Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Sutro Biopharma, Inc. - STRO CFD

  3.31
  1.22%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Sutro Biopharma Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.27
  Άνοιγμα* 3.2
  Μεταβολή 1 έτους* -37.5%
  Εύρος ημέρας* 3.2 - 3.33
  Εύρος 52 εβδ. 3.99-8.72
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 372.48K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.77M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 274.79M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 60.53M
  Έσοδα 56.87M
  EPS -2.47
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.86
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 6, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 3.27 -0.06 -1.80% 3.33 3.37 3.22
  Sep 21, 2023 3.36 -0.09 -2.61% 3.45 3.45 3.34
  Sep 20, 2023 3.53 -0.07 -1.94% 3.60 3.69 3.42
  Sep 19, 2023 3.71 0.07 1.92% 3.64 3.80 3.64
  Sep 18, 2023 3.75 -0.09 -2.34% 3.84 3.84 3.65
  Sep 15, 2023 3.88 -0.20 -4.90% 4.08 4.17 3.82
  Sep 14, 2023 4.19 -0.31 -6.89% 4.50 4.62 4.16
  Sep 13, 2023 4.61 0.18 4.06% 4.43 4.63 4.43
  Sep 12, 2023 4.52 0.01 0.22% 4.51 4.65 4.42
  Sep 11, 2023 4.58 0.27 6.26% 4.31 4.63 4.26
  Sep 8, 2023 4.49 -0.01 -0.22% 4.50 4.55 4.43
  Sep 7, 2023 4.52 0.16 3.67% 4.36 4.56 4.33
  Sep 6, 2023 4.49 0.33 7.93% 4.16 4.50 4.16
  Sep 5, 2023 4.38 0.09 2.10% 4.29 4.53 4.23
  Sep 1, 2023 4.48 -0.14 -3.03% 4.62 4.80 4.33
  Aug 31, 2023 4.72 0.11 2.39% 4.61 4.93 4.61
  Aug 30, 2023 4.82 0.15 3.21% 4.67 4.84 4.62
  Aug 29, 2023 4.74 0.06 1.28% 4.68 4.78 4.52
  Aug 28, 2023 4.73 0.29 6.53% 4.44 4.73 4.44
  Aug 25, 2023 4.57 0.02 0.44% 4.55 4.69 4.45

  Sutro Biopharma, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, November 6, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Sutro Biopharma Inc Earnings Release
  Q3 2023 Sutro Biopharma Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 67.772 61.88 42.722 42.736 38.419
  Έσοδα 67.772 61.88 42.722 42.736 38.419
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 196.715 160.404 113.779 98.204 75.642
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 59.544 56.004 36.818 32.592 21.38
  Έρευνα & Ανάπτυξη 137.171 104.4 76.961 65.612 54.262
  Λειτουργικά Έσοδα -128.943 -98.524 -71.057 -55.468 -37.223
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 12.239 -7.014 38.929 -0.276 -0.007
  Άλλο, Καθαρό 1.913
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -116.704 -105.538 -32.128 -55.744 -35.317
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -119.204 -105.538 -32.128 -55.744 -35.317
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -119.204 -105.538 -32.128 -55.744 -35.317
  Καθαρά Κέρδη -119.204 -105.538 -32.128 -55.744 -35.317
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -119.204 -105.538 -32.128 -55.744 -35.317
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -119.204 -105.538 -32.128 -55.744 -35.317
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -119.204 -105.538 -32.128 -55.744 -35.317
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 50.7392 46.1191 32.5735 22.9586 22.8482
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.34935 -2.28838 -0.98632 -2.42803 -1.54572
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.34935 -2.28838 -0.98632 -2.42803 -1.54572
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 10.412 12.674 8.632 25.147 28.096
  Έσοδα 10.412 12.674 8.632 25.147 28.096
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 56.591 54.911 57.854 46.357 47.475
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.999 15.512 14.719 14.643 15.143
  Έρευνα & Ανάπτυξη 41.592 39.399 43.135 31.714 32.332
  Λειτουργικά Έσοδα -46.179 -42.237 -49.222 -21.21 -19.379
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 8.248 -7.418 14.628 1.722 -4.133
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -38.373 -49.655 -34.594 -19.488 -23.512
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -38.524 -50.05 -34.594 -19.488 -26.012
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -38.524 -50.05 -34.594 -19.488 -26.012
  Καθαρά Κέρδη -38.524 -50.05 -34.594 -19.488 -26.012
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -38.524 -50.05 -34.594 -19.488 -26.012
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -38.524 -50.05 -34.594 -19.488 -26.012
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -38.524 -50.05 -34.594 -19.488 -26.012
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 60.3395 58.7234 57.09 52.3457 46.9572
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.63845 -0.8523 -0.60596 -0.37229 -0.55395
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.63845 -0.8523 -0.60596 -0.37229 -0.55395
  Άλλο, Καθαρό -0.442
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 353.153 218.515 378.182 128.568 209.946
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 334.364 197.938 368.137 117.864 204.492
  Μετρητά & Ισοδύναμα 47.254 30.414 206.152 4.96 125.298
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 287.11 167.524 161.985 112.904 79.194
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.122 12.454 5.559 6.298 2.489
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7.122 12.454 5.559 6.298 2.489
  Προπληρωθέντα Εξοδα 11.667 8.123 4.486 4.406 2.965
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 406.944 341.408 394.111 156.37 223.139
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 51.064 51.591 12.935 9.633 10.934
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 88.969 85.017 49.762 43.481 40.23
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -37.905 -33.426 -36.827 -33.848 -29.296
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.727 2.527 2.994 2.56 2.259
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 66.547 41.736 29.597 32.967 36.423
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.797 11.327 5.544 5.584 3.061
  Δεδουλευμένα Έξοδα 32.491 12.454 8.823 6.017 6.217
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 12.5 9.375 0 1 4.724
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 16.759 8.58 15.23 20.366 22.421
  Σύνολο Οφειλών 189.896 88.844 62.063 58.581 91.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.771 15.738 24.545 8.876 10
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.771 15.738 24.545 8.876 10
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 119.578 31.37 7.921 16.738 45.177
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 217.048 252.564 332.048 97.789 131.539
  Redeemable Preferred Stock 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.058 0.046 0.046 0.023 0.023
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 670.223 586.243 559.746 293.346 281.891
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -452.615 -333.411 -227.873 -195.745 -150.328
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.618 -0.314 0.129 0.165 -0.047
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 406.944 341.408 394.111 156.37 223.139
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 57.4995 46.3812 45.7521 23.099 22.8482
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 68.775 0 15.609
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 304.063 353.153 346.553 331.511 228.742
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 276.494 334.364 324.248 225.636 209.145
  Μετρητά & Ισοδύναμα 62.472 47.254 96.779 79.115 28.901
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 214.022 287.11 227.469 146.521 180.244
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.873 7.122 11.241 97.671 11.686
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9.873 7.122 11.241 97.671 11.686
  Προπληρωθέντα Εξοδα 17.696 11.667 11.064 8.204 7.911
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 358.016 406.944 400.7 385.62 303.675
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 49.831 51.064 51.354 51.316 51.657
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0 20.699
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.122 2.727 2.793 2.793 2.577
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 59.486 66.547 58.288 44.572 38.76
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.058 4.797 12.443 12.567 10.705
  Δεδουλευμένα Έξοδα 24 32.491 13.011 8.868 6.486
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 17.186 16.759 20.334 10.637 9.069
  Σύνολο Οφειλών 172.603 189.896 170.974 176.562 83.303
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 3.771 6.783 9.779 12.762
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 3.771 6.783 9.779 12.762
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 113.117 119.578 105.903 122.211 31.781
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 185.413 217.048 229.726 209.058 220.372
  Κοινή Μετοχή 0.06 0.058 0.055 0.049 0.047
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 688.125 670.223 649.028 608.898 593.998
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -502.665 -452.615 -418.021 -398.533 -372.521
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 358.016 406.944 400.7 385.62 303.675
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 60.1618 57.4995 54.6314 48.6742 46.3271
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 13.242 12.5 12.5 12.5 12.5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.107 -0.618 -1.336 -1.356 -1.152
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -119.204 -105.538 -32.128 -55.744 -35.317
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.549 -81.679 -67.802 -65.023 12.683
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.69 4.844 4.297 4.777 4.539
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 12.658 36.635 -28.485 9.208 0.855
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.869 2.046 1.675 1.049 1.275
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 104.405 -17.62 -11.486 -23.264 42.606
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -35.022 -97.315 0.604 -51.131 -80.19
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7.858 -15.323 -7.129 -3.481 -1.557
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -27.164 -81.992 7.733 -47.65 -78.633
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 48.313 3.256 269.247 -4.184 170.785
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.463 0.778 -0.314 0.636 1.208
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 58.151 2.478 254.561 0.18 169.577
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 16.84 -175.738 202.049 -120.338 103.278
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -9.375 0 15 -5
  Cash Taxes Paid 0 0.103
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -50.05 -119.204 -84.61 -65.122 -39.11
  Cash From Operating Activities -60.991 3.549 27.413 -38.441 -35.255
  Cash From Operating Activities 1.615 5.69 4.162 2.724 1.327
  Non-Cash Items 11.855 12.658 23.021 19.094 7.751
  Cash Interest Paid 0.00039 1.869 1.442 0.998 0.504
  Changes in Working Capital -24.411 104.405 84.84 4.863 -5.223
  Cash From Investing Activities 67.451 -35.022 2.86 80.897 32.982
  Capital Expenditures -0.942 -7.858 -4.491 -3.753 -1.553
  Other Investing Cash Flow Items, Total 68.393 -27.164 7.351 84.65 34.535
  Cash From Financing Activities 8.758 48.313 36.092 6.245 0.76
  Financing Cash Flow Items -0.451 -0.463 -0.463 -0.413 -0.426
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 12.334 58.151 42.805 9.783 1.186
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.125 -9.375 -6.25 -3.125 0
  Net Change in Cash 15.218 16.84 66.365 48.701 -1.513
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Suvretta Capital Management, LLC Hedge Fund 9.7208 5883693 194607 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.7021 4661830 734685 2023-06-30 LOW
  Rubric Capital Management LP Hedge Fund 6.6891 4048744 -311743 2023-06-30 MED
  BVF Partners L.P. Hedge Fund 5.5313 3347946 0 2023-06-30 LOW
  Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.6992 2844281 28704 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.6754 2829908 52946 2023-06-30 LOW
  Holocene Advisors, LP Hedge Fund 3.5238 2132873 0 2023-06-30 HIGH
  Verition Fund Management LLC Hedge Fund 3.2162 1946660 800874 2023-06-30 HIGH
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 3.0857 1867654 0 2023-06-30 LOW
  Samsara BioCapital, LLC Venture Capital 2.7683 1675579 0 2023-06-30 LOW
  Candriam Belgium S.A. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6901 1628234 -232541 2023-06-30 MED
  Candriam Luxembourg S.A. Investment Advisor 2.69 1628181 0 2023-06-30 MED
  Millennium Management LLC Hedge Fund 2.4842 1503594 611978 2023-06-30 HIGH
  Kynam Capital Management LP Hedge Fund 2.4782 1500000 598164 2023-06-30 HIGH
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0021 1211788 38589 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.919 1161532 105218 2023-06-30 LOW
  Parkman Healthcare Partners LLC Hedge Fund 1.8898 1143861 43823 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8077 1094121 -1828591 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.6249 983488 -100529 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3336 807207 4056 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Sutro Biopharma, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Sutro Biopharma, Inc.

  Η Sutro Biopharma, Inc. είναι εταιρεία ανακάλυψης, ανάπτυξης και παρασκευής φαρμάκων σε κλινικό στάδιο. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ολοκληρωμένης πλατφόρμας σύνθεσης πρωτεϊνών χωρίς κύτταρα και σύζευξης ειδικών θέσεων, XpressCF, για τη δημιουργία μιας ποικιλίας πρωτεϊνικών θεραπευτικών προϊόντων, αρχικά για τον καρκίνο. Ασχολείται με τον σχεδιασμό θεραπευτικών ουσιών με τη χρήση ισχυρών τρόπων, συμπεριλαμβανομένων θεραπευτικών ουσιών με βάση τις κυτταροκίνες, ανοσο-ογκολογικών παραγόντων, συζεύξεων αντισωμάτων-φαρμάκων (ADCs) και διειδικών αντισωμάτων που στρέφονται κατά κλινικά επικυρωμένων στόχων. Το υποψήφιο προϊόν της περιλαμβάνει τα STRO-002 και STRO-001. Το STRO-002, είναι ένα ADC που στρέφεται κατά του υποδοχέα φυλλικού οξέος-άλφα, για ασθενείς με καρκίνους που εκφράζουν τον FolRα, όπως ο καρκίνος των ωοθηκών και του ενδομητρίου. Το STRO-001, είναι μια ADC που στρέφεται κατά του CD74, για ασθενείς με κακοήθειες των Β-κυττάρων, όπως το πολλαπλό μυέλωμα και το λέμφωμα non-Hodgkin. Τα υποψήφια προϊόντα της σχεδιάζονται και βελτιστοποιούνται για θεραπευτικό δείκτη με την τοποθέτηση συνδέσμων-κεφαλών σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του αντισώματος.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  111 Oyster Point Blvd.
  SOUTH SAN FRANCISCO
  CALIFORNIA 94080
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0538%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0757%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου