -740.984
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 30301.4 28783.4 30071 28461.5 27709.9
Total Common Shares Outstanding 1206.39 1202.98 1194.26 1181.19 1172.71
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2298.23 2607.95 3059.8 3272.19 90.47 3282.81
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3626.86 3025.62 4088.46 4066.54 4561.89 3057.49
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 658.796 725.957 819.655 867.303 870.758 868.002
Deferred Taxes -5.503 -137.44 -88.594 -6.233 -230.69 -44.45
Μη Χρηματικά Στοιχεία 119.405 209.483 157.332 141.011 454.546 439.897
Cash Taxes Paid 1282.17 1289.96 1147.51 1280.68 146.008 1118.88
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 72.619 64.308 64.007 56.322 153.045 138.733
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 555.927 -380.324 140.268 -207.734 3376.8 -1488.78
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1214.88 -1012.74 -623.552 -1461.97 -578.597 -1046.39
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1027.07 -1057.62 -1125.14 -1223.12 -568.021 -1044.79
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -187.807 44.881 501.587 -238.855 -10.576 -1.592
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1586.88 -2297.35 -3097.48 -2414.87 3228.26 -6199.76
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 32.963 -22.412 -23.129 -23.423 -1490.04 -25.548
Total Cash Dividends Paid -650.988 -764.04 -922.596 -1071.56 -278.256 -1251.83
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1535.81 -1510.89 -2151.76 -1319.89 9.689 -1946.86
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 566.956 0 0 4986.87 -2975.52
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 9.272 113.086 -95.674 -3.175 41.264 -54.146
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 834.376 -171.372 271.752 186.523 7252.82 -4242.81
May 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line 533.93 1319.61 2342.61 3282.81 587.473
Cash From Operating Activities -432.727 946.879 1946.93 3057.49 -634.476
Cash From Operating Activities 215.379 430.561 647.61 868.002 219.605
Deferred Taxes -16.181 -39.258 -44.285 -44.45 11.501
Non-Cash Items 51.467 356.851 399.349 439.897 248.838
Changes in Working Capital -1217.32 -1120.89 -1398.35 -1488.78 -1701.89
Cash From Investing Activities -224.905 -442.761 -715.625 -1046.39 -324.472
Capital Expenditures -225.293 -444.944 -715.542 -1044.79 -314.351
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.388 2.183 -0.083 -1.592 -10.121
Cash From Financing Activities -1053.1 -3863.44 -4888.53 -6199.76 -931.09
Financing Cash Flow Items -24.426 -24.478 -24.478 -25.548 -32.459
Total Cash Dividends Paid -315.215 -628.859 -941.531 -1251.83 -309.485
Issuance (Retirement) of Stock, Net 36.539 -234.589 -947.006 -1946.86 -589.146
Issuance (Retirement) of Debt, Net -750 -2975.52 -2975.52 -2975.52 0
Foreign Exchange Effects 16.649 -4.228 -20.749 -54.146 -41.659
Net Change in Cash -1694.08 -3363.55 -3677.97 -4242.81 -1931.7
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 9.7657 112842503 10300555 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.8062 90200935 972009 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1463 47910730 -98646 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.9376 45499316 211382 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.1916 36879592 6509681 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7543 20270847 428277 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.6814 19428188 -765637 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.5836 18299125 -2021330 2022-09-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.4596 16865240 3434298 2022-09-30 LOW
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Investment Advisor 1.4398 16637265 0 2022-09-30 LOW
Walter Scott & Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2975 14992853 -1708050 2022-09-30 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 1.2252 14157648 -7200 2022-09-30 LOW
Fiera Capital Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.0982 12689937 -866277 2022-09-30 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.092 12617705 -1858635 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 1.0877 12568865 1721341 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 1.0459 12085218 -243555 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.0266 11861960 523208 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0265 11860963 -2399150 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9428 10894129 -701570 2021-12-31 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.8287 9575574 -277233 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

TJX Company profile

Σχετικά με την TJX Cos Inc/The

Η The TJX Companies, Inc. ("TJX") είναι εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης και οικιακής μόδας σε χαμηλές τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada και TJX International. Οι αλυσίδες T.J. Maxx και Marshalls στις Ηνωμένες Πολιτείες (Marmaxx) είναι συλλογικά ο λιανοπωλητής off-price στις Ηνωμένες Πολιτείες με περίπου 2.432 καταστήματα. Η αλυσίδα HomeGoods είναι λιανοπωλητής ειδών σπιτιού εκτός τιμής στις Ηνωμένες Πολιτείες με περίπου 850 καταστήματα. Ο τομέας TJX Canada διαχειρίζεται τις αλυσίδες Winners, HomeSense και Marshalls στον Καναδά. Η Winners είναι ο λιανοπωλητής ειδών ένδυσης και οικιακής μόδας εκτός τιμής στον Καναδά. Η HomeSense προσφέρει μόδα για το σπίτι εκτός τιμής στον Καναδά. Ο τομέας TJX International διαχειρίζεται τις αλυσίδες T.K. Maxx και HomeSense στην Ευρώπη. Μέσω των καταστημάτων της και της ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου για το Ηνωμένο Βασίλειο, tkmaxx.com, η T.K. Maxx προσφέρει ένα μείγμα εμπορευμάτων παρόμοιο με το T.J. Maxx.

Industry: Discount Stores without Grocery

770 Cochituate Rd
FRAMINGHAM
MASSACHUSETTS 01701
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,200.00 Price
-0.980% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.41 Price
-2.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00364

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου