Scan to Download ios&Android APP


Τι είναι το αποκεντροποιημένο κρύπτο ή αποκεντροποιημένο ανταλλακτήριο;

11:13, 1 November 2021

Share this article

Have a confidential tip for our reporters?

Τι είναι το αποκεντροποιημένο κρύπτο

Τα blockchain είναι μια αποκεντροποιημένη τεχνολογία που βασίζεται σε αλγορίθμους και πρωτόκολλα συναίνεσης, χωρίς την ανάγκη της απόφασης μιας κεντρικής αρχής σχετικά με την εγκυρότητά του. Το πνεύμα των κρυπτονομισμάτων και των blockchain είναι η προώθηση των αποκεντροποιημένων συναλλαγών που εξαλείφουν την ανάγκη για μεσάζοντα στη διαδικασία ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων και δεδομένων.

Με αυτό στο μυαλό, μπορεί να φαίνεται αντιφατικό το γεγονός ότι τα κρυπτονομίσματα διατίθεται για αγορά μέσω κεντροποιημένων ανταλλακτηρίων, αφού αυτό καταργεί την ουσία της τεχνολογίας των blockchain. Για να καλύψουν αυτή την αντίθεση, έχουν δημιουργηθεί τα αποκεντροποιημένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Αυτά τα ανταλλακτήρια αντιπροσωπεύουν ένα περιβάλλον συναλλαγών peer-to-peer, όπου τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ανταλλαχθούν δίχως να βασίζεται ο επενδυτής στις υπηρεσίες ενός τρίτου, ο οποίος εν τέλει αποκτά πάντα κάποιο βαθμό ελέγχου επί των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και δεδομένων.

Στο ακόλουθο άρθρο, εξηγούμε τι είναι ένα αποκεντροποιημένα ανταλλακτήριο (DEX) , πως λειτουργεί ένα αποκεντροποιημένο ανταλλακτήριο και ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης ενός DEX σε σχέση με ένα κεντροποιημένο ανταλλακτήριο (CEX).

TI EINAI ENA ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ;

Τι είναι το DEX ανταλλακτήριο; Εξαλείφοντας την ανάγκη για μεσάζοντα.

Ένα αποκεντροποιημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, γνωστό επίσης ως DEX ανταλλακτήριο κρύπτο, είναι μια πλατφόρμα της οποίας το back-end είναι σχεδιασμένο πάνω στην υποδομή ενός ήδη υπάρχοντος blockchain και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ανταλλακτηρίου καταγράφονται για διαφάνεια και ασφάλεια.

Αυτά τα ανταλλακτήρια βασίζονται σε smart contracts και σε δεδομένα πάνω στο blockchain για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές peer-to-peer, με τις οποίες μπορούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία να μεταφερθούν από πορτοφόλι σε πορτοφόλι.

Στη περίπτωση των DEX ανταλλακτηρίων, δεν υπάρχει κεντρικός διακομιστής που κρατά τα δεδομένα των χρηστών που ανταλλάσσουν περιουσιακά στοιχεία, κάτι το οποίο μηδενίζει το ρίσκο υποκλοπής δεδομένων ή προσπέλασης αυτών από κάποιων τρίτο χωρίς την έγκριση του κατόχου.

Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες οι οποίοι επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία μέσω ενός DEX παραμένουν ανώνυμοι, αφού όλες οι συναλλαγές παραμένουν ανώνυμες, όντας πλήρως κρυπτογραφημένες και η γνώση της ταυτότητας όσων συμμετέχουν περιορίζεται μόνο στον αριθμό του πορτοφολιού τους, ο οποίος είναι ο μόνος ορατός σε τρίτους.

Οι συναλλαγές μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς να προκύπτουν επιπρόσθετα κόστη, αφού δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι που αποκομίζουν προμήθειες από τις συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι τα DEX έχουν χαμηλότερα κόστη εκτέλεσης συναλλαγών σε σχέση με τα κεντροποιημένα ανταλλακτήρια (CEX). Παρόλα αυτά, οι προμήθειες των CEX έχουν περισσότερο νόημα από αυτά των DEX. Αυτό συμβαίνει διότι το κεφάλαιο των επενδυτών διατηρείται σε ένα CEX wallet, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν τα κρυπτονομίσματά τους χωρίς να προκύπτουν κόστη που αφορούν το blockchain. Αντίθετα, στα DEX οι προμήθειες ανταλλαγής για μικρά ποσά κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι υψηλές.

Παρόλα αυτά, τα αποκεντροποιημένα ανταλλακτήρια αντιμετωπίζουν μερικά εμπόδια, τα οποία ίσως περιορίσουν την ευρεία χρήση τους. Θεωρούνται λιγότερο κλιμακούμενα, διότι η λειτουργία τους πραγματοποιείται με τη χρήση smart contracts εντός του blockchain και περιορίζονται από τα όρια της υποδομής τους.

Επιπρόσθετα, χρειάζονται περισσότερη γνώση εκ μέρους των νέων επενδυτών προκειμένου να ξεκινήσουν να επενδύουν σε αυτά. Εν τη απουσία των μεσαζόντων, οι επενδυτές αποκτούν πλήρη επιμέλεια επί των περιουσιακών τους στοιχείων και είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των προσωπικών κλειδιών τους και των wallets τους. Αν και αυτό μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα, υπάρχει πάντα το ρίσκο αυτά να χαθούν ή να κλαπούν.

Η έλλειψη μεσάζοντα σημαίνει ότι το ανταλλακτήριο δεν χρειάζεται να πραγματοποιεί διαδικασίες εγγραφής(know your customer - KYC) και διαδικασίες καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος (anti-money-laundering - AML), κάτι το οποίο συνήθως προσθέτει ασφάλεια και αξιοπιστία σε ένα ανταλλακτήριο.

Αν και τα κεντροποιημένα ανταλλακτήρια έχουν μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών σε σχέση με τα DEX, σύμφωνα με την αναφορά σχετικά με τα κρυπτονομίσματα από το CoinGecko  για το δεύτερο τρίμηνο, τα αποκεντροποιημένα ανταλλακτήρια παρουσίασαν μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης σε σχέση με τα κεντροποιημένα ανταλλακτήρια (131% έναντι 65%) και ήταν υπεύθυνα για το 12% της συνολικής αύξησης για το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Η αναλογία DEX/CEX βελτιώθηκε, ανεβαίνοντας από το 6,7% στο 9,4% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

ΤΟΠ 10 DEX + CEX ΟΓΚΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2021)

Πως λειτουργεί ένα αποκεντροποιημένο ανταλλακτήριο; 

Τα περισσότερα αποκεντροποιημένα ανταλλακτήρια σήμερα λειτουργούν μέσω του πρωτοκόλλου Αυτοματοποιημένου Δημιουργού Αγοράς (Automated Market Maker - AMM).
Αυτό είναι ένα είδος πρωτοκόλλου DEX που βασίζεται σε μία μαθηματική φόρμουλα που ορίζει τιμές. Αντί ενός order book, όπως χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά ανταλλακτήρια, οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων στα αποκεντροποιημένα ανταλλακτήρια ορίζονται σύμφωνα με έναν αλγόριθμο τιμολόγησης.

Στον κόσμο των χρηματοοικονομικών και των κεντροποιημένων ανταλλακτηρίων, ο “δημιουργός αγοράς” είναι ένας οργανισμός ο οποίος επιβλέπει και συμμετέχει ενεργά στην αγορά για να παρέχει ρευστότητα σε όσα στοιχεία συναλλάσσονται σε μία χρονική περίοδο, ώστε οια αγοραστές να μπορούν πάντα να βρουν κάποιον από τον οποίο μπορούν να αγοράσουν.

Τα κεντροποιημένα ανταλλακτήρια είναι σχεδιασμένα για να εκτελούν την ίδια διεργασία χωρίς να απαιτείται να έχουν τα ίδια αποθέματα κρυπτονομισμάτων. Αντί αυτού, τα ανταλλακτήρια αυτά δημιουργούν pools που περιέχουν διαφορετικά tokens τα οποία μπορούν κανονικά να ανταλλαχθούν μέσω της πλατφόρμας τους. Αυτά τα tokens προέρχονται από επενδυτές οι οποίοι τα παρέχουν στο ανταλλακτήριο αντί προμήθειας.

Αυτό το σχέδιο μεταβιβάζει την ευθύνη της δημιουργίας αγοράς στους επενδυτές και μαζί με αυτή, όλα τα κέρδη που προέρχονται από τη δημιουργία της αγοράς.

Ο αλγόριθμος ο οποίος ελέγχει το αποκεντροποιημένο ανταλλακτήριο τιμολογεί τα κρυπτονομίσματα σύμφωνα με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης και οι προμήθειες για κατάθεση στα pool των διαφόρων tokens προσαρμόζονται επίσης σε αυτούς τους νόμους.

What is your sentiment on UNI/USD?

4.92034
Bullish
or
Bearish
Vote to see Traders sentiment!

Το μεγαλύτερο αποκεντροποιημένο ανταλλακτήριο σήμερα, σύμφωνα με τον όγκο συναλλαγών, είναι το Uniswap, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη όπως τα PancakeSwap, KyberSwap, 1inch, και Zapper. Σύμφωνα με το CoinMarketCap, τα τοπ 10 αποκεντροποιημένα ανταλλακτήρια, σύμφωνα με τις 26 Ιουλίου 2021, είναι τα εξής:

Πως λειτουργεί ένα αποκεντροποιημένο ανταλλακτήριο;

Διαφορές μεταξύ αποκεντροποιημένου ανταλλακτηρίου (DEX) και κεντροποιημένου ανταλλακτηρίου (CEX)

Λειτουργώντας παράλληλα για χρόνια, τα κεντροποιημένα και τα αποκεντροποιημένα ανταλλακτήρια έχουν μερικές ουσιαστικές διαφορές. Ακολουθεί μία σύνοψη των πιο σημαντικών διαφορών DEX και CEX.

 • Εκτέλεση: σε ένα DEX, οι συναλλαγές εκτελούνται αυτόματα με βάση τις παραμέτρους που έχουν οριστεί από ένα smart contract. Στο μεταξύ, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται που πραγματοποιούνται μέσω ενός κεντροποιημένου ανταλλακτηρίου πρέπει πρώτα να περάσουν από το σύστημα του CEX και τα πρωτόκολλα δημιουργίας αγοράς, προτού να μπορούν να ολοκληρωθούν.
 • Αποθήκευση δεδομένων: τα δεδομένα που δημιουργούνται από τις συναλλαγές σε ένα DEX αποθηκεύονται στο blockchain που υποστηρίζει τη πλατφόρμα, ενώ τα δεδομένα που δημιουργούνται από τις συναλλαγές σε ένα CEX, αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή.
 • Δημιουργία αγοράς: Τα DEX συνήθως ακολουθούν ένα πρωτόκολλο Αυτοματοποιημένης Δημιουργίας Αγοράς που βασίζεται σε pool από tokens που κατατίθενται από επενδυτές οι οποίοι αμείβονται αναλόγως. Τα CEXs βασίζονται σε order book για να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές και πρέπει να συμμετέχουν ενεργά για να παρέχουν ρευστότητα για τα διαφορετικά επενδυτικά στοιχεία για τα οποία ενδιαφέρονται οι πελάτες τους.
 • Κόστη συναλλαγών: οι συναλλαγές μπορούν να ολοκληρωθούν με χαμηλότερο κόστος μέσω των DEX λόγω της απουσίας μεσάζοντα. Αντίθετα, τα CEX χρεώνουν υψηλότερες προμήθειες συναλλαγών για να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα και τα έξοδα εναρμόνισης με τις ρυθμιστικές αρχές.
 • Ταχύτητα εκτέλεσης: τα περισσότερα blockchain σήμερα μετά βίας μπορούν να πλησιάσουν το επίπεδο ταχύτητας εκτέλεσης συναλλαγών των CEX. Ωστόσο, η επεκτασιμότητα είναι ένα πρόβλημα θέμα υποδομής που τα blockchain προσπαθούν να βελτιώσουν και κάποια στιγμή, τα DEX θα καταφέρουν να προσφέρουν παρόμοιες ταχύτητες με τα CEX.
 • Ανωνυμία: λόγω του ότι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ένα DEX καταγράφονται ως ένα κρυπτογραφημένο κομμάτι κώδικα, η ταυτότητα όσων αναμειγνύονται παραμένει κρυφή, μιας και απαιτείται μόνο η γνώση της διεύθυνσης του wallet τους. Στο μεταξύ, τα CEX υποχρεώνονται από το νόμο να συγκεντρώνουν πληροφορίες από τους πελάτες τους προτού εκτελέσουν κάποια συναλλαγή εκ μέρους τους - γνωστό επίσης και ως διαδικασία εγγραφής πελάτης (Know Your Customer - KYC).
 • Ασφάλεια: στα κεντροποιημένα ανταλλακτήρια, κάθε συναλλαγή καταγράφεται από μία κεντρική αρχή, ή από το ίδιο το CEX. Η εκτέλεση και καταγραφή των συναλλαγών μέσω smart contracts κάνουν τις συναλλαγές πιο αναξιόπιστες. Από τη στιγμή που τα DEX δεν κρατούν τα κεφάλαια των επενδυτών, έχουν μικρότερο ρίσκο υποκλοπής από τα CEX.

CEX ΕΝΑΝΤΙ DEX: ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Πλεονεκτήματα του DEX

 • Τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν ανώνυμα και οι συναλλαγές αποθηκεύονται στο blockchain.
 • Χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών λόγω της εξάλειψης του ενδιάμεσου.
 • Μία ευρεία γκάμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αγοραστεί από τα DEX εφόσον κάποιος παρέχει ρευστότητα για αυτά.
 • Οι πάροχοι ρευστότητας αμείβονται για το ότι δημιουργούν την αγορά.
 • Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους κλειδιά και ελέγχουν τα προσωπικά τους ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
 • Είναι ανεξάρτητα από τις ρυθμιστικές αρχές και δεν απαιτούν ταυτοποίηση.

Μειονεκτήματα του DEX 

 • Οι ταχύτητες εκτέλεσης συναλλαγών ενδέχεται να είναι πιο αργές σε σχέση με τα CEX λόγω της περιορισμένης επεκτασιμότητας του υποκείμενου blockchain.
 • Αν οι χάκερ καταφέρουν να κάνουν μια 51% επίθεση στο blockchain που τροφοδοτεί το EX, ενδέχεται να εισαχθούν ψευδή δεδομένα σε αυτό ή να αλλοιωθούν τα ήδη υπάρχοντα.
 • Η ρευστότητα στα DEX εξαρτάται κυρίως από τη διαθεσιμότητα των tokens ως αποτέλεσμα αυξημένης συμμετοχής των ανεξάρτητων δημιουργών αγοράς. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη χαμηλότερων επιπέδων ρευστότητας στα CEX για τα λιγότερο γνωστά tokens
 • Τα DEX απαιτούν πιο βαθιά γνώση της τεχνολογίας των αποκεντροποιημένων blockchain για να ξεκινήσει κανείς την επένδυσή του σε αυτά. Οι χρήστες πρέπει, τουλάχιστον να μάθουν πως να χρηματοδοτούν το εξωτερικό τους wallet και να το συνδέσουν στο περιβάλλον χρήσης του DEX για να κάνουν κάποια συναλλαγή. Στα CEX, η διαδικασία κατάθεσης είναι πιο απλή.
 • Η τεχνολογία των DEX δεν επιτρέπει την αγορά κρυπτονομισμάτων με κρατικά νομίσματα. Ούτε μπορείτε να ανταλλάξετε κρατικά νομίσματα ή να τα μεταφέρετε στο τραπεζικό σας λογαριασμό, το οποίο μπορεί να είναι δύσκολο για νέους επενδυτές.

Τα πιο σημαντικά στοιχεία του DEX

DEX vs CEX: ποιο είναι καλύτερο;

Μπορούν τα DEX να ξεπεράσουν τα CEX, ή οι ενδιάμεσοι παραμένουν απαραίτητοι στον κόσμο των κρύπτο για να διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές είναι διαφανείς και εκτελούνται με ορθό τρόπο;

Αυτή είναι μία συνεχής συζήτηση και αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τη συγκεκριμένη τεχνολογία πρέπει να διαβάσετε σχετικά με το decentralised finance, γνωστό επίσης ως DeFi και τα πρωτόκολλα και συστήματα που τροφοδοτούν αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με την αναφορά σχετικά με τα κρυπτονομίσματα από το CoinGecko για το πρώτο τρίμηνο του 2021, τα DEX είχαν το 50% του μεριδίου αγοράς στο οικοσύστημα DeFi.

Παροχή δανεισμού: $10,68 δις

Δίνοντας την άποψή του για το θέμα, ο Mikhail Karkhalev, αναλυτής αγορών στο Capital.com, ανέφερε:

“Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των αποκεντροποιημένων ανταλλακτηρίων έναντι των κεντροποιημένων. Στο χειρότερο σενάριο, και τα DEX, αλλά και τα CEX μπορούν να πέσουν θύματα υποκλοπής, ή οι ιδρυτές τους να εξαφανιστούν με τα χρήματα των πελατών. Στη θετική πλευρά, τα CEX είναι καλύτερα από τα DEX στη λειτουργία με κρατικά νομίσματα και θεωρούνται πιο αληθοφανή. Τα DEX, λόγω της αποκεντροποιημένης φύσης τους, δίνουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει το δικό του token όποτε επιθυμεί. Αυτό σημαίνει ότι στα DEX μπορείτε να επενδύσετε σε απεριόριστο αριθμό κρυπτονομισμάτων, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες κέρδους.

Με απλά λόγια, τα DEX και τα CEX έχουν το καθένα το δικό τους κοινό. Ωστόσο, τα DEX και ο τομέας των DeFi φαίνεται να είναι το μέλλον”.

Για αυτούς που δεν έχουν αποφασίσει ποιο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων τους ταιριάζει περισσότερο, μη ξεχνάτε ότι μπορείτε πάντα να επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα μέσω συμβάσεων επί της διαφοράς. Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό μας σχετικά με τις επενδύσεις σε κρύπτο και προσπαθήστε να εντοπίσετε νέες επενδυτικές ευκαιρίες στη λίστα των κρυπτονομισμάτων στα οποία έχουν γίνει οι μεγαλύτερες επενδύσεις, όπως το Uniswap (UNI).

UNI/USD CFD

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
Capital Com is an execution-only service provider. The material provided on this website is for information purposes only and should not be understood as an investment advice. Any opinion that may be provided on this page does not constitute a recommendation by Capital Com or its agents. We do not make any representations or warranty on the accuracy or completeness of the information that is provided on this page. If you rely on the information on this page then you do so entirely on your own risk.

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?


Έλα μαζί με 400.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας

2. Κάνε μια κατάθεση

3. Βρες τις συναλλαγές σου