Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Temple & Webster Group - TPWau CFD

  11.850
  1.82%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 23:05

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.050
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 12.07
  Άνοιγμα* 11.95
  Μεταβολή 1 έτους* 229.47%
  Εύρος ημέρας* 11.67 - 12.26
  Εύρος 52 εβδ. 2.96-11.03
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 919.72K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.06M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 611.72M
  Αναλογία P/E 54.12
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 120.52M
  Έσοδα 426.75M
  EPS 0.09
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.83
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 11.830 0.150 1.28% 11.680 11.900 11.660
  Feb 21, 2024 11.670 -0.460 -3.79% 12.130 12.330 11.470
  Feb 20, 2024 12.140 0.390 3.32% 11.750 12.189 11.680
  Feb 19, 2024 11.740 -0.020 -0.17% 11.760 11.820 11.450
  Feb 18, 2024 11.760 0.220 1.91% 11.540 11.810 11.390
  Feb 16, 2024 11.540 -0.280 -2.37% 11.820 11.900 11.510
  Feb 15, 2024 11.810 0.030 0.25% 11.780 12.100 11.630
  Feb 14, 2024 11.780 0.609 5.45% 11.171 11.880 10.961
  Feb 13, 2024 11.161 0.530 4.99% 10.631 11.350 10.591
  Feb 12, 2024 10.621 0.679 6.83% 9.942 10.991 9.932
  Feb 11, 2024 9.932 0.140 1.43% 9.792 10.101 9.792
  Feb 9, 2024 9.792 -0.130 -1.31% 9.922 9.952 9.772
  Feb 8, 2024 9.912 0.230 2.38% 9.682 9.952 9.552
  Feb 7, 2024 9.672 0.030 0.31% 9.642 9.902 9.492
  Feb 6, 2024 9.632 0.400 4.33% 9.232 9.641 9.092
  Feb 5, 2024 9.222 -0.060 -0.65% 9.282 9.322 9.042
  Feb 4, 2024 9.302 0.100 1.09% 9.202 9.382 9.192
  Feb 2, 2024 9.122 0.100 1.11% 9.022 9.242 8.982
  Feb 1, 2024 9.002 0.060 0.67% 8.942 9.112 8.822
  Jan 31, 2024 8.952 -0.150 -1.65% 9.102 9.162 8.902

  Temple & Webster Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 398.88 426.754 326.782 176.571 101.755
  Έσοδα 398.88 426.754 326.782 176.571 101.755
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 266.553 233.774 178.348 97.697 56.316
  Ακαθάριστο Εισόδημα 132.327 192.98 148.434 78.874 45.439
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 386.917 413.504 307.622 168.554 100.773
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 112.19 175.711 126.794 69.921 43.908
  Depreciation / Amortization 5.271 3.14 1.629 0.637 0.266
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1.633 0.18 0.153 -0.225 -0.018
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Other Operating Expenses, Total 1.27 0.699 0.698 0.524 0.301
  Λειτουργικά Έσοδα 11.963 13.25 19.16 8.017 0.982
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 11.963 13.25 19.16 8.017 0.982
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8.305 11.968 13.953 13.909 3.764
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8.305 11.968 13.953 13.909 3.764
  Καθαρά Κέρδη 8.305 11.968 13.953 13.909 3.764
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8.305 11.968 13.953 13.909 3.764
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8.305 11.968 13.953 13.909 3.764
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8.305 11.968 13.953 13.909 3.764
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 126.733 127.984 129.811 119.157 118.508
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06553 0.09351 0.10749 0.11673 0.03176
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.06553 0.09351 0.10749 0.11673 0.03176
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 190.438 208.442 190.895 235.859 164.904
  Έσοδα 190.438 208.442 190.895 235.859 164.904
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 153.892 112.661 104.111 129.663 90.284
  Ακαθάριστο Εισόδημα 36.546 95.781 86.784 106.196 74.62
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 184.492 202.425 188.293 225.211 160.284
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23.598 85.167 80.989 92.171 67.52
  Depreciation / Amortization 2.946 2.325 1.682 1.458 1.095
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.832 0.801 -0.226 0.406 0.102
  Other Operating Expenses, Total 3.224 1.471 1.737 1.513 1.283
  Λειτουργικά Έσοδα 5.946 6.017 2.602 10.648 4.62
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.946 6.017 2.602 10.648 4.62
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4.431 3.874 4.696 7.272 1.784
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.431 3.874 4.696 7.272 1.784
  Καθαρά Κέρδη 4.431 3.874 4.696 7.272 1.784
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.431 3.874 4.696 7.272 1.784
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.431 3.874 4.696 7.272 1.784
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.431 3.874 4.696 7.272 1.784
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 126.032 127.434 127.94 128.028 131.527
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.03516 0.0304 0.0367 0.0568 0.01356
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03516 0.0304 0.0367 0.0568 0.01356
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 129.98 133.329 124.221 48.248 19.491
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 105.186 101.125 98.563 38.177 13.652
  Μετρητά & Ισοδύναμα 66.582 72.925 68.726 27.261 8.37
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.896 0.273 0.104 0.055 0.103
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.567 0.273 0.104 0.055 0.103
  Συνολικό Απόθεμα 18.094 26.361 21.341 6.619 4.24
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.588 1.971 0.463 0.219 0.128
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 190.781 170.342 148.346 67.309 31.044
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 31.573 11.235 8.15 1.846 0.471
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.439 3.575 3.559 3.327 3.064
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.236 14.555 7.884 9.356 3.486
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 59.817 62.738 58.609 35.843 15.446
  Payable/Accrued
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.601 13.133 13.151 9.618 2.897
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 19.491 22.471 24.629 14.197 5.996
  Σύνολο Οφειλών 83.05 67.43 64.342 37.325 15.831
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 21.38 3.522 5.098 0.885 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.853 1.17 0.635 0.597 0.385
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 107.731 102.912 84.004 29.984 15.213
  Κοινή Μετοχή 114.472 115.784 115.397 76.566 76.566
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -6.741 -12.872 -31.393 -46.582 -61.353
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 190.781 170.342 148.346 67.309 31.044
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 120.253 120.515 120.453 113.423 112.557
  Μετρητά 38.558 28.086 28.778 10.821 5.169
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.046 0.114 1.059 0.095 0.113
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.216 3.599 3.75 3.178 1.368
  Υπεραξία, Καθαρό 4.532 4.532 4.532 4.532 4.532
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 24.072 25.557 18.864 11.524 6.553
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.653 1.577 1.965 0.504 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 21.38 3.522 5.098 0.885 0
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 29.809 8.982 8.528 1.857
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.213 -3.55 -1.53 -0.464
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3.021 3.116
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 129.98 134.269 133.329 131.412 124.221
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 105.186 102.535 101.125 105.632 98.563
  Μετρητά 38.558 27.743 28.086 22.665 28.778
  Μετρητά & Ισοδύναμα 66.582 74.683 72.925 82.851 68.726
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.046 0.109 0.114 0.116 1.059
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.896 2.79 0.273 0.134 0.104
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.567 0.151 0.273 0.134 0.104
  Συνολικό Απόθεμα 18.094 25.738 26.361 21.837 21.341
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.216 2.278 3.599 3.545 3.75
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.588 0.928 1.971 0.264 0.463
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 190.781 193.628 170.342 158.312 148.346
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 31.573 34.291 11.235 9.26 8.15
  Υπεραξία, Καθαρό 4.532 4.532 4.532 4.532 4.532
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.439 3.502 3.575 3.701 3.559
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3.021 2.615 3.116 2.389
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.236 14.419 14.555 7.018 7.884
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 59.817 57.211 62.738 61.511 58.609
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 24.072 21.287 25.557 20.67 18.864
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.601 13.557 13.133 12.089 13.151
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.653 2.761 1.577 1.955 1.965
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 19.491 19.606 22.471 26.797 24.629
  Σύνολο Οφειλών 83.05 82.428 67.43 66.325 64.342
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 21.38 23.436 3.522 4.141 5.098
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 21.38 23.436 3.522 4.141 5.098
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.853 1.781 1.17 0.673 0.635
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 107.731 111.2 102.912 91.987 84.004
  Κοινή Μετοχή 114.472 126.767 115.784 115.397 115.397
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -6.741 -15.567 -12.872 -23.41 -31.393
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 190.781 193.628 170.342 158.312 148.346
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 120.253 122.95 120.515 120.453 120.453
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 29.809 29.814
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.213 -2.988
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13.387 24.506 25.503 4.162 1.27
  Cash Receipts 467.264 362.276 200.889 112.553 80.238
  Cash Payments -450.159 -338.055 -175.556 -108.533 -79.063
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.22 -0.153 -0.059 0 -0.003
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.419 0.438 0.229 0.142 0.098
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7.913 -2.446 -0.57 -0.508 -0.065
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5.787 -1.476 -0.57 -0.538 -0.065
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2.126 -0.97 0 0.03 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.967 37.362 -0.39 -0.048 0
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.003 -0.002 -0.011 -0.018 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 38.33
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.964 -0.966 -0.379 -0.03
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3.507 59.422 24.543 3.606 1.205
  Cash Taxes Paid -3.917
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 5.566 13.387 13.125 24.506 11.064
  Cash Receipts 225.955 467.264 257.352 362.276 180.833
  Cash Payments -217.897 -450.159 -244.296 -338.055 -170.003
  Cash Interest Paid -0.3 -0.22 -0.123 -0.153 -0.051
  Changes in Working Capital 1.347 0.419 0.192 0.438 0.285
  Cash From Investing Activities -2.64 -7.913 -4.138 -2.446 -1.48
  Capital Expenditures -2.64 -5.787 -2.704 -1.476 -0.575
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -2.126 -1.434 -0.97 -0.905
  Cash From Financing Activities -1.511 -1.967 -0.975 37.362 38.077
  Financing Cash Flow Items -0.028 -0.003 0 -0.002 -1.671
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 38.33 40
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.483 -1.964 -0.975 -0.966 -0.252
  Net Change in Cash 1.415 3.507 8.012 59.422 47.661
  Cash Taxes Paid -3.539 -3.917
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Kinderhook Partners L.P. Investment Advisor 11.5797 14237159 0 2022-08-01 LOW
  AustralianSuper Pension Fund 11.4893 14126079 1443151 2023-08-09 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 6.8604 8434876 77384 2022-08-01 LOW
  Tackelly Pty. Ltd. Corporation 6.2039 7627676 1516181 2023-03-09 LOW
  Riley (Angela A) Individual Investor 5.1379 6317000 1000000 2023-04-06 LOW
  Pinnacle Investment Management, Ltd. Holding Company 4.876 5994991 -50259 2022-09-28 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8565 5971066 -1686673 2023-03-09 LOW
  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 4.3897 5397094 115877 2022-12-08 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 3.1261 3843566 1476850 2022-08-01 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4783 3047038 14171 2023-09-30 LOW
  Riley (Timothy M) Individual Investor 2.2489 2765000 250000 2023-04-06 MED
  AP Ecommerce Pty. Ltd. Corporation 1.9747 2427828 0 2022-08-01
  Mirrabooka Investments Ltd Investment Advisor 1.3844 1702108 755491 2022-08-01 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.3522 1662568 1904 2023-09-30 LOW
  Shanahan (Brian Anthony) Individual Investor 1.0667 1311469 0 2022-08-01
  McWhinney (Adam Richard) Individual Investor 0.9767 1200897 -800000 2022-06-30
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9473 1164759 -921609 2022-12-31 LOW
  Yiu (Conrad) Individual Investor 0.9061 1114019 0 2023-06-02
  Bariloche Investments Pty. Ltd. Corporation 0.8549 1051098 1051098 2022-08-01
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.7988 982154 -24580 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Home Furnishings Retailers (NEC)

  St Peters
  Unit 1A 1-7 Unwins Bridge Road
  ALEXANDRIA
  NEW SOUTH WALES 2044
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου