Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
    Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

    Συναλλαγές TimkenSteel Corporation - TMST CFD

    20.37
    1.49%
    • Περίληψη
    • Ιστορικά Στοιχεία
    • Γεγονότα
    • Δήλωση Εισοδήματος
    • Ισολογισμός
    • Ταμειακή ροή
    • Κυριότητα
    Όροι Συναλλαγών
    Spread 0.08
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


    Margin. Your investment $1,000.00
    Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
    Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
    Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
    Money from leverage ~ $19,000.00

    Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
    -0.026207%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


    Margin. Your investment $1,000.00
    Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
    Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
    Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
    Money from leverage ~ $19,000.00

    Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
    0.003985%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
    Νόμισμα USD
    Περιθώριο 5%
    Χρηματιστήριο United States of America
    Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

    *Information provided by Capital.com

    TimkenSteel Corp ESG Risk Ratings

    High Medium Low Negligible

    ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

    Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
    Προηγ. Κλείσιμο* 20.08
    Άνοιγμα* 20.07
    Μεταβολή 1 έτους* 9.37%
    Εύρος ημέρας* 20.07 - 20.46
    Εύρος 52 εβδ. 15.59-23.49
    Μέσος Όγκος (10 ημερών) 191.06K
    Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.13M
    Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 877.34M
    Αναλογία P/E 29.48
    Μετοχές Σε Κυκλοφορία 43.15M
    Έσοδα 1.28B
    EPS 0.69
    Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
    Beta 1.69
    Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2024

    «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

    • Last Week
    • Last Month
    • Last Year
    • Last two Years
    • Max
    • Ημερησίως
    • Εβδομαδιαίως
    • Μηνιαίως
    Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
    Nov 29, 2023 20.08 0.08 0.40% 20.00 20.42 19.83
    Nov 28, 2023 20.14 -0.27 -1.32% 20.41 20.47 20.02
    Nov 27, 2023 20.47 0.10 0.49% 20.37 20.54 20.22
    Nov 24, 2023 20.65 0.45 2.23% 20.20 20.77 20.13
    Nov 22, 2023 20.29 0.06 0.30% 20.23 20.42 19.98
    Nov 21, 2023 20.20 -0.06 -0.30% 20.26 20.60 20.01
    Nov 20, 2023 20.44 0.07 0.34% 20.37 20.81 20.26
    Nov 17, 2023 20.80 0.32 1.56% 20.48 21.13 20.38
    Nov 16, 2023 19.64 -0.93 -4.52% 20.57 20.69 19.64
    Nov 15, 2023 20.65 0.07 0.34% 20.58 21.17 20.53
    Nov 14, 2023 21.15 0.90 4.44% 20.25 21.24 20.25
    Nov 13, 2023 20.10 0.41 2.08% 19.69 20.25 19.45
    Nov 10, 2023 20.08 0.81 4.20% 19.27 20.32 19.27
    Nov 9, 2023 19.72 0.30 1.54% 19.42 20.08 19.31
    Nov 8, 2023 19.83 -0.04 -0.20% 19.87 20.30 19.56
    Nov 7, 2023 20.37 0.44 2.21% 19.93 20.39 19.90
    Nov 6, 2023 20.31 0.48 2.42% 19.83 20.42 19.83
    Nov 3, 2023 19.87 -0.50 -2.45% 20.37 21.01 18.80
    Nov 2, 2023 21.04 0.71 3.49% 20.33 21.10 20.28
    Nov 1, 2023 20.34 0.24 1.19% 20.10 20.51 19.95

    TimkenSteel Corporation Events

    Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
    Wednesday, February 21, 2024

    Ώρα (UTC) (UTC)

    10:59

    Χώρα

    US

    Γεγονός

    Q4 2023 TimkenSteel Corp Earnings Release
    Q4 2023 TimkenSteel Corp Earnings Release

    Forecast (Πρόβλεψη)

    -

    Προηγούμενο

    -
    Δείτε όλα τα γεγονότα
    • Ετήσιο
    • Τριμηνιαίο
    2022 2021 2020 2019 2018
    Συνολικά έσοδα 1329.9 1282.9 830.7 1208.8 1610.6
    Έσοδα 1329.9 1282.9 830.7 1208.8 1610.6
    Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1203.2 1062.9 815.1 1186.2 1484
    Ακαθάριστο Εισόδημα 126.7 220 15.6 22.6 126.6
    Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1322.8 1159.8 893.4 1295.9 1583.1
    Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 73 75.5 74.9 87.7 90.1
    Έρευνα & Ανάπτυξη 0.8 1.7 1.8 4.1 8.1
    Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 45.8 19.7 1.6 17.9 0.9
    Λειτουργικά Έσοδα 7.1 123.1 -62.7 -87.1 27.5
    Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.6 -5.9 -12.4 -15.7 -16.9
    Άλλο, Καθαρό 90.6 59.5 14.4 -23.3 -18.8
    Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 97.1 176.7 -60.7 -126.1 -8.2
    Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 65.1 171 -61.9 -110 -10
    Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 65.1 171 -61.9 -110 -10
    Καθαρά Κέρδη 65.1 171 -61.9 -110 -10
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 65.1 171 -61.9 -110 -10
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 65.1 171 -61.9 -110 -10
    Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 67 174.9 -61.9 -110 -10
    Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 51.5 55 45 44.8 44.6
    Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.30097 3.18 -1.37556 -2.45536 -0.22422
    Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
    Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.89721 3.52663 -1.35244 -2.19565 -0.2111
    Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
    Ρύθμιση Αραίωσης 1.9 3.9
    Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
    Συνολικά έσοδα 356.6 323.5 245.4 316.8 415.7
    Έσοδα 356.6 323.5 245.4 316.8 415.7
    Κόστος Εσόδων, Σύνολο 302.9 283.1 265.7 311.2 334.3
    Ακαθάριστο Εισόδημα 53.7 40.4 -20.3 5.6 81.4
    Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 320.7 315.6 282.5 329.4 382.9
    Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.4 21 17.4 16.2 21.7
    Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.6 11.5 -0.6 2 26.9
    Λειτουργικά Έσοδα 35.9 7.9 -37.1 -12.6 32.8
    Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.8 1.5 1 -0.2 -0.6
    Άλλο, Καθαρό 2.2 8.8 31.8 0.2 43.8
    Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 39.9 18.2 -4.3 -12.6 76
    Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 28.9 14.4 -33.2 -13.3 74.5
    Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 28.9 14.4 -33.2 -13.3 74.5
    Καθαρά Κέρδη 28.9 14.4 -33.2 -13.3 74.5
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 28.9 14.4 -33.2 -13.3 74.5
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 28.9 14.4 -33.2 -13.3 74.5
    Ρύθμιση Αραίωσης 0.2 0.3 0 0.5
    Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 29.1 14.7 -33.2 -13.3 75
    Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.3 48.7 44.3 46 52.8
    Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.61522 0.30185 -0.74944 -0.28913 1.42045
    Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
    Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.57541 0.48868 -0.75824 -0.26087 1.91987
    • Ετήσιο
    • Τριμηνιαίο
    2022 2021 2020 2019 2018
    Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 556.6 582.3 357.6 401.7 569.1
    Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 257.2 259.6 102.8 27.1 21.6
    Μετρητά & Ισοδύναμα 257.2 259.6 102.8 27.1 21.6
    Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 79.4 100.5 63.3 77.5 163.4
    Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 79.4 100.5 63.3 77.5 163.4
    Συνολικό Απόθεμα 192.4 210.9 178.4 281.9 374.5
    Προπληρωθέντα Εξοδα 6.4 3.9 4 3.3 3.5
    Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.2 7.4 9.1 11.9 6.1
    Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1082 1158.9 994 1085.2 1275.3
    Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 498.6 524.7 590.8 640.7 674.4
    Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1860.6 1842.2 1866.5 1882.1 1871.2
    Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1362 -1317.5 -1275.7 -1241.4 -1196.8
    Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5 6.7 9.3 14.3 17.8
    Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.8 45.2 36.3 28.5 14
    Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 186.7 250.8 181 112.3 220.8
    Πληρωτέοι Λογαριασμοί 113.2 141.9 89.5 69.3 160.6
    Δεδουλευμένα Έξοδα 29.2 47.9 39.2 23.1 39.8
    Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 20.4 44.9 38.9 0 0
    Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 23.9 16.1 13.4 19.9 20.4
    Σύνολο Οφειλών 395.5 494.3 486.5 522.1 662.4
    Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 39.3 168.6 189.1
    Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 39.3 168.6 189.1
    Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 25.9 2.2 1 0.9 0.8
    Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 182.9 241.3 265.2 240.3 251.7
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 686.5 664.6 507.5 563.1 612.9
    Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
    Κοινή Μετοχή 0 0 0 0 0
    Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 847 832.1 843.4 844.8 846.3
    Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -123.1 -188.2 -363.4 -301.5 -191.5
    Treasury Stock - Common -52.1 0 -12.9 -24.9 -33
    Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 14.7 20.7 40.4 44.7 -8.9
    Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1082 1158.9 994 1085.2 1275.3
    Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 44.1 46.3 45.1 44.8 44.6
    Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
    Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 630.5 626.7 614.7 556.6 582.5
    Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 225.4 221.9 227.4 257.2 262.5
    Μετρητά & Ισοδύναμα 225.4 221.9 227.4 257.2 262.5
    Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 135.8 133.3 127.1 79.4 100.1
    Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 135.8 133.3 127.1 79.4 100.1
    Συνολικό Απόθεμα 255.4 266 244.7 192.4 205.6
    Προπληρωθέντα Εξοδα 11.5 3.2 4.6 6.4 6.9
    Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.4 2.3 10.9 21.2 7.4
    Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1153.8 1148.5 1135.3 1082 1122.3
    Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 498.8 496.9 495.1 498.6 499.1
    Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3 3.9 4.4 5 5.4
    Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.5 21 21.1 21.8 35.3
    Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 207 219.8 231 186.7 191.9
    Πληρωτέοι Λογαριασμοί 148.5 164.6 173.3 113.2 123.8
    Δεδουλευμένα Έξοδα 28 28.3 24.8 29.2 31.4
    Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 13.1 13.1 13.1 20.4 20.4
    Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 17.4 13.8 19.8 23.9 16.3
    Σύνολο Οφειλών 423.5 436.7 443.9 395.5 387.2
    Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
    Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
    Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 26.6 26.7 26.6 25.9 1.7
    Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 189.9 190.2 186.3 182.9 193.6
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 730.3 711.8 691.4 686.5 735.1
    Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
    Κοινή Μετοχή 0 0 0 0
    Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 842.2 841.2 839.5 847 846
    Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -55 -79.8 -108.7 -123.1 -89.9
    Treasury Stock - Common -68.6 -63.1 -53.5 -52.1 -33.6
    Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 11.7 13.5 14.1 14.7 12.6
    Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1153.8 1148.5 1135.3 1082 1122.3
    Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 43.3 43.5 44.1 44.1 45.2
    Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1860.6
    Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1362
    • Ετήσιο
    • Τριμηνιαίο
    2022 2021 2020 2019 2018
    Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 65.1 171 -61.9 -110 -31.7
    Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 134.5 196.9 173.5 70.3 18.5
    Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 58.3 63.1 70 73.5 73
    Deferred Taxes 24.9 1.2 0 -16.6 0.8
    Μη Χρηματικά Στοιχεία 8.6 -24.3 14.9 59.6 38
    Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -22.4 -14.1 150.5 63.8 -61.6
    Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -21.7 -4.8 -6 -38 -39
    Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -27.1 -12.2 -16.9 -38 -40
    Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 5.4 7.4 10.9 0 1
    Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -114.6 -35.3 -91.8 -26.8 17.6
    Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3 -0.5 -1.8 -2 -32.6
    Total Cash Dividends Paid
    Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -44 4.1 0 0.2 0.2
    Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -67.6 -38.9 -90 -25 50
    Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0
    Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.8 156.8 75.7 5.5 -2.9
    Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.1 5.1 7.6
    Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
    Net income/Starting Line 14.4 65.1 98.3 111.6 37.1
    Cash From Operating Activities 9.8 134.5 110.8 64 13.3
    Cash From Operating Activities 14.5 58.3 43.7 29.3 14.6
    Non-Cash Items 16.5 8.6 3.1 -5.5 5
    Cash Interest Paid 0.4 3.1 2.3 1.9 0.4
    Changes in Working Capital -36.3 -22.4 -33.8 -71.2 -43.3
    Cash From Investing Activities -9.1 -21.7 -12.7 -9.9 -6.5
    Capital Expenditures -10.6 -27.1 -15.7 -10 -6.5
    Other Investing Cash Flow Items, Total 1.5 5.4 3 0.1
    Cash From Financing Activities -30.2 -114.6 -94.5 -74.2 -25.5
    Financing Cash Flow Items -3.4 -3 -2.4 -1.7 -1.6
    Issuance (Retirement) of Stock, Net -8.1 -44 -24.5 -4.9 2.9
    Net Change in Cash -29.5 -1.8 3.6 -20.1 -18.7
    Deferred Taxes 0.7 24.9 -0.5 -0.2 -0.1
    Issuance (Retirement) of Debt, Net -18.7 -67.6 -67.6 -67.6 -26.8
    Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
    BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 15.3001 6648619 -153672 2023-06-30 LOW
    Ellwood Group Investment Corporation Corporation 9.8609 4285026 0 2023-03-01 LOW
    Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 7.9757 3465825 -73779 2023-06-30 LOW
    The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.2553 3152766 -73331 2023-06-30 LOW
    State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.9081 2132799 -402739 2023-06-30 LOW
    Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 3.3568 1458714 245202 2023-06-30 LOW
    Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 2.3356 1014950 17939 2023-06-30 LOW
    Systematic Financial Management, L.P. Investment Advisor 2.2844 992688 12290 2023-06-30 LOW
    Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.9511 847846 54000 2023-06-30 HIGH
    Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8707 812889 5223 2023-06-30 LOW
    Medina Singh Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.7799 773451 348097 2023-06-30
    Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 1.7572 763573 64602 2023-09-30 LOW
    Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 1.7398 756021 6324 2023-06-30 MED
    American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5764 685038 33950 2023-06-30 LOW
    Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.52 660526 -164578 2023-06-30 LOW
    Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.4455 628154 34781 2023-06-30 LOW
    Williams Michael S Individual Investor 1.2947 562600 65300 2023-03-01 LOW
    Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.1643 505954 -39830 2023-06-30 MED
    Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.9671 420240 5667 2023-06-30 HIGH
    Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8434 366519 -4700 2023-06-30 LOW

    Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

    Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

    Προμήθεια διαπραγματεύσεων
    0
    • 1:1
    Μόχλευση
    1:1
    • 20
    • 100
    • 500
    • 1000
    • 10000
    Επένδυση
    Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
    Άνοιγμα

    Κλείσιμο

    Θέση πώλησης Θέση αγοράς

    Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

    TimkenSteel Corporation Company profile

    Σχετικά με την TimkenSteel Corporation

    Η TimkenSteel Corporation κατασκευάζει κράμα χάλυβα, καθώς και χάλυβα άνθρακα και μικροκραμάτων. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει ράβδους ειδικής ποιότητας (SBQ), μηχανικούς σωλήνες χωρίς συγκόλληση (σωλήνες), κατασκευασμένα εξαρτήματα, όπως εξαρτήματα από χάλυβα ακριβείας, και μπιγιέτες. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες μηχανικής κατεργασίας και θερμικής επεξεργασίας και διαχειρίζεται προγράμματα ανακύκλωσης πρώτων υλών, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης ως σύστημα τροφοδοσίας για τις εργασίες τήξης της. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εφαρμογών σε διάφορους τομείς της αγοράς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ο βιομηχανικός εξοπλισμός, η εξόρυξη, οι κατασκευές, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η άμυνα, τα βαρέα φορτηγά, η γεωργία, η ηλεκτροπαραγωγή και τα σωληνωτά προϊόντα χωρών πετρελαίου (OCTG). Ο χάλυβας SBQ χρησιμοποιείται σε κρίσιμες μηχανικές εφαρμογές. Κατασκευάζει αυτά τα προϊόντα από περίπου 100% ανακυκλωμένο χάλυβα για τη δημιουργία προσαρμοσμένων προϊόντων χάλυβα.

    Industry: Iron, Steel Mills & Foundries

    1835 Dueber Ave SW
    CANTON
    OHIO 44706-2728
    US

    Δήλωση Εισοδήματος

    • Annual
    • Quarterly

    Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0054%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 0.040
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 0.01168
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 0.50
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 1.8

    Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

    Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

    1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου