Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές The9 Limited - NCTY CFD

  5.5478
  4.8%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.5444
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.8278
  Άνοιγμα* 5.5578
  Μεταβολή 1 έτους* 447.24%
  Εύρος ημέρας* 5.5478 - 6.1078
  Εύρος 52 εβδ. 3.33-16.80
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 69.36K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.34M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 19.13M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 956.50M
  Έσοδα 22.95M
  EPS -33.54
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.94
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 5.5478 -0.0100 -0.18% 5.5578 6.1078 5.5478
  Apr 18, 2024 5.8278 0.4600 8.57% 5.3678 5.9478 5.2678
  Apr 17, 2024 5.6378 0.0000 0.00% 5.6378 5.6778 5.1678
  Apr 16, 2024 5.4378 0.0300 0.55% 5.4078 5.6278 4.8478
  Apr 15, 2024 5.5378 -0.5100 -8.43% 6.0478 6.2178 5.5078
  Apr 12, 2024 6.0478 -0.3600 -5.62% 6.4078 6.4578 5.9278
  Apr 11, 2024 6.5378 0.1600 2.51% 6.3778 6.5378 6.3778
  Apr 10, 2024 6.3778 0.0800 1.27% 6.2978 6.3778 6.2778
  Apr 9, 2024 6.1778 -0.0400 -0.64% 6.2178 6.4778 6.1778
  Apr 8, 2024 6.2078 -0.1400 -2.21% 6.3478 6.4978 6.0778
  Apr 5, 2024 6.1778 -0.1200 -1.91% 6.2978 6.3578 6.0278
  Apr 4, 2024 6.2478 0.1600 2.63% 6.0878 6.3978 5.8378
  Apr 3, 2024 6.0678 -0.1500 -2.41% 6.2178 6.3178 5.9478
  Apr 2, 2024 6.1578 0.1900 3.18% 5.9678 6.4578 5.7078
  Apr 1, 2024 5.9978 -0.7500 -11.11% 6.7478 6.7478 5.9978
  Mar 28, 2024 6.6678 0.9900 17.44% 5.6778 6.7678 5.4978
  Mar 27, 2024 5.7378 0.1300 2.32% 5.6078 5.8578 5.4978
  Mar 26, 2024 5.5978 -0.2100 -3.62% 5.8078 5.8978 5.3878
  Mar 25, 2024 5.4478 0.2400 4.61% 5.2078 5.5578 5.1678
  Mar 22, 2024 5.2478 0.0100 0.19% 5.2378 5.3178 5.1178

  The9 Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 118.888 135.875 0.62549 0.3415 17.4319
  Έσοδα 118.888 135.875 0.62549 0.3415 17.4319
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 184.624 88.0345 0.81414 1.34227 16.4356
  Ακαθάριστο Εισόδημα -65.7357 47.8406 -0.18865 -1.00077 0.99627
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1116.84 443.009 -409.063 172.515 131.36
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 494.966 315.192 109.394 115.982 91.9091
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.43298 1.91756 2.4381 13.0905 24.5553
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 434.817 37.8649 -521.683 42.1312 -1.31083
  Other Operating Expenses, Total 0 0 -0.02736 -0.03024 -0.22954
  Λειτουργικά Έσοδα -997.952 -307.134 409.689 -172.174 -113.928
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 8.45117 -63.3763 -8.92933 -24.5395 -122.663
  Άλλο, Καθαρό 10.0089 -44.5897 2.00514 3.39186 1.59866
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -979.492 -415.1 402.765 -193.321 -234.992
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -979.492 -415.1 395.6 -193.321 -234.992
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 4.63321 5.59051 3.25953 5.54597 -18.7269
  Equity In Affiliates 0 -1.72515 -2.16594 -2.84726 -4.29289
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -974.859 -411.235 396.693 -190.623 -258.012
  Καθαρά Κέρδη -974.859 -411.235 396.693 -190.623 -258.012
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -974.859 -411.235 396.693 -190.623 -258.012
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -974.859 -411.235 396.693 -190.623 -258.012
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -974.859 -411.235 396.693 -190.623 -258.012
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 720.237 49.5305 16.36 10.6407 0.62115
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.35353 -8.30266 24.2478 -17.9145 -415.379
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.74981 -7.53818 3.52075 -13.9551 -417.489
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 68.1354 50.7525 10.099 125.776 0.15976
  Έσοδα 68.1354 50.7525 10.099 125.776 0.15976
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 123.356 61.2674 18.8715 69.163 -0.42865
  Ακαθάριστο Εισόδημα -55.2209 -10.5149 -8.77244 56.6131 0.58841
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 489.782 627.058 227.475 215.535 55.0763
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 189.25 305.717 212.109 103.083 51.7372
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.79247 0.6405 0.87919 1.03837 2.31986
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 175.382 259.435 -4.38541 42.2504 1.44792
  Other Operating Expenses, Total 0.00138 -0.00138 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -421.647 -576.306 -217.376 -89.7585 -54.9166
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 23.4298 -14.9787 -23.0299 -40.3465 -4.12912
  Άλλο, Καθαρό 1.50175 8.50719 -45.961 1.37135 14.0076
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -396.715 -582.777 -286.366 -128.734 -45.0381
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -396.71 -582.783 -286.366 -128.734 -52.2032
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.51917 3.11403 2.62957 2.96095 1.22707
  Equity In Affiliates -1.72515 -2.16594
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -395.191 -579.669 -285.462 -125.773 -53.142
  Καθαρά Κέρδη -395.191 -579.669 -285.462 -125.773 -53.142
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -395.191 -579.669 -285.462 -125.773 -53.142
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -395.191 -579.669 -285.462 -125.773 -53.142
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -395.191 -579.669 -285.462 -125.773 -53.142
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 790.293 65.0181 65.3439 33.7171 21.1324
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.50006 -8.91549 -4.36861 -3.73023 -2.51472
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.35581 -6.32187 -4.43573 -2.47715 -2.47018
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 397.674 1050.51 42.3151 154.468 33.014
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.0637 429.221 31.6962 10.1131 4.25645
  Μετρητά & Ισοδύναμα 58.0637 428.421 31.6962 10.1131 4.25645
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.42554 66.0226 6.74734 6.58107 10.0974
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.15143 3.68228 0.00298 0.11044 0.5929
  Προπληρωθέντα Εξοδα 267.843 469.15 3.87154 14.3833 18.6601
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 599.107 1310.32 48.4413 181.459 164.687
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 154.909 179.344 6.12619 10.4761 17.3524
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 292.757 238.077 26.747 114.502 192.907
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -137.848 -58.7333 -20.6208 -104.025 -175.555
  Υπεραξία, Καθαρό
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 62.5897
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 35.2974 73.9151 0 10 45.2161
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.2256 6.54784 0 6.5152 6.5152
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 564.163 544.295 364.373 1058.08 908.424
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 187.107 63.6865 65.8557 112.612 109.885
  Δεδουλευμένα Έξοδα 71.2519 111.656 88.6515 103.124 99.5394
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 117.526 112.461
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 244.82 276.105 209.866 310.693 211.281
  Σύνολο Οφειλών 553.797 533.847 336.16 1020.5 876.309
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -17.7708 -13.0154 -30.6777 -43.8352 -32.1144
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 45.3092 776.471 -287.718 -839.04 -711.622
  Κοινή Μετοχή 57.6032 46.1776 18.0978 7.96981 6.50266
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4371.23 4139.12 2695.76 2539.55 2496.07
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -4370.99 -3396.14 -2984.9 -3382.78 -3204.99
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -12.5275 -12.6938 -16.6782 -3.77795 -9.20456
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 599.107 1310.32 48.4413 181.459 164.687
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 861.045 691.389 260.032 112.93 0.91315
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 66.3417 86.1183 0 123.39 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 60.9841 92.8484 0 414.128 375.257
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.40581 2.56734 2.4645 6.25171
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.8
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 397.674 536.218 1050.51 1094.6 42.3151
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.0637 74.8918 429.221 839.203 31.6962
  Μετρητά & Ισοδύναμα 58.0637 74.8918 428.421 839.203 31.6962
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.42554 3.80288 66.0226 15.2951 0.73569
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.15143 3.20331 3.68228 0.00298 0.00298
  Προπληρωθέντα Εξοδα 267.843 420.657 469.15 153.233 9.88319
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 66.3417 36.8663 86.1183 86.8687 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 599.107 776.838 1310.32 1307.56 48.4413
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 154.909 173.233 179.344 177.964 6.12619
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 35.2974 32.1254 73.9151 34.9921 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.2256 35.2611 6.54784 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 564.163 467.75 544.295 450.107 364.373
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 187.107 51.3771 63.6865 21.5088 65.8557
  Δεδουλευμένα Έξοδα 74.7789 104.406 145.464 73.3835 88.6515
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 60.9841 63.6169 92.8484 63.0422 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 241.293 248.35 242.296 292.172 209.866
  Σύνολο Οφειλών 553.797 454.552 533.847 439.238 336.16
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -17.7708 -16.2969 -13.0154 -10.8683 -30.6777
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.40581 3.09856 2.56734 2.4645
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 45.3092 322.287 776.471 868.318 -287.718
  Κοινή Μετοχή 57.6032 50.6574 46.1776 39.0111 18.0978
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4371.23 4258.89 4139.12 3951.44 2695.76
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -4370.99 -3975.8 -3396.14 -3110.67 -2984.9
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -12.5275 -11.4609 -12.6938 -11.4559 -16.6782
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 599.107 776.838 1310.32 1307.56 48.4413
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 861.045 760.787 691.389 580.597 260.032
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 292.757 238.077 213.896
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -137.848 -58.7333 -35.9317
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0.8
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -416.825 393.434 -196.169 -239.285 -112.093
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -687.689 -106.253 -97.2028 -101.201 -106.779
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 47.4355 0.44778 2.77878 3.65026 5.29906
  Amortization 0 0 1.44068 1.92091 1.92091
  Deferred Taxes 0 0
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 254.081 -445.664 129.438 156.176 48.1019
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -572.379 -54.4703 -34.6911 -23.6626 -50.0077
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -141.083 438.263 60.8794 -17.3155 161.923
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -92.0246 -0.35957 -0.79692 -0.22672 -0.45456
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -49.0585 438.623 61.6763 -17.0887 162.378
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1226.64 -310.686 40.9228 -18.357 44.0734
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.72069 0 0 20
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1075.95 -271.499 0 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 154.409 -39.1868 40.9228 -18.357 24.0734
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.13982 0.25934 1.25731 -1.49458 4.52792
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 396.725 21.5831 5.85669 -138.368 103.746
  Cash Taxes Paid 0 7.1651 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 47.6953 0 0.26007
  Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
  Net income/Starting Line -416.825 -128.734
  Cash From Operating Activities -687.689 -263.954
  Cash From Operating Activities 47.4355 16.158
  Non-Cash Items 254.081 140.187
  Changes in Working Capital -572.379 -291.565
  Cash From Investing Activities -141.083 -94.2543
  Capital Expenditures -92.0246 -53.1651
  Other Investing Cash Flow Items, Total -49.0585 -41.0892
  Cash From Financing Activities 1226.64 1167.65
  Financing Cash Flow Items -3.72069 -12.1473
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 1075.95 1018.21
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 154.409 161.588
  Foreign Exchange Effects -1.13982 -1.9376
  Net Change in Cash 396.725 807.507

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  The9 Limited Company profile

  Σχετικά με την The9 Limited

  Η The9 Ltd είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα την Κίνα που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των διαδικτυακών παιχνιδιών. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η λειτουργία και η ανάπτυξη κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η Εταιρεία προσφέρει διαδικτυακά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων με πολλούς παίκτες (MMORPGs), διαδικτυακών παιχνιδιών shooter πρώτου προσώπου με πολλούς παίκτες (MMOFPSs), διαδικτυακών παιχνιδιών, κοινωνικών παιχνιδιών, παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα και τηλεοπτικών παιχνιδιών. Τα κύρια προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα Legend of Immortals, The World of Kings, CrossFire και άλλα. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την εξόρυξη και λειτουργία κρυπτονομισμάτων, καθώς και με την ανάπτυξη της πλατφόρμας non-fungible token NFTSTAR. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών στην ηπειρωτική Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ.

  Industry: Cryptocurrency Mining

  17 Floor, No. 130 Wu Song Road
  Hong Kou District
  SHANGHAI
  SHANGHAI 200080
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου