Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Telos Corporation - TLSus CFD

  1.89
  1.05%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.91
  Άνοιγμα* 1.88
  Μεταβολή 1 έτους* -80.46%
  Εύρος ημέρας* 1.88 - 1.94
  Εύρος 52 εβδ. 3.35-17.28
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.46M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 19.00M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 262.12M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 67.21M
  Έσοδα 233.59M
  EPS -0.57
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 14, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 1.91 -0.05 -2.55% 1.96 2.04 1.91
  Sep 21, 2023 1.96 0.08 4.26% 1.88 1.98 1.86
  Sep 20, 2023 1.97 -0.04 -1.99% 2.01 2.10 1.96
  Sep 19, 2023 2.05 0.11 5.67% 1.94 2.07 1.93
  Sep 18, 2023 1.98 -0.03 -1.49% 2.01 2.03 1.95
  Sep 15, 2023 2.01 -0.04 -1.95% 2.05 2.06 1.99
  Sep 14, 2023 2.05 0.02 0.99% 2.03 2.11 2.03
  Sep 13, 2023 2.06 0.07 3.52% 1.99 2.08 1.98
  Sep 12, 2023 2.07 -0.03 -1.43% 2.10 2.13 2.03
  Sep 11, 2023 2.09 0.05 2.45% 2.04 2.13 2.03
  Sep 8, 2023 2.11 -0.02 -0.94% 2.13 2.15 2.07
  Sep 7, 2023 2.16 -0.01 -0.46% 2.17 2.21 2.12
  Sep 6, 2023 2.24 0.01 0.45% 2.23 2.35 2.23
  Sep 5, 2023 2.28 -0.20 -8.06% 2.48 2.52 2.28
  Sep 1, 2023 2.52 -0.11 -4.18% 2.63 2.76 2.48
  Aug 31, 2023 2.59 0.33 14.60% 2.26 2.61 2.26
  Aug 30, 2023 2.19 0.14 6.83% 2.05 2.23 2.00
  Aug 29, 2023 2.06 0.15 7.85% 1.91 2.13 1.91
  Aug 28, 2023 1.92 -0.06 -3.03% 1.98 1.99 1.92
  Aug 25, 2023 2.02 -0.02 -0.98% 2.04 2.09 1.99

  Telos Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 216.887 242.433 179.917 159.218 138.016
  Έσοδα 216.887 242.433 179.917 159.218 138.016
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 137.844 156.404 117.497 106.874 84.954
  Ακαθάριστο Εισόδημα 79.043 86.029 62.42 52.344 53.062
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 270.737 283.897 165.608 154.193 129.002
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 115.975 108.397 47.88 47.319 44.048
  Λειτουργικά Έσοδα -53.85 -41.464 14.309 5.025 9.014
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.874 -0.777 -7.259 -7.467 -7.258
  Άλλο, Καθαρό 1.35 -0.921 -0.255 0.201 0.012
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -53.374 -43.162 6.795 -2.241 1.768
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -53.428 -43.134 6.841 -2.137 1.737
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -5.154 -4.264 -3.377
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -53.428 -43.134 1.687 -6.401 -1.64
  Καθαρά Κέρδη -53.428 -43.134 1.687 -6.401 -1.64
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -53.428 -43.134 1.687 -6.401 -1.64
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -53.428 -43.134 1.687 -6.401 -1.64
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -53.428 -43.134 1.687 -6.401 -1.64
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 67.559 66.374 42.877 45.0985 44.2761
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.79083 -0.64986 0.03935 -0.14193 -0.03704
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.76421 -0.64986 -0.17307 -0.14193 -0.03704
  Έρευνα & Ανάπτυξη 16.918 19.096 14.243
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 -14.012
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 32.911 35.222 47.343 63.593 55.791
  Έσοδα 32.911 35.222 47.343 63.593 55.791
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 20.552 21.74 29.045 42.648 34.862
  Ακαθάριστο Εισόδημα 12.359 13.482 18.298 20.945 20.929
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 42.378 48.192 66.624 71.262 69.827
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 19.18 23.619 34.561 24.633 30.476
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.646 2.833 3.018 3.981 4.489
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  Λειτουργικά Έσοδα -9.467 -12.97 -19.281 -7.669 -14.036
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.184 -0.249 -0.316 -0.181 -0.187
  Άλλο, Καθαρό 1.649 2.496 0.702 0.518 0.118
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.002 -10.723 -18.895 -7.332 -14.105
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
  Καθαρά Κέρδη -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 69.424 68.176 67.313 67.493 67.876
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.11558 -0.15762 -0.27953 -0.10875 -0.2086
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.11561 -0.14618 -0.25281 -0.10875 -0.2086
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 167.963 191.714 144.114 40.245 41.232
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 119.305 126.562 106.045 6.751 0.072
  Μετρητά & Ισοδύναμα 119.305 126.562 106.045 6.751 0.072
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 40.069 59.844 30.913 27.942 34.542
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 40.069 59.844 30.913 27.942 34.542
  Συνολικό Απόθεμα 2.877 1.247 3.311 1.965 4.389
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.893 0.732 0.786 3.587 2.229
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 237.397 246.081 183.817 77.692 74.489
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 12.96 15.993 23.861 21.546 17.426
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 27.351 50.05 60.752 54.016 46.091
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -14.391 -34.057 -36.891 -32.47 -28.665
  Υπεραξία, Καθαρό 17.922 17.922 14.916 14.916 14.916
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.137 1.253 0.926 0.985 0.915
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 45.502 50.941 38.946 37.303 39.103
  Payable/Accrued -0.001 15.05 21.779
  Δεδουλευμένα Έξοδα 18.694 32.421 15.351 12.789 9.082
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2.839 1.461 1.339 1.224 1.115
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11.363 7.811 7.557 8.24 7.127
  Σύνολο Οφειλών 65.043 65.827 56.713 218.828 209.213
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 18.459 12.84 14.301 174.113 165.833
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 158.472 148.968
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 18.459 12.84 14.301 15.641 16.865
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.758 0.723 0.652 0.621 0.818
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 4.514 2.621
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.324 1.323 2.814 2.277 0.838
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 172.354 180.254 127.104 -141.136 -134.724
  Κοινή Μετοχή 0.106 0.105 0.103 0.078 0.078
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 412.708 367.153 270.8 4.31 4.31
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -240.405 -186.977 -143.843 -145.53 -139.129
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.055 -0.027 0.044 0.006 0.017
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 237.397 246.081 183.817 77.692 74.489
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 67.4316 66.7674 64.6251 45.1435 45.1585
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.819 3.329 3.059
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 12.606 9.248 14.7
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 37.415 19.199
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 155.315 167.963 187.99 184.619 187.735
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 112.462 119.305 125.332 122.588 120.233
  Μετρητά & Ισοδύναμα 112.462 119.305 125.332 122.588 120.233
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 34.702 40.069 50.983 50.676 57.734
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 34.702 40.069 50.983 50.676 57.734
  Συνολικό Απόθεμα 1.629 2.877 4.676 3.63 2.097
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5.48 4.819 6.069 6.778 4.898
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.042 0.893 0.93 0.947 2.773
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 220.652 237.397 247.399 241.958 244.021
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 12.391 12.96 13.721 14.582 15.528
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 27.26 27.351 27.431 27.886
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -14.869 -14.391 -13.71 -13.304
  Υπεραξία, Καθαρό 17.922 17.922 17.922 17.922 17.922
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 33.801 37.415 26.858 23.783 21.613
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.223 1.137 0.908 1.052 1.223
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 38.854 45.502 57.414 54.2 55.053
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 11.683 12.606 16.339 15.929
  Δεδουλευμένα Έξοδα 17.651 18.694 30.593 29.213 9.219
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.625 2.839 1.558 1.525 1.493
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.895 11.363 8.924 7.533 9.118
  Σύνολο Οφειλών 50.757 65.043 70.366 67.646 68.96
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.832 18.459 11.66 12.066 12.457
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 10.832 18.459 11.66 12.066 12.457
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.77 0.758 0.748 0.748 0.735
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.301 0.324 0.544 0.632 0.715
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 169.895 172.354 177.033 174.312 175.061
  Κοινή Μετοχή 0.108 0.106 0.106 0.106 0.106
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 420.98 412.708 398.546 388.464 376.913
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -251.151 -240.405 -221.589 -214.249 -201.96
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.042 -0.055 -0.03 -0.009 0.002
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 220.652 237.397 247.399 241.958 244.021
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 69.3883 67.4316 67.3001 67.5943 67.8675
  Payable/Accrued 35.223
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -53.428 -43.134 6.841 -2.137 1.737
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16.508 7.262 -2.104 11.816 6.268
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.89 5.624 5.353 4.972 3.028
  Deferred Taxes 0.035 0.07 0.031 -0.197 0.077
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 64.811 60.273 -9.214 5.089 3.948
  Cash Taxes Paid 0.188 0.06 0.064 0.04 0.019
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.803 0.758 7.259 3.299 2.483
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.8 -15.571 -5.115 4.089 -2.522
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -13.717 -19.094 -7.461 -6.532 -4.114
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -13.717 -13.169 -7.461 -6.532 -4.114
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -9.915 32.349 108.859 1.395 -2.682
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.766 -2.436 -32.843 -2.371 -1.669
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -11.145 36.124 163.935 0 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 6.996 -1.339 -22.233 3.766 -1.013
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.124 20.517 99.294 6.679 -0.528
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -5.925
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -10.746 -53.428 -34.612 -27.272 -14.983
  Cash From Operating Activities -0.1 16.508 20.118 8.132 0.249
  Cash From Operating Activities 1.425 5.89 4.427 2.91 1.405
  Deferred Taxes 0.012 0.035 0.025 0.025 0.012
  Non-Cash Items 8.181 64.811 44.252 29.486 14.317
  Cash Taxes Paid 0.188 0.188 0.188
  Cash Interest Paid 0.219 0.803 0.523 0.353 0.179
  Changes in Working Capital 1.028 -0.8 6.026 2.983 -0.502
  Cash From Investing Activities -4.587 -13.717 -9.395 -5.775 -3.341
  Capital Expenditures -4.023 -13.717 -9.395 -5.775 -3.341
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.564 0 0
  Cash From Financing Activities -2.156 -9.915 -11.821 -6.199 -3.237
  Financing Cash Flow Items -1.634 -5.766 -3.135 -2.886 -2.886
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.139 -11.145 -7.603 -2.603
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.383 6.996 -1.083 -0.71 -0.351
  Net Change in Cash -6.843 -7.124 -1.098 -3.842 -6.329
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Silex Trust Company Limited Corporation 13.3148 9264804 0 2023-03-13
  Barclays Bank (Suisse) S.A. Investment Advisor 13.3148 9264804 8956485 2023-06-30 LOW
  Wood (John B.) Individual Investor 8.4854 5904364 400000 2023-05-12 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8428 3369758 493049 2023-06-30 LOW
  Masters Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 4.3114 3000000 0 2023-06-30 MED
  Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 3.2298 2247380 809430 2023-06-30 LOW
  Pinnacle Associates Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7776 1932710 -129458 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 2.736 1903757 1561964 2023-06-30 HIGH
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.0079 1397136 974120 2023-06-30 MED
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.9536 1359400 286900 2023-06-30 HIGH
  Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 1.7103 1190106 -779055 2023-06-30 LOW
  Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.4978 1042188 675588 2023-06-30 HIGH
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.4744 1025921 574828 2023-06-30 HIGH
  Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.454 1011753 -1464 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4153 984791 -2186341 2023-06-30 LOW
  Portolan Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.351 940058 940058 2023-06-30 HIGH
  AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.211 842664 304571 2023-06-30 MED
  Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1985 833963 -130657 2023-06-30 HIGH
  Griffin (Mark D) Individual Investor 1.1506 800628 10000 2023-05-16 HIGH
  Federated MDTA LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0598 737404 -1219512 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Security Software

  19886 Ashburn Rd
  ASHBURN
  VIRGINIA 20147
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0538%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0757%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου