Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Telecom Italia SPA - TIT CFD

  0.283
  0.7%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.005
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022099 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022099%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000123 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.02)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000123%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Italy
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Telecom Italia SpA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.285
  Άνοιγμα* 0.285
  Μεταβολή 1 έτους* -5.94%
  Εύρος ημέρας* 0.282 - 0.286
  Εύρος 52 εβδ. 0.23-0.33
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 96.16M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.10B
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.09B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 21.25B
  Έσοδα 16.21B
  EPS -0.06
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.14
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 21, 2024 0.283 -0.001 -0.35% 0.284 0.286 0.282
  Feb 20, 2024 0.285 -0.007 -2.40% 0.292 0.292 0.285
  Feb 19, 2024 0.291 0.005 1.75% 0.286 0.293 0.283
  Feb 16, 2024 0.276 0.006 2.22% 0.270 0.281 0.270
  Feb 15, 2024 0.273 0.001 0.37% 0.272 0.279 0.266
  Feb 14, 2024 0.274 0.006 2.24% 0.268 0.283 0.267
  Feb 13, 2024 0.268 -0.005 -1.83% 0.273 0.273 0.266
  Feb 12, 2024 0.271 0.006 2.26% 0.265 0.272 0.264
  Feb 9, 2024 0.264 0.001 0.38% 0.263 0.267 0.261
  Feb 8, 2024 0.263 -0.003 -1.13% 0.266 0.266 0.261
  Feb 7, 2024 0.267 -0.004 -1.48% 0.271 0.271 0.267
  Feb 6, 2024 0.269 -0.002 -0.74% 0.271 0.272 0.266
  Feb 5, 2024 0.269 -0.013 -4.61% 0.282 0.283 0.269
  Feb 2, 2024 0.282 0.007 2.55% 0.275 0.288 0.275
  Feb 1, 2024 0.276 -0.002 -0.72% 0.278 0.284 0.276
  Jan 31, 2024 0.278 0.005 1.83% 0.273 0.279 0.270
  Jan 30, 2024 0.271 -0.007 -2.52% 0.278 0.280 0.271
  Jan 29, 2024 0.277 -0.006 -2.12% 0.283 0.283 0.275
  Jan 26, 2024 0.284 0.004 1.43% 0.280 0.285 0.278
  Jan 25, 2024 0.280 0.000 0.00% 0.280 0.282 0.279

  Telecom Italia SPA Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, March 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  IT

  Γεγονός

  Full Year 2023 Telecom Italia SpA Earnings Release
  Full Year 2023 Telecom Italia SpA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, March 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  IT

  Γεγονός

  Full Year 2023 Telecom Italia SpA Earnings Call
  Full Year 2023 Telecom Italia SpA Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  09:00

  Χώρα

  IT

  Γεγονός

  Telecom Italia SpA Annual Shareholders Meeting
  Telecom Italia SpA Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 16, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  IT

  Γεγονός

  Q1 2024 Telecom Italia SpA Earnings Call
  Q1 2024 Telecom Italia SpA Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 15788 15316 15805 17974 18940
  Έσοδα 15788 15316 15805 17974 18940
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4600 4147 1905 2192 2901
  Ακαθάριστο Εισόδημα 11188 11169 13900 15782 16039
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15182 18845 13701 14799 18379
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5249 4927 6892 7384 8145
  Depreciation / Amortization 4777 4490 4616 4927 4255
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 355 4555 153 343 2847
  Other Operating Expenses, Total 201 726 135 -47 231
  Λειτουργικά Έσοδα 606 -3529 2104 3175 561
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -988 -786 -536 -1177 -1097
  Άλλο, Καθαρό -206 -200 -171 -259 -241
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -588 -4515 1397 1739 -777
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2654 -8400 7352 1226 -1152
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -271 -252 -128 -326 -259
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2925 -8652 7224 900 -1411
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 16 0
  Καθαρά Κέρδη -2925 -8652 7224 916 -1411
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2925 -8652 7224 900 -1411
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2925 -8652 7224 916 -1411
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2925 -8652 7224 916 -1411
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21241.3 21205.3 21079.6 21067.2 21067.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.1377 -0.40801 0.3427 0.04272 -0.06698
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.12865 -0.24782 0.34369 0.04824 0.02744
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.01 0.01
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 7846 3847 8231 3972 7557
  Έσοδα 7846 3847 8231 3972 7557
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3222 1571 3577 1656 3054
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4624 2276 4654 2316 4503
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7607 4009 8022 3931 7160
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1296 673 1559 596 1292
  Depreciation / Amortization 2429 1201 2482 1245 2295
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 432 420 65 303 258
  Other Operating Expenses, Total 228 144 339 131 261
  Λειτουργικά Έσοδα 239 -162 209 41 397
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -196 -375 -367 -217 -621
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -530 -537 -330 -176 -258
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -673 -622 -2294 -2183 -360
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -140 -67 -148 -62 -123
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -813 -689 -2442 -2245 -483
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη -813 -689 -2442 -2245 -483
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -813 -689 -2442 -2245 -483
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -813 -689 -2442 -2245 -483
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -813 -689 -2442 -2245 -483
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21248.6 21241.3 21241.3 21241.3 21241.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03826 -0.03244 -0.11496 -0.10569 -0.02274
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02459 -0.01931 -0.11894 -0.09636 -0.01475
  Άλλο, Καθαρό -573 -172 -34
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10232 14070 10791 9461 8729
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5155 9295 6083 4137 3313
  Μετρητά 2622 6092 4433 2655 1695
  Μετρητά & Ισοδύναμα 933 812 396 483 222
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1600 2391 1254 999 1396
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3567 3408 3565 4260 4149
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2891 2695 2930 3286 3373
  Συνολικό Απόθεμα 322 282 287 260 389
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1188 1085 856 804 878
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 62027 69187 73213 70104 65619
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 19588 18158 18133 19505 16146
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 91482 86168 85394 81256
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -71894 -68009 -65889 -65110
  Υπεραξία, Καθαρό 19111 18568 22847 23083 26769
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 7656 7147 6740 7667 8889
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 813 3274 2866 112 115
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 618 689 772 1038 751
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4009 7281 11064 9238 4220
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 14142 16364 11146 11123 12881
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5295 5161 4133 4323 4470
  Δεδουλευμένα Έξοδα 600 562 594 535 489
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5630 6498 4244 3759 5575
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2617 4143 2175 2506 2347
  Σύνολο Οφειλών 46966 51773 46998 49824 46091
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 26059 26147 26012 28521 23634
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 21462 22083 21813 23945 21894
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 4597 4064 4199 4576 1740
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 84 476 770 309 234
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3664 4625 2625 2346 2219
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3017 4161 6445 7525 7123
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15061 17414 26215 20280 19528
  Κοινή Μετοχή 11677 11677 11677 11677 11677
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2133 2133 2133 2094 2094
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3463 6376 15481 8561 7810
  Treasury Stock - Common -63 -63 -89 -90 -90
  Unrealized Gain (Loss) -58 49 20 19 30
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2091 -2758 -3007 -1981 -1993
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 62027 69187 73213 70104 65619
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 21241.3 21241.3 21196 21067.2 21067.2
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10474 9563 9458 10232 10688
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5113 4282 4339 5155 5426
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3291 595 2660 933 3519
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1822 1897 1679 1600 1907
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4997 3478 4756 3567 4918
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4642 2824 4496 2891 4527
  Συνολικό Απόθεμα 364 377 363 322 344
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 61567 61329 61281 62027 63107
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 19703 19820 19639 19588 19539
  Υπεραξία, Καθαρό 19188 19202 19118 19111 19082
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 7241 7478 7547 7656 7847
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1755 851 2297 813 2754
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2415 829 2443 618 2405
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 791 3586 779 4009 792
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 14861 16542 14069 14142 13214
  Payable/Accrued 7894 8019 7591
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1183 0 1017 0 979
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5760 8207 4990 5630 4635
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 24 2817 43 2617 9
  Σύνολο Οφειλών 47575 46901 46818 46966 47646
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 25967 23234 25861 26059 27506
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 21393 18524 21177 21462 22804
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 4574 4710 4684 4597 4702
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 192 189 172 84 237
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3810 3836 3706 3664 3690
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2745 3100 3010 3017 2999
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13992 14428 14463 15061 15461
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 575 575 2133 2133 2133
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3912 4208 2769 3463 3646
  Unrealized Gain (Loss) -42 -47 -54 -58 -73
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 9547 -1928 9615 -2091 9755
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 61567 61329 61281 62027 63107
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 21252.2 21252.2 21241.3 21241.3 21241.3
  Μετρητά 1790 2622
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1426 1188
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4812 5295
  Δεδουλευμένα Έξοδα 706 600
  Κοινή Μετοχή 11677 11677
  Treasury Stock - Common -57 -63
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2654 -8400 7352 1226 -1152
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4895 4336 6551 5950 4592
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4777 4490 4616 4927 4255
  Deferred Taxes 2645 3894 -6538 271 -195
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -100 3877 -1051 -149 2383
  Cash Taxes Paid -164 242 -223 118 739
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1668 1440 1520 1750 1978
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 227 475 2172 -325 -699
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5335 -5117 -3077 -3255 -4314
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6305 -5297 -4697 -4924 -6478
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 970 180 1620 1669 2164
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2869 3164 -2009 -1114 -1830
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -40 1860 308 -415 -110
  Total Cash Dividends Paid -68 -368 -390 -279 -256
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2 -42 1164 10 22
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2763 1714 -3091 -430 -1486
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -40 13 -159 -10 -63
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3349 2396 1306 1571 -1615
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -622 -2654 -2543 -360 -142
  Cash From Operating Activities 851 4895 3505 2493 1075
  Cash From Operating Activities 1201 4777 3540 2295 1107
  Deferred Taxes 60 2645 2753 83 36
  Non-Cash Items 248 -100 245 184 29
  Cash Taxes Paid 28 -164 43 38 -2
  Cash Interest Paid 510 1668 1242 934 470
  Changes in Working Capital -36 227 -490 291 45
  Cash From Investing Activities -1155 -5335 -4558 -3024 -756
  Capital Expenditures -1054 -6305 -5302 -2589 -1151
  Other Investing Cash Flow Items, Total -101 970 744 -435 395
  Cash From Financing Activities -596 -2869 -2324 -3971 -4101
  Financing Cash Flow Items -3 -40 -38 -29 -16
  Total Cash Dividends Paid -38 -68 -53 -37 -26
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -555 -2763 -2242 -3912 -4059
  Foreign Exchange Effects 4 -40 -8 -19 144
  Net Change in Cash -896 -3349 -3385 -4521 -3638
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 2 9 7
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Vivendi SE Corporation 23.75 3640748293 638303 2023-06-30 LOW
  Italian Government Government Agency 9.81 1503820663 70663 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.0663 470054095 -92639341 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0557 315121078 -1569535 2023-09-30 LOW
  BDL Capital Management Hedge Fund 1.7618 270078530 12040400 2023-08-31 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4023 214966656 5304473 2023-09-30 LOW
  Anima SGR S.p.A. Investment Advisor 1.252 191921436 0 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1826 181283830 -776010 2023-09-30 LOW
  Telecom Italia SpA Corporation 0.69 105773319 105773319 2023-06-30 MED
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6342 97220225 -552508 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4832 74071185 -7100837 2023-09-30 LOW
  Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC Investment Advisor 0.3552 54443977 21833977 2023-06-30 LOW
  Allianz Global Investors France Investment Advisor 0.3222 49387530 0 2023-08-31 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3086 47301603 213 2023-09-30 LOW
  CPR Asset Management Investment Advisor 0.3049 46746899 0 2023-08-31 MED
  Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. Investment Advisor 0.2746 42100000 6100000 2023-06-30 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.2673 40968894 299710 2023-09-30 LOW
  Kairos Partners SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2294 35161664 -46000 2023-09-30 MED
  Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2103 32237778 -32136 2023-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2101 32209867 -17408 2023-08-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Telecom Italia Company profile

  Σχετικά με την Telecom Italia SPA

  Η Telecom Italia S.p.A. (Telecom Italia) λειτουργεί υποδομές σταθερής φωνής και δεδομένων στην Ιταλία και παρέχει πλατφόρμες δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία επικεντρώνεται σε διάφορους τομείς ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Enriched Communication, Trusted Digital Life, Business Life, Indoor Life, Mobile Open Life και Digital Entertainment. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τους τομείς Consumer, Business, National Wholesale και Other. Ασχολείται με την ανάπτυξη διαφόρων έργων σε τομείς, συμπεριλαμβανομένων των Smart Green, Social Reading, Solutions for good schooling, Digital tourism 2.0, Smart Home, FriendTV και Big Data. Η Smart Green είναι η αξιολόγηση έργων που συνδέονται με το περιβάλλον και οι πιθανές συνεργασίες με τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης για την παρακολούθηση του αέρα σε δημόσιες υπηρεσίες και αστικές περιοχές, χρησιμοποιώντας δίκτυα αισθητήρων που συνδέονται με το Cloud της Εταιρείας. Η Εταιρεία συμμετέχει, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, στην επινόηση και ανάπτυξη υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

  Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

  Corso D'Italia, 41
  ROMA
  ROMA 00198
  IT

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0066%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0285%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου