Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι τάση;

  Βασικές πληροφορίες για τις τάσεις

  Είναι η γενική κατεύθυνση που ακολουθούν οι κινήσεις των τιμών κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Οι τάσεις αφορούν όλα τα στοιχεία ενεργητικού και όλες τις αγορές όπου υπάρχει κίνηση στις τιμές ή στον όγκο των αγοραπωλησιών.

  Οι τάσεις μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες. Όλες οι τάσεις προσφέρουν ευκαιρίες κέρδους και ένας συναλλασσόμενος που πραγματοποιεί συναλλαγές με βάση τις τάσεις (trend trader) μπορεί να παρακολουθεί μια τάση επί 3 έτη, για παράδειγμα, ενώ ένα συναλλασσόμενος που πραγματοποιεί συναλλαγές με βάση τις διακυμάνσεις (swing trader) θα διακρατεί μετοχές για βραχύτερη περίοδο,ίσως για λίγες μόλις εβδομάδες ή για μία ημέρα.

  Πού συναντήσατε τον όρο «τάσεις»;

  Εάν είστε επενδυτής ή απλώς σας ενδιαφέρουν τα οικονομικά θέματα, ακούτε συνέχεια για τις τάσεις των αγορών. Οι τάσεις εξετάζονται συχνά σε σχέση με τα επιτόκια, παρόλο που ενδέχεται να αφορούν και τις μετοχές.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις τάσεις...

  Τέσσερις σημαντικοί και αλληλένδετοι παράγοντες θεωρείται ότι διαμορφώνουν τις τάσεις: οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς χρηματικές συναλλαγές, η κερδοσκοπία και οι προσδοκίες και, τέλος, η προσφορά και η ζήτηση.

  Οι τάσεις αναλύονται με τη χρήση των ιστορικών κινήσεων των τιμών σε αντιπαραβολή με την τρέχουσα τιμή.

  Οι στρατηγικές των συναλλαγών που βασίζονται στις τάσεις αναφέρονται στη λήψη μιας θέσης αγοράς (long) όταν μια μετοχή σημειώνει ανοδική πορεία και μιας θέσης πώλησης (short) όταν μια μετοχή σημειώνει καθοδική πορεία.

  Οι συναλλασσόμενοι που πραγματοποιούν συναλλαγές βάσει των τάσεων είναι επενδυτές οι οποίοι αξιολογούν τον κίνδυνο που διατρέχουν έναντι μιας ανοδικής ή καθοδικής τάσης της αγοράς. Επιλέγουν να εστιάσουν στα δεδομένα της αγοράς για να λάβουν τις αποφάσεις τους και όχι στις επιδόσεις μεμονωμένων εταιρειών. Για εκείνους, «η τάση είναι ένας φίλος» και δεν θεωρούν συνετό να την αντιπαλέψουν, ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν εκπλήξεις και οι επενδυτές να υποστούν ζημίες εάν οι συνθήκες στραφούν απρόσμενα εναντίον τους.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 630.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου