Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Technology One - TNEau CFD

  16.627
  1.03%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 23:05

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.086
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 16.457
  Άνοιγμα* 16.477
  Μεταβολή 1 έτους* 12.85%
  Εύρος ημέρας* 16.307 - 16.647
  Εύρος 52 εβδ. 9.55-13.23
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 730.05K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.16M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.14B
  Αναλογία P/E 46.76
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 323.37M
  Έσοδα 368.23M
  EPS 0.27
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.17344
  Beta 0.55
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 28, 2024 16.617 0.050 0.30% 16.567 16.667 16.487
  Feb 27, 2024 16.557 0.240 1.47% 16.317 16.567 16.227
  Feb 26, 2024 16.327 -0.299 -1.80% 16.626 16.677 16.287
  Feb 25, 2024 16.627 -0.040 -0.24% 16.667 16.706 16.537
  Feb 23, 2024 16.577 -0.069 -0.41% 16.646 16.677 16.537
  Feb 22, 2024 16.647 0.230 1.40% 16.417 16.717 16.307
  Feb 21, 2024 16.427 -0.350 -2.09% 16.777 16.916 16.317
  Feb 20, 2024 16.767 0.390 2.38% 16.377 16.906 16.317
  Feb 19, 2024 16.367 -0.150 -0.91% 16.517 16.527 16.208
  Feb 18, 2024 16.527 -0.020 -0.12% 16.547 16.567 16.467
  Feb 16, 2024 16.567 -0.110 -0.66% 16.677 16.677 16.507
  Feb 15, 2024 16.677 0.450 2.77% 16.227 16.717 16.208
  Feb 14, 2024 16.218 0.190 1.19% 16.028 16.297 15.898
  Feb 13, 2024 16.048 -0.090 -0.56% 16.138 16.337 15.908
  Feb 12, 2024 16.148 0.031 0.19% 16.117 16.317 16.058
  Feb 11, 2024 16.108 0.170 1.07% 15.938 16.128 15.868
  Feb 9, 2024 15.828 -0.150 -0.94% 15.978 15.978 15.778
  Feb 8, 2024 15.978 0.150 0.95% 15.828 15.998 15.788
  Feb 7, 2024 15.828 0.020 0.13% 15.808 15.868 15.649
  Feb 6, 2024 15.818 0.289 1.86% 15.529 15.848 15.529

  Technology One Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 368.234 311.295 298.267 284.994 252.989
  Έσοδα 368.234 311.295 298.267 284.994 252.989
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 47.051 41.378 38.609 38.976 36.396
  Ακαθάριστο Εισόδημα 321.183 269.917 259.658 246.018 216.593
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 255.227 212.676 215.053 209.752 229.279
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 170.066 145.466 157.806 164.924 187.781
  Depreciation / Amortization 38.11 25.832 18.638 6.127 5.102
  Other Operating Expenses, Total
  Λειτουργικά Έσοδα 113.007 98.619 83.214 75.242 23.71
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.267 -1.223 -1.104 0.608 0.324
  Άλλο, Καθαρό 0.58 0.447 0.36 0.539 0.783
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 112.32 97.843 82.47 76.389 24.817
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 88.843 72.691 62.945 58.459 21.691
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 88.843 72.691 62.945 58.459 21.691
  Καθαρά Κέρδη 88.843 72.691 62.945 58.459 21.691
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 88.843 72.691 62.945 58.459 21.691
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 88.843 72.691 62.945 58.459 21.691
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 88.843 72.691 62.945 58.459 21.691
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 324.48 322.743 320.954 319.5 316.693
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.2738 0.22523 0.19612 0.18297 0.06849
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1502 0.1391 0.1288 0.1193 0.0902
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.27379 0.2252 0.19603 0.1823 0.07446
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.275
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 201.005 196.239 171.995 166.954 144.341
  Έσοδα 201.005 196.239 171.995 166.954 144.341
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 28.951 24.429 22.622 19.546 21.832
  Ακαθάριστο Εισόδημα 172.054 171.81 149.373 147.408 122.509
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 149.169 126.151 129.076 106.037 106.639
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 102.116 81.482 88.584 72.451 73.015
  Depreciation / Amortization 25.48 20.24 17.87 14.04 11.792
  Λειτουργικά Έσοδα 51.836 70.088 42.919 60.917 37.702
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.62 -0.699 -0.688 -0.667 -0.61
  Άλλο, Καθαρό 0.291 0.361 0.339 0.304 0.197
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 52.747 69.75 42.57 60.554 37.289
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 41.281 55.652 33.191 44.49 28.201
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 41.281 55.652 33.191 44.49 28.201
  Καθαρά Κέρδη 41.281 55.652 33.191 44.49 28.201
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 41.281 55.652 33.191 44.49 28.201
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 41.281 55.652 33.191 44.49 28.201
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 41.281 55.652 33.191 44.49 28.201
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 325.894 324.798 324.162 323.059 322.427
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.12667 0.17134 0.10239 0.13771 0.08746
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0462 0.1082 0.042 0.1009 0.0382
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.10895 0.17134 0.10239 0.13771 0.08746
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -7.378
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 344.426 282.155 237.259 206.972 200.845
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 223.265 175.865 144.21 125.244 105.046
  Μετρητά & Ισοδύναμα 198.265 175.865 144.21 125.244 105.046
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 94.883 85.311 78.955 70.48 82.526
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 93.382 84.79 78.45 62.442 75.629
  Προπληρωθέντα Εξοδα 25.151 20.379 13.811 10.851 12.81
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 636.737 539.945 467.288 375.909 318.424
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 35.956 31.615 29.819 32.755 10.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 99.64 89.444 81.002 75.856 48.068
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -63.684 -57.829 -51.183 -43.101 -37.168
  Υπεραξία, Καθαρό 47.951 46.58 47.694 33.25 33.25
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 160.177 139.781 114.088 67.292 35.861
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 26.845 18.754 12.638 7.035 5.415
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.382 21.06 25.79 28.605 32.153
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 303.836 271.147 237.242 203.967 207.114
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 39.733 40.331 31.12 29.315 38.778
  Δεδουλευμένα Έξοδα 15.975 15.302 15.929 14.563 11.943
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 8.894 7.897 3.342 2.148 0.005
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 239.234 207.617 186.851 157.941 156.388
  Σύνολο Οφειλών 330.731 300.848 277.054 233.741 211.567
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 24.262 27.407 30.047 27.197 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.633 2.294 9.765 2.577 4.453
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 306.006 239.097 190.234 142.168 106.857
  Κοινή Μετοχή 67.466 57.635 51.645 40.551 35.302
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 236.278 182.7 136.631 99.481 69.705
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2.262 -1.238 1.958 2.136 1.85
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 636.737 539.945 467.288 375.909 318.424
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 324.675 323.366 321.649 319.295 317.828
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.127 0.6 0.283 0.397 0.463
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 24.262 27.407 30.047 27.197
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 344.426 250.407 282.155 200.036 237.259
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 223.265 139.13 175.865 116.368 144.21
  Μετρητά & Ισοδύναμα 198.265 139.13 175.865 116.368 144.21
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 94.883 85.154 85.311 67.48 78.955
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 94.883 78.232 85.311 63.247 78.955
  Προπληρωθέντα Εξοδα 25.151 24.106 20.379 15.975 13.811
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.127 2.017 0.6 0.213 0.283
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 636.737 504.88 539.945 431.508 467.288
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 35.956 33.72 31.615 28.867 29.819
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 208.128 190.58 186.361 173.81 161.782
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 26.845 20.909 18.754 14.057 12.638
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.382 9.264 21.06 14.738 25.79
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 303.836 221.99 271.147 199.016 237.242
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 49.247 41.409 48.559 30.453 40.425
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 8.894 8.146 7.897 6.842 3.342
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 245.695 172.435 214.691 161.721 193.475
  Σύνολο Οφειλών 330.731 251.422 300.848 233.718 277.054
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 24.262 26.918 27.407 27.279 30.047
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 24.262 26.918 27.407 27.279 30.047
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.633 2.514 2.294 7.423 9.765
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 306.006 253.458 239.097 197.79 190.234
  Κοινή Μετοχή 67.466 64.918 57.635 57.203 51.645
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 236.278 187.097 182.7 140.238 136.631
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2.262 1.443 -1.238 0.349 1.958
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 636.737 504.88 539.945 431.508 467.288
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 324.675 324.568 323.366 323.116 321.649
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 142.796 114.987 103.511 76.835 51.87
  Cash Receipts 413.885 341.812 340.405 310.883 300.058
  Cash Payments -251.329 -217.795 -222.036 -221.167 -234.709
  Cash Taxes Paid -18.339 -7.762 -13.716 -11.534 -11.187
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -1.844 -1.493 -1.495 -0.024 -0.395
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.423 0.225 0.353 -1.323 -1.897
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -67.282 -63.155 -45.061 -42.336 -8.943
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -67.282 -52.927 -44.838 -38.277 -3.388
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -10.228 -0.223 -4.059 -5.555
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -43.859 -32.866 -38.252 -33.775 -31.988
  Total Cash Dividends Paid -46.127 -42.504 -38.988 -35.85 -33.002
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 5.92 10.595 5.248 2.075 1.019
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3.652 -0.957 -4.512 0 -0.005
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 31.655 18.966 20.198 0.724 10.939
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Cash From Operating Activities 37.446 142.796 29.703 114.987 18.573
  Cash Receipts 193.866 413.885 172.246 341.812 142.983
  Cash Payments -149.71 -251.329 -135.914 -217.795 -117.109
  Cash Taxes Paid -7.294 -18.339 -7.27 -7.762 -6.692
  Cash Interest Paid -1.008 -1.844 -0.809 -1.493 -0.742
  Changes in Working Capital 1.592 0.423 1.45 0.225 0.133
  Cash From Investing Activities -36.124 -67.282 -28.836 -63.155 -21.639
  Capital Expenditures -36.124 -67.282 -28.836 -52.927 -21.639
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 -10.228 0
  Cash From Financing Activities -38.057 -43.859 -27.352 -32.866 -22.046
  Total Cash Dividends Paid -41.61 -46.127 -32.492 -42.504 -30.235
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 7.267 5.92 5.488 10.595 9.472
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.714 -3.652 -0.348 -0.957 -1.283
  Net Change in Cash -36.735 31.655 -26.485 18.966 -25.112
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Mactaggart (John Dugald) Individual Investor 7.67 24902500 -2000000 2023-06-14 LOW
  Masterbah Pty. Ltd. Corporation 4.4267 14372500 -3000000 2022-12-13
  Selector Funds Management Limited Investment Advisor 4.3931 14263369 2105376 2022-12-05 LOW
  Fundsmith LLP Investment Advisor 3.6915 11985359 -3841258 2022-12-05 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0551 9919191 966552 2022-12-05 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0256 9823466 4394172 2022-12-05 LOW
  Vinva Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.9264 9501181 -4266047 2022-12-05 MED
  First Sentier Investors Investment Advisor 2.9081 9441782 -1746047 2023-04-05 LOW
  Hyperion Asset Management Limited Investment Advisor 2.743 8905855 -1237249 2022-12-05 LOW
  Macquarie Investment Management Global Ltd. Investment Advisor 2.7126 8807099 3631041 2022-12-05 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.4695 8017882 2527506 2022-12-05 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 2.0896 6784564 0 2022-12-05 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9944 6475186 168940 2022-12-05 LOW
  Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 1.9653 6380783 -2705191 2022-12-05 LOW
  Pendal Group Limited Investment Advisor 1.6174 5251394 349807 2022-12-05 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4977 4862652 -154627 2022-12-05 MED
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.3717 4453718 -143984 2022-12-05 LOW
  Walter Scott & Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3605 4417231 -82769 2022-12-05 LOW
  Lennox Capital Partners Pty Ltd. Investment Advisor 1.3308 4320745 -475978 2022-12-05 LOW
  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 1.2637 4102922 -1793664 2023-04-05 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Enterprise Software

  Level 11, TechnologyOne HQ
  540 Wickham Street
  BRISBANE
  QUEENSLAND 4006
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0111%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0330%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου