Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές The Kroger Co. - KR CFD

48.86
0.6%
0.11
Χαμηλό: 48.65
Υψηλό: 49.1
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.11
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 48.57
Άνοιγμα* 48.65
Μεταβολή 1 έτους* -14.5%
Εύρος ημέρας* 48.65 - 49.1
Εύρος 52 εβδ. 41.82-62.78
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.58M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 110.91M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 34.82B
Αναλογία P/E 15.88
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 716.00M
Έσοδα 148.26B
EPS 3.06
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.1386
Beta 0.44
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 48.86 0.47 0.97% 48.39 49.11 48.32
Mar 27, 2023 48.57 -0.26 -0.53% 48.83 49.37 48.53
Mar 24, 2023 48.99 0.26 0.53% 48.73 49.39 48.66
Mar 23, 2023 48.48 1.00 2.11% 47.48 48.98 47.48
Mar 22, 2023 47.99 0.09 0.19% 47.90 48.62 47.74
Mar 21, 2023 47.70 0.32 0.68% 47.38 47.80 47.33
Mar 20, 2023 47.28 -0.02 -0.04% 47.30 47.90 47.24
Mar 17, 2023 46.71 -0.37 -0.79% 47.08 47.21 46.40
Mar 16, 2023 47.06 -0.94 -1.96% 48.00 48.30 46.87
Mar 15, 2023 48.24 1.40 2.99% 46.84 48.30 46.84
Mar 14, 2023 47.14 2.34 5.22% 44.80 47.18 44.80
Mar 13, 2023 46.80 0.20 0.43% 46.60 48.01 46.48
Mar 10, 2023 47.02 0.21 0.45% 46.81 47.28 46.35
Mar 9, 2023 47.20 -0.35 -0.74% 47.55 47.64 46.96
Mar 8, 2023 47.40 0.68 1.46% 46.72 47.50 46.41
Mar 7, 2023 46.85 0.78 1.69% 46.07 47.08 45.94
Mar 6, 2023 46.42 0.86 1.89% 45.56 46.47 45.22
Mar 3, 2023 45.91 -0.77 -1.65% 46.68 46.70 45.44
Mar 2, 2023 45.68 0.68 1.51% 45.00 46.54 43.34
Mar 1, 2023 43.34 0.45 1.05% 42.89 43.38 42.76

The Kroger Co. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 137888 132498 122286 121162 122662
Έσοδα 137888 132498 122286 121162 122662
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 106555 100709 94440 94894 95662
Ακαθάριστο Εισόδημα 31333 31789 27846 26268 27000
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 134411 129718 119859 116766 120050
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24968 26192 22894 21189 21952
Depreciation / Amortization 2824 2747 2529 2409 2365
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 64 70 -4 -1726 71
Λειτουργικά Έσοδα 3477 2780 2427 4396 2612
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1392 561 -446 -392 -601
Άλλο, Καθαρό -34 29 0 -26 -527
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2051 3370 1981 3978 1484
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1666 2588 1512 3078 967
Δικαίωμα Μειοψηφίας -11 -3 147 32 18
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1655 2585 1659 3110 985
Καθαρά Κέρδη 1655 2585 1659 3110 1907
Total Adjustments to Net Income -16 -29 -19 -34 -17
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1639 2556 1640 3076 968
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1639 2556 1640 3076 1890
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1639 2556 1640 3076 1890
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 754 781 805 818 904
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.17374 3.27273 2.03727 3.76039 1.0708
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.78 0.68 0.6 0.53 0.49
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.77918 3.4212 2.03347 2.16626 1.12197
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 922
Jan 2022 Nov 2021 Aug 2021 May 2021
Συνολικά έσοδα 33048 31860 31682 41298
Έσοδα 33048 31860 31682 41298
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25719 24959 24914 31947
Ακαθάριστο Εισόδημα 7329 6901 6768 9351
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 32083 30992 30843 40493
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5708 5374 5282 7685
Depreciation / Amortization 656 659 647 861
Λειτουργικά Έσοδα 965 868 839 805
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -260 -229 -259 -644
Άλλο, Καθαρό 10 -77 15 18
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 715 562 595 179
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 569 485 469 143
Δικαίωμα Μειοψηφίας -4 -2 -2 -3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 565 483 467 140
Καθαρά Κέρδη 565 483 467 140
Total Adjustments to Net Income -5 -5 -5 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 560 478 462 139
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 560 478 462 139
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 560 478 462 139
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 745 752 755 760
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.75168 0.63564 0.61192 0.18289
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.21 0.21 0.18 0.18
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.77838 0.64941 0.66412 0.61492
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12174 12503 10890 10803 11117
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1821 1687 399 429 347
Μετρητά & Ισοδύναμα 1821 1687 399 429 347
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1828 1781 1706 1589 1637
Accounts Receivable - Trade, Net 1828 1781 1706 1589 1637
Total Inventory 6783 7063 7084 6846 6533
Prepaid Expenses 660 876 522 592 835
Other Current Assets, Total 1082 1096 1179 1347 1765
Total Assets 49086 48662 45256 38118 37197
Property/Plant/Equipment, Total - Net 30484 29182 28685 21635 21071
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 56582 52819 52661 43864 41731
Accumulated Depreciation, Total -26098 -23637 -23976 -22229 -20660
Goodwill, Net 3076 3076 3076 3087 2925
Intangibles, Net 942 997 1066 1258 1100
Other Long Term Assets, Total 2410 2904 1539 1335 984
Total Current Liabilities 16323 15366 14243 14274 14197
Accounts Payable 7117 6679 6349 6059 5858
Accrued Expenses 2386 2080 1765 1227 1099
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 555 911 1965 3157 3560
Other Current Liabilities, Total 6265 5696 4164 3831 3680
Total Liabilities 39634 39086 36654 30232 30266
Total Long Term Debt 12809 12502 12111 12072 12029
Long Term Debt 11294 11566 11330 11248 11278
Capital Lease Obligations 1515 936 781 824 751
Deferred Income Tax 1562 1542 1466 1562 1568
Minority Interest -23 -26 -29 -51 -26
Other Liabilities, Total 8963 9702 8863 2375 2498
Total Equity 9452 9576 8602 7886 6931
Common Stock 1918 1918 1918 1918 1918
Additional Paid-In Capital 3657 3461 3337 3245 3161
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 24066 23018 20978 19681 17007
Treasury Stock - Common -19722 -18191 -16991 -16612 -14684
Unrealized Gain (Loss) 0 0 4
Other Equity, Total -467 -630 -640 -346 -475
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 49086 48662 45256 38118 37197
Total Common Shares Outstanding 727 758 788 798 870
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
May 2022 Jan 2022 Nov 2021 Aug 2021 May 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12276 12174 13380 12332 12545
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1382 1821 2288 2225 2309
Μετρητά & Ισοδύναμα 1382 1821 2288 2225 2309
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1887 1828 1914 1961 1936
Accounts Receivable - Trade, Net 1887 1828 1914 1961 1936
Total Inventory 7358 6783 7520 6541 6767
Prepaid Expenses 539 660 518 550 522
Other Current Assets, Total 1110 1082 1140 1055 1011
Total Assets 49091 49086 49829 48461 48811
Property/Plant/Equipment, Total - Net 30969 30484 29971 29690 29720
Goodwill, Net 3076 3076 3076 3076 3076
Intangibles, Net 928 942 954 966 978
Other Long Term Assets, Total 1842 2410 2448 2397 2492
Total Current Liabilities 16238 16323 16798 15603 15210
Accounts Payable 7556 7117 7879 6772 7015
Accrued Expenses 1823 2386 2100 1918 1809
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 587 555 1048 1547 1150
Other Current Liabilities, Total 6272 6265 5771 5366 5236
Total Liabilities 39680 39634 40310 39183 39562
Total Long Term Debt 13052 12809 12673 12608 12974
Long Term Debt 13052 11294 11292 11270 11674
Capital Lease Obligations 1515 1381 1338 1300
Deferred Income Tax 1532 1562 1619 1522 1541
Minority Interest -18 -23 -28 -20 -20
Other Liabilities, Total 8876 8963 9248 9470 9857
Total Equity 9411 9452 9519 9278 9249
Common Stock 1918 1918 1918 1918 1918
Additional Paid-In Capital 3714 3657 3590 3527 3505
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 24583 24066 23658 23334 23021
Treasury Stock - Common -20339 -19722 -19156 -18876 -18568
Other Equity, Total -465 -467 -491 -625 -627
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 49091 49086 49829 48461 48811
Total Common Shares Outstanding 720 727 738 744 749
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1666 2588 1512 3078 1889
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6190 6815 4664 4164 3413
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2824 2747 2649 2465 2436
Deferred Taxes -31 73 -56 -45 -694
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1960 -134 871 -1635 923
Cash Taxes Paid 513 659 706 600 348
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 607 564 523 614 656
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -229 1541 -312 301 -1141
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2611 -2814 -2611 -1186 -2707
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2614 -2865 -3128 -2967 -2809
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3 51 517 1781 102
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3445 -2713 -2083 -2896 -681
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 5 -134 -46 -57 -87
Total Cash Dividends Paid -589 -534 -486 -437 -443
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1475 -1197 -410 -1945 -1582
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1386 -848 -1141 -457 1431
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 134 1288 -30 82 25
May 2022 Jan 2022 Nov 2021 Aug 2021 May 2021
Net income/Starting Line 666 1666 1097 612 143
Cash From Operating Activities 1102 6190 4791 3123 2256
Cash From Operating Activities 890 2824 2168 1508 861
Deferred Taxes -30 -31 34 -24 -2
Non-Cash Items 910 1960 1626 1195 858
Cash Taxes Paid 244 513 364 301 205
Cash Interest Paid 198 607 493 365 185
Changes in Working Capital -1334 -229 -134 -168 396
Cash From Investing Activities -723 -2611 -1959 -1284 -853
Capital Expenditures -745 -2614 -2008 -1319 -820
Other Investing Cash Flow Items, Total 22 3 49 35 -33
Cash From Financing Activities -818 -3445 -2231 -1301 -781
Financing Cash Flow Items -67 5 5 7 56
Total Cash Dividends Paid -154 -589 -433 -274 -138
Issuance (Retirement) of Stock, Net -552 -1475 -931 -666 -371
Issuance (Retirement) of Debt, Net -45 -1386 -872 -368 -328
Net Change in Cash -439 134 601 538 622
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.467 82103960 1155547 2022-12-31 LOW
Berkshire Hathaway Inc. Insurance Company 6.9832 50000000 -268823 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.226 44578481 -301159 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.8024 34385492 -1046215 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8601 13318048 41424 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6164 11573330 90212 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.5419 11040254 -1885456 2022-12-31 HIGH
Capital World Investors Investment Advisor 1.4812 10605440 -347986 2022-12-31 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 1.453 10403712 -642703 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.2471 8928886 2843795 2022-12-31 HIGH
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.8872 6352570 453534 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.8546 6119037 1640281 2022-12-31 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.793 5677926 2553953 2022-12-31 LOW
Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.7864 5630412 -704088 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7579 5426529 -535862 2022-12-31 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.7387 5289249 2874114 2022-12-31 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7188 5146844 -388921 2022-12-31 LOW
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7076 5066253 2114418 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.6834 4892926 -1273652 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.6492 4648039 973804 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

The Kroger Co. Company profile

Σχετικά με την The Kroger Co.

Η Kroger Co. είναι εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων που κατέχει και λειτουργεί σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα και κέντρα εκπλήρωσης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία παράγει και επεξεργάζεται ορισμένα από τα τρόφιμα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ της. Η Εταιρεία λειτουργεί περίπου 2.800 ιδιόκτητα ή μισθωμένα σούπερ μάρκετ, αποθήκες διανομής και εργοστάσια παραγωγής τροφίμων μέσω τμημάτων, θυγατρικών ή θυγατρικών εταιρειών. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εταιρεία κατέχει επίσης εξοπλισμό καταστημάτων, φωτιστικά και μισθωμένες βελτιώσεις, καθώς και εξοπλισμό επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων. Η Εταιρεία προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες, ηλεκτρονική παραγγελία, παραλαβή στο κατάστημα και παρέχει επίσης υπηρεσίες παράδοσης κατ' οίκον. Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει επίσης προϊόντα λιανικής πώλησης μέσω διαδικτύου. Τα εμπορικά σήματα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα Private Selection, The Kroger, Big K, Check This Out, Heritage Farm, Simple Truth και Simple Truth Organic.

Industry: Food Retail & Distribution (NEC)

1014 Vine St
45202-1141

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,360.00 Price
+3.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Oil - Crude

74.04 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,966.53 Price
-0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,720.60 Price
+0.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου