Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι η τιμή ζήτησης;

  Κατανοήστε την τιμή ζήτησης

  Η τιμή ζήτησης (ask price) μπορεί να παρομοιαστεί με την οριακή τιμή σε μια δημοπρασία: είναι βασικά η τιμή στην οποία κάποιος έχει συμφωνήσει να πωλήσει έναν τίτλο. Διαφέρει από την τιμή προσφοράς, που είναι βασικά η τιμή την οποία προτίθεται να πληρώσει ο αγοραστής για τον τίτλο.

  Συνεπώς, εάν αγοράζετε ένα στοιχείο ενεργητικού ή έναν τίτλο, πληρώνετε την τιμή ζήτησης.

  Πού συναντήσατε τον όρο «τιμές ζήτησης»;

  Κάθε φορά που αναζητάτε πληροφορίες για τις τιμές σε μια αγορά σε σχέση με μετοχές, ΣΜΕ, συνάλλαγμα ή δικαιώματα προαίρεσης, θα δείτε δημοσιευμένες τρεις βασικές τιμές: την τιμή ζήτησης (ask price), την τιμή προσφοράς (bid price) και την τελευταία τιμή (την τιμή της τελευταίας διαπραγμάτευσης). Από κοινού, οι αξίες αυτές δίνουν την εικόνα της τρέχουσας αξίας ενός τίτλου και επικαιροποιούνται ασταμάτητα, σε πραγματικό χρόνο.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις τιμές ζήτησης...

  Ίσως έχετε ακούσει για τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών, της τιμής προσφοράς και της τιμής ζήτησης. Η διαφορά αυτή αποτελεί μια χρήσιμη ένδειξη για τους επενδυτές αναφορικά με τη ρευστότητα ενός τίτλου. Γενικά, η μικρότερη διαφορά συνεπάγεται καλύτερη ρευστότητα. Πολλά διαγράμματα της αγοράς βασίζονται στην τελευταία τιμή, ωστόσο, δεν πρόκειται για την καλύτερη δυνατή ένδειξη σε σχέση με την αποτίμηση ενός τίτλου. Η τιμή προσφοράς ή η τιμή ζήτησης μπορεί να μεταβλήθηκαν λόγω της κατάληξης της τελευταίας πώλησης, επομένως, συχνά αποτελούν καλύτερη ένδειξη. Σημειώστε ότι η τιμή προσφοράς ή η τιμή ζήτησης δεν είναι απαραίτητα η διαθέσιμη ελάχιστη ή μέγιστη τιμή και ότι ένας επενδυτής μπορεί να κάνει πολλαπλές και διαφορετικές προσφορές, π.χ. δύο συμβόλαια αντί 22, δέκα συμβόλαια αντί 21 κ.τ.λ. Οι επενδυτές που πωλούν τίτλους μπορούν να χρησιμοποιήσουν εντολές με όριο για να διασφαλίσουν ότι εάν προχωρήσουν σε πώληση, αυτό θα συμβεί μόνο εάν πωλήσουν στην τιμή ζήτησής τους.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου