Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Teledyne Technologies Incorpora - TDY CFD

434.25
1.25%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.95
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 429.21
Άνοιγμα* 431.13
Μεταβολή 1 έτους* 2.27%
Εύρος ημέρας* 431.13 - 434.75
Εύρος 52 εβδ. 325.00-493.97
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 242.45K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.43M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 19.89B
Αναλογία P/E 25.68
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 46.87M
Έσοδα 5.46B
EPS 16.52
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.09
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 1, 2023 429.21 9.05 2.15% 420.16 430.46 419.30
Jan 31, 2023 423.80 6.85 1.64% 416.95 423.91 410.80
Jan 30, 2023 418.48 1.76 0.42% 416.72 424.21 408.40
Jan 27, 2023 421.79 8.82 2.14% 412.97 424.60 409.60
Jan 26, 2023 426.55 -3.03 -0.71% 429.58 431.71 420.85
Jan 25, 2023 428.67 12.26 2.94% 416.41 431.62 410.02
Jan 24, 2023 410.03 5.62 1.39% 404.41 412.57 402.47
Jan 23, 2023 407.54 6.12 1.52% 401.42 410.74 395.70
Jan 20, 2023 404.13 3.94 0.98% 400.19 406.32 398.59
Jan 19, 2023 400.62 -0.89 -0.22% 401.51 404.38 394.79
Jan 18, 2023 405.50 -9.28 -2.24% 414.78 418.27 404.39
Jan 17, 2023 415.69 3.01 0.73% 412.68 420.18 410.51
Jan 13, 2023 415.74 7.96 1.95% 407.78 417.54 407.78
Jan 12, 2023 415.77 6.92 1.69% 408.85 415.98 406.18
Jan 11, 2023 410.75 1.72 0.42% 409.03 411.78 404.62
Jan 10, 2023 409.03 4.20 1.04% 404.83 410.32 400.93
Jan 9, 2023 408.48 6.95 1.73% 401.53 417.35 401.53
Jan 6, 2023 408.21 9.30 2.33% 398.91 409.36 395.33
Jan 5, 2023 398.20 -3.45 -0.86% 401.65 404.97 396.50
Jan 4, 2023 408.24 13.12 3.32% 395.12 408.78 395.12

Teledyne Technologies Incorpora Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2149.9 2603.8 2901.8 3163.6 3086.2 4614.3
Έσοδα 2149.9 2603.8 2901.8 3163.6 3086.2 4614.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1329.5 1618.3 1791 1920.3 1905.3 2770.5
Ακαθάριστο Εισόδημα 820.4 985.5 1110.8 1243.3 1180.9 1843.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1909.4 2273.8 2485.2 2671.9 2606.1 4020.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 579.9 645.1 694.2 751.6 700.8 744.5
Λειτουργικά Έσοδα 240.5 330 416.6 491.7 480.1 593.7
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -23.2 -36.1 -26 -21 -15.3 -73.6
Άλλο, Καθαρό 24 -6.9 3.3 3 4.9 13.7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 241.3 287 393.9 473.7 469.7 533.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 190.9 231.9 333 402.3 401.9 445.3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 190.9 231.9 333 402.3 401.9 445.3
Καθαρά Κέρδη 190.9 227.2 333.8 402.3 401.9 445.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 190.9 231.9 333 402.3 401.9 445.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 190.9 227.2 333.8 402.3 401.9 445.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 190.9 227.2 333.8 402.3 401.9 445.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 35.5 36.3 37 37.5 37.9 44.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.37746 6.38843 9 10.728 10.6042 10.0519
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.763 6.71342 9.17822 10.728 11.0738 12.5771
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 10.4 57
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -4.7 0.8
Έρευνα & Ανάπτυξη 299.3
Depreciation / Amortization 149.3
Other Operating Expenses, Total 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 805.7 1121 1311.9 1375.7 1321
Έσοδα 805.7 1121 1311.9 1375.7 1321
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 492.5 663.1 787.7 829.6 752.6
Ακαθάριστο Εισόδημα 313.2 457.9 524.2 546.1 568.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 683.9 1016.6 1122.3 1197.8 1097.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 178 320.7 279.3 299.6 291.3
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13.4 0 17.2
Λειτουργικά Έσοδα 121.8 104.4 189.6 177.9 223.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22.3 -21.2 -23.8 -6.3 -22.3
Άλλο, Καθαρό 1.8 8.9 2.1 0.9 1.8
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 101.3 92.1 167.9 172.5 203
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 84.7 64.7 134.1 161.8 212.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 84.7 64.7 134.1 161.8 212.6
Καθαρά Κέρδη 84.7 64.7 134.1 161.8 212.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 84.7 64.7 134.1 161.8 212.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 84.7 64.7 134.1 161.8 212.6
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 84.7 64.7 134.1 161.8 212.6
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 38 43.6 47.7 47.9 47.7
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.22895 1.48394 2.81132 3.37787 4.45702
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.67562 2.62147 2.8783 4.14548 4.45702
Depreciation / Amortization 32.8 55.3 51.4 53.6
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 846.2 1011.9 1114.4 1313.7 1722.6 2429.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 98.6 70.9 142.5 199.5 673.1 474.7
Μετρητά & Ισοδύναμα 98.6 70.9 142.5 199.5 673.1 474.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 389.1 478.1 561.8 660.9 624.1 1083.8
Accounts Receivable - Trade, Net 383.7 478.1 561.8 660.9 624.1 1083.8
Total Inventory 314.2 400.2 364.3 393.4 347.3 752.9
Prepaid Expenses 37.9 57.8 45.8 54.2 78.1 118
Other Current Assets, Total 6.4 4.9 0 5.7
Total Assets 2774.4 3846.4 3809.3 4579.8 5084.8 14430.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 340.8 442.8 442.6 615 612.7 972
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 809.3 974.4 1008.6 1238.9 1286.1 1715.3
Accumulated Depreciation, Total -468.5 -531.6 -566 -623.9 -673.4 -743.3
Goodwill, Net 1193.5 1776.7 1735.2 2050.5 2150 7986.7
Intangibles, Net 234.6 398.9 344.3 430.8 409.7 2741.6
Other Long Term Assets, Total 159.3 216.1 172.8 169.8 189.8 300.6
Total Current Liabilities 501.8 540.6 720.8 763.2 760.9 1498.4
Accounts Payable 138.8 191.7 227.8 271.1 229.1 469.5
Accrued Expenses 186.6 234.5 232 263.7 434.2 1028.9
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 102 3.6 138.3 100.6 97.6 0
Other Current Liabilities, Total 74.4 110.8 122.7 127.8
Total Liabilities 1220 1899.1 1579.6 1865.1 1856.2 6808.3
Total Long Term Debt 515.8 1069.3 612.3 750 680.9 4099.4
Long Term Debt 515.8 1069.3 612.3 750 680.9 4099.4
Deferred Income Tax 26.8 61.8 51.2 34 39 625.5
Other Liabilities, Total 175.6 227.4 195.3 317.9 375.4 585
Total Equity 1554.4 1947.3 2229.7 2714.7 3228.6 7622
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Additional Paid-In Capital 335.7 337.3 343.7 360.5 389.9 4317.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1912.4 2139.6 2523.7 2926 3327.9 3773.2
Treasury Stock - Common -242.9 -200.7 -144.9 -96.4 -59.5 -38.8
Other Equity, Total -451.2 -329.3 -493.2 -475.8 -430.1 -430
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2774.4 3846.4 3809.3 4579.8 5084.8 14430.3
Total Common Shares Outstanding 35.1108 35.5402 36.0873 36.548 36.9516 46.6923
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4280.6 2650.9 2534.9 2429.4 2337.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3234.2 695.1 551.8 474.7 284.3
Μετρητά & Ισοδύναμα 3234.2 695.1 551.8 474.7 284.3
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 639.2 963.3 1031.3 1083.8 1132.4
Accounts Receivable - Trade, Net 639.2 963.3 1031.3 1083.8 1132.4
Total Inventory 328 867.2 833.2 752.9 801.3
Prepaid Expenses 79.2 125.3 118.6 118 119.4
Total Assets 7618.4 14222.9 14447.5 14430.3 14251.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 604.1 1016.1 995.8 972 954.4
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1169.4 1582.6 1607.1 1570.8 1610.7
Accumulated Depreciation, Total -684.7 -709.6 -749 -743.3 -803.4
Goodwill, Net 2140.1 7515.9 7899.5 7986.7 7977
Intangibles, Net 397.1 2765.8 2705.2 2741.6 2682.8
Other Long Term Assets, Total 196.5 274.2 312.1 300.6 299.5
Total Current Liabilities 652.4 1053.3 1421.8 1498.4 1408.3
Accounts Payable 249.9 399.6 427.6 469.5 496.1
Accrued Expenses 402.5 653.7 994.2 1028.9 612.2
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 0 300
Total Liabilities 4282.1 6910.5 7030.9 6808.3 6418.7
Total Long Term Debt 3243.3 4742 4441.7 4099.4 3831.8
Long Term Debt 3243.3 4742 4441.7 4099.4 3831.8
Other Liabilities, Total 386.4 486.4 525.5 585 565.7
Total Equity 3336.3 7312.4 7416.6 7622 7832.4
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Additional Paid-In Capital 398.4 4297.4 4307.5 4317.1 4325.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3412.6 3477.3 3611.4 3773.2 3985.8
Treasury Stock - Common -50.2 -46.1 -42 -38.8 -27.2
Other Equity, Total -424.9 -416.7 -460.8 -430 -451.9
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 7618.4 14222.9 14447.5 14430.3 14251.1
Total Common Shares Outstanding 37.0608 46.6053 46.6539 46.6923 47.1948
Deferred Income Tax 628.8 641.9 625.5 612.9
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 190.9 227.2 333.8 402.3 401.9 445.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 317 374.7 446.9 482.1 618.9 824.6
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 87.3 113 113 111.9 116.2 371.8
Deferred Taxes -7.9 -12.3 -26.4 -53.8 -28.8 -21.4
Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.8 24.8 25.1 30.7 30 64.4
Cash Taxes Paid 23.2 28.2 57.1 103 66.4 61.2
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 23.6 32.4 28.1 23.4 19.1 117.2
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 47.5 22 1.4 -9 99.6 -35.5
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -151 -831.2 -88.6 -571.9 -99.4 -3824.3
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -87.6 -58.5 -86.8 -88.4 -71.4 -101.6
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -63.4 -772.7 -1.8 -483.5 -28 -3722.7
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -145 414.1 -271.3 141.7 -61.8 2807.1
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -18 -4.5 -2 -1.7 0 -52.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 36.1 24.9 37.2 34.6 36.3 25.4
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -163.1 393.7 -306.5 108.8 -98.1 2834.2
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -7.5 14.7 -15.4 5.1 15.9 -5.8
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 13.5 -27.7 71.6 57 473.6 -198.4
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line 84.7 149.4 283.5 445.3 212.6
Cash From Operating Activities 124.9 336.2 529 824.6 -216.7
Cash From Operating Activities 29.3 112.4 237.8 371.8 86.9
Deferred Taxes -4.1 -2.6 16.9 -21.4 5.6
Non-Cash Items 37.5 46.8 55.5 64.4 9
Changes in Working Capital -22.5 30.2 -64.7 -35.5 -530.8
Cash From Investing Activities -17.6 -3761.8 -3790.4 -3824.3 -19.6
Capital Expenditures -17.6 -38.4 -67.6 -101.6 -21
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -3723.4 -3722.8 -3722.7 1.4
Cash From Financing Activities 2454 3451.4 3147.3 2807.1 42.6
Financing Cash Flow Items -36.1 -43.8 -53.3 -52.5 -2.1
Issuance (Retirement) of Stock, Net 10.8 15.9 21.4 25.4 12.7
Issuance (Retirement) of Debt, Net 2479.3 3479.3 3179.2 2834.2 32
Foreign Exchange Effects -0.2 -3.8 -7.2 -5.8 3.3
Net Change in Cash 2561.1 22 -121.3 -198.4 -190.4
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.1053 5205172 47237 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 9.5465 4474527 -1837575 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 5.6694 2657306 1081340 2022-09-30 HIGH
Select Equity Group, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0791 2380646 80 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.6284 2169389 8894 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.9223 1838405 14077 2022-09-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.9292 1372927 -126023 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.6694 1251197 -339717 2022-09-30 LOW
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC Investment Advisor 2.6617 1247563 4293 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9615 919391 21065 2022-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.4156 663530 -1682 2022-09-30 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 1.3096 613832 -2107 2022-09-30 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2639 592422 -41709 2022-12-31 LOW
EARNEST Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1404 534500 2152 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.0429 488802 280332 2022-09-30 LOW
Luther King Capital Management Corp. Investment Advisor 1.0304 482953 19651 2022-09-30 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9453 443081 -69864 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8516 399163 -5092 2021-12-31 LOW
Durable Capital Partners LP Hedge Fund 0.8127 380905 -97776 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.7795 365354 -14032 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Teledyne Technologies Incorpora Company profile

Σχετικά με την Teledyne Technologies Incorpora

Η Teledyne Technologies Incorporated παρέχει τεχνολογίες για αναπτυσσόμενες βιομηχανικές αγορές. Αυτές οι αγορές περιλαμβάνουν τον αυτοματισμό εργοστασίων και την παρακολούθηση της κατάστασης, την περιβαλλοντική παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και του νερού και άλλες. Η εταιρεία έχει τέσσερις τομείς. Ο τομέας ψηφιακής απεικόνισης περιλαμβάνει αισθητήρες, κάμερες και συστήματα, στο ορατό, υπέρυθρο, υπεριώδες και ακτίνων Χ φάσμα για χρήση στη βιομηχανία, την επιστήμη, την κυβέρνηση, το διάστημα, την άμυνα, την ασφάλεια και άλλους τομείς. Ο τομέας Instrumentation παρέχει όργανα παρακολούθησης και ελέγχου για θαλάσσιες, περιβαλλοντικές, βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές, καθώς και ηλεκτρονικό εξοπλισμό δοκιμών και μετρήσεων. Ο τομέας αεροδιαστημικών και αμυντικών ηλεκτρονικών παρέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και υποσυστήματα, εξαρτήματα και εξοπλισμό απόκτησης δεδομένων και επικοινωνιών, διασυνδέσεις για σκληρό περιβάλλον, μπαταρίες γενικής αεροπορίας και άλλα εξαρτήματα. Ο τομέας Engineered Systems παρέχει μηχανική συστημάτων, ολοκλήρωση και τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και κατασκευαστικές λύσεις.

Industry: Electronic Equipment & Parts (NEC)

1049 Camino dos Rios
THOUSAND OAKS
CALIFORNIA 91360
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,875.20 Price
+0.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

76.70 Price
-0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.42 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00377

Natural Gas

2.59 Price
+2.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0885%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0595%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου