Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Takeda Pharmaceutical Company Limited - 4502 CFD

4350.74
1.8%
24.12
Χαμηλό: 4305.85
Υψηλό: 4350.74
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 24.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4273.83
Άνοιγμα* 4305.85
Μεταβολή 1 έτους* 20.62%
Εύρος ημέρας* 4305.85 - 4350.74
Εύρος 52 εβδ. 3,455.00-4,478.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.27M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 89.00M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6,786.47B
Αναλογία P/E 24.37
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.55B
Έσοδα 3,944.61B
EPS 175.97
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.19678
Beta 1.00
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 4334.78 37.80 0.88% 4296.98 4339.77 4296.96
Mar 28, 2023 4273.83 -40.00 -0.93% 4313.83 4320.92 4264.96
Mar 27, 2023 4277.82 6.38 0.15% 4271.44 4289.80 4258.08
Mar 24, 2023 4254.99 11.77 0.28% 4243.22 4267.86 4224.16
Mar 23, 2023 4252.60 -32.31 -0.75% 4284.91 4286.90 4240.03
Mar 22, 2023 4358.72 -55.75 -1.26% 4414.47 4414.47 4352.73
Mar 20, 2023 4283.82 -61.23 -1.41% 4345.05 4347.74 4282.72
Mar 17, 2023 4369.09 34.51 0.80% 4334.58 4382.66 4320.91
Mar 16, 2023 4273.94 6.88 0.16% 4267.06 4292.79 4244.02
Mar 15, 2023 4332.19 30.12 0.70% 4302.07 4332.19 4286.81
Mar 14, 2023 4265.46 32.02 0.76% 4233.44 4293.29 4206.11
Mar 13, 2023 4279.92 5.49 0.13% 4274.43 4290.30 4240.93
Mar 10, 2023 4335.78 -9.97 -0.23% 4345.75 4354.23 4323.71
Mar 9, 2023 4388.64 54.76 1.26% 4333.88 4390.64 4317.82
Mar 8, 2023 4323.81 31.92 0.74% 4291.89 4329.90 4289.00
Mar 7, 2023 4289.10 19.16 0.45% 4269.94 4292.89 4264.86
Mar 6, 2023 4260.97 21.94 0.52% 4239.03 4269.45 4233.94
Mar 3, 2023 4237.04 46.28 1.10% 4190.76 4252.40 4190.16
Mar 2, 2023 4172.11 5.49 0.13% 4166.62 4188.56 4155.23
Mar 1, 2023 4165.22 -5.09 -0.12% 4170.31 4191.16 4164.13

Takeda Pharmaceutical Company Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 3569010 3197810 3291190 2097220 1770530
Έσοδα 3569010 3197810 3291190 2097220 1770530
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1106850 994308 1089760 651729 495921
Ακαθάριστο Εισόδημα 2462160 2203500 2201420 1445500 1274610
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3123810 2596860 3193730 1874650 1531000
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 886361 875663 964737 717599 628106
Έρευνα & Ανάπτυξη 526087 455833 492381 368298 325441
Depreciation / Amortization 472915 421864 455420 178617 122131
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 100290 -265230 189043 -41201 28183
Other Operating Expenses, Total 31309 114422 2384 -2507 -3907
Λειτουργικά Έσοδα 445198 600952 97459 222577 239528
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -142628 -234717 -158213 -94965 -22323
Άλλο, Καθαρό 1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 302571 366235 -60754 127612 217205
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 230166 376171 44290 135080 186708
Δικαίωμα Μειοψηφίας -107 -166 -49 112 178
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 230059 376005 44241 135192 186886
Καθαρά Κέρδη 230059 376005 44241 135192 186886
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 230059 376005 44241 135192 186886
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 230059 376005 44241 135192 186886
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 230059 376005 44241 135192 186886
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1577.17 1573.54 1566.2 966.897 786.69
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 145.868 238.955 28.2473 139.82 237.56
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 180 180 180 180 180
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 194.24 129.394 106.703 112.123 268.355
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 2112 -64872
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 873289 901294 844819 949603 770274
Έσοδα 873289 901294 844819 949603 770274
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 308380 281404 275797 241264 253446
Ακαθάριστο Εισόδημα 564909 619890 569022 708339 516828
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 874908 784810 747392 701051 619734
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 223429 231078 212011 219843 234388
Έρευνα & Ανάπτυξη 143628 128378 131600 122480 113289
Depreciation / Amortization 149283 118087 102721 102824 114294
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 33062 26767 27979 16751 29440
Other Operating Expenses, Total 17126 -904 -2716 -2111 -125123
Λειτουργικά Έσοδα -1619 116484 97427 248552 150540
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -52429 -44291 -35980 -25574 -19662
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -54047 72193 61447 222978 130878
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11375 57820 45995 137726 197144
Δικαίωμα Μειοψηφίας 17 -51 -31 -43 -46
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11358 57769 45964 137683 197098
Καθαρά Κέρδη -11358 57769 45964 137683 197098
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11358 57770 45964 137684 197098
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11358 57770 45964 137684 197098
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11358 57770 45964 137684 197098
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1553.81 1574.97 1580.42 1574.43 1574.48
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -7.30976 36.68 29.0834 87.4503 125.183
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 90 0 90 0 90
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.52092 50.2916 42.335 94.0219 137.337
Total Adjustments to Net Income 1 0 1
Άλλο, Καθαρό 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2593640 2712890 2469430 2993040 1078810
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 875000 1002820 653436 725819 375186
Μετρητά & Ισοδύναμα 389058 335027 188640 462890 243324
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 485942 667793 464796 262929 131862
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 724377 812714 784921 749119 428792
Accounts Receivable - Trade, Net 617518 707487 670708 657681 360833
Total Inventory 853167 753881 759599 919670 212944
Other Current Assets, Total 141098 143478 271476 598429 61886
Total Assets 13178000 12912300 12821100 13792800 4106460
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1582800 1453920 1386370 1331930 536801
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2453010 2191740 2084120 1971520 1191400
Accumulated Depreciation, Total -870208 -737818 -697754 -639591 -654597
Goodwill, Net 4407750 4033920 4012530 4240250 1029250
Intangibles, Net 3818540 3909110 4171360 4751170 1014260
Long Term Investments 330133 348350 369455 299922 304385
Other Long Term Assets, Total 445150 454110 411948 176463 142957
Total Current Liabilities 2145730 1773180 2175900 2553050 737509
Accounts Payable 295933 232105 211627 212348 133705
Notes Payable/Short Term Debt 285 69 5014 500002 18
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 203708 22084 581803 484944
Other Current Liabilities, Total 1645800 1518920 1377450 1355760 603786
Total Liabilities 7495000 7739260 8097610 8610790 2109040
Total Long Term Debt 4141420 4613220 4506490 4766000 985644
Long Term Debt 4141420 4613220 4506490 4766000 985644
Deferred Income Tax 473145 576542 765079 783356 90725
Minority Interest 504 4140 4003 4006 19985
Other Liabilities, Total 734202 772180 646144 504372 275176
Total Equity 5683020 5173040 4723480 5181980 1997420
Common Stock 1676260 1668140 1668120 1643580 77914
Additional Paid-In Capital 1708870 1688420 1680290 1650230 90740
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1479720 1509910 1369970 1595430 1557310
Treasury Stock - Common -116007 -59552 -87463 -57142 -74373
Unrealized Gain (Loss) 22068 41983 22891 46380 73037
Other Equity, Total 912106 324131 69673 303499 272799
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 13178000 12912300 12821100 13792800 4106460
Total Common Shares Outstanding 1550.36 1563.36 1557.77 1554.78 781.309
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2593640 2477890 2456350 2476460 2712890
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 875000 751896 633623 684850 1002820
Μετρητά & Ισοδύναμα 849695 724341 607881 654920 966222
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25305 27555 25742 29930 36598
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 724377 756117 887295 858957 812714
Accounts Receivable - Trade, Net 696644 715515 843625 827253 783091
Total Inventory 853167 811324 783476 779148 753881
Other Current Assets, Total 141098 158556 151959 153503 143478
Total Assets 13178000 12698500 12560300 12657200 12912300
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1582800 1493590 1459920 1452170 1453920
Goodwill, Net 4407750 4167990 4078370 4058940 4033920
Intangibles, Net 3818540 3791880 3783680 3856430 3909110
Long Term Investments 330133 334812 352091 374659 348350
Other Long Term Assets, Total 445150 432359 429864 438578 454110
Total Current Liabilities 2145730 1809250 1918750 1706780 1773180
Accounts Payable 516297 351185 336600 320645 343838
Notes Payable/Short Term Debt 285 0 0 0 69
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 203708 122936 214886 24272 22084
Other Current Liabilities, Total 1425440 1335130 1367260 1361860 1407180
Total Liabilities 7495000 7367190 7236340 7418980 7739260
Total Long Term Debt 4141420 4231940 4016470 4381590 4613220
Long Term Debt 4141420 4231940 4016470 4381590 4613220
Deferred Income Tax 473145 589481 576738 578065 576542
Minority Interest 504 493 426 385 4140
Other Liabilities, Total 734202 736023 723951 752155 772180
Total Equity 5683020 5331330 5323940 5238260 5173040
Common Stock 1676260 1676260 1676260 1669120 1668140
Additional Paid-In Capital 1708870 1697560 1686490 1682500 1688420
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1479720 1466930 1551150 1503810 1509910
Treasury Stock - Common -116007 -91013 -41037 -42344 -59552
Unrealized Gain (Loss) 22068 31196 57646 41983
Other Equity, Total 912106 550395 451066 367516 324131
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 13178000 12698500 12560300 12657200 12912300
Total Common Shares Outstanding 1550.36 1557.49 1572.83 1568.66 1563.36
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 230166 376171 44290 109014 186708
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1123100 1010930 670381 328301 399200
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 583151 559671 583649 272446 182127
Μη Χρηματικά Στοιχεία 252109 12308 172928 39061 -43306
Cash Taxes Paid 140423 201687 226768 44909 29883
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 108207 107350 127211 34914 8365
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 57679 62781 -130486 -92220 73671
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -198125 393530 292119 -2835700 -93342
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -186037 -236468 -217710 -134114 -128262
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -12088 629998 509829 -2701580 34920
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1070260 -1088350 -1005210 2946240 -326226
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -108592 -142352 -132804 -71143 -15099
Total Cash Dividends Paid -283665 -283357 -282582 -142952 -141893
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -77531 -2141 -3737 -1172 -18756
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -600477 -660504 -586090 3161500 -150478
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 28758 12501 -21766 -31269 -4565
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -116527 328608 -64479 407571 -24933
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 230166 241541 183721 137726 376171
Cash From Operating Activities 1123100 747521 400011 166858 1010930
Cash From Operating Activities 583151 430877 283595 142948 559671
Non-Cash Items 252109 187026 112596 53003 12308
Cash Taxes Paid 140423 101086 73872 35902 201687
Cash Interest Paid 108207 84917 52668 23218 107350
Changes in Working Capital 57679 -111923 -179901 -166819 62781
Cash From Investing Activities -198125 -172487 -103349 -70445 393530
Capital Expenditures -186037 -134214 -85783 -42292 -236468
Other Investing Cash Flow Items, Total -12088 -38273 -17566 -28153 629998
Cash From Financing Activities -1070260 -826465 -658405 -411038 -1088350
Financing Cash Flow Items -108592 -85284 -52681 -23218 -142352
Total Cash Dividends Paid -283665 -273024 -141573 -132032 -283357
Issuance (Retirement) of Stock, Net -77531 -52538 -2542 -2542 -2141
Issuance (Retirement) of Debt, Net -600477 -415619 -461609 -253246 -660504
Foreign Exchange Effects 28758 9549 3402 3324 12501
Net Change in Cash -116527 -241882 -358341 -311301 328608
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 4.1084 65007007 -76000 2023-02-28 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.8571 61030834 60943076 2022-11-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6692 42234586 57700 2023-02-28 LOW
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. Research Firm 2.3848 37735000 13609000 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.2293 35273592 -840008 2023-02-28 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0544 32507000 2470629 2022-11-30 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.8823 29784238 -48400 2023-02-28 LOW
Nippon Life Insurance Company Insurance Company 1.861 29447000 -2377000 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.8554 29358500 18800 2023-01-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5239 24113047 1171849 2022-12-31 LOW
Takeda Science Foundation Corporation 1.132 17912000 0 2022-09-30 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.778 12309837 -65791 2023-02-28 LOW
CPP Investment Board Pension Fund 0.7341 11616000 7985000 2022-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7089 11216737 13283 2023-02-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5202 8230678 47200 2023-02-28 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.5143 8137797 8137597 2021-06-30 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.4559 7213600 0 2023-01-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4421 6994953 16400 2023-02-28 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.4418 6989926 722900 2022-06-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.4359 6897836 -59516 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Takeda Pharmaceutical Company Limited Company profile

Σχετικά με την Takeda Pharmaceutical Company Limited

Η Takeda Pharmaceutical Company Limited είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Η εταιρεία ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, γενικών ιατρικών προϊόντων, οιονεί φαρμάκων και προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης στην Ιαπωνία και στο εξωτερικό. Οι λειτουργίες έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρείας επικεντρώνονται σε τέσσερις τομείς: ογκολογία (καρκίνος), ασθένειες του πεπτικού συστήματος, σπάνιες ασθένειες και νευρολογία (νευροψυχιατρικές ασθένειες), καθώς και σε δύο επιχειρηματικές μονάδες προϊόντων κλασματοποίησης πλάσματος και εμβολίων. Η Εταιρεία ασχολείται με τη βελτίωση των σωληνώσεων σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης που βρίσκονται κυρίως στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

4階
日本橋本町二丁目1番1号
CHUO-KU
TOKYO-TO 103-8668
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

74.06 Price
+0.610% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.55 Price
+3.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00517

US100

12,771.40 Price
+1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,965.48 Price
-0.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου