Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές The Vita Coco Company, Inc. - COCO CFD

19.59
2.51%
0.09
Χαμηλό: 19.23
Υψηλό: 19.78
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 19.11
Άνοιγμα* 19.23
Μεταβολή 1 έτους* 121.54%
Εύρος ημέρας* 19.23 - 19.78
Εύρος 52 εβδ. 7.39-20.52
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 282.03K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.86M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.10B
Αναλογία P/E 141.71
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 56.05M
Έσοδα 427.79M
EPS 0.14
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 19.59 0.50 2.62% 19.09 19.80 19.08
Mar 30, 2023 19.11 -0.82 -4.11% 19.93 20.05 19.01
Mar 29, 2023 19.94 -0.08 -0.40% 20.02 20.43 19.85
Mar 28, 2023 20.00 0.44 2.25% 19.56 20.03 19.56
Mar 27, 2023 19.79 0.38 1.96% 19.41 20.24 19.11
Mar 24, 2023 19.26 0.97 5.30% 18.29 19.30 18.10
Mar 23, 2023 18.45 0.66 3.71% 17.79 18.74 17.71
Mar 22, 2023 17.85 0.23 1.31% 17.62 18.15 17.52
Mar 21, 2023 17.65 0.57 3.34% 17.08 17.71 17.07
Mar 20, 2023 17.43 0.14 0.81% 17.29 17.62 17.17
Mar 17, 2023 17.27 0.25 1.47% 17.02 17.92 17.02
Mar 16, 2023 17.26 0.58 3.48% 16.68 17.46 16.35
Mar 15, 2023 16.91 0.78 4.84% 16.13 16.91 15.86
Mar 14, 2023 16.40 -0.18 -1.09% 16.58 16.60 16.15
Mar 13, 2023 16.52 0.22 1.35% 16.30 17.21 16.27
Mar 10, 2023 16.86 -0.63 -3.60% 17.49 17.57 16.29
Mar 9, 2023 17.59 1.20 7.32% 16.39 17.87 16.39
Mar 8, 2023 16.43 1.93 13.31% 14.50 16.87 14.50
Mar 7, 2023 16.61 -0.16 -0.95% 16.77 16.89 16.60
Mar 6, 2023 16.75 -0.27 -1.59% 17.02 17.32 16.71

The Vita Coco Company, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 427.787 379.513 310.644 283.949
Έσοδα 427.787 379.513 310.644 283.949
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 324.426 266.365 205.786 190.961
Ακαθάριστο Εισόδημα 103.361 113.148 104.858 92.988
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 424.732 355.056 263.787 270.578
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 91.212 87.339 73.091 77.681
Depreciation / Amortization 1.22 1.22 1.22 1.236
Other Operating Expenses, Total 0 0 -16.4 0.7
Λειτουργικά Έσοδα 3.055 24.457 46.857 13.371
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 7.786 -0.228 -3.257 -1.97
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10.841 24.229 43.6 11.401
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7.814 18.992 32.687 9.422
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.023 -0.027 -0.005
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7.814 19.015 32.66 9.417
Καθαρά Κέρδη 7.814 19.015 32.66 9.417
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7.814 19.015 32.66 9.417
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7.814 19.015 32.66 9.417
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7.814 19.015 32.66 9.417
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 56.1237 54.1861 55.4961 55.4961
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.13923 0.35092 0.58851 0.16969
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.2334 0.35283 0.58973 0.16969
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 7.333 0.132 0.09
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.541
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 91.991 124.043 115.305 96.448 86.584
Έσοδα 91.991 124.043 115.305 96.448 86.584
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 69.558 91.467 86.016 77.385 64.997
Ακαθάριστο Εισόδημα 22.433 32.576 29.289 19.063 21.587
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 96.846 115.427 110.273 102.186 91.791
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26.983 23.036 23.952 24.496 26.357
Depreciation / Amortization 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.619 0.132
Other Operating Expenses, Total 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -4.855 8.616 5.032 -5.738 -5.207
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.061 0.478 -3.338 8.585 0.75
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.794 9.094 1.694 2.847 -4.457
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.81 7.258 1.139 2.227 -3.417
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.81 7.258 1.139 2.227 -3.417
Καθαρά Κέρδη -2.81 7.258 1.139 2.227 -3.417
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.81 7.258 1.139 2.227 -3.417
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.81 7.258 1.139 2.227 -3.417
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.81 7.258 1.139 2.227 -3.417
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 55.9536 56.5799 55.8045 55.7004 54.961
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05022 0.12828 0.02041 0.03998 -0.06217
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05022 0.13701 0.02041 0.03998 -0.06061
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 173.259 159.147 113.015
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28.69 72.181 36.74
Μετρητά & Ισοδύναμα 28.69 72.181 36.74
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 56.587 44.733 34.408
Accounts Receivable - Trade, Net 49.822 32.632 31.433
Total Inventory 75.36 31.967 36.914
Prepaid Expenses 12.496 10.066 4.295
Other Current Assets, Total 0.126 0.2 0.658
Total Assets 197.484 183.861 146.097
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.473 2.88 3.399
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6.754 7.398 7.287
Accumulated Depreciation, Total -4.281 -4.518 -3.888
Goodwill, Net 7.791 7.791 7.791
Intangibles, Net 7.934 9.154 10.464
Other Long Term Assets, Total 6.027 4.889 11.428
Total Current Liabilities 73.962 55.705 42.139
Accounts Payable 28.338 15.837 12.843
Accrued Expenses 37.985 30.894 21.737
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.028 0.022 4.02
Other Current Liabilities, Total 7.611 8.952 3.539
Total Liabilities 74.311 81.64 72.344
Total Long Term Debt 0.048 25.034 12.931
Long Term Debt 0.048 25.034 12.931
Deferred Income Tax 0 0.342 0.186
Minority Interest 0 0.078 0.046
Other Liabilities, Total 0.301 0.481 17.042
Total Equity 123.173 102.221 73.753
Common Stock 0.618 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 134.73 101.44 99.038
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 47.369 28.354 -4.306
Treasury Stock - Common -58.928 -8.925 -1.985
Other Equity, Total -0.616 -18.649 -18.995
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 197.484 183.861 146.097
Total Common Shares Outstanding 55.5584 55.4961 55.4961
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 170.21 173.259 178.12 151.469 159.147
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.986 28.69 35.91 19.488 72.181
Μετρητά & Ισοδύναμα 17.986 28.69 35.91 19.488 72.181
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 57.084 47.195 57.172 62.343 30.504
Accounts Receivable - Trade, Net 57.084 47.195 57.172 62.343 30.504
Total Inventory 64.595 75.36 47.185 46.621 31.967
Prepaid Expenses 24.303 21.888 37.697 23.017 24.295
Other Current Assets, Total 6.242 0.126 0.156 0 0.2
Total Assets 198.328 197.484 200.974 175.149 183.861
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.521 2.473 2.274 2.484 2.88
Goodwill, Net 7.791 7.791 7.791 7.791 7.791
Intangibles, Net 7.629 7.934 8.239 8.544 9.154
Other Long Term Assets, Total 10.177 6.027 4.55 4.861 4.889
Total Current Liabilities 57.827 73.962 72.797 76.673 55.705
Accounts Payable 21.522 28.338 12.976 24.139 15.837
Accrued Expenses 35.672 42.399 51.436 47.341 34.482
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.026 0.028 4.316 3.244 0.022
Other Current Liabilities, Total 0.607 3.197 4.069 1.949 5.364
Total Liabilities 70.645 74.311 106.72 112.197 81.64
Total Long Term Debt 12.042 0.048 33.269 34.84 25.034
Long Term Debt 12.042 0.048 33.269 34.84 25.034
Deferred Income Tax 0 0.344 0.347 0.342
Minority Interest 0 0.023 0.062 0.078
Other Liabilities, Total 0.776 0.301 0.287 0.275 0.481
Total Equity 127.683 123.173 94.254 62.952 102.221
Common Stock 0.618 0.618 0.592 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 137.267 134.73 102.626 102.471 101.44
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 49.596 47.369 50.786 37.796 28.354
Treasury Stock - Common -58.928 -58.928 -58.928 -58.928 -8.925
Other Equity, Total -0.87 -0.616 -0.822 -18.388 -18.649
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 198.328 197.484 200.974 175.149 183.861
Total Common Shares Outstanding 55.5852 55.5584 53.0093 55.4961 55.4961
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 7.814 18.992 32.687 9.422
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -10.935 -16.166 33.323 21.765
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.901 2.069 2.125 2.082
Deferred Taxes -3.081 -1.644 6.282 -0.788
Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.811 1.607 -9.221 5.488
Cash Taxes Paid 4.624 2.44 9.718 1.991
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.217 0.349 0.812 1.131
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -29.38 -37.19 1.45 5.561
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.982 -0.557 -0.375 -1.009
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.982 -0.557 -0.392 -1.009
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0 0.017 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 3.034 -26.803 2.05 -10.365
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 3.062 -19.47 -6.055 -0.004
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.028 -24.979 8.105 -10.361
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.178 0.035 0.443 0.866
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -9.061 -43.491 35.441 11.257
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 17.646
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Net income/Starting Line 7.814 10.624 3.366 2.227 18.992
Cash From Operating Activities -10.935 -18.181 -33.372 -22.548 -16.166
Cash From Operating Activities 1.901 1.442 0.945 0.47 2.069
Deferred Taxes -3.081 0 -1.644
Non-Cash Items 11.811 1.171 -0.594 -5.997 1.607
Cash Taxes Paid 4.624 0.807 0.076 2.44
Cash Interest Paid 0.217 0.016 0.004 0.349
Changes in Working Capital -29.38 -31.418 -37.089 -19.248 -37.19
Cash From Investing Activities -0.982 -0.907 -0.857 -0.244 -0.557
Capital Expenditures -0.982 -0.907 -0.857 -0.244 -0.557
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0
Cash From Financing Activities 3.034 12.153 22.226 12.144 -26.803
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.062 2.675 0.242 0.152 -19.47
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.028 9.478 21.984 11.992 -24.979
Foreign Exchange Effects -0.178 -0.544 -0.276 -0.056 0.035
Net Change in Cash -9.061 -7.479 -12.279 -10.704 -43.491
Financing Cash Flow Items 0 0 17.646
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Verlinvest S.A. Investment Advisor 36.7586 20602363 4259884 2022-12-31 LOW
RW VC S.A.R.L. Corporation 6.0786 3406933 30000 2022-12-31 LOW
Kirban (Michael) Individual Investor 5.1442 2883217 36307 2022-12-31
Granahan Investment Management, Inc. Investment Advisor 4.3547 2440728 275892 2022-12-31 LOW
Lord, Abbett & Co. LLC Investment Advisor 3.4912 1956714 263278 2022-12-31 MED
Roper (Martin F) Individual Investor 3.2811 1839010 100000 2022-04-04 LOW
Liran (Ira) Individual Investor 3.2062 1796981 10000 2022-12-13 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.8232 1582364 110202 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3879 1338386 16754 2022-12-31 LOW
William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3265 743491 692753 2022-12-31 LOW
RK Capital Management, LLC Hedge Fund 1.1984 671700 214900 2022-12-31 MED
Sadowsky (Kenneth) Individual Investor 1.1212 628383 10000 2022-11-22 LOW
Driehaus Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.052 589603 -371542 2022-12-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8751 490448 21994 2022-12-31 LOW
Marathon Partners Equity Management, LLC Hedge Fund 0.8743 490000 0 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7845 439678 49489 2022-12-31 LOW
Brandywine Global Investment Management, LLC Investment Advisor 0.7446 417351 115732 2022-12-31 LOW
Armistice Capital LLC Hedge Fund 0.7387 414000 414000 2022-12-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3738 209497 6196 2022-12-31 LOW
Burth (Jonathan) Individual Investor 0.3424 191921 5914 2023-03-10 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

The Vita Coco Company, Inc. Company profile

Σχετικά με την The Vita Coco Company, Inc.

Η Vita Coco Company, Inc., πρώην All Market Inc., είναι μια πλατφόρμα λειτουργικής ενυδάτωσης φυτικής προέλευσης, η οποία παρέχει συσκευασμένο νερό καρύδας. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας καθοδηγείται από το Vita Coco, το οποίο επικεντρώνεται στην παγκόσμια κατηγορία νερού καρύδας με πρόσθετες προσφορές σε λάδι καρύδας και γάλα καρύδας. Λειτουργεί σε δύο τομείς αναφοράς: Αμερική και Διεθνής. Οι κατηγορίες προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνουν το νερό καρύδας Vita Coco, την ιδιωτική ετικέτα και άλλα. Το Vita Coco Coconut Water αποτελείται από όλες τις επώνυμες προσφορές προϊόντων νερού καρύδας υπό τις ετικέτες Vita Coco. Η κατηγορία προϊόντων Private Label αποτελείται από όλες τις προσφορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, οι οποίες περιλαμβάνουν νερό καρύδας και λάδι. Η κατηγορία προϊόντων Other αποτελείται από όλα τα άλλα προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν το Runa, ένα φυτικό ενεργειακό ποτό, το Ever & Ever, ένα συσκευασμένο νερό, και το PWR LIFT, ένα αρωματισμένο νερό εμπλουτισμένο με πρωτεΐνες. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν επίσης το Vita Coco Sparkling, προϊόντα γάλακτος καρύδας και άλλα χύμα προϊόντα.

Industry: Non-Alcoholic Beverages (NEC)

39 West 14Th Street, Suite 404
NEW YORK
NEW YORK 10011
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,392.85 Price
-0.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου