Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές The Andersons, Inc. - ANDE CFD

  51.11
  2.72%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.17
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Andersons Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 52.54
  Άνοιγμα* 52.57
  Μεταβολή 1 έτους* 50.24%
  Εύρος ημέρας* 50.61 - 52.64
  Εύρος 52 εβδ. 33.20-53.60
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 208.01K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.92M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.75B
  Αναλογία P/E 27.40
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 33.75M
  Έσοδα 16.21B
  EPS 1.90
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.42445
  Beta 0.75
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 12, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 52.54 1.59 3.12% 50.95 53.05 50.95
  Dec 4, 2023 52.06 1.59 3.15% 50.47 52.13 50.39
  Dec 1, 2023 50.73 1.50 3.05% 49.23 50.91 49.23
  Nov 30, 2023 49.81 0.71 1.45% 49.10 49.83 48.95
  Nov 29, 2023 49.27 -0.44 -0.89% 49.71 49.89 48.50
  Nov 28, 2023 49.69 -0.39 -0.78% 50.08 50.59 49.69
  Nov 27, 2023 50.30 -0.21 -0.42% 50.51 50.96 50.10
  Nov 24, 2023 50.75 -0.83 -1.61% 51.58 51.85 50.75
  Nov 22, 2023 51.71 1.00 1.97% 50.71 52.10 50.70
  Nov 21, 2023 51.90 1.08 2.13% 50.82 52.22 50.52
  Nov 20, 2023 51.41 0.70 1.38% 50.71 51.52 49.95
  Nov 17, 2023 50.84 0.05 0.10% 50.79 51.35 49.95
  Nov 16, 2023 50.77 -0.56 -1.09% 51.33 51.36 50.08
  Nov 15, 2023 52.12 0.16 0.31% 51.96 53.52 51.49
  Nov 14, 2023 52.56 1.88 3.71% 50.68 52.58 50.45
  Nov 13, 2023 49.84 0.88 1.80% 48.96 50.21 48.86
  Nov 10, 2023 49.09 1.14 2.38% 47.95 49.80 47.62
  Nov 9, 2023 47.55 1.22 2.63% 46.33 47.79 46.18
  Nov 8, 2023 46.14 -1.82 -3.79% 47.96 49.05 45.00
  Nov 7, 2023 51.91 -0.94 -1.78% 52.85 53.07 51.84

  The Andersons, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Andersons Inc Earnings Release
  Q4 2023 Andersons Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 17325.4 12612 8064.62 8003.25 3045.38
  Έσοδα 17325.4 12612 8064.62 8003.25 3045.38
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 16641.2 12019.4 7698.42 7542.49 2743.38
  Ακαθάριστο Εισόδημα 684.164 592.697 366.197 460.767 302.005
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17107.8 12451.4 8076.12 7993.41 3007.52
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 465.547 422.744 376.687 408.702 257.872
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.321 0 41.212 6.272
  Λειτουργικά Έσοδα 217.608 160.624 -11.498 9.845 37.861
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -56.849 -32.45 -33.146 -15.35 -2.255
  Άλλο, Καθαρό 33.823 32.596 17.563 18.526 15.15
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 194.582 160.77 -27.081 13.021 53.156
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 154.954 131.542 -16.171 3.876 41.225
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -35.899 -31.88 21.925 3.247 0.259
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 119.055 99.662 5.754 7.123 41.484
  Καθαρά Κέρδη 131.08 103.986 7.71 18.307 41.484
  Total Adjustments to Net Income 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 119.055 99.662 5.754 7.123 41.484
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 131.08 103.986 7.71 18.307 41.484
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 131.08 103.986 7.71 18.307 41.484
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.422 33.855 33.189 33.096 28.452
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.45869 2.94379 0.17337 0.21522 1.45803
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.725 0.705 0.7 0.685 0.665
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.06713 3.22706 0.17337 1.02462 1.56358
  Gain (Loss) on Sale of Assets 2.4
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 12.025 4.324 1.956 11.184
  Depreciation / Amortization 1.009 1.008 1.008 1.008
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 4020.18 3881.24 4677.49 4219.33 4450.62
  Έσοδα 4020.18 3881.24 4677.49 4219.33 4450.62
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3798.25 3733.23 4507.46 4055.56 4219.78
  Ακαθάριστο Εισόδημα 221.937 148.011 170.023 163.765 230.841
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3914.25 3937.62 4643.94 4171.1 4332.33
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 116.007 117.235 136.471 115.539 112.559
  Λειτουργικά Έσοδα 105.93 -56.38 33.552 48.226 118.282
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.953 -16.625 -8.49 -14.301 -22.955
  Άλλο, Καθαρό 12.441 8.004 6.041 0.794 22.826
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 104.418 -65.001 31.103 34.719 118.153
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 82.686 -59.117 21.17 24.88 102.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -27.64 44.367 -6.072 -7.524 -21.856
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 55.046 -14.75 15.098 17.356 80.544
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -6.074 19.392 -0.739
  Καθαρά Κέρδη 55.046 -14.75 9.024 36.748 79.805
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 55.046 -14.75 15.098 17.356 80.544
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 55.046 -14.75 9.024 36.748 79.805
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 55.046 -14.75 9.024 36.748 79.805
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.165 33.622 34.281 34.407 34.3987
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.61118 -0.4387 0.44042 0.50443 2.34148
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.185 0.185 0.185 0.18 0.18
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.61118 1.24625 0.44042 0.50443 2.34148
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 87.156
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3465.95 3372.33 2416.41 1945.34 1023.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 115.269 216.444 29.123 54.895 22.593
  Μετρητά & Ισοδύναμα 115.269 216.444 29.123 54.895 22.593
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1248.88 835.18 659.834 536.367 207.285
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1248.88 835.18 659.834 536.367 207.285
  Συνολικό Απόθεμα 1731.72 1814.54 1300.69 1170.54 690.804
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 370.081 506.166 426.759 183.544 102.516
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4608 4569.22 4272.12 3900.74 2392
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 824.619 838.175 1527.16 1599.12 998.496
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1578.97 1508.16 2276.22 2212.1 1519.95
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -754.353 -669.984 -749.061 -612.988 -521.45
  Υπεραξία, Καθαρό 129.342 129.342 135.709 135.36 6.024
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 100.907 117.137 142.94 175.312 99.138
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 23.857 242.326
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 87.175 112.237 49.907 21.753 22.821
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2521.32 2463.93 1931.68 1439.92 833.35
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1423.63 1199.32 957.683 873.081 462.535
  Δεδουλευμένα Έξοδα 245.916 230.148 167.671 176.381 79.046
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 272.575 501.792 403.703 147.031 205
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 110.155 32.256 75.475 62.899 21.589
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 469.043 500.409 327.15 180.527 65.18
  Σύνολο Οφειλών 3409.4 3496.79 3310.23 2927.13 1561.68
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 492.518 600.487 916.54 1016.25 496.187
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 484.118 589.725 880.146 994.747 496.187
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 64.08 71.127 170.147 146.155 130.087
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 231.168 235.279 198.769 222.045 46.442
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 100.307 125.972 93.092 102.764 55.615
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1198.6 1072.43 961.891 973.61 830.322
  Κοινή Μετοχή 0.142 0.14 0.138 0.137 0.096
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 385.248 368.595 348.714 345.359 224.396
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 807.77 702.759 626.081 642.687 647.517
  Treasury Stock - Common -15.043 -0.263 -0.966 -7.342 -35.3
  Unrealized Gain (Loss) -8.203 5.631 5.739 1.065 -11.55
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 28.687 -4.437 -17.815 -8.296 5.163
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4608 4569.22 4272.12 3900.74 2392
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 33.618 33.859 33.554 33.343 28.494
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 8.4 10.762 36.394 21.501
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2527.1 2537.26 3050.47 3465.95 3265.23
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 418.055 96.293 70.853 115.269 140.771
  Μετρητά & Ισοδύναμα 418.055 96.293 70.853 115.269 140.771
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 816.686 1030.27 1125.07 1248.88 990.531
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 816.686 1030.27 1125.07 1248.88 990.531
  Συνολικό Απόθεμα 985.292 990.789 1551.1 1731.72 1556.43
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 307.066 419.912 303.443 370.081 577.499
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3588.1 3570.05 4102.04 4608 4418.62
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 737.107 723.444 737.926 824.619 825.085
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1488.83 1471.03 1516.59 1578.97 1554.2
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -751.719 -747.586 -778.664 -754.353 -729.118
  Υπεραξία, Καθαρό 128.542 129.342 129.342 129.342 129.342
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 90.768 89.605 95.134 100.907 99.317
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 104.586 90.39 89.174 87.175 99.65
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1407.63 1393.24 2112.31 2521.32 2320.51
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 822.153 641.376 768.872 1423.63 930.027
  Δεδουλευμένα Έξοδα 189.43 180.552 202.133 245.916 229.508
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 14.138 102.752 638.21 272.575 652.947
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 27.535 27.511 85.567 110.155 112.029
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 354.378 441.048 417.529 469.043 395.996
  Σύνολο Οφειλών 2347.37 2339.06 2932.45 3409.4 3224.71
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 569.73 576.489 486.892 492.518 497.988
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 569.73 576.489 486.892 484.118 497.988
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 58.217 57.03 54.391 64.08 59.079
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 208.351 207.496 176.821 231.168 232.626
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 103.435 104.806 102.038 100.307 114.506
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1240.73 1230.99 1169.59 1198.6 1193.92
  Κοινή Μετοχή 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 383.724 380.376 377.768 385.248 381.728
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 838.556 835.256 786.42 807.77 806.186
  Treasury Stock - Common -10.266 -10.27 -11.006 -15.043 -9.991
  Unrealized Gain (Loss) 0.258 0.258 0.258 -8.203 0.258
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 28.321 25.224 16.009 28.687 15.592
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3588.1 3570.05 4102.04 4608 4418.62
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 33.794 33.794 33.775 33.618 33.771
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 8.4
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 154.954 131.542 -14.215 15.06 41.225
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 287.117 -51.05 -74.432 348.562 -35.519
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 134.742 178.934 188.638 146.166 90.297
  Deferred Taxes -20.009 -104.618 26.386 5.114 11.018
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 110.745 -96.251 -77.521 47.974 -42.566
  Cash Taxes Paid 2.008 -5.439
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 56.7 38.2 51.6 59.64 29.607
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -93.315 -160.657 -197.72 134.248 -135.493
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -52.902 487.248 -86.756 -325.032 -185.993
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -139.742 -81.805 -104.886 -270.477 -309.584
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 86.84 569.053 18.13 -54.555 123.591
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -334.73 -248.769 136.296 8.707 209.186
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -51.106 1.938 -7.866 -4.462 33.915
  Total Cash Dividends Paid -24.609 -23.746 -23.004 -22.118 -18.639
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -7.697 6.667
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -251.318 -233.628 167.166 35.287 193.91
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -101.175 187.321 -25.772 32.302 -12.326
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.66 -0.108 -0.88 0.065
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -59.117 154.954 133.784 108.904 6.504
  Cash From Operating Activities -333.535 287.117 -153.37 -721.799 -1075
  Cash From Operating Activities 32.22 134.742 101.266 67.945 34.377
  Deferred Taxes -8.051 -20.009 -20.819 -13.755 -6.947
  Non-Cash Items 176.125 110.745 -94.37 -178.085 -272.194
  Changes in Working Capital -474.712 -93.315 -273.231 -706.808 -836.738
  Cash From Investing Activities -19.807 -52.902 2.919 -30.094 -24.921
  Capital Expenditures -25.47 -139.742 -99.711 -70.748 -23.908
  Other Investing Cash Flow Items, Total 5.663 86.84 102.63 40.654 -1.013
  Cash From Financing Activities 308.817 -334.73 75.489 622.113 919.757
  Financing Cash Flow Items -16.601 -51.106 -43.237 -18.287 -17.766
  Total Cash Dividends Paid -6.279 -24.609 -18.262 -12.245 -6.144
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 333.368 -251.318 138.733 647.621 938.643
  Foreign Exchange Effects 0.109 -0.66 -0.711 -0.629 0.099
  Net Change in Cash -44.416 -101.175 -75.673 -130.409 -180.063
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.671 -7.697 -1.745 5.024 5.024
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 13.7705 4647854 -81823 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.5737 3906372 -138504 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 8.0537 2718312 19633 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.5874 1210838 4554 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 3.1951 1078413 -87398 2023-06-30 LOW
  Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 3.1909 1077005 1077005 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9593 661298 23642 2023-06-30 LOW
  Private Management Group, Inc. Investment Advisor 1.9201 648069 -72312 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.9067 643556 28952 2023-06-30 LOW
  Mariner Wealth Advisors Investment Advisor 1.7825 601623 -384 2023-06-30 LOW
  Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 1.643 554540 554540 2023-06-30 LOW
  Krueger (William E) Individual Investor 1.5348 518028 -26652 2023-08-17 LOW
  Venture Visionary Partners LLC Investment Advisor 1.3516 456192 -55810 2023-09-30 LOW
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.342 452958 -6112 2023-06-30 LOW
  Greenchip Financial Corp. Investment Advisor 1.2652 427023 0 2022-06-30
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1694 394700 -44061 2023-06-30 LOW
  Anderson (Michael J. Sr.) Individual Investor 1.1262 380106 -42676 2023-08-04 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.0648 359402 2784 2023-06-30 LOW
  Anderson (Gerard M.) Individual Investor 1.0417 351598 2486 2023-05-05 LOW
  Columbia Threadneedle Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.0312 348037 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  The Andersons, Inc. Company profile

  Σχετικά με την The Andersons, Inc.

  Η Andersons, Inc. είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία με ρίζες στη γεωργία. Η εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της σε όλη τη βορειοαμερικανική αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων. Δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Εμπορίου, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Φυτικά θρεπτικά συστατικά. Ο όμιλος Trade Group είναι μια διαφοροποιημένη επιχείρηση που επικεντρώνεται στην εφοδιαστική και την εμπορία σε μια σειρά προϊόντων. Ο όμιλος ειδικεύεται στη διακίνηση φυσικών εμπορευμάτων, όπως δημητριακά ολικής αλέσεως, προϊόντα δημητριακών, συστατικά ζωοτροφών, εγχώρια προϊόντα καυσίμων και άλλα γεωργικά εμπορεύματα. Ο Όμιλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παράγει, αγοράζει και πωλεί αιθανόλη και συμπροϊόντα. Προσφέρει υπηρεσίες λειτουργίας εγκαταστάσεων, διαχείρισης κινδύνων και εμπορίας αιθανόλης και συμπροϊόντων στις μονάδες αιθανόλης στις οποίες επενδύει και τις οποίες διαχειρίζεται. Ο Όμιλος Plant Nutrient Group είναι κατασκευαστής, διανομέας και λιανοπωλητής γεωργικών και συναφών φυτικών θρεπτικών ουσιών, προϊόντων με βάση το καλαμπόκι και προϊόντων ασβέστου και γύψου σε μορφή σβόλων στη ζώνη καλαμποκιού των ΗΠΑ και στο Πουέρτο Ρίκο.

  Industry: Fishing & Farming Wholesale

  1947 Briarfield Boulevard
  MAUMEE
  OHIO 43537
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου