Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές The Liberty SiriusXM Group - LSXMA CFD

  30.29
  0.43%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Tuesday at 21:00

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-1.05)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 20%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Liberty Media Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 30.14
  Άνοιγμα* 30.04
  Μεταβολή 1 έτους* -6.07%
  Εύρος ημέρας* 30.04 - 30.29
  Εύρος 52 εβδ. 18.40-31.21
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.61M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 21.63M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 28.04B
  Αναλογία P/E 11.89
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 326.58M
  Έσοδα 8.95B
  EPS 2.62
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.12
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 26, 2024 30.14 -0.19 -0.63% 30.33 30.62 30.07
  Feb 23, 2024 30.28 0.50 1.68% 29.78 30.34 29.70
  Feb 22, 2024 29.72 0.25 0.85% 29.47 30.18 29.47
  Feb 21, 2024 29.65 0.09 0.30% 29.56 30.06 29.53
  Feb 20, 2024 30.03 0.03 0.10% 30.00 30.53 29.84
  Feb 16, 2024 30.14 0.23 0.77% 29.91 30.53 29.69
  Feb 15, 2024 30.10 -0.02 -0.07% 30.12 30.41 29.99
  Feb 14, 2024 30.11 0.45 1.52% 29.66 30.29 29.66
  Feb 13, 2024 29.84 -0.53 -1.75% 30.37 30.45 29.68
  Feb 12, 2024 30.73 0.48 1.59% 30.25 30.84 30.04
  Feb 9, 2024 30.25 -0.22 -0.72% 30.47 30.50 30.12
  Feb 8, 2024 30.33 -0.35 -1.14% 30.68 30.93 30.23
  Feb 7, 2024 30.63 0.08 0.26% 30.55 30.98 30.35
  Feb 6, 2024 30.63 0.13 0.43% 30.50 30.79 30.37
  Feb 5, 2024 30.66 0.06 0.20% 30.60 30.74 30.19
  Feb 2, 2024 30.76 -0.26 -0.84% 31.02 31.15 30.42
  Feb 1, 2024 31.08 0.86 2.85% 30.22 31.09 30.22
  Jan 31, 2024 30.35 0.35 1.17% 30.00 30.63 30.00
  Jan 30, 2024 30.21 -0.14 -0.46% 30.35 30.45 29.96
  Jan 29, 2024 30.41 -0.67 -2.16% 31.08 31.10 30.36

  The Liberty SiriusXM Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 9003 8696 8040 7794 5771
  Έσοδα 9003 8696 8040 7794 4594
  Other Revenue, Total 0 0 0 1177
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4130 3968 3579 3470 2308
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4873 4728 4461 4324 2286
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7084 6779 7291 6250 4151
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1677 1634 1552 1452 881
  Depreciation / Amortization 611 603 573 537 369
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 420 345 1366 511 470
  Other Operating Expenses, Total 246 229 221 280 123
  Λειτουργικά Έσοδα 1919 1917 749 1544 1620
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -434 -596 -953 -459 -399
  Άλλο, Καθαρό 484 -372 -409 -79 24
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1969 949 -613 1006 1245
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1502 875 -719 735 1012
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -210 -276 -28 -241 -328
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1292 599 -747 494 684
  Καθαρά Κέρδη 1292 599 -747 494 676
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1292 599 -747 494 684
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1292 599 -747 494 676
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1292 599 -747 494 676
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 345 337 334 323 336
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.74493 1.77745 -2.23653 1.52941 2.03571
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.67358 2.72136 0.42186 2.68528 3.17274
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -8
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Συνολικά έσοδα 2144 2283 2280 2254 2186
  Έσοδα 2144 2283 2280 2254 2186
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1024 1053 1041 1047 989
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1120 1230 1239 1207 1197
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1771 1754 1846 1782 1702
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 396 403 434 457 412
  Depreciation / Amortization 161 150 157 152 152
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 122 83 155 83 90
  Other Operating Expenses, Total 68 65 59 43 59
  Λειτουργικά Έσοδα 373 529 434 472 484
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -143 -206 -24 -71 -140
  Άλλο, Καθαρό 59 54 71 265 101
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 289 377 481 666 445
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 220 314 346 498 344
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -37 -62 -41 -51 -56
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 183 252 305 447 288
  Καθαρά Κέρδη 183 252 305 447 288
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 183 252 305 447 288
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 183 252 305 447 288
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 183 252 305 447 288
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 346 342 345 348 352
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.5289 0.73684 0.88406 1.28448 0.81818
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.79732 0.93898 1.20724 1.46282 1.01583
  Other Revenue, Total 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1554 2113 1893 1390 515
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 362 598 996 493 91
  Μετρητά & Ισοδύναμα 362 598 996 493 91
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 669 722 672 670 233
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 669 722 672 670 233
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 523 793 225 227 191
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 30479 31674 32081 31421 28292
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1117 1114 1316 1355 1338
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2957 2811 2842 2686 2450
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1840 -1697 -1526 -1331 -1112
  Υπεραξία, Καθαρό 15209 15111 15082 15803 14250
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10943 11111 11313 11465 10473
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 823 805 886 644 1596
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 833 1420 1591 764 120
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4344 5178 3996 3274 2800
  Payable/Accrued 1405 1458 1380 1294 854
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1543 2184 475 1 3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1396 1536 2141 1979 1943
  Σύνολο Οφειλών 21720 23638 23831 20743 17693
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 11600 12078 12525 9244 7855
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 11600 12078 12525 9244 7855
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2054 2206 2116 1890 1673
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3138 3565 4505 5628 5108
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 584 611 689 707 257
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8759 8036 8250 10678 10599
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 8759 8036 8250 10678 10599
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 30479 31674 32081 31421 28292
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 326.515 334.3 338.761 320.093 329.558
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1343 1325 1383 1554 1247
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 327 311 430 362 264
  Μετρητά & Ισοδύναμα 327 311 430 362 264
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 659 660 587 669 658
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 659 660 587 669 658
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 357 354 366 523 325
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 29937 30225 30203 30479 30429
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1254 1190 1184 1117 1084
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3083 2975 2926 2957 2863
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1829 -1785 -1742 -1840 -1779
  Υπεραξία, Καθαρό 15209 15209 15209 15209 15209
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10859 10874 10902 10943 10974
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 705 960 862 823 885
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 567 667 663 833 1030
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3430 3540 3259 4344 3146
  Payable/Accrued 1323 1374 1229 1405 1315
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 730 753 608 1543 381
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1377 1413 1422 1396 1450
  Σύνολο Οφειλών 19991 21075 21283 21720 21972
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10810 11977 12292 11600 13133
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10810 11977 12292 11600 13133
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2207 2011 2046 2054 2042
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2969 2960 3090 3138 3107
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 575 587 596 584 544
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9946 9150 8920 8759 8457
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 9946 9150 8920 8759 8457
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 29937 30225 30203 30479 30429
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 326.576 326.576 326.576 326.515 326.456
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1502 875 -719 735 1004
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1959 1894 1924 1944 1785
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 611 603 573 537 369
  Deferred Taxes 329 -12 40 268 231
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -236 742 2177 376 164
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -247 -314 -147 28 17
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -493 -64 -734 384 -756
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -426 -388 -350 -363 -356
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -67 324 -384 747 -400
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1702 -2232 -689 -1923 -1552
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -123 -573 -771 -239 -77
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1005 -2023 -1050 -2578 -1780
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -325 422 1196 962 364
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -236 -402 501 405 -523
  Total Cash Dividends Paid -249 -58 -64 -68 -59
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 220 1502 1188 842 344
  Cash From Operating Activities 319 1959 1304 887 335
  Cash From Operating Activities 161 611 461 304 152
  Deferred Taxes 7 329 267 161 39
  Non-Cash Items 42 -236 -328 -269 17
  Changes in Working Capital -111 -247 -284 -151 -217
  Cash From Investing Activities -242 -493 -362 -280 -90
  Capital Expenditures -205 -426 -279 -196 -97
  Other Investing Cash Flow Items, Total -37 -67 -83 -84 7
  Cash From Financing Activities -9 -1702 -1276 -711 -133
  Financing Cash Flow Items 22 -123 -104 -74 -60
  Total Cash Dividends Paid -17 -249 -233 -217 -201
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -62 -1005 -957 -734 -408
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 48 -325 18 314 536
  Net Change in Cash 68 -236 -334 -104 112
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Berkshire Hathaway Inc. Insurance Company 20.5983 20207680 0 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.9776 10769439 3445622 2023-08-31 LOW
  The Baupost Group, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 8.3357 8177656 0 2023-06-30
  Sculptor Capital Management, Inc Hedge Fund 3.6648 3595298 364615 2023-06-30 HIGH
  Aristeia Capital, L.L.C. Hedge Fund 3.2175 3156467 409586 2023-06-30 HIGH
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 3.07 3011795 -356652 2023-06-30 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.7821 2729326 -72571 2023-06-30 LOW
  Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 2.6261 2576333 2576333 2023-06-30 HIGH
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 2.4792 2432164 -90263 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 1.9815 1943892 278160 2023-06-30 HIGH
  FPR Partners Investment Advisor 1.9459 1908976 0 2023-06-30 LOW
  Maffei (Gregory B) Individual Investor 1.848 1813000 0 2023-08-03 LOW
  LMR Partners LLP Hedge Fund 1.4584 1430779 182047 2023-06-30 HIGH
  Foxhaven Asset Management, LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.2916 1267064 0 2023-06-30 MED
  Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 1.2687 1244681 21188 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1706 1148434 -899184 2023-06-30 LOW
  Jet Capital Investors, L.P. Hedge Fund 1.1518 1130000 1095000 2023-06-30 HIGH
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.113 1091856 243839 2023-06-30 LOW
  Woodline Partners LP Hedge Fund 1.0805 1060021 -177819 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0635 1043313 51917 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  The Liberty SiriusXM Group Company profile

  Σχετικά με την The Liberty SiriusXM Group

  Η Liberty Media Corporation είναι μια παγκόσμια εταιρεία μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τη Sirius XM Holdings και τη Formula 1. Η Sirius XM Holdings διαχειρίζεται δύο επιχειρήσεις ηχητικής ψυχαγωγίας, τη Sirius XM και την Pandora. Η Sirius XM διαθέτει μουσικά, αθλητικά, ψυχαγωγικά, κωμικά, ομιλητικά, ειδησεογραφικά, κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά κανάλια, καθώς και υπηρεσίες infotainment, στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνδρομητική βάση μέσω των δύο δορυφορικών ραδιοσυστημάτων της και μέσω του διαδικτύου μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές, οικιακές συσκευές και άλλο καταναλωτικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η Sirius XM παρέχει επίσης υπηρεσίες συνδεδεμένων οχημάτων και μια σουίτα υπηρεσιών δεδομένων εντός του οχήματος. Η επιχείρηση Pandora λειτουργεί μια πλατφόρμα ανακάλυψης μουσικής, κωμωδίας και podcast μέσω streaming. Η Formula 1 είναι μια επιχείρηση μηχανοκίνητου αθλητισμού που κατέχει εμπορικά δικαιώματα σε σχέση με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έναν ετήσιο διαγωνισμό που βασίζεται σε αγώνες αυτοκινήτου.

  Industry: Broadcasting (NEC)

  12300 Liberty Blvd
  ENGLEWOOD
  COLORADO 80112
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου