Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Thunder Bridge - RPAY CFD

9.56
3.43%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 9.9
Άνοιγμα* 9.73
Μεταβολή 1 έτους* -43.82%
Εύρος ημέρας* 9.56 - 9.79
Εύρος 52 εβδ. 4.37-18.44
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 685.22K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 20.85M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 979.73M
Αναλογία P/E 236.55
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 90.69M
Έσοδα 268.75M
EPS 0.00
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.97
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 9.56 -0.18 -1.85% 9.74 9.82 9.50
Feb 7, 2023 9.90 0.51 5.43% 9.39 9.95 9.39
Feb 6, 2023 9.73 0.12 1.25% 9.61 10.01 9.61
Feb 3, 2023 10.08 0.14 1.41% 9.94 10.40 9.89
Feb 2, 2023 10.25 0.54 5.56% 9.71 10.39 9.71
Feb 1, 2023 9.94 0.27 2.79% 9.67 10.06 9.52
Jan 31, 2023 9.71 0.53 5.77% 9.18 9.86 9.18
Jan 30, 2023 9.37 0.20 2.18% 9.17 9.55 9.17
Jan 27, 2023 9.60 0.02 0.21% 9.58 9.78 9.43
Jan 26, 2023 9.64 0.24 2.55% 9.40 9.67 9.40
Jan 25, 2023 9.40 0.37 4.10% 9.03 9.57 8.73
Jan 24, 2023 9.17 0.09 0.99% 9.08 9.52 9.08
Jan 23, 2023 9.21 0.17 1.88% 9.04 9.45 9.03
Jan 20, 2023 9.22 0.63 7.33% 8.59 9.32 8.58
Jan 19, 2023 8.65 0.06 0.70% 8.59 8.88 8.58
Jan 18, 2023 8.85 -0.08 -0.90% 8.93 9.10 8.70
Jan 17, 2023 8.92 0.19 2.18% 8.73 9.05 8.73
Jan 13, 2023 8.93 0.10 1.13% 8.83 9.13 8.81
Jan 12, 2023 8.97 0.17 1.93% 8.80 9.09 8.63
Jan 11, 2023 8.76 0.59 7.22% 8.17 8.88 8.08

Thunder Bridge Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 104.603 155.036 219.258
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.00527 1.15123 152.812 187.046 279.195
Other Operating Expenses, Total 0.00527 1.15123 25.8728 38.9371 61.3294
Λειτουργικά Έσοδα -0.00527 -1.15123 -48.2089 -32.0096 -59.9366
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 2.67466 -24.3256 -85.2722 -12.7786
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.00527 1.52343 -75.5527 -129.724 -86.7277
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.00527 1.52343 -70.5617 -117.366 -56.0366
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.00527 1.52343 -55.2907 -105.597 -50.0842
Καθαρά Κέρδη -0.00527 1.52343 -55.2907 -105.597 -50.0842
Total Adjustments to Net Income 0 -2.53484
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.00527 -1.01141 -55.2907 -105.597 -50.0842
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.00527 -1.01141 -55.2907 -105.597 -50.0842
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.00527 -1.01141 -55.2907 -105.597 -50.0842
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 6.52355 7.16677 35.7312 52.1809 83.3182
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00081 -0.14112 -1.5474 -2.02366 -0.60112
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00081 -0.14112 -1.5474 -1.8732 -0.32182
Έσοδα 104.603 155.036 219.258
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 96.9597 87.3018 120.053
Depreciation / Amortization 29.9798 60.8067 89.6917
Άλλο, Καθαρό -3.01825 -12.4425 -14.0126
Δικαίωμα Μειοψηφίας 15.271 11.7697 5.95239
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 8.1206
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 47.5205 48.4119 61.1254 62.2003 67.5641
Έσοδα 47.5205 48.4119 61.1254 62.2003 67.5641
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 62.2506 60.7418 73.3413 82.8609 74.472
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23.3934 29.542 33.6962 33.4213 32.2179
Depreciation / Amortization 17.793 19.679 25.9074 26.3124 28.5891
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.9406 0 0 2.18 0
Other Operating Expenses, Total 15.1236 11.5208 13.7377 20.9473 13.665
Λειτουργικά Έσοδα -14.7301 -12.33 -12.2159 -20.6607 -6.90793
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10.2638 -0.81662 -0.78265 -0.91552 -0.98859
Άλλο, Καθαρό 1.07088 -4.32079 3.42977 -14.1924 24.6255
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -23.923 -17.4674 -9.56881 -35.7686 16.7289
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -17.9812 -13.3499 -7.30811 -17.3974 12.8864
Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.18727 1.0808 1.04207 1.64225 0.76717
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -15.7939 -12.2691 -6.26604 -15.7551 13.6535
Καθαρά Κέρδη -15.7939 -12.2691 -6.26604 -15.7551 13.6535
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -15.7939 -12.2691 -6.26604 -15.7551 13.6535
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -15.7939 -12.2691 -6.26604 -15.7551 13.6535
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -15.7939 -12.2691 -6.26604 -15.7551 13.6535
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 76.6028 79.7812 88.2732 88.4874 113.015
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.20618 -0.15378 -0.07098 -0.17805 0.12081
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.15574 -0.15372 -0.07094 0.04117 0.12086
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.02582 0.23943 43.8825 119.366 95.7114
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.02582 0.10882 24.618 91.1299 50.0487
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.02582 0.10882 24.618 91.1299 50.0487
Prepaid Expenses 0 0.13061 4.63297 6.92512 12.427
Total Assets 0.17633 263.494 782.042 1109.98 1685.84
Other Long Term Assets, Total 0.15051 263.255 13.8386 150.712 174.051
Total Current Liabilities 0.1566 0.32075 51.9594 65.4357 92.3478
Payable/Accrued 0 0.32075
Notes Payable/Short Term Debt 0.1566 0 0 0 0
Total Liabilities 0.1566 10.0107 527.689 600.664 811.836
Total Long Term Debt 0 0 207.943 249.953 448.485
Other Liabilities, Total 0 9.69 0.01686 19.4198 10.6379
Total Equity 0.01973 253.483 254.353 509.314 874.003
Common Stock 0.00065 248.484 0.00375 0.00713 0.00885
Additional Paid-In Capital 0.02435 3.48106 307.914 604.391 1100.01
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -0.00527 1.51816 -53.8785 -88.6478 -226.016
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 0.17633 263.494 782.042 1109.98 1685.84
Total Common Shares Outstanding 32.25 32.25 37.5307 71.2448 88.5027
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14.6316 21.3107 33.2357
Accounts Receivable - Trade, Net 14.0685 21.3107 33.2357
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.61065 11.7029 14.301
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2.02668 13.2612 17.1024
Accumulated Depreciation, Total -0.41602 -1.55827 -2.80141
Goodwill, Net 389.661 458.97 824.082
Intangibles, Net 333.05 369.227 577.694
Accounts Payable 9.586 11.8796 20.0826
Accrued Expenses 15.9657 20.7435 28.8095
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5.5 6.76065 0
Other Current Liabilities, Total 20.9077 26.0519 43.4556
Long Term Debt 207.943 249.953 448.485
Deferred Income Tax 61.6081 218.988 221.333
Minority Interest 206.162 46.8684 39.033
Other Equity, Total 0.3134 -6.43676 -0.00221
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 420.897 161.028 157.068 95.7114 112.417
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 390.922 120.401 116.486 50.0487 65.316
Μετρητά & Ισοδύναμα 390.922 120.401 116.486 50.0487 65.316
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23.8971 31.3976 30.5104 33.2357 34.312
Accounts Receivable - Trade, Net 23.8971 31.3976 30.5104 33.2357 34.312
Prepaid Expenses 6.07843 9.22995 10.0718 12.427 12.7893
Total Assets 1409.11 1645.17 1645.4 1685.84 1667.88
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11.6306 13.4855 13.5295 14.301 15.3201
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13.4776 15.6001 16.0163 17.1024 18.6885
Accumulated Depreciation, Total -1.84708 -2.11464 -2.48682 -2.80141 -3.36845
Goodwill, Net 458.959 751.193 751.535 824.082 824.094
Intangibles, Net 356.299 581.305 566.917 577.694 556.625
Other Long Term Assets, Total 161.325 138.158 156.355 174.051 159.418
Total Current Liabilities 60.9548 69.5378 62.66 92.3478 83.3434
Accounts Payable 14.1124 17.9996 17.7604 20.0826 21.7382
Accrued Expenses 18.9215 22.9969 24.2199 28.8095 21.7782
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 27.9209 28.5413 20.6797 43.4556 39.8269
Total Liabilities 761.24 775.992 763.21 811.836 778.799
Total Long Term Debt 427.288 427.95 428.613 448.485 449.187
Long Term Debt 427.288 427.95 428.613 448.485 449.187
Deferred Income Tax 220.237 224.524 221.044 221.333 196.755
Minority Interest 43.3998 41.7966 40.6521 39.033 38.2415
Other Liabilities, Total 9.35964 12.1837 10.2408 10.6379 11.272
Total Equity 647.872 869.178 882.195 874.003 889.076
Common Stock 0.00781 0.00882 0.00883 0.00885 0.00888
Additional Paid-In Capital 839.589 1073.16 1092.45 1100.01 1101.43
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -191.726 -203.995 -210.261 -226.016 -212.362
Other Equity, Total 0 0 0 -0.00221 -0.00221
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1409.11 1645.17 1645.4 1685.84 1667.88
Total Common Shares Outstanding 78.085 88.2225 88.3232 88.5027 88.8172
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -0.00527 1.52343 -55.3032 -46.539 -56.0366
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.00527 -0.9611 21.2859 28.4867 53.3302
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0 -0.11512 25.3471 26.7209 60.7575
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0 -2.36941 26.2532 -0.14381 -10.3545
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0 -260.58 -339.13 -145.98 -397.335
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -260.58 -331.21 -121.707 -373.829
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.03109 261.624 350.694 186.097 313.84
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.15051 -0.5493 -6.06547 -16.1118 -21.5625
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.025 262.33 240.663 159.989 138.056
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.1566 -0.1566 123.188 43.7165 197.346
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.02582 0.083 32.8506 68.6036 -30.1648
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 29.9798 60.8067 89.6917
Deferred Taxes -4.99099 -12.358 -30.7279
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7.92003 -24.2735 -23.5056
Total Cash Dividends Paid -7.09095 -1.49621
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 11.4868 1.14304
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -17.9812 -31.3311 -38.6392 -56.0366 12.8864
Cash From Operating Activities 4.76942 16.8673 31.4824 53.3302 13.7544
Cash From Operating Activities 17.793 37.472 63.3793 89.6917 28.5891
Deferred Taxes -5.94177 -10.0592 -12.32 -30.7279 3.84254
Non-Cash Items 22.55 31.8731 31.6668 60.7575 -23.723
Cash Interest Paid 0.64782 0.80206 0.90329 1.14304 0.28602
Changes in Working Capital -11.6507 -11.0875 -12.6046 -10.3545 -7.84071
Cash From Investing Activities -5.20589 -286.51 -296.615 -397.335 -7.56634
Capital Expenditures -5.21667 -10.7234 -16.8287 -23.5056 -7.56634
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.01078 -275.786 -279.786 -373.829 0
Cash From Financing Activities 304.379 303.676 295.71 313.84 -1.69843
Financing Cash Flow Items -13.2476 -13.2476 -20.7587 -21.5625 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 140.28 139.578 139.122 138.056 -1.69843
Issuance (Retirement) of Debt, Net 177.346 177.346 177.346 197.346 0
Net Change in Cash 303.942 34.0341 30.5772 -30.1648 4.4896
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Beckham Parent LP Corporation 9.8378 8921785 -1129517 2021-12-31
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 7.8975 7162176 831609 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 6.3312 5741737 -1913338 2022-12-30 LOW
Westwood Management Corp. (Texas) Investment Advisor 5.891 5342494 1390611 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.657 5130242 18540 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0746 4602065 361808 2022-09-30 LOW
Baron Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.3169 3915000 100000 2022-09-30 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 3.0884 2800812 -1927115 2022-09-30 LOW
Ranger Investment Management, L.P. Investment Advisor 2.7136 2460926 94465 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.1778 1975011 49183 2022-09-30 LOW
Owls Nest Partners Investment Advisor/Hedge Fund 2.0579 1866315 -102419 2022-09-30 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9773 1793227 -2934 2022-09-30 LOW
Azora Capital LP Hedge Fund 1.8601 1686914 1471641 2022-09-30 HIGH
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.7402 1578200 877900 2022-09-30 HIGH
Untitled Investments LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.7312 1570049 -314270 2022-09-30 MED
Kight (Peter J) Individual Investor 1.7208 1560559 65000 2022-11-14 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6512 1497472 26233 2022-09-30 LOW
Summit Creek Advisors LLC Investment Advisor 1.6261 1474730 -51104 2022-09-30 LOW
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.5899 1441904 1076818 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.4657 1329256 -313445 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Thunder Bridge Company profile

Σχετικά με την Thunder Bridge

Η Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. είναι εταιρεία λευκής επιταγής. Η εταιρεία έχει συσταθεί με σκοπό την πραγματοποίηση συγχώνευσης, ανταλλαγής μετοχών, απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αγοράς μετοχών, αναδιοργάνωσης ή παρόμοιου επιχειρηματικού συνδυασμού με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. Σκοπεύει να εντοπίσει επιχειρήσεις στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου, του δανεισμού και της χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν χρηματοοικονομικές τεχνολογικές υπηρεσίες στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας, αποθήκευσης και μετάδοσης δεδομένων, βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες πληρωμών, ανίχνευση απάτης, ανάλυση ή επαλήθευση δεδομένων, διασύνδεση με τον πελάτη ή τον πελάτη ή έχουν υιοθετήσει λειτουργίες στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που είναι περισσότερο τεχνολογικά καθοδηγούμενες από τις λειτουργικές πλατφόρμες των παλαιών επιχειρήσεων. Δεν έχει δραστηριότητες και δεν παράγει έσοδα.

Industry: Transaction & Payment Services

3 W Paces Ferry Rd NW Ste 200
ATLANTA
GEORGIA 30305
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-1.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00312

Natural Gas

2.42 Price
-0.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0878%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,630.40 Price
+1.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

22,715.30 Price
-1.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου