Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Tesco PLC - TSCOl CFD

2.4615
0.97%
0.0070
Χαμηλό: 2.4605
Υψηλό: 2.4845
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0070
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Tesco PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.4855
Άνοιγμα* 2.4775
Μεταβολή 1 έτους* -17.79%
Εύρος ημέρας* 2.4605 - 2.4845
Εύρος 52 εβδ. 1.94-3.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 18.62M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 415.65M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 18.34B
Αναλογία P/E 19.92
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 7.33B
Έσοδα 63.38B
EPS 0.12
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.6875
Beta 0.88
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 13, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 2.4615 -0.0090 -0.36% 2.4705 2.4885 2.4585
Feb 2, 2023 2.4855 0.0130 0.53% 2.4725 2.5010 2.4700
Feb 1, 2023 2.4665 0.0090 0.37% 2.4575 2.4735 2.4565
Jan 31, 2023 2.4625 0.0040 0.16% 2.4585 2.4805 2.4415
Jan 30, 2023 2.4735 0.0070 0.28% 2.4665 2.4835 2.4495
Jan 27, 2023 2.4715 0.0180 0.73% 2.4535 2.4875 2.4535
Jan 26, 2023 2.4515 0.0270 1.11% 2.4245 2.4625 2.4245
Jan 25, 2023 2.4355 -0.0330 -1.34% 2.4685 2.4705 2.4295
Jan 24, 2023 2.4385 -0.0460 -1.85% 2.4845 2.5070 2.4335
Jan 23, 2023 2.4925 0.0140 0.56% 2.4785 2.5010 2.4755
Jan 20, 2023 2.4745 0.0070 0.28% 2.4675 2.4990 2.4635
Jan 19, 2023 2.4765 0.0210 0.86% 2.4555 2.4825 2.4555
Jan 18, 2023 2.4735 0.0050 0.20% 2.4685 2.5020 2.4685
Jan 17, 2023 2.4785 0.0240 0.98% 2.4545 2.4880 2.4545
Jan 16, 2023 2.4855 0.0320 1.30% 2.4535 2.4925 2.4535
Jan 13, 2023 2.4485 -0.0090 -0.37% 2.4575 2.4915 2.4385
Jan 12, 2023 2.4575 0.0700 2.93% 2.3875 2.4605 2.3875
Jan 11, 2023 2.4315 0.0240 1.00% 2.4075 2.4365 2.3775
Jan 10, 2023 2.4145 -0.0080 -0.33% 2.4225 2.4445 2.4085
Jan 9, 2023 2.4325 0.0290 1.21% 2.4035 2.4435 2.4005

Tesco PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 55917 57493 63911 58091 57887 61344
Έσοδα 55917 57493 63911 58091 57887 61344
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 52899 54092 59325 53601 53948 56574
Ακαθάριστο Εισόδημα 3018 3401 4586 4490 3939 4770
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 54900 55654 61251 55893 56340 58784
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1734 1786 1979 1736 1767 1984
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -165 -203 -17 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 428 10 -114 477 549 150
Other Operating Expenses, Total 4 -31
Λειτουργικά Έσοδα 1017 1839 2660 2198 1547 2560
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -678 -315 -905 -1075 -837 -466
Άλλο, Καθαρό -194 -224 -138 -95 -74 -61
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 145 1300 1617 1028 636 2033
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 58 994 1270 738 532 1523
Δικαίωμα Μειοψηφίας 14 -2 -2 -4 -2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 72 992 1270 736 528 1521
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -112 216 0 235 5426 -40
Καθαρά Κέρδη -40 1208 1270 971 5954 1481
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 72 992 1270 736 528 1521
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -40 1208 1270 971 5954 1481
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -40 1208 1270 971 5954 1481
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 6432.6 6467.34 7703.66 7723.4 7623.14 7746
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01119 0.15339 0.16486 0.09529 0.06926 0.19636
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.038 0.07309 0.1159 0.10003 0.109
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.09296 0.17364 0.15564 0.16379 0.27679 0.24309
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Depreciation / Amortization 78 79 76 76
Q4 2020 Q2 2020 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 29579 28718 29169 30416 30928
Έσοδα 29579 28718 29169 30416 30928
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 27275 26550 27398 27972 28602
Ακαθάριστο Εισόδημα 2304 2168 1771 2444 2326
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 28435 27711 28629 29112 29672
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 896 867 900 966 1018
Depreciation / Amortization 39 38 38 38 38
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 10
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 215 256 293 136 14
Λειτουργικά Έσοδα 1144 1007 540 1304 1256
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -509 -419 -418 -129 -337
Άλλο, Καθαρό -35 -37 -37 -32 -29
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 600 551 85 1143 890
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 443 397 135 830 693
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2 -5 1 0 -2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 441 392 136 830 691
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 206 68 5358 -49 9
Καθαρά Κέρδη 647 460 5494 781 700
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 441 392 136 830 691
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 647 460 5494 781 700
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 647 460 5494 781 700
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7730.51 7713.93 7532.35 7754 7738
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05705 0.05082 0.01806 0.10704 0.0893
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.08233 0.04053 0.0595 0.032 0.077
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08486 0.15116 0.12533 0.13786 0.1052
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15417 13511 13791 13608 10202 11821
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6832 5156 4684 5415 3699 4647
Cash 3498 2495 2322
Μετρητά & Ισοδύναμα 323 4059 4227 4137 15 23
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3011 1097 457 1278 1189 2302
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5332 6064 6438 5697 4190 4570
Accounts Receivable - Trade, Net 697 1415 1550 1396 634 668
Total Inventory 2301 2264 2617 2433 2069 2339
Prepaid Expenses 322 207 135
Other Current Assets, Total 630 27 52 63 37 130
Total Assets 45853 52737 58325 53070 45512 49351
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18108 26239 26899 26031 22896 22780
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33371 41397 39190 38492 33347 33346
Accumulated Depreciation, Total -15263 -15158 -12291 -12461 -10451 -10566
Goodwill, Net 1792 1796 4868 4840 4271 4291
Intangibles, Net 925 865 1355 1238 1122 1069
Long Term Investments 1626 1557 1617 1199 960 1361
Note Receivable - Long Term 5975 7102 8111 4337 3479 3300
Other Long Term Assets, Total 2010 1667 1684 1817 2582 4729
Total Current Liabilities 19405 19584 22284 18656 15721 16125
Accounts Payable 4931 5154 5650
Accrued Expenses 1846 1325 1238
Notes Payable/Short Term Debt 912 0 0 0 559 605
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1648 2179 3520 2817 1096 667
Other Current Liabilities, Total 10068 8632 9633 6917 7587 7965
Total Liabilities 39415 43577 44753 39756 33435 33691
Total Long Term Debt 9433 16592 15439 14973 14015 14085
Long Term Debt 9330 7032 5580 6005 6188 6674
Capital Lease Obligations 103 9560 9859 8968 7827 7411
Deferred Income Tax 88 82 49 40 48 910
Minority Interest -24 -22 -24 -22 -18 -16
Other Liabilities, Total 10513 7341 7005 6109 3669 2587
Total Equity 6438 9160 13572 13314 12077 15660
Common Stock 409 410 490 490 490 484
Additional Paid-In Capital 5096 5107 5165 5165 5165 5165
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 388 2983 7248 7659 6345 10044
Treasury Stock - Common -22 -16 -179 -188 -365
Other Equity, Total 567 676 848 265 332
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 45853 52737 58325 53070 45512 49351
Total Common Shares Outstanding 6453.86 6467.43 7731.69 7731.69 7731.71 7637.99
Payable/Accrued 8773 9131 8922
Feb 2020 Aug 2020 Feb 2021 Aug 2021 Feb 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13608 11813 10202 11697 11821
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5415 4174 3699 4898 4647
Μετρητά & Ισοδύναμα 4137 23 15 21 23
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1278 968 1189 2679 2302
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5697 5101 4397 4480 4705
Accounts Receivable - Trade, Net 1396 1416 1263 1149 1263
Total Inventory 2433 2254 2069 2223 2339
Other Current Assets, Total 63 284 37 96 130
Total Assets 53070 52146 45512 47094 49351
Property/Plant/Equipment, Total - Net 26031 22710 22896 22603 22780
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 38492 33561 33347 33085 33346
Accumulated Depreciation, Total -12461 -10851 -10451 -10482 -10566
Intangibles, Net 6078 5742 5393 5389 5360
Long Term Investments 1199 1033 960 1393 1361
Note Receivable - Long Term 4337 3909 3479 3426 3300
Other Long Term Assets, Total 1817 6939 2582 2586 4729
Total Current Liabilities 18656 16354 15721 15952 16125
Payable/Accrued 8922 8297 8399 8889 9181
Notes Payable/Short Term Debt 0 485 559 693 605
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2817 1363 1096 1084 667
Other Current Liabilities, Total 6917 6209 5667 5286 5672
Total Liabilities 39756 39932 33435 33740 33691
Total Long Term Debt 14973 14726 14015 13800 14085
Long Term Debt 6005 6527 6188 6130 6674
Capital Lease Obligations 8968 8199 7827 7670 7411
Deferred Income Tax 40 43 48 51 910
Minority Interest -22 -17 -18 -18 -16
Other Liabilities, Total 6109 8826 3669 3955 2587
Total Equity 13314 12214 12077 13354 15660
Common Stock 490 490 490 490 484
Additional Paid-In Capital 5165 5165 5165 5165 5165
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7659 6077 6345 7496 10044
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 53070 52146 45512 47094 49351
Total Common Shares Outstanding 7731.69 7731.69 7731.71 7731.71 7637.99
Cash 3183 2495 2198 2322
Treasury Stock - Common -230 -188 -200 -365
Other Equity, Total 712 265 403 332
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1017 1839 2649 2206 1736 2560
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1978 2805 2552 48 609 3757
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1304 1295 1754 2157 1767 1718
Μη Χρηματικά Στοιχεία -296 -415 -269 371 -2163 -32
Cash Taxes Paid 47 176 370 340 255 201
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 522 328 859 803 729 650
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -47 86 -1877 -4686 -731 -489
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 279 643 -1140 2398 6171 -1735
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1374 -1637 -1292 -1204 -1377 -1178
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1653 2280 152 3602 7548 -557
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1387 -3236 -2570 -1940 -7841 -2234
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 475 253 35 -17 -580 -123
Total Cash Dividends Paid 0 -82 -357 -656 -5858 -731
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1 11 -146 -149 -66 -422
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1863 -3418 -2102 -1118 -1337 -958
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -131 15 15 -42 8 12
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 739 227 -1143 464 -1053 -200
Amortization 295
Feb 2020 Aug 2020 Feb 2021 Aug 2021 Feb 2022
Net income/Starting Line 2206 1007 1736 1304 2560
Cash From Operating Activities 48 1002 609 2098 3757
Cash From Operating Activities 2157 869 1767 856 1718
Non-Cash Items 371 279 -2163 -60 -32
Cash Taxes Paid 340 147 255 52 201
Cash Interest Paid 803 351 729 318 650
Changes in Working Capital -4686 -1153 -731 -2 -489
Cash From Investing Activities 2398 -213 6171 -1662 -1735
Capital Expenditures -1204 -626 -1377 -553 -1178
Other Investing Cash Flow Items, Total 3602 413 7548 -1109 -557
Cash From Financing Activities -1940 -970 -7841 -913 -2234
Financing Cash Flow Items -17 -224 -580 -39 -123
Total Cash Dividends Paid -656 -634 -5858 -484 -731
Issuance (Retirement) of Stock, Net -149 -79 -66 -55 -422
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1118 -33 -1337 -335 -958
Foreign Exchange Effects -42 -21 8 60 12
Net Change in Cash 464 -202 -1053 -417 -200
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.8987 506305568 -502560 2022-04-12 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 5.1844 380491648 -377696 2022-04-12 LOW
Silchester International Investors, L.L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.1085 374920397 59353561 2022-10-18 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3089 242842697 -3838148 2022-09-30 LOW
Fidelity International Investment Advisor 3.1585 231802560 -230064 2022-04-12 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.0197 221620613 -11706939 2022-09-28 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.7785 130524268 -5936144 2022-09-30 MED
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7246 126573990 -4824606 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.7031 124990408 -742618 2023-01-01 LOW
Mondrian Investment Partners Ltd. Investment Advisor 1.6863 123762103 -4904893 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3961 102457924 -662157 2023-01-01 LOW
Thornburg Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.3675 100363733 0 2023-01-01 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.3174 96682736 2720979 2023-01-01 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.21 88802110 7690707 2022-09-30 LOW
Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1752 86246012 10492115 2022-09-30 LOW
Wilson (Charles Alfred) Individual Investor 1.1633 85374297 0 2023-01-01 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.1306 82979576 3924084 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0831 79487042 828029 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8671 63634166 -107937 2023-01-01 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8158 59871679 -9029912 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Tesco Company profile

Σχετικά με την Tesco PLC

Η Tesco PLC (Tesco) είναι εταιρεία λιανικής πώλησης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου και των συναφών δραστηριοτήτων (λιανικό εμπόριο) και των λιανικών τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο & ROI, που περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, την Κεντρική Ευρώπη, που περιλαμβάνει την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, και την Tesco Bank, που περιλαμβάνει τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες λιανικής μέσω της Tesco Bank στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι επιχειρήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις Tesco UK, Tesco Czech Republic, Tesco Hungary, Tesco Ireland, Tesco Slovakia, Tesco Bank και dunnhumby. Η Εταιρεία προσφέρει μια σειρά προσωπικών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες, προσωπικούς τρεχούμενους λογαριασμούς και προσωπικά δάνεια.

Industry: Food Retail & Distribution (NEC)

Cirrus a
Shire Park
WELWYN GARDEN CITY
HERTFORDSHIRE AL7 1GA
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.40 Price
-3.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00323

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου