Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Telefonica Deutschland AG - O2D CFD

2.633
1.75%
0.018
Χαμηλό: 2.632
Υψηλό: 2.705
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:02

Mon - Fri: 08:02 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.018
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Telefonica Deutschland Holding AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.68
Άνοιγμα* 2.674
Μεταβολή 1 έτους* 4.37%
Εύρος ημέρας* 2.632 - 2.705
Εύρος 52 εβδ. 2.01-3.03
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.65M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 74.33M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.83B
Αναλογία P/E 45.03
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.97B
Έσοδα 8.09B
EPS 0.06
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.83371
Beta 0.60
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 2.633 -0.038 -1.42% 2.671 2.707 2.628
Feb 2, 2023 2.680 -0.006 -0.22% 2.686 2.712 2.659
Feb 1, 2023 2.678 0.024 0.90% 2.654 2.682 2.642
Jan 31, 2023 2.691 0.001 0.04% 2.690 2.699 2.665
Jan 30, 2023 2.670 0.030 1.14% 2.640 2.676 2.623
Jan 27, 2023 2.645 0.037 1.42% 2.608 2.654 2.608
Jan 26, 2023 2.607 0.012 0.46% 2.595 2.626 2.579
Jan 25, 2023 2.595 0.027 1.05% 2.568 2.599 2.550
Jan 24, 2023 2.576 0.012 0.47% 2.564 2.590 2.545
Jan 23, 2023 2.570 -0.018 -0.70% 2.588 2.594 2.552
Jan 20, 2023 2.570 0.031 1.22% 2.539 2.575 2.536
Jan 19, 2023 2.521 -0.008 -0.32% 2.529 2.532 2.496
Jan 18, 2023 2.535 -0.036 -1.40% 2.571 2.591 2.535
Jan 17, 2023 2.583 -0.015 -0.58% 2.598 2.602 2.538
Jan 16, 2023 2.588 0.001 0.04% 2.587 2.606 2.567
Jan 13, 2023 2.586 -0.004 -0.15% 2.590 2.624 2.578
Jan 12, 2023 2.598 0.045 1.76% 2.553 2.612 2.543
Jan 11, 2023 2.532 0.001 0.04% 2.531 2.555 2.512
Jan 10, 2023 2.554 0.029 1.15% 2.525 2.555 2.496
Jan 9, 2023 2.525 0.029 1.16% 2.496 2.529 2.447

Telefonica Deutschland AG Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 7503 7296 7320 7399 7532 7765
Έσοδα 7503 7296 7320 7399 7532 7765
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2306 2268 2282 2267 2329 2296
Ακαθάριστο Εισόδημα 5197 5028 5038 5132 5203 5469
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7553 7378 7510 7523 7218 7493
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 600 598 591 587 583 577
Depreciation / Amortization 2118 1870 1988 2415 2369 2382
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -267 49 164 97 -307 -174
Other Operating Expenses, Total 2796 2593 2485 2157 2244 2412
Λειτουργικά Έσοδα -50 -82 -190 -124 314 272
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -33 -32 -39 -52 -61 -62
Άλλο, Καθαρό -3 -2 -4 -3 -5 -5
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -86 -116 -233 -179 248 205
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -176 -378 -230 -212 328 210
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -176 -378 -230 -212 328 210
Καθαρά Κέρδη -176 -378 -230 -212 328 210
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -176 -379 -230 -212 328 211
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -176 -379 -230 -212 328 211
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -176 -379 -230 -212 328 211
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2975 2975 2975 2975 2975 2975
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05916 -0.12739 -0.07731 -0.07126 0.11025 0.07092
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.26
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.1944 -0.11669 -0.04104 -0.04985 0.04427 -0.02018
Total Adjustments to Net Income -1 1
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1850 1893 1967 2054 1946
Έσοδα 1850 1893 1967 2054 1946
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 590 557 619 638 592
Ακαθάριστο Εισόδημα 1260 1336 1348 1416 1354
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1877 1895 1682 2038 1904
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 140 145 145 155 153
Depreciation / Amortization 574 612 591 605 560
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 20 13 19 20 20
Other Operating Expenses, Total 553 568 308 620 579
Λειτουργικά Έσοδα -27 -2 285 16 42
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10 -24 -17 -15 -7
Άλλο, Καθαρό -1 -1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -38 -26 268 0 35
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -40 -45 226 67 27
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -40 -45 226 67 27
Καθαρά Κέρδη -40 -45 226 67 27
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -40 -44 227 68 27
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -40 -44 227 68 27
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -40 -44 227 68 27
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2975 2625 2975 2975 2974.6
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01345 -0.01676 0.0763 0.02286 0.00908
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0058 -0.01295 0.00544 0.0281 0.01452
Total Adjustments to Net Income 1 1 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2246 2160 2736 2783 3281 3162
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 634 603 760 783 1378 1074
Cash 13 14 14 14 12 9
Μετρητά & Ισοδύναμα 600 573 737 767 1325 1011
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21 16 9 2 41 54
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1465 1345 1320 1402 1343 1532
Accounts Receivable - Trade, Net 1399 1130 1219 1272 1231 1413
Total Inventory 85 105 261 165 129 138
Prepaid Expenses 62 107 68 74 68 55
Total Assets 15301 14100 13796 17151 17194 16819
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4217 4041 3793 6249 6558 6840
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9473 9938 10210 12931 13690 14296
Accumulated Depreciation, Total -5257 -5897 -6417 -6682 -7132 -7456
Goodwill, Net 1932 1960 1960 1964 1616 1360
Intangibles, Net 6215 5485 4727 5384 4617 4137
Long Term Investments 60 94 101 133 303 399
Note Receivable - Long Term 77 69 177 229 274 397
Other Long Term Assets, Total 554 291 302 409 545 524
Total Current Liabilities 3256 3662 3326 4084 4491 4289
Accounts Payable 897 773 1102 966 1358 1642
Accrued Expenses 850 971 729 807 822 847
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 37 637 145 801 1229 637
Other Current Liabilities, Total 1472 1281 1350 1510 1082 1163
Total Liabilities 5893 5803 6227 10617 10864 10783
Total Long Term Debt 1721 1268 2004 4180 3903 4408
Long Term Debt 1704 1253 1982 2153 1577 1627
Capital Lease Obligations 17 15 22 2027 2326 2781
Other Liabilities, Total 916 872 720 2039 2105 1831
Total Equity 9408 8297 7569 6534 6330 6036
Common Stock 2975 2975 2975 2975 2975 2975
Additional Paid-In Capital 4800 4800 4800 4800 4512 3929
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1634 523 -205 -1240 -1156 -868
Other Equity, Total -1 -1 -1 -1 -1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 15301 14100 13796 17151 17194 16819
Total Common Shares Outstanding 2974.55 2974.55 2974.55 2974.55 2974.55 2974.55
Deferred Income Tax 1 177 314 365 255
Other Current Assets, Total 327 359 363 363
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3059 3162
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 671 1090
Μετρητά & Ισοδύναμα 640 1020
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 31 70
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1265 1498
Total Inventory 124 138
Other Current Assets, Total 999 436
Total Assets 16236 16819
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6335 6840
Goodwill, Net 1360 1360
Intangibles, Net 4340 4137
Long Term Investments 327 399
Note Receivable - Long Term 134 269
Other Long Term Assets, Total 681 652
Total Current Liabilities 3924 4289
Payable/Accrued 2194 2779
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 738 637
Other Current Liabilities, Total 992 873
Total Liabilities 10495 10783
Total Long Term Debt 4240 4408
Long Term Debt 1844 1627
Capital Lease Obligations 2396 2781
Deferred Income Tax 382 255
Other Liabilities, Total 1949 1831
Total Equity 5741 6036
Common Stock 2975 2975
Additional Paid-In Capital 4512 3929
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1745 -868
Other Equity, Total -1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 16236 16819
Total Common Shares Outstanding 2974.6 2974.55
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -176 -381 -230 -212 328 211
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1858 1702 1690 2015 2134 2132
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2118 1869 1987 2416 2369 2382
Μη Χρηματικά Στοιχεία -316 4 27 54 -342 -181
Cash Taxes Paid 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 43 36 40 53 63 64
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 232 210 -94 -243 -221 -280
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -455 -1022 -957 -992 -238 -631
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1030 -1037 -979 -966 -1000 -1167
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 575 15 22 -26 762 536
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1323 -706 -569 -993 -1340 -1818
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -111 -94 -20 -80 -88 -116
Total Cash Dividends Paid -714 -744 -773 -803 -506 -535
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -498 132 224 -110 -746 -1167
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 80 -26 164 30 556 -317
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -84 211
Cash From Operating Activities 1021 2132
Cash From Operating Activities 1186 2382
Non-Cash Items 29 -181
Cash Interest Paid 38 64
Changes in Working Capital -110 -280
Cash From Investing Activities -647 -631
Capital Expenditures -666 -1167
Other Investing Cash Flow Items, Total 19 536
Cash From Financing Activities -1071 -1818
Financing Cash Flow Items -16 -116
Total Cash Dividends Paid -535 -535
Issuance (Retirement) of Debt, Net -520 -1167
Net Change in Cash -697 -317
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Telefonica SA Corporation 69.2009 2058418755 0 2022-09-19 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.4999 44615929 -2665537 2022-12-31 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8675 25803551 -3225 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7913 23537676 -4135110 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.7233 21514847 -36989 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5844 17383593 19139 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.5723 17023862 204501 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4031 11991704 -99239 2022-12-31 LOW
BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 0.365 10856274 -535102 2022-12-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3526 10489431 -242539 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.3404 10126238 -205929 2022-12-31 LOW
BNP Paribas Asset Management Belgium S.A. Investment Advisor 0.2867 8526670 0 2022-12-31 MED
Fineco Asset Management DAC Investment Advisor 0.2853 8487825 8487825 2022-12-31 MED
Ariel Investments, LLC Investment Advisor 0.2822 8395306 -1917569 2022-09-30 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.2777 8259563 3000 2022-11-30 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.2699 8029077 -881251 2022-06-30 LOW
BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.2453 7297952 0 2022-12-31 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.2379 7077676 -396547 2021-06-30 LOW
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2335 6946356 0 2022-12-31 LOW
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2177 6474747 427130 2022-11-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Telefonica DE Company profile

Σχετικά με την Telefonica Deutschland AG

Η Telefonica Deutschland Holding AG είναι εταιρεία του τομέα των τηλεπικοινωνιών με έδρα τη Γερμανία. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, παρέχοντας φωνή, δεδομένα και άλλες υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, καθώς και ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και της προηγμένης ανάλυσης δεδομένων. Ενεργεί επίσης ως πάροχος χονδρικής, προσφέροντας πρόσβαση στις υποδομές και τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών της στους συνεργάτες χονδρικής της. Η εταιρεία εμπορεύεται τα προϊόντα της στο πλαίσιο μιας στρατηγικής πολλαπλών εμπορικών σημάτων. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της περιλαμβάνει τις O2, Blau, AY YILDIZ, Ortel Mobile, AldiTalk και Tchibo mobil. Η Εταιρεία απευθύνεται σε επιχειρηματικούς πελάτες μικρών γραφείων/οικιακών γραφείων (SoHo) και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της μάρκας O2. Η Telefonica NEXT συνδυάζει την προσφορά ψηφιοποίησης και ανάλυσης δεδομένων της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάλυση ανώνυμων δεδομένων κίνησης από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και την πλατφόρμα λογισμικού geeny.io IoT. Η Εταιρεία αποτελεί μέρος του ομίλου της Telefonica SA.

Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

Georg-Brauchle-Ring 50
MUENCHEN
BAYERN 80992
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.48 Price
+2.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1105%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0773%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

BTC/USD

22,843.95 Price
-0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.40 Price
-0.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00324

US100

12,495.60 Price
-0.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου