Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Teva Pharma Ind Adr Rep 1 - TEVA CFD

  9.57
  4.11%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Teva Pharmaceutical Industries Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.98
  Άνοιγμα* 9.83
  Μεταβολή 1 έτους* 22.42%
  Εύρος ημέρας* 9.51 - 9.83
  Εύρος 52 εβδ. 7.09-11.45
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.04M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 207.39M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.46B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.12B
  Έσοδα 15.02B
  EPS -2.00
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.18
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 1, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 2, 2023 9.98 -0.20 -1.96% 10.18 10.24 9.94
  Sep 29, 2023 10.17 -0.04 -0.39% 10.21 10.31 10.14
  Sep 28, 2023 10.19 0.17 1.70% 10.02 10.22 10.00
  Sep 27, 2023 10.00 -0.19 -1.86% 10.19 10.19 9.83
  Sep 26, 2023 10.17 0.00 0.00% 10.17 10.37 10.16
  Sep 25, 2023 10.23 -0.05 -0.49% 10.28 10.28 10.01
  Sep 22, 2023 10.33 0.03 0.29% 10.30 10.51 10.14
  Sep 21, 2023 10.31 -0.27 -2.55% 10.58 10.60 10.30
  Sep 20, 2023 10.68 0.33 3.19% 10.35 10.69 10.35
  Sep 19, 2023 10.27 -0.26 -2.47% 10.53 10.54 10.24
  Sep 18, 2023 10.53 0.04 0.38% 10.49 10.63 10.49
  Sep 15, 2023 10.55 0.04 0.38% 10.51 10.63 10.51
  Sep 14, 2023 10.54 0.22 2.13% 10.32 10.56 10.28
  Sep 13, 2023 10.32 0.31 3.10% 10.01 10.33 10.00
  Sep 12, 2023 10.02 0.00 0.00% 10.02 10.11 9.96
  Sep 11, 2023 10.02 0.31 3.19% 9.71 10.02 9.71
  Sep 8, 2023 9.60 0.25 2.67% 9.35 9.63 9.35
  Sep 7, 2023 9.32 -0.02 -0.21% 9.34 9.36 9.24
  Sep 6, 2023 9.46 -0.04 -0.42% 9.50 9.51 9.37
  Sep 5, 2023 9.53 -0.22 -2.26% 9.75 9.76 9.52

  Teva Pharma Ind Adr Rep 1 Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 14925 15878 16659 16887 18854
  Έσοδα 14925 15878 16659 16887 18854
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7487 8014 8870 9351 10558
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7438 7864 7789 7536 8296
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17024 14162 20231 17330 20537
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3445 3402 3519 3667 4052
  Έρευνα & Ανάπτυξη 838 967 997 1010 1213
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5239 1721 6739 3191 4838
  Other Operating Expenses, Total 15 -41 -20 -28 -286
  Λειτουργικά Έσοδα -2099 1716 -3572 -443 -1683
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -904 -988 -833 -825 -894
  Άλλο, Καθαρό -62 -70 -1 3 -19
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3065 658 -4406 -1265 -2596
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2427 447 -4238 -987 -2304
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 53 -39 109 2 322
  Equity In Affiliates 21 9 138 -13 -71
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2353 417 -3991 -998 -2053
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -97
  Καθαρά Κέρδη -2353 417 -3991 -998 -2150
  Total Adjustments to Net Income 1 -1 -249
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2353 417 -3990 -999 -2302
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2353 417 -3990 -999 -2399
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2353 417 -3990 -999 -2399
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1110 1107 1095 1091 1021
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.11982 0.37669 -3.64384 -0.91567 -2.25465
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.94806 1.43282 0.35648 0.98547 0.82537
  Depreciation / Amortization 99 126 139 162
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 3878 3661 3884 3595 3786
  Έσοδα 3878 3661 3884 3595 3786
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1959 2015 1784 1885 1958
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1919 1646 2100 1710 1828
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4524 3659 4739 3176 4735
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 910 842 837 777 849
  Έρευνα & Ανάπτυξη 240 234 210 175 228
  Depreciation / Amortization 20 21
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1448 571 1854 321 1683
  Other Operating Expenses, Total -33 -3 54 -2 -4
  Λειτουργικά Έσοδα -646 2 -855 419 -949
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -216 -260 -237 -230 -225
  Άλλο, Καθαρό -52 -9 -23 14
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -914 -258 -1101 166 -1160
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -898 -239 -1255 59 -260
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 35 33 32 -3 27
  Equity In Affiliates 1 1 -1 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -862 -206 -1222 55 -233
  Καθαρά Κέρδη -862 -206 -1222 55 -233
  Total Adjustments to Net Income -1 1 1 1 1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -863 -205 -1221 56 -232
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -863 -205 -1221 56 -232
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -863 -205 -1221 56 -232
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1120 1115 1113 1119 1110
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.77054 -0.18386 -1.09704 0.05004 -0.20901
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08375 0.16359 -0.01429 0.23651 0.77653
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12051 12573 13005 13464 13794
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2801 2165 2177 1975 1784
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2801 2165 2177 1975 1782
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3696 4529 4581 5676 5822
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3696 4529 4581 5676 5822
  Συνολικό Απόθεμα 3833 3818 4403 4422 4731
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1162 1075 945 870 899
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 559 986 899 521 558
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 44006 47666 50640 57470 60683
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6158 6477 6855 6950 6868
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 11676 11718 11947 11864 11796
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5518 -5241 -5092 -4914 -4928
  Υπεραξία, Καθαρό 17633 20040 20624 24846 24917
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6270 7466 8923 11232 14005
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1894 1110 1233 978 1038
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11469 11027 13164 13674 14322
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1887 1686 1756 1718 1853
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2810 2880 2581 2680 2738
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 23 23 514 514 516
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2086 1403 2674 1831 1700
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4663 5035 5639 6931 7515
  Σύνολο Οφειλών 36109 37388 40614 43498 45976
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 19103 21617 22731 24562 26691
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 19103 21617 22731 24562 26691
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 548 784 964 1096 2140
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 794 966 1035 1091 1087
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4195 2994 2720 3075 1736
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7897 10278 10026 13972 14707
  Redeemable Preferred Stock 0
  Κοινή Μετοχή 57 57 57 56 56
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 27688 27561 27443 27312 27210
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -12882 -10529 -10946 -6956 -5958
  Treasury Stock - Common -4128 -4128 -4128 -4128 -4142
  Unrealized Gain (Loss) 0 0 0 1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2838 -2683 -2400 -2312 -2460
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 44006 47666 50640 57470 60683
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1110.9 1103.33 1096.51 1092.19 1089.39
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 61
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11501 12051 11453 12164 12451
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2143 2801 2225 2058 2175
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2143 2801 2225 2058 2175
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3435 3696 3730 4471 4253
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3435 3696 3730 4471 4253
  Συνολικό Απόθεμα 4118 3833 3859 4049 4012
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1253 1162 1045 1052 1064
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 552 559 594 534 947
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 43456 44006 44252 45932 47059
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6171 6158 5990 6181 6396
  Υπεραξία, Καθαρό 17799 17633 18433 18837 19986
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5964 6270 6393 6700 7116
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2021 1894 1983 2050 1110
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10411 11469 11534 10996 11613
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2381 1887 1635 1901 1750
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2699 2717 2537 2579 3078
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 23 23 23 23 23
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1000 2086 2746 1696 2054
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4308 4756 4593 4797 4708
  Σύνολο Οφειλών 35595 36109 35484 36895 37715
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 19668 19103 18497 20363 20840
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 19668 19103 18497 20363 20840
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 550 548 503 532 666
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 751 794 751 791 916
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4215 4195 4199 4213 3680
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7861 7897 8768 9037 9344
  Κοινή Μετοχή 57 57 57 57 57
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 27719 27688 27652 27625 27587
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -13086 -12882 -11660 -11716 -11484
  Treasury Stock - Common -4128 -4128 -4128 -4128 -4128
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2701 -2838 -3153 -2801 -2688
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 43456 44006 44252 45932 47059
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1120.41 1110.9 1110.64 1110.56 1110.35
  Total Preferred Shares Outstanding
  Unrealized Gain (Loss)
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2406 456 -4099 -1000 -2472
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1590 798 1216 748 2446
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1308 1330 1557 1722 1842
  Deferred Taxes -1059 -120 -696 -985 -837
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2490 833 6642 1907 5736
  Cash Taxes Paid 543 495 709 552 420
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 948 913 846 840 815
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1257 -1701 -2188 -896 -1823
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 656 1523 863 1355 1866
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -548 -562 -578 -525 -651
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1204 2085 1441 1880 2517
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1487 -2172 -1885 -1926 -3351
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -118 -6 -5 -11 -57
  Total Cash Dividends Paid 0 0 -52 -22
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1369 -2166 -1880 -1863 -3272
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -123 -128 8 16 -142
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 636 21 202 193 819
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -238 -2406 -1152 -1211 -952
  Cash From Operating Activities -145 1590 617 73 -49
  Cash From Operating Activities 304 1308 1002 681 323
  Deferred Taxes -106 -1059 -1214 -1258 -175
  Non-Cash Items 259 2490 974 949 196
  Changes in Working Capital -364 1257 1007 912 559
  Cash From Investing Activities 181 656 488 341 161
  Capital Expenditures -139 -548 -406 -284 -157
  Other Investing Cash Flow Items, Total 320 1204 894 625 318
  Cash From Financing Activities -706 -1487 -776 -336 2
  Financing Cash Flow Items -5 -118 -115 -40 2
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -701 -1369 -661 -296 0
  Foreign Exchange Effects 12 -123 -269 -185 -62
  Net Change in Cash -658 636 60 -107 52
  Total Cash Dividends Paid
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Phoenix Investment and Finances Ltd Investment Advisor 3.0069 33703410 11569608 2023-06-30 MED
  Ion Asset Management Israel Ltd Hedge Fund 2.9498 33063004 4872280 2023-06-30 MED
  Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Investment Advisor 2.8205 31614669 12779003 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.7298 30597449 14795 2023-06-30 LOW
  Menora Mivtachim Insurance Ltd. Insurance Company 2.3712 26578560 -62658 2023-06-30 LOW
  Lingotto Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.1602 24213261 7121351 2023-06-30 MED
  Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd Insurance Company 2.1096 23646440 299880 2023-06-30
  Rubric Capital Management LP Hedge Fund 1.67 18718362 14218556 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3894 15573344 -3991484 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 1.2517 14030069 7835223 2023-06-30 HIGH
  Slate Path Capital LP Investment Advisor 1.1096 12437000 12437000 2023-06-30 MED
  Capital International Investors Investment Advisor 0.8906 9982828 0 2023-06-30 LOW
  Camber Capital Management LP Hedge Fund 0.7583 8500000 5500000 2023-06-30 MED
  Abrams Capital, L.L.C. Hedge Fund 0.7107 7966433 0 2023-06-30 LOW
  Eversept Partners, LP Hedge Fund 0.6841 7668044 1473472 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6376 7146599 394037 2023-06-30 LOW
  AustralianSuper Pension Fund 0.6195 6943247 4523700 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.5835 6540060 5400 2023-06-30 HIGH
  Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.5538 6206988 3138239 2023-06-30 HIGH
  BSN Capital Partners Ltd Investment Advisor 0.5353 6000000 6000000 2022-12-31 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Teva Company profile

  Σχετικά με την Teva Pharma Ind Adr Rep 1

  Η Teva Pharmaceutical Industries Ltd είναι φαρμακευτική εταιρεία με έδρα το Ισραήλ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Αμερική, Ευρώπη και Διεθνείς Αγορές. Κάθε επιχειρηματικός τομέας διαχειρίζεται ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην περιοχή του, συμπεριλαμβανομένων των γενόσημων, των ειδικών και των μη συνταγογραφούμενων (OTC) προϊόντων. Εκτός από αυτούς τους τρεις τομείς, η Εταιρεία έχει και άλλες δραστηριότητες, κυρίως την πώληση δραστικών φαρμακευτικών συστατικών (API) σε τρίτους, ορισμένες υπηρεσίες εργολαβικής παραγωγής και μια πλατφόρμα εξωτερικής αδειοδότησης που προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων σε άλλες φαρμακευτικές εταιρείες μέσω της θυγατρικής της Medis.

  Industry: Pharmaceuticals (NEC)

  5 Bazel St
  P O B 3190
  PETAH TIKVA
  49131
  IL

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0501%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0720%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου