Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Tesla Inc - TSLA CFD

  243.61
  0.84%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 22:00

  Mon: 09:10 - 00:00

  Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

  Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Tesla Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 242.48
  Άνοιγμα* 242.38
  Μεταβολή 1 έτους* 39.61%
  Εύρος ημέρας* 240.27 - 244.58
  Εύρος 52 εβδ. 101.81-299.29
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 133.90M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.58B
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 766.76B
  Αναλογία P/E 77.72
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.18B
  Έσοδα 95.92B
  EPS 3.10
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.27
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 23, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 242.86 0.04 0.02% 242.82 242.95 242.76
  Dec 7, 2023 242.82 2.68 1.12% 240.14 244.03 236.94
  Dec 6, 2023 240.14 1.10 0.46% 239.04 246.50 238.81
  Dec 5, 2023 239.04 4.07 1.73% 234.97 246.61 232.37
  Dec 4, 2023 234.97 -3.09 -1.30% 238.06 239.72 233.25
  Dec 1, 2023 238.88 3.82 1.63% 235.06 240.13 231.87
  Nov 30, 2023 235.02 -9.72 -3.97% 244.74 246.81 232.32
  Nov 29, 2023 244.72 -3.91 -1.57% 248.63 252.70 242.72
  Nov 28, 2023 248.81 12.70 5.38% 236.11 248.93 233.97
  Nov 27, 2023 236.11 -0.27 -0.11% 236.38 238.28 232.06
  Nov 24, 2023 235.38 2.11 0.90% 233.27 238.70 231.41
  Nov 23, 2023 233.71 0.22 0.09% 233.49 233.79 233.48
  Nov 22, 2023 233.48 -6.61 -2.75% 240.09 243.92 231.43
  Nov 21, 2023 240.06 4.54 1.93% 235.52 243.55 233.30
  Nov 20, 2023 235.49 1.38 0.59% 234.11 237.05 230.98
  Nov 17, 2023 233.72 2.01 0.87% 231.71 237.34 226.50
  Nov 16, 2023 231.54 -10.58 -4.37% 242.12 242.15 230.92
  Nov 15, 2023 242.06 2.29 0.96% 239.77 246.64 236.41
  Nov 14, 2023 239.77 14.95 6.65% 224.82 239.83 224.74
  Nov 13, 2023 224.74 11.03 5.16% 213.71 225.33 211.58

  Tesla Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, January 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Tesla Inc Earnings Release
  Q4 2023 Tesla Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, April 17, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Tesla Inc Earnings Release
  Q1 2024 Tesla Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 81462 53823 31536 24578 21461.3
  Έσοδα 81462 53823 31536 24578 21461.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 60609 40217 24906 20509 17419.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 20853 13606 6630 4069 4042.02
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 67830 47300 29542 24647 21849.3
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3946 4517 3145 2646 2834.49
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3075 2593 1491 1343 1460.37
  Λειτουργικά Έσοδα 13632 6523 1994 -69 -388.073
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 41 -218 -832 -593 -637.038
  Άλλο, Καθαρό 46 38 -8 -3 20.366
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 13719 6343 1154 -665 -1004.74
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 12587 5644 862 -775 -1062.58
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -4 -120 -172 -95 86.491
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12583 5524 690 -870 -976.091
  Καθαρά Κέρδη 12583 5524 690 -870 -976.091
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12583 5524 690 -870 -976.091
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12583 5524 690 -870 -976.091
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12584 5533 690 -870 -976.091
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3475 3387.03 3249.03 2661.03 2557.9
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.62129 1.63358 0.21237 -0.32694 -0.3816
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.691 1.66012 0.21237 -0.29055 -0.34723
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 264 101 0 149 135.233
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -64 -128
  Ρύθμιση Αραίωσης 1 9
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 23350 24927 23329 24318 21454
  Έσοδα 23350 24927 23329 24318 21454
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 19172 20394 18818 18541 16072
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4178 4533 4511 5777 5382
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21586 22528 20665 20417 17779
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1253 1191 1076 1032 961
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1161 943 771 810 733
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 34 13
  Λειτουργικά Έσοδα 1764 2399 2664 3901 3675
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 244 210 184 124 46
  Άλλο, Καθαρό 37 328 -48 -42 -85
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2045 2937 2800 3983 3636
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1878 2614 2539 3707 3331
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -27 89 -21 15 -39
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1851 2703 2518 3722 3292
  Καθαρά Κέρδη 1851 2703 2518 3722 3292
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1851 2703 2518 3722 3292
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1851 2703 2518 3722 3292
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1851 2703 2518 3722 3292
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3493 3478 3468 3478 3468
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.52992 0.77717 0.72607 1.07016 0.94925
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.52992 0.77717 0.72607 1.07925 0.95268
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 40917 27100 26717 12103 8306.31
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22185 17707 19384 6268 3685.62
  Μετρητά & Ισοδύναμα 16253 17576 19384 6268 3685.62
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2952 1913 1886 1324 949.022
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2952 1913 1886 1324 949.022
  Συνολικό Απόθεμα 12839 5757 4101 3552 3113.45
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2647 1723 1346 713 365.671
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 294 246 192.551
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 82338 62131 52148 34309 29739.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 36635 31176 23375 20199 19691.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 48134 39828 29820 24985 23106.6
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -11499 -8691 -6518 -4863 -3652.22
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 399 1517 313 339 282.492
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 393 421.548
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4193 2138 1536 1077 969.876
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 26709 19705 14248 10667 9992.14
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 15255 10025 6051 3771 3404.45
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5553 4303 2814 2091 1372.97
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1502 1589 2132 1785 2567.7
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4399 3788 3251 3020 2647.02
  Σύνολο Οφειλών 37634 31942 29923 27691 24816.4
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1597 5245 9607 11634 9403.67
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1029 4254 8513 10402 8410.49
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1194 1394 1454 1492 1390.36
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 8052 5574 4463 3898 4030.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 44704 30189 22225 6618 4923.24
  Κοινή Μετοχή 3 1 1 0.181 0.173
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 32177 29803 27260 12736.8 10249.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 12885 331 -5399 -6083 -5317.83
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -361 54 363 -36 -8.218
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 82338 62131 52148 34309 29739.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3164 3099.03 2880.03 2715.03 2589.07
  Υπεραξία, Καθαρό 194 200 207 198 68.159
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 568 991 1094 1232 993.182
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 82 24 151
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5932 131
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 45026 43875 42997 40917 35990
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26077 23075 22402 22185 21107
  Μετρητά & Ισοδύναμα 15932 15296 16048 16253 19532
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2698 3634 3170 2952 2192
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2520 3447 2993 2952 2192
  Συνολικό Απόθεμα 13721 14356 14375 12839 10327
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2077 2426 2564 2647 1982
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 93941 90591 86833 82338 74426
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 42793 41041 38669 36635 34563
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 50020 47348 44086 48134 38322
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -12520 -11672 -10844 -11499 -9321
  Υπεραξία, Καθαρό 250 263 195 194 191
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 375 386 388 399 446
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4962 4433 3979 4193 3236
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 26640 27592 27436 26709 24611
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 13937 15273 15904 15255 13897
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6107 6044 5603 5553 4790
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1967 1459 1404 1502 1457
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4629 4816 4525 4399 4467
  Σύνολο Οφειλών 40475 39461 38779 37634 34575
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2426 872 1272 1597 2096
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2152 504 817 1029 1418
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 274 368 455 568 678
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 82 20
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1029 1052 1181 1194 1273
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10380 9945 8890 8052 6575
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 53466 51130 48054 44704 39851
  Κοινή Μετοχή 3 3 3 3 3
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 34201 33436 32878 32177 31592
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 19954 18101 15398 12885 9198
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -692 -410 -225 -361 -942
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 93941 90591 86833 82338 74426
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3179 3174 3169 3164 3158
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10145 7779 6354 5932 1575
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 453 384 486 294 382
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 535 593 605
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 12587 5644 862 -775 -1062.58
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14724 11497 5943 2405 2097.8
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3747 2911 2322 2154 1901.05
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2298 2424 2575 1375 1201.38
  Cash Taxes Paid 1203 561 115 54 35.409
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 152 266 444 455 380.836
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3908 518 184 -349 57.951
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -11973 -7868 -3132 -1436 -2337.43
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7172 -8014 -3242 -1437 -2319.52
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -4801 146 110 1 -17.912
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3527 -5203 9973 1529 573.755
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -202 -178 -225 -554 188.9
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 541 707 12686 1285 295.711
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3866 -5732 -2488 798 89.144
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -444 -183 334 8 -22.7
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1220 -1757 13118 2506 311.429
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 2539 12587 8880 5549 3280
  Cash From Operating Activities 2513 14724 11446 6346 3995
  Cash From Operating Activities 1046 3747 2758 1802 880
  Non-Cash Items 458 2298 1525 943 437
  Changes in Working Capital -1530 -3908 -1717 -1948 -602
  Cash From Investing Activities -2484 -11973 -5842 -3051 -2167
  Capital Expenditures -2073 -7172 -5314 -3511 -1781
  Other Investing Cash Flow Items, Total -411 -4801 -528 460 -386
  Cash From Financing Activities -233 -3527 -3032 -2320 -1914
  Financing Cash Flow Items -56 -202 -137 -95 -48
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 231 541 474 245 202
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -408 -3866 -3369 -2470 -2068
  Foreign Exchange Effects 50 -444 -567 -232 -18
  Net Change in Cash -154 -1220 2005 743 -104
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Musk (Elon Reeve) Individual Investor 12.9309 411062076 -989757 2023-03-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.9597 221242548 1883912 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.6618 116404341 3772400 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.2752 104115390 4431570 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.625 51656526 1608559 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 1.3298 42272512 -1487689 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8835 28085245 3364687 2022-12-31 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.8469 26923590 -4207041 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 0.7931 25213437 167206 2023-09-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.7662 24356140 1982045 2023-06-30 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.7295 23188922 -2865561 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.6274 19943552 -1922352 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6216 19761182 1188519 2023-06-30 LOW
  Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6009 19101535 -1143587 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.566 17991465 1600293 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5653 17971597 -386451 2023-06-30 LOW
  Baron Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5567 17696813 89919 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.4744 15080469 -325742 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4467 14200775 170439 2023-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4389 13953590 870527 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Tesla Company profile

  Σχετικά με την Tesla Inc

  Η Tesla, Inc. σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, πωλεί και εκμισθώνει πλήρως ηλεκτρικά οχήματα και συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας και προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με τα προϊόντα της. Ο τομέας αυτοκινήτων της εταιρείας περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τις πωλήσεις και τη μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τις πωλήσεις ρυθμιστικών πιστώσεων αυτοκινήτων. Επιπλέον, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες και λοιπά, τα οποία περιλαμβάνουν μη εγγυητικές υπηρεσίες οχημάτων μετά την πώληση, πωλήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων, εμπορεύματα λιανικής πώλησης, πωλήσεις από τις εξαγορασθείσες θυγατρικές της σε τρίτους πελάτες και ασφάλιση οχημάτων. Ο τομέας παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τις πωλήσεις και τη χρηματοδοτική μίσθωση προϊόντων παραγωγής και αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας και συναφών υπηρεσιών και τις πωλήσεις κινήτρων για συστήματα ηλιακής ενέργειας. Τα προϊόντα της για την αυτοκινητοβιομηχανία περιλαμβάνουν τα Model 3, Model Y, Model S και Model X. Τα Powerwall και Megapack είναι τα προϊόντα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ιόντων λιθίου.

  Industry: Electric (Alternative) Vehicles

  1 Tesla Road
  AUSTIN
  TEXAS 78725
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0115%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0015%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου