Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Sypris - SYPR CFD

  1.55
  1.9%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.58
  Άνοιγμα* 1.59
  Μεταβολή 1 έτους* -29.02%
  Εύρος ημέρας* 1.55 - 1.6
  Εύρος 52 εβδ. 1.73-2.30
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 24.48K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 395.31K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 47.15M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 22.45M
  Έσοδα 131.20M
  EPS -0.02
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.97
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 1.55 -0.04 -2.52% 1.59 1.60 1.53
  Apr 18, 2024 1.58 -0.08 -4.82% 1.66 1.68 1.58
  Apr 17, 2024 1.66 0.02 1.22% 1.64 1.66 1.64
  Apr 16, 2024 1.66 0.02 1.22% 1.64 1.67 1.64
  Apr 15, 2024 1.64 -0.02 -1.20% 1.66 1.66 1.59
  Apr 12, 2024 1.66 0.00 0.00% 1.66 1.67 1.64
  Apr 11, 2024 1.65 0.01 0.61% 1.64 1.67 1.63
  Apr 10, 2024 1.64 0.00 0.00% 1.64 1.65 1.62
  Apr 9, 2024 1.64 -0.04 -2.38% 1.68 1.69 1.62
  Apr 8, 2024 1.68 0.00 0.00% 1.68 1.68 1.60
  Apr 5, 2024 1.60 -0.09 -5.33% 1.69 1.69 1.58
  Apr 4, 2024 1.70 0.02 1.19% 1.68 1.70 1.64
  Apr 3, 2024 1.65 0.02 1.23% 1.63 1.67 1.60
  Apr 2, 2024 1.59 0.00 0.00% 1.59 1.64 1.58
  Apr 1, 2024 1.61 0.03 1.90% 1.58 1.61 1.57
  Mar 28, 2024 1.57 -0.08 -4.85% 1.65 1.65 1.54
  Mar 27, 2024 1.64 -0.04 -2.38% 1.68 1.68 1.64
  Mar 26, 2024 1.69 0.00 0.00% 1.69 1.69 1.68
  Mar 25, 2024 1.70 0.01 0.59% 1.69 1.70 1.69
  Mar 22, 2024 1.69 -0.04 -2.31% 1.73 1.75 1.69

  Sypris Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, May 10, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Sypris Solutions Inc Annual Shareholders Meeting
  Sypris Solutions Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, May 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Sypris Solutions Inc Earnings Release
  Q1 2024 Sypris Solutions Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, August 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Sypris Solutions Inc Earnings Release
  Q2 2024 Sypris Solutions Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 110.121 97.434 82.346 87.891 87.969
  Έσοδα 110.121 97.434 82.346 87.891 87.969
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 95.268 82.928 70.294 78.008 80.397
  Ακαθάριστο Εισόδημα 14.853 14.506 12.052 9.883 7.572
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 109.757 91.925 82.256 90.697 89.99
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.489 12.596 11.962 13.68 10.474
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -3.599 0 -0.991 -0.881
  Λειτουργικά Έσοδα 0.364 5.509 0.09 -2.806 -2.021
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.11 -0.868 -0.838 -0.751 -0.829
  Άλλο, Καθαρό -0.8 -0.645 -0.744 -1.05 -1.109
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.546 3.996 -1.292 -3.953 -3.71
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.494 2.923 1.668 -3.949 -3.505
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.494 2.923 1.668 -3.949 -3.505
  Καθαρά Κέρδη -2.494 2.923 1.668 -3.949 -3.505
  Total Adjustments to Net Income 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.494 2.923 1.668 -3.949 -3.505
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.494 2.923 1.668 -3.949 -3.505
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.494 2.923 1.668 -3.949 -3.505
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21.729 23.001 21.086 20.865 20.512
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.11478 0.12708 0.0791 -0.18926 -0.17088
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.11478 0.01263 0.07294 -0.24051 -0.20668
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.2 0.654 0.249
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 35.615 32.292 29.712 25.199 29.044
  Έσοδα 35.615 32.292 29.712 25.199 29.044
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 30.945 28.131 25.119 23.228 25.264
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.67 4.161 4.593 1.971 3.78
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 34.649 31.876 28.908 26.802 29.001
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.704 3.745 3.789 3.574 3.737
  Λειτουργικά Έσοδα 0.966 0.416 0.804 -1.603 0.043
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.178 -0.226 -0.326 -0.273 -0.263
  Άλλο, Καθαρό -0.513 -0.071 -0.145 -0.382 -0.104
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.275 0.119 0.333 -2.258 -0.324
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.213 -0.175 0.14 -2.242 -0.629
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.213 -0.175 0.14 -2.242 -0.629
  Καθαρά Κέρδη 0.213 -0.175 0.14 -2.242 -0.629
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.213 -0.175 0.14 -2.242 -0.629
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.213 -0.175 0.14 -2.242 -0.629
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.213 -0.175 0.14 -2.242 -0.629
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 22.446 21.796 21.768 21.74 21.723
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00949 -0.00803 0.00643 -0.10313 -0.02896
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00949 -0.00803 0.00643 -0.10313 -0.02896
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 79.978 56.055 39.436 39.838 45.398
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21.648 11.62 11.606 5.095 10.704
  Μετρητά & Ισοδύναμα 21.648 11.62 11.606 5.095 10.704
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.457 10.38 8.474 8.35 10.72
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.457 10.38 8.474 8.35 10.72
  Συνολικό Απόθεμα 42.133 30.1 16.236 20.784 18.584
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.81 1.343 0.911 0.835 0.576
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.93 2.612 2.209 4.774 4.814
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 104.144 79.505 60.708 60.056 61.568
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 19.783 19.28 16.264 18.689 14.655
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 80.423 74.954 70.122 71.063 72.717
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -60.64 -55.674 -53.858 -52.374 -58.062
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.383 4.17 5.008 1.529 1.515
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 56.122 33.99 21.247 23.366 28.985
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 17.638 11.962 6.734 9.346 13.427
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.069 5.234 5.569 6.899 5.643
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4 1.319 1.579 0.684 0.593
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 28.415 15.475 7.365 6.437 9.322
  Σύνολο Οφειλών 84.569 60.219 45.933 46.625 46.734
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7.263 10.821 10.776 8.814 9.253
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.989 6.484 8.849 6.463 6.449
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 3.274 4.337 1.927 2.351 2.804
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 21.184 15.408 13.91 14.445 8.496
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19.575 19.286 14.775 13.431 14.834
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.221 0.218 0.213 0.213 0.214
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 155.535 154.904 155.025 154.702 154.388
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -115.336 -112.842 -115.765 -117.433 -114.926
  Treasury Stock - Common 0 0 0 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -20.845 -22.994 -24.698 -24.051 -24.842
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 104.144 79.505 60.708 60.056 61.568
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 22.1756 21.8647 21.301 21.2984 21.3982
  Oct 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 105.139 105.919 91.074 79.978 68.011
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.409 20.58 19.481 21.648 16.474
  Μετρητά & Ισοδύναμα 8.409 20.58 19.481 21.648 16.474
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15.069 15.891 13.988 10.457 10.748
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 15.069 15.891 13.988 10.457 10.748
  Συνολικό Απόθεμα 76.669 64.049 52.489 42.133 35.177
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.992 5.399 5.116 3.93 5.612
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 129.893 131.949 116.442 104.144 92.093
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 20.243 21.381 20.844 19.783 19.527
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 85.619 86.822 84.105 80.423 77.388
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -65.376 -65.441 -63.261 -60.64 -57.861
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.511 4.649 4.524 4.383 4.555
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 85.017 81.762 63.429 56.122 41.696
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 25.553 22.436 20.816 17.638 15.885
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.965 7.021 6.208 6.575 6.938
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.5 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.792 3.726 6.069 4 3.907
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 49.207 48.579 30.336 27.909 14.966
  Σύνολο Οφειλών 108.482 109.586 95.453 84.569 74.588
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7.256 5.342 5.831 7.263 7.538
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.993 1.992 1.991 3.989 3.988
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 3.263 3.35 3.84 3.274 3.55
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 16.209 22.482 26.193 21.184 25.354
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21.411 22.363 20.989 19.575 17.505
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.224 0.224 0.224 0.221 0.221
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 156.044 155.86 155.748 155.535 155.374
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -115.853 -115.298 -115.511 -115.336 -115.476
  Treasury Stock - Common 0 0 0 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -19.004 -18.423 -19.472 -20.845 -22.614
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 129.893 131.949 116.442 104.144 92.093
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 22.4547 22.4146 22.3958 22.1756 22.1507
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.81
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2.494 2.923 1.668 -3.949 -3.505
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13.793 4.238 3.648 -5.82 1.892
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.088 2.646 2.503 2.671 2.648
  Deferred Taxes 0.329 1.015 -3.07 -0.26 -0.509
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.436 -2.112 0.474 0.641 -2.544
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.526 699 369 0.526 0.526
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 11.434 -0.234 2.073 -4.923 5.802
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.031 -2.814 0.427 0.999 1.604
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.041 -2.824 -1.542 -0.859 -2.051
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.01 0.01 1.969 1.858 3.655
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.383 -1.282 2.74 -0.788 -0.936
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
  Total Cash Dividends Paid
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.049 -0.607 -0.103 -0.156 -0.107
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.334 -0.675 2.843 -0.632 -0.829
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 10.028 0.014 6.511 -5.609 2.56
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.649 -0.128 -0.304
  Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line -0.175 -2.494 -2.634 -0.392 0.237
  Cash From Operating Activities -1.241 13.793 8.295 -2.009 -3.253
  Cash From Operating Activities 0.774 3.088 2.302 1.531 0.763
  Deferred Taxes -0.136 0.329 0.451 0.225 0.247
  Non-Cash Items 0.38 1.436 1.324 0.977 0.428
  Changes in Working Capital -2.084 11.434 6.852 -4.35 -4.928
  Cash From Investing Activities -0.708 -3.031 -2.805 -1.84 -0.901
  Capital Expenditures -0.708 -3.041 -2.811 -1.84 -0.901
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.01 0.006 0
  Cash From Financing Activities -0.204 -1.383 -1.018 -0.68 -0.337
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.048 -0.049 -0.04 -0.036 -0.017
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.156 -1.334 -0.978 -0.644 -0.32
  Foreign Exchange Effects -0.014 0.649 0.382 0.395 0.39
  Net Change in Cash -2.167 10.028 4.854 -4.134 -4.101
  Cash Interest Paid 0.526

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Sypris Company profile

  Σχετικά με την Sypris

  Η Sypris Solutions, Inc. (Sypris) είναι πάροχος εξαρτημάτων φορτηγών, εξαρτημάτων αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και ηλεκτρονικών ειδών αεροδιαστημικής και άμυνας. Η εταιρεία παράγει μια σειρά από βιομηχανικά προϊόντα με συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Sypris Technologies και Sypris Electronics. Μέσω του τομέα Sypris Technologies, προμηθεύει σφυρηλατημένα και κατεργασμένα εξαρτήματα, εξυπηρετεί τις αγορές επαγγελματικών οχημάτων, οχημάτων εκτός δρόμου, οχημάτων αναψυχής, αυτοκινήτων, βιομηχανίας και ενέργειας στη Βόρεια Αμερική. Παράγει εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, συμπεριλαμβανομένων αξόνων άξονα, αξόνων μετάδοσης κίνησης, σετ γραναζιών, αρθρώσεις άξονα διεύθυνσης και άλλα εξαρτήματα για χρήση από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών και οχημάτων αναψυχής. Μέσω του τμήματος Sypris Electronics, παρέχει στους πελάτες της διάφορες λύσεις προστιθέμενης αξίας, από τη συναρμολόγηση πρωτοτύπων χαμηλού όγκου έως την κατασκευή μεγάλου όγκου με το κλειδί στο χέρι. Τα συμβόλαια κατασκευής της για την αγορά ηλεκτρονικών της αεροδιαστημικής και της άμυνας είναι αποκλειστικής προμήθειας ανά αριθμό εξαρτήματος.

  Industry: Auto, Truck & Motorcycle Parts (NEC)

  Ste 450
  101 Bullitt Ln
  LOUISVILLE
  KENTUCKY 40222
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου