Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές ThredUp Inc. - TDUP CFD

2.26
3.83%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.35
Άνοιγμα* 2.3
Μεταβολή 1 έτους* -69.5%
Εύρος ημέρας* 2.19 - 2.3
Εύρος 52 εβδ. 0.73-8.99
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.10M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.68M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 241.83M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 132.39M
Έσοδα 288.38M
EPS -0.93
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 2.26 -0.08 -3.42% 2.34 2.35 2.18
Mar 23, 2023 2.35 -0.12 -4.86% 2.47 2.51 2.35
Mar 22, 2023 2.41 0.03 1.26% 2.38 2.54 2.34
Mar 21, 2023 2.41 0.38 18.72% 2.03 2.48 2.03
Mar 20, 2023 2.06 -0.17 -7.62% 2.23 2.25 1.98
Mar 17, 2023 2.25 -0.01 -0.44% 2.26 2.30 2.13
Mar 16, 2023 2.23 0.09 4.21% 2.14 2.34 2.08
Mar 15, 2023 2.13 0.09 4.41% 2.04 2.17 1.99
Mar 14, 2023 2.11 -0.12 -5.38% 2.23 2.33 2.07
Mar 13, 2023 2.17 0.09 4.33% 2.08 2.24 2.00
Mar 10, 2023 2.12 -0.16 -7.02% 2.28 2.28 2.02
Mar 9, 2023 2.34 0.06 2.63% 2.28 2.50 2.23
Mar 8, 2023 2.27 -0.09 -3.81% 2.36 2.49 2.23
Mar 7, 2023 2.42 0.54 28.72% 1.88 2.86 1.84
Mar 6, 2023 1.60 0.05 3.23% 1.55 1.66 1.51
Mar 3, 2023 1.58 0.12 8.22% 1.46 1.59 1.44
Mar 2, 2023 1.63 0.19 13.19% 1.44 1.63 1.43
Mar 1, 2023 1.48 -0.08 -5.13% 1.56 1.63 1.46
Feb 28, 2023 1.56 0.05 3.31% 1.51 1.62 1.51
Feb 27, 2023 1.57 0.07 4.67% 1.50 1.57 1.45

ThredUp Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 251.792 186.015 163.812 129.551
Έσοδα 251.792 186.015 163.812 129.551
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 73.66 57.867 51.308 51.541
Ακαθάριστο Εισόδημα 178.132 128.148 112.504 78.01
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 314.178 232.604 200.619 163.807
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 240.518 154.037 130.311 99.166
Έρευνα & Ανάπτυξη 20.7 19 13.1
Λειτουργικά Έσοδα -62.386 -46.589 -36.807 -34.256
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.275 -1.305 -1.428 -0.437
Άλλο, Καθαρό 1.565 0.073 0.074 0.549
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -63.096 -47.821 -38.161 -34.144
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -63.176 -47.877 -38.197 -34.181
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -63.176 -47.877 -38.197 -34.181
Καθαρά Κέρδη -63.176 -47.877 -38.197 -34.181
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -63.176 -47.676 -38.191 -34.181
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -63.176 -47.676 -38.191 -34.181
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -63.176 -47.676 -38.191 -34.181
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 77.092 90.8607 90.8607 90.8607
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.81949 -0.52472 -0.42032 -0.37619
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.81949 -0.52472 -0.42032 -0.37619
Total Adjustments to Net Income 0.201 0.006
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 72.695 72.879 63.274 59.959 55.68
Έσοδα 72.695 72.879 63.274 59.959 55.68
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 22.467 24.691 17.18 15.827 15.962
Ακαθάριστο Εισόδημα 50.228 48.188 46.094 44.132 39.718
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 93.27 91.204 78.771 73.845 70.358
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 70.803 66.513 61.591 58.018 54.396
Λειτουργικά Έσοδα -20.575 -18.325 -15.497 -13.886 -14.678
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.423 -0.524 -0.619 -0.48 -1.466
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -20.695 -17.888 -14.698 -14.366 -16.144
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -20.708 -17.911 -14.715 -14.379 -16.171
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -20.708 -17.911 -14.715 -14.379 -16.171
Καθαρά Κέρδη -20.708 -17.911 -14.715 -14.379 -16.171
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -20.708 -17.911 -14.715 -14.379 -16.171
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -20.708 -17.911 -14.715 -14.379 -16.171
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -20.708 -17.911 -14.715 -14.379 -16.171
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 98.624 98.0302 96.3487 94.4348 94.1437
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.20997 -0.18271 -0.15273 -0.15226 -0.17177
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.20997 -0.18271 -0.15273 -0.15226 -0.17177
Άλλο, Καθαρό 0.303 0.961 1.418
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 228.413 75.159 94.416 24.829
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 205.827 64.485 85.633 14.918
Μετρητά & Ισοδύναμα 84.55 64.485 85.633 6.648
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 121.277 0 8.27
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.136 2.695 2.882 2.186
Accounts Receivable - Trade, Net 4.136 1.823 2.052 1.414
Total Inventory 9.825 3.519 3.893 6.183
Prepaid Expenses 1.49 1.704 1.542
Other Current Assets, Total 8.625 2.97 0.304 0
Total Assets 360.826 142.911 122.559 47.236
Property/Plant/Equipment, Total - Net 94.806 64.787 26.053 20.885
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 115.368 78.877 35.797 29.969
Accumulated Depreciation, Total -20.562 -14.09 -9.744 -9.084
Other Long Term Assets, Total 11.515 2.965 2.09 1.522
Total Current Liabilities 89.413 62.564 43.139 30.307
Accounts Payable 13.336 9.386 4.863 5.242
Accrued Expenses 23.874 18.339 12.756 6.421
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7.768 3.27 2.74 4.049
Other Current Liabilities, Total 44.435 31.569 22.78 14.595
Total Liabilities 155.092 118.047 58.895 36.288
Total Long Term Debt 27.559 31.19 14.544 4.922
Long Term Debt 27.559 31.19 14.544 4.922
Other Liabilities, Total 38.12 24.293 1.212 1.059
Total Equity 205.734 24.864 63.664 10.948
Redeemable Preferred Stock 0 247.041 246.905 164.394
Common Stock 0.01 0.001 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 522.161 29.989 20.483 12.083
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -315.343 -252.167 -203.725 -165.528
Unrealized Gain (Loss) 0 -0.002
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 360.826 142.911 122.559 47.236
Total Common Shares Outstanding 98.435 90.8607 90.8607 90.8607
Goodwill, Net 12.238
Intangibles, Net 13.854
Other Equity, Total -1.094
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 208.416 228.413 275.448 242.772 254.89
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 183.786 205.827 261.674 230.44 246.514
Μετρητά & Ισοδύναμα 68.597 84.55 160.912 173.058 246.514
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.971 4.136 1.895 1.545 1.726
Accounts Receivable - Trade, Net 2.971 4.136 1.895 1.545 1.726
Total Inventory 12.025 9.825 4.106 4.362 3.482
Other Current Assets, Total 9.634 8.625 7.773 6.425 3.168
Total Assets 361.028 360.826 350.218 312.371 323.77
Property/Plant/Equipment, Total - Net 116.069 94.806 69.906 66.762 65.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 96.316 76.028 67.668 63.003 59.283
Accumulated Depreciation, Total -23.184 -20.562 -18.217 -17.513 -15.721
Other Long Term Assets, Total 11.558 11.515 4.864 2.837 2.98
Total Current Liabilities 103.352 89.413 83.654 78.174 76.285
Accounts Payable 19.529 13.336 8.407 11.359 14.54
Accrued Expenses 28.054 23.874 24.756 21.472 21.629
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7.78 7.768 7.757 7.746 5.736
Other Current Liabilities, Total 47.989 44.435 42.734 37.597 34.38
Total Liabilities 173.34 155.092 134.544 131.533 132.343
Total Long Term Debt 25.634 27.559 29.478 31.393 33.32
Long Term Debt 25.634 27.559 29.478 31.393 33.32
Other Liabilities, Total 44.354 38.12 21.412 21.966 22.738
Total Equity 187.688 205.734 215.674 180.838 191.427
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.01 0.01 0.01 0.009 0.009
Additional Paid-In Capital 526.533 522.161 513.124 463.582 459.756
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -336.051 -315.343 -297.432 -282.717 -268.338
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 361.028 360.826 350.218 312.371 323.77
Total Common Shares Outstanding 98.942 98.435 97.328 94.7802 94.1437
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 115.189 121.277 100.762 57.382
Other Equity, Total -2.804 -1.094 -0.028 -0.036
Goodwill, Net 12.043 12.238
Intangibles, Net 12.942 13.854
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -63.176 -47.877 -38.197 -34.181
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -35.019 -19.105 -10.09 -22.49
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.155 5.581 4.274 4.171
Μη Χρηματικά Στοιχεία 19.286 11.931 8.755 2.652
Cash Taxes Paid 0.064 0.045 0.027 0.021
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.076 1.45 1.207 0.384
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.284 11.26 15.078 4.868
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -169.576 -19.424 -1.254 -22.016
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -19.828 -19.424 -9.504 -13.926
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -149.748 0 8.25 -8.09
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 228.96 18.215 91.182 38.97
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 232.082 2.17 83.233 35.573
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.625 17.162 7.949 3.397
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 24.301 -20.314 79.838 -5.536
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.747 -1.117
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.064
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -20.708 -63.176 -45.265 -30.55 -16.171
Cash From Operating Activities -6.679 -35.019 -14.132 -9.09 1.077
Cash From Operating Activities 3.271 9.155 6.147 3.899 2.038
Non-Cash Items 5.402 19.286 14.358 9.957 5.864
Changes in Working Capital 5.356 -0.284 10.628 7.604 9.346
Cash From Investing Activities -7.912 -169.576 -116.322 -66.417 -4.099
Capital Expenditures -12.638 -19.828 -15.207 -8.999 -4.099
Cash From Financing Activities -1.191 228.96 229.032 184.081 185.051
Financing Cash Flow Items 0 -3.747 -4.251 -3.633 -1.733
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.809 232.082 230.658 183.089 182.159
Issuance (Retirement) of Debt, Net -2 0.625 2.625 4.625 4.625
Net Change in Cash -15.954 24.301 98.578 108.574 182.029
Other Investing Cash Flow Items, Total 4.726 -149.748 -101.115 -57.418
Foreign Exchange Effects -0.172 -0.064
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Capital World Investors Investment Advisor 11.3854 8064000 1910000 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 10.9994 7790622 0 2022-12-31 LOW
Thrivent Asset Management, LLC Investment Advisor 8.33 5899916 244335 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.8317 4130486 1847848 2022-12-31 LOW
Upfront Ventures Private Equity 5.1171 3624315 3624315 2022-12-31 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0662 3588234 682852 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.8464 3432624 63670 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.586 3248151 1183678 2022-12-31 LOW
Bares Capital Management, Inc. Investment Advisor 4.2498 3010000 500000 2022-12-31 LOW
Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 3.8352 2716385 551458 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 3.6691 2598755 -655748 2022-12-31 MED
Granahan Investment Management, Inc. Investment Advisor 2.9932 2120036 443843 2022-12-31 LOW
StackLine Partners LP Investment Advisor 2.9781 2109312 -1156550 2022-09-30 MED
Osmium Partners, LLC Hedge Fund 2.1672 1535000 1535000 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5253 1080342 43585 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4907 1055822 -45750 2022-12-31 LOW
Needham Investment Management L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9883 700000 415000 2022-12-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.8964 634883 -12259 2022-12-31 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5931 420089 -51789 2022-12-31 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.5865 415400 340400 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ThredUp Inc. Company profile

Σχετικά με την ThredUp Inc.

Η ThredUp Inc. είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα μεταπώλησης γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, παπουτσιών και αξεσουάρ. Η αγορά της Εταιρείας επιτρέπει στους αγοραστές να περιηγηθούν και να αγοράσουν αντικείμενα μεταπώλησης κυρίως γυναικεία και παιδικά ενδύματα, παπούτσια και αξεσουάρ σε ένα εύρος τιμών. Η ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα λειτουργίας της αποτελείται από υποδομές κατανεμημένης επεξεργασίας, λογισμικό και συστήματα και τεχνογνωσία στην επιστήμη των δεδομένων. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν τις ThredUp Intermediary Holdings LLC, Knitwit GC LLC, ThredUp CF LLC, thredUP Circular Fashion Fund Inc. και Remix Global EAD.

Industry: E-commerce & Auction Services

969 Broadway
Suite 200
OAKLAND
CALIFORNIA 94607
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.45 Price
+5.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00345

BTC/USD

27,518.75 Price
-0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου