Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές ThaiBev - Y92sg CFD

0.691
1.47%
0.013
Χαμηλό: 0.681
Υψηλό: 0.691
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 09:00

Mon - Fri: 01:00 - 04:00 05:00 - 09:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.013
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.026389 %
Charges from borrowed part ($-1.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.026389%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018056 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018056%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SGD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Singapore
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.681
Άνοιγμα* 0.686
Μεταβολή 1 έτους* 5.21%
Εύρος ημέρας* 0.681 - 0.691
Εύρος 52 εβδ. 0.56-0.73
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 23.41M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 450.91M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 17.34B
Αναλογία P/E 14.57
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 25.12B
Έσοδα 10.77B
EPS 0.05
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.09711
Beta 1.23
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 9, 2023 0.691 0.000 0.00% 0.691 0.691 0.691
Feb 8, 2023 0.686 0.005 0.73% 0.681 0.691 0.681
Feb 7, 2023 0.681 -0.005 -0.73% 0.686 0.686 0.681
Feb 6, 2023 0.681 -0.005 -0.73% 0.686 0.686 0.681
Feb 3, 2023 0.686 -0.005 -0.72% 0.691 0.691 0.686
Feb 2, 2023 0.701 0.000 0.00% 0.701 0.706 0.696
Feb 1, 2023 0.696 0.000 0.00% 0.696 0.696 0.691
Jan 31, 2023 0.696 0.000 0.00% 0.696 0.701 0.691
Jan 30, 2023 0.701 -0.010 -1.41% 0.711 0.711 0.701
Jan 27, 2023 0.711 0.005 0.71% 0.706 0.711 0.701
Jan 26, 2023 0.711 0.000 0.00% 0.711 0.711 0.711
Jan 20, 2023 0.701 0.005 0.72% 0.696 0.701 0.696
Jan 19, 2023 0.691 -0.010 -1.43% 0.701 0.701 0.691
Jan 18, 2023 0.696 0.000 0.00% 0.696 0.696 0.696
Jan 17, 2023 0.701 0.000 0.00% 0.701 0.701 0.696
Jan 16, 2023 0.701 0.000 0.00% 0.701 0.701 0.696
Jan 12, 2023 0.706 -0.005 -0.70% 0.711 0.716 0.701
Jan 11, 2023 0.711 0.000 0.00% 0.711 0.711 0.706
Jan 10, 2023 0.701 -0.005 -0.71% 0.706 0.711 0.701
Jan 9, 2023 0.701 0.010 1.45% 0.691 0.706 0.691

ThaiBev Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 139153 189997 229695 267357 253481 240543
Έσοδα 139153 189997 229695 267357 253481 240543
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 97590.8 131899 162893 189966 178620 169060
Ακαθάριστο Εισόδημα 41561.9 58098.7 66801.8 77390.5 74860.3 71483.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 119667 162453 207348 235648 219373 206762
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 21563.3 29223.2 38769 43134.3 37824.5 34095.9
Depreciation / Amortization 616 1351 2548 2548 2436 3606
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -88 0 3138.2 0 492.406 0
Other Operating Expenses, Total -15 -20
Λειτουργικά Έσοδα 19485.6 27544.5 22346.6 31708.2 34107.4 33781.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2654.04 11671.5 -335.726 -1134.74 -2403.55 -2529.91
Gain (Loss) on Sale of Assets 66 78
Άλλο, Καθαρό 473.479 518.448 2092.32 738.08 1226.81 721.151
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22679.1 39812.4 24103.2 31311.5 32930.7 31973.1
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19036.3 34680.8 19608.8 26082.7 26064.8 27339
Δικαίωμα Μειοψηφίας -116.672 -171.025 -1665.9 -2810.35 -3313.03 -2694.28
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 18919.6 34509.7 17942.9 23272.4 22751.7 24644.7
Καθαρά Κέρδη 18919.6 34509.7 17942.9 23272.4 22751.7 24644.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 18919.6 34509.7 17942.9 23272.4 22751.7 24644.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 18919.6 34509.7 17942.9 23272.4 22751.7 24644.7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 18919.6 34510 17943 23272 22752 24644.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 25110 25113 25116 25117 25116 25147.6
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.75347 1.37419 0.71441 0.92654 0.90588 0.98
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.6 0.67 0.39 0.15 0.42382 0.46293
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.74832 1.37148 0.81605 0.92654 0.92139 0.98
Ρύθμιση Αραίωσης 0.261 0.122 -0.394 0.266
Q1 2020 Q2 2021 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 71789.2 59463.3 240543 77116.4 65826.1
Έσοδα 71789.2 59463.3 240543 77116.4 65826.1
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 50509.7 41493.8 169060 55118.2 46244.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 21279.4 17969.5 71483.7 21998.2 19581.2
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 60088.5 51190.4 206762 65214.6 56382.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9578.71 9696.58 37701.9 10096.5 10137.9
Λειτουργικά Έσοδα 11700.7 8272.91 33781.8 11901.7 9443.31
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -778.084 -782.04 -2529.91 -341.064 -345.337
Άλλο, Καθαρό 223.375 231.068 721.151 190.593 265.73
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 11146 7721.94 31973.1 11751.2 9363.7
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 9540.84 6535.09 27339 10312 8053.16
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1071.99 -606.564 -2694.28 -1109.13 -938.495
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8468.85 5928.53 24644.7 9202.84 7114.67
Καθαρά Κέρδη 8468.85 5928.53 24644.7 9202.84 7114.67
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8468.85 5928.53 24644.7 9202.84 7114.67
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8468.85 5928.53 24644.7 9202.84 7114.67
Ρύθμιση Αραίωσης 0.151 0.472
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8469 5929 24644.7 9202.84 7114.67
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 25120 25118 25147.6 25119.5 25120
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.33714 0.23605 0.98 0.36636 0.28323
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.13284 0.32102 0 0.1324
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.33736 0.23605 0.98 0.36636 0.28323
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 50103.9 55921 75228.2 77318.1 86314.6 95266
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5063.18 9929.51 22529.7 24362.5 34694.7 40046.2
Cash 4981.22 22513.3 5527.48 9607.74 7702
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 81.963 0.305 16.409 18835 25087 32344.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4456.2 4729.51 6837.03 9160.24 9109.98 8439.32
Accounts Receivable - Trade, Net 2588.21 2627.22 4294.42 5094.23 5071.77 4722.71
Total Inventory 38145.3 37761.2 42184.8 42876.4 41654.9 45738.5
Prepaid Expenses 1709 1798 449 206 188
Other Current Assets, Total 730.189 1702.82 3676.69 470.005 648.959 853.873
Total Assets 187653 194240 417922 407496 433520 472585
Property/Plant/Equipment, Total - Net 47870.8 48531.8 60457.8 59993.2 61347.5 71300.8
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 115676 119597 139402 145952 161640
Accumulated Depreciation, Total -67805 -71067 -79409 -84605 -90339
Goodwill, Net 7025.11 6963.82 153586 145938 152903 160002
Intangibles, Net 212.191 192.906 40394.8 38182.6 40572 35494.7
Long Term Investments 79946.7 80064 84567.5 81653.1 88055.4 104551
Note Receivable - Long Term 97.821 107.47 130.7 149.324 151.534 159.51
Other Long Term Assets, Total 2396.77 2459.38 3557.54 4262.2 4175.83 5811.6
Total Current Liabilities 32818.7 47670.7 37459.4 48809.1 90752.4 95442.3
Accounts Payable 4532.3 4797.46 7903.24 7706.07 6603.12 6562.14
Accrued Expenses 3925 4030
Notes Payable/Short Term Debt 3810.69 6092.1 5394.37 12519.4 17328.2 19469.8
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 15500.6 24950.5 9716.94 9696.05 47522 49735.7
Other Current Liabilities, Total 5050.12 7800.72 14444.9 18887.5 19299.1 19674.6
Total Liabilities 67583.5 65460.4 296971 291640 290923 301622
Total Long Term Debt 27089.5 10000.2 216804 197977 152811 156551
Long Term Debt 27089.5 10000.2 216804 197977 152214 151800
Deferred Income Tax 1026.73 868.303 4519.67 4445.52 5031.01 4876.53
Minority Interest 3642.45 3733 34521.3 34465.6 36808.3 39213.4
Other Liabilities, Total 3006.17 3188.12 3665.88 5943.13 5520.98 5538.36
Total Equity 120070 128780 120952 115856 142596 170963
Common Stock 25110 25110 25111.3 25113.5 25115.7 25118.8
Additional Paid-In Capital 17215.7 17215.7 17242 17285.4 17328.1 17381.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 69978.2 89300.7 92104.4 103398 115137 127174
Unrealized Gain (Loss) 5127.25 5012.19 5013.42
Other Equity, Total 2638.6 -7858.66 -18519.4 -29941 -14984.5 1288.97
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 187653 194240 417922 407496 433520 472585
Total Common Shares Outstanding 25110 25110 25111 25113.5 25115.7 25118.8
Μετρητά & Ισοδύναμα 9929.21 -0.217
Capital Lease Obligations 596.386 4751.3
Dec 2020 Mar 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 84450.6 88077.4 95266 97311.3
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 36569.1 37477.5 40046.2 41899.1
Cash 11060.1 10555.5 7702 7244
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25509 26921.9 32344.5 34655.1
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7636.58 7778.92 6516.32 8349.47
Accounts Receivable - Trade, Net 5376.97 5588.59 4722.71 5959.8
Total Inventory 37541.8 40216.8 45738.5 44956.5
Other Current Assets, Total 2703.14 2604.21 2964.87 2106.21
Total Assets 426444 446286 472585 471542
Property/Plant/Equipment, Total - Net 69818.1 69780.6 71300.8 69595.6
Goodwill, Net 145935 150930 160002 157417
Intangibles, Net 33995.5 34890.5 35494.7 34975.3
Long Term Investments 87642.8 89303.9 104551 106221
Note Receivable - Long Term 156.478 155.685 159.51 161.634
Other Long Term Assets, Total 4445.06 13148.3 5811.6 5859.5
Total Current Liabilities 82880.8 102221 95442.3 68982.5
Accounts Payable 7238.47 6705.8 6562.14 9264.1
Notes Payable/Short Term Debt 5919.12 27098.1 19469.8 13617.7
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 48820.8 49758.3 49735.7 21805.6
Other Current Liabilities, Total 20902.4 18658.9 19674.6 24295.2
Total Liabilities 285528 299432 301622 294999
Total Long Term Debt 156073 149434 156551 176225
Long Term Debt 151523 144868 151800 171555
Capital Lease Obligations 4550.43 4566.02 4751.3 4670.51
Deferred Income Tax 4811.89 4787.88 4876.53 4589.99
Minority Interest 35548.6 36504.1 39213.4 38811.8
Other Liabilities, Total 6213.48 6484.65 5538.36 6389.47
Total Equity 140916 146855 170963 176542
Common Stock 25115.7 25118.8 25118.8 25120.9
Additional Paid-In Capital 17328.1 17381.4 17381.4 17417.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 123532 120552 127174 134720
Other Equity, Total -25060 -16197.8 1288.97 -716.249
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 426444 446286 472585 471542
Total Common Shares Outstanding 25115.7 25118.8 25118.8 25120.9
Μετρητά & Ισοδύναμα -0.217 0.047
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 19036.3 34680.8 20725.5 26082.7 26064.8 27339
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18488.4 29573 22280.2 38475.5 37265.3 32067.1
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3293.21 4307.68 5759.77 6634.55 6565.31 7831.33
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1215.72 -5879.84 4578.54 7971.98 9571.6 7671.25
Cash Taxes Paid 4314.12 3634.83 6965.32 6023.84 5113.48 6758.18
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 942.36 791.059 4693.48 6869.86 6930.61 6533.89
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5056.81 -3535.59 -8783.65 -2213.76 -4936.36 -10774.4
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -446.266 -3053.3 -192098 -8445.2 -7523.44 -11656.2
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3010.65 -5557.21 -7436.99 -5814.52 -4649.84 -3557.56
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2564.39 2503.91 -184661 -2630.69 -2873.6 -8098.63
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -15603.2 -21568.1 171070 -31175.9 -24951.5 -20372.2
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1040.03 -886.619 -5712.71 -9762.79 -9134.92 -8336.45
Total Cash Dividends Paid -16572.6 -15066 -15569 -9794.28 -10799.8 -12810.6
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2009.44 -5615.47 192351 -11618.8 -5016.78 774.791
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -869.708 -81.616 334.697 -740.238 726.296 193.002
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1569.23 4869.99 1586.87 -1885.77 5516.72 231.73
Dec 2020 Mar 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 9540.84 16075.9 27339 18365.1
Cash From Operating Activities 17278.7 20871.9 32067.1 29065.4
Cash From Operating Activities 1994.12 3901.48 7831.33 3866.03
Non-Cash Items 2400.44 4606.94 7671.25 3712.5
Cash Taxes Paid 883.871 3924.44 6758.18 3509.21
Cash Interest Paid 407.435 3482.53 6533.89 3229.59
Changes in Working Capital 3343.29 -3712.44 -10774.4 3121.73
Cash From Investing Activities -2075.88 -8147.66 -11656.2 -1620.68
Capital Expenditures -1604.25 -1705.5 -3557.56 -1756.01
Other Investing Cash Flow Items, Total -471.632 -6442.17 -8098.63 135.333
Cash From Financing Activities -12973.5 -10391.9 -20372.2 -26534.7
Financing Cash Flow Items -1244.64 -5132.1 -8336.45 -5076.3
Issuance (Retirement) of Debt, Net -11728.9 3782.96 774.791 -12666
Foreign Exchange Effects -369.93 200.702 193.002 -433.315
Net Change in Cash 1859.34 2533.05 231.73 476.735
Total Cash Dividends Paid -9042.75 -12810.6 -8792.31
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Siriwana Co., Ltd. Corporation 54.0028 13568060000 0 2022-12-07 LOW
MM Group Ltd. Corporation 11.8474 2976627762 0 2022-12-07 LOW
Tejapaibul (Vivat) Individual Investor 0.8818 221541500 0 2022-10-21 LOW
Vontobel Asset Management AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.8339 209518300 1103000 2022-12-31 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.7996 200904628 14792660 2022-12-31 LOW
Banque de Luxembourg Investments Investment Advisor 0.599 150500000 0 2022-10-31 LOW
Tejapaibul (Natthavat) Individual Investor 0.5167 129827500 0 2022-12-07 LOW
Techajareonvikul (Thapanee) Individual Investor 0.4259 107000000 0 2022-12-07 LOW
Traisorat (Wallapa) Individual Investor 0.4259 107000000 0 2022-12-07 LOW
Sirivadhanabhakdi (Thapana) Individual Investor 0.4259 107000000 0 2022-10-21 LOW
Sirivadhanabhakdi (Panote) Individual Investor 0.4259 107000000 0 2022-10-21 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3707 93132850 -300000 2022-12-31 LOW
Bijananda (Atinant) Individual Investor 0.3529 88660756 0 2022-12-07 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3015 75743677 0 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.2925 73495433 17889429 2022-12-31 LOW
Setanta Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.2855 71728100 0 2022-11-30 LOW
Tejapaibul (Chompoonuch) Individual Investor 0.2786 70000000 0 2022-12-07 LOW
Chaiyawan (Varang) Individual Investor 0.2613 65650500 0 2022-12-07 LOW
Chaiyawan (Winyou) Individual Investor 0.2613 65641500 0 2022-12-07 LOW
Chaiyawan (Vanich) Individual Investor 0.2582 64863500 0 2022-12-07 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ThaiBev Company profile

Σχετικά με την ThaiBev

Η Thai Beverage PLC είναι μια εταιρεία με έδρα την Ταϊλάνδη που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών και τροφίμων. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν οινοπνευματώδη ποτά, μπύρα, μη αλκοολούχα ποτά και τρόφιμα. Ο τομέας των οινοπνευματωδών ποτών ασχολείται με την παραγωγή και πώληση επώνυμων προϊόντων οινοπνευματωδών ποτών και αναψυκτικών. Ο τομέας της μπύρας ασχολείται με την παραγωγή και πώληση πρώτων υλών, επώνυμων προϊόντων μπύρας, σόδας Chang και νερού Chang. Ο τομέας των μη αλκοολούχων ποτών επικεντρώνεται στην παραγωγή και πώληση επώνυμου νερού, έτοιμου καφέ, ενεργειακού ποτού, πράσινου τσαγιού και ποτών με γεύση φρούτων. Ο τομέας τροφίμων περιλαμβάνει το εστιατόριο και τη διανομή τροφίμων και ποτών. Οι θυγατρικές της περιλαμβάνουν τις Beer Thai (1991) Plc, Beer Thip Brewery (1991) Co, Ltd, Cosmos Brewery (Thailand) Co, Ltd και Sangsom Co, Ltd.

Industry: Distillers & Wineries (NEC)

14 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
BANGKOK
BANGKOK METROPOLIS 10900
TH

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,596.15 Price
-1.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.46 Price
+0.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1218%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0861%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.39 Price
-1.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00295

Oil - Crude

78.61 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου