Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Tate and Lyle - TATE CFD

  6.320
  0.16%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.095
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025261 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025261%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003344 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003344%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Tate & Lyle PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6.33
  Άνοιγμα* 6.345
  Μεταβολή 1 έτους* -13.32%
  Εύρος ημέρας* 6.32 - 6.425
  Εύρος 52 εβδ. 6.00-8.38
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.29M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 26.92M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.52B
  Αναλογία P/E 15.26
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 401.67M
  Έσοδα 1.76B
  EPS 0.41
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.0708
  Beta 0.85
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 23, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 6.330 0.115 1.85% 6.215 6.345 6.185
  Dec 4, 2023 6.270 0.080 1.29% 6.190 6.300 6.155
  Dec 1, 2023 6.200 0.020 0.32% 6.180 6.210 6.115
  Nov 30, 2023 6.095 -0.050 -0.81% 6.145 6.205 6.095
  Nov 29, 2023 6.185 0.060 0.98% 6.125 6.240 6.120
  Nov 28, 2023 6.235 0.060 0.97% 6.175 6.245 6.155
  Nov 27, 2023 6.260 0.070 1.13% 6.190 6.290 6.130
  Nov 24, 2023 6.215 0.010 0.16% 6.205 6.235 6.150
  Nov 23, 2023 6.230 -0.015 -0.24% 6.245 6.260 6.160
  Nov 22, 2023 6.245 -0.030 -0.48% 6.275 6.345 6.200
  Nov 21, 2023 6.280 0.105 1.70% 6.175 6.310 6.160
  Nov 20, 2023 6.130 -0.185 -2.93% 6.315 6.380 6.130
  Nov 17, 2023 6.270 -0.065 -1.03% 6.335 6.375 6.270
  Nov 16, 2023 6.345 -0.060 -0.94% 6.405 6.450 6.345
  Nov 15, 2023 6.350 -0.070 -1.09% 6.420 6.590 6.350
  Nov 14, 2023 6.450 0.315 5.13% 6.135 6.470 6.135
  Nov 13, 2023 6.245 -0.020 -0.32% 6.265 6.355 6.195
  Nov 10, 2023 6.355 -0.045 -0.70% 6.400 6.480 6.265
  Nov 9, 2023 6.490 0.010 0.15% 6.480 6.615 6.395
  Nov 8, 2023 6.510 0.190 3.01% 6.320 6.510 6.210

  Tate and Lyle Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1751 1375 1211 2882 2755
  Έσοδα 1751 1375 1211 2882 2755
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1031 874 744 1602 1480
  Ακαθάριστο Εισόδημα 720 501 467 1280 1275
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1555 1308 1095 2586 2519
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 188 138 135 358 372
  Έρευνα & Ανάπτυξη 46 41 42 34 36
  Depreciation / Amortization 36 24 26 35
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 29 97 38 26 59
  Other Operating Expenses, Total 224 132 110 531 572
  Λειτουργικά Έσοδα 196 67 116 296 236
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -41 -22 -21 0 4
  Άλλο, Καθαρό -3 -3 -5 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 152 42 90 296 240
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 121 33 77 245 181
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 121 33 77 245 181
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 69 203 176 0 0
  Καθαρά Κέρδη 190 236 253 245 181
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 121 33 77 245 181
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 190 236 253 245 181
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 190 236 253 245 181
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 411.4 403.199 402.342 403.37 402.427
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.29412 0.08185 0.19138 0.60738 0.44977
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.185 0.233 0.35933 0.34533 0.343
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.42538 0.38195 0.31565 0.78092 0.7256
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1 2 0
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 902 849 719 656 619
  Έσοδα 902 849 719 656 619
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 820 735 685 623 574
  Other Operating Expenses, Total 778 712 642 559 534
  Λειτουργικά Έσοδα 82 114 34 33 45
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2 -46 -13 -12 -13
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 84 68 21 21 32
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 67 54 25 8 35
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 67 54 25 8 35
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 2 67 109 94 85
  Καθαρά Κέρδη 69 121 134 102 120
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 67 54 25 8 35
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 69 121 134 102 120
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 69 121 134 102 120
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 407 415.8 403.885 402.513 402.856
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.16462 0.12987 0.0619 0.01988 0.08688
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.131 0.054 0.128 0.105 0.25667
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.27027 0.15633 0.16589 0.18136 0.15638
  Depreciation / Amortization 24 12 19 5 21
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 18 11 24 59 19
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1284 2460 1302 1132 1096
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 475 129 403 338 285
  Μετρητά 83 97 66 49 46
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 2 32 67
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 344 265 330 315 308
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 278 223 295 294 291
  Συνολικό Απόθεμα 446 317 532 456 434
  Προπληρωθέντα Εξοδα 16 16 14 16 15
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3 1733 23 7 54
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2507 3251 2967 2851 2793
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 488 431 1105 1190 982
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1484 1328 3329 3522 3087
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -996 -897 -2224 -2332 -2105
  Υπεραξία, Καθαρό 308 203 228 202 198
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 144 75 117 138 144
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 241 46 163 154 161
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 11 1 1 0 2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 31 35 51 35 210
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 572 780 557 508 681
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 250 151 267 250 234
  Δεδουλευμένα Έξοδα 106 124 120 107 100
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 14 11 0 10 19
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 107 10 42 30 205
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 95 484 128 111 123
  Σύνολο Οφειλών 1318 1632 1514 1452 1304
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 592 658 746 682 373
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 548 609 630 541 364
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 44 49 116 141 9
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 30 51 41 42 46
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1 1 1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 123 142 169 220 204
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1189 1619 1453 1399 1489
  Κοινή Μετοχή 117 117 117 117 117
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 408 407 407 406 406
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 664 1095 929 876 966
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2507 3251 2967 2851 2793
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 401.637 401.599 401.535 401.486 400.748
  Total Preferred Shares Outstanding 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394
  Μετρητά & Ισοδύναμα 392 30 305 222 239
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1104 1284 1388 2460 2285
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 391 475 516 112 385
  Μετρητά & Ισοδύναμα 391 475 516 110 385
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 2 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 303 360 413 281 262
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 299 351 410 270 251
  Συνολικό Απόθεμα 409 446 446 317 263
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1 3 13 1750 1375
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2330 2507 2713 3251 3118
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 505 488 502 431 426
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 430 452 498 278 290
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 238 241 296 46 50
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 12 11 1 1 1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 41 31 28 35 66
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 383 572 526 780 754
  Payable/Accrued 270 372 416 294 211
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 43 121 27 21 25
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 70 79 83 465 518
  Σύνολο Οφειλών 1121 1318 1492 1632 1611
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 597 592 770 658 699
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 555 548 718 609 647
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 26 30 62 51 8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 114 123 133 142 149
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1209 1189 1221 1619 1507
  Κοινή Μετοχή 117 117 117 117 117
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 408 408 407 407 407
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 684 664 697 1095 983
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2330 2507 2713 3251 3118
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 401.666 401.637 401.609 401.599 401.565
  Total Preferred Shares Outstanding 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 42 44 52 49 52
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1 1 1 1 1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 248 296 283 296 240
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 66 103 369 385 330
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 59 74 142 137 112
  Amortization 36 26 33 35 40
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -123 23 31 18 65
  Cash Taxes Paid 19 45 57 49 58
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 25 21 22 30 28
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -154 -316 -120 -101 -127
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 835 -113 -205 -129 -111
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -78 -148 -152 -167 -130
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 913 35 -53 38 19
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -598 -247 -29 -273 -140
  Total Cash Dividends Paid -570 -144 -137 -137 -134
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -13 -13 -5 -22 -8
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -15 -90 113 -114 2
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 45 13 -35 3 16
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 348 -244 100 -14 95
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 248 166 296 131 283
  Cash From Operating Activities 66 38 103 179 369
  Cash From Operating Activities 59 29 74 47 142
  Amortization 36 18 26 14 33
  Non-Cash Items -123 -73 23 56 22
  Cash Taxes Paid 19 23 45 31 57
  Cash Interest Paid 25 11 21 10 22
  Changes in Working Capital -154 -102 -316 -69 -111
  Cash From Investing Activities 835 819 -113 -41 -205
  Capital Expenditures -78 -33 -148 -67 -152
  Other Investing Cash Flow Items, Total 913 852 35 26 -53
  Cash From Financing Activities -598 -560 -247 -121 -29
  Total Cash Dividends Paid -570 -548 -144 -102 -137
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -13 -6 -13 -4 -5
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -15 -6 -90 -15 113
  Foreign Exchange Effects 45 92 13 8 -35
  Net Change in Cash 348 389 -244 25 100
  Financing Cash Flow Items 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Tate and Lyle Company profile

  Σχετικά με την Tate and Lyle

  Η Tate & Lyle PLC είναι ένας παγκόσμιος πάροχος συστατικών και λύσεων για τα τρόφιμα, τα ποτά και τις βιομηχανικές αγορές. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Σουκραλόζη και πρωτογενή προϊόντα. Ο τομέας Food & Beverage Solutions δραστηριοποιείται στις κατηγορίες ποτών, γαλακτοκομικών προϊόντων, σούπες, σάλτσες και dressings και αρτοποιίας. Ο τομέας της σουκραλόζης είναι ένα γλυκαντικό, το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Ο τομέας πρωτογενών προϊόντων επικεντρώνεται στα γλυκαντικά και τα βιομηχανικά άμυλα. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει συστατικά υφής, συστατικά υγείας και ευεξίας, σταθεροποιητές, γλυκαντικά χύμα, οξυντικά και ζωοτροφές. Οι λύσεις της περιλαμβάνουν τη μείωση των σακχάρων και των θερμίδων, την υγεία του πεπτικού συστήματος και τον εμπλουτισμό με φυτικές ίνες, εναλλακτικές λύσεις χωρίς ΓΤΟ και επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις. Η Εταιρεία παράγει συστατικά από γεωργικές πρώτες ύλες κυρίως σε υγρούς μύλους καλαμποκιού και επίσης σε εγκαταστάσεις ανάμειξης.

  Industry: Food Ingredients

  5 Marble Arch
  LONDON
  W1H 7EJ
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου