Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές SuRo Capital Corp. - SSSS CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 3.60-12.19
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 150.05K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.32M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 115.71M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 28.43M
Έσοδα 2.37M
EPS -4.28
Μέρισμα (Απόδοση %) 171.99
Beta 1.50
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

SuRo Capital Corp. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 0.73628 0.85277 1.61784 1.49572 1.82413 1.47084
Έσοδα 0.73628 0.85277 1.61784 1.49572 1.82413 1.47084
Κόστος Εσόδων, Σύνολο -3.56034 16.8064 4.23534 -1.43918 2.24782 0.69353
Ακαθάριστο Εισόδημα 4.29662 -15.9536 -2.6175 2.9349 -0.42369 0.77731
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1.99965 21.7316 9.65026 10.9468 16.3385 11.4017
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.85722 4.32489 4.11762 10.3006 12.2532 9.59019
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0
Other Operating Expenses, Total 0.70277 0.60033 0.89946 2.08539 1.83753 1.11794
Λειτουργικά Έσοδα -1.26337 -20.8788 -8.03242 -9.45107 -14.5144 -9.93082
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -75.8483 35.6897 2.20743 32.5192 89.8519 157.003
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -77.1117 14.8109 -5.82499 23.0681 75.3374 147.072
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -74.9949 17.5679 0.89174 23.9537 75.3374 147.072
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -74.9949 17.5679 0.89174 23.9537 75.3374 147.072
Καθαρά Κέρδη -74.9949 17.5679 0.89174 23.9537 75.3374 147.072
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -74.9949 17.5679 0.89174 23.9537 75.3374 147.072
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -74.9949 17.5679 0.89174 23.9537 75.3374 147.072
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -74.9949 17.5679 0.89174 23.9537 75.3374 147.072
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 22.181 21.9245 20.6179 23.0696 21.7909 26.7584
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.38104 0.80129 0.04325 1.03832 3.45729 5.49629
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04 0.2 0.12 0.25 7.47
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.38104 0.80129 0.05579 1.03832 3.45729 5.49629
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.39785 0 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 0.29135 0.27482 0.52392 0.38075 0.5831
Έσοδα 0.29135 0.27482 0.52392 0.38075 0.5831
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.50479 0 0 0.18873 1.20079
Ακαθάριστο Εισόδημα -0.21344 0.27482 0.52392 0.19202 -0.61769
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.12567 2.31782 2.74739 3.21078 4.80781
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.37974 1.99426 2.47084 2.74534 3.29603
Other Operating Expenses, Total 0.24113 0.32356 0.27655 0.2767 0.31099
Λειτουργικά Έσοδα -2.83432 -2.043 -2.22347 -2.83003 -4.22471
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 110.837 35.4001 17.4719 -6.70609 24.6812
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 108.002 33.3571 15.2484 -9.53611 20.4565
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 108.002 33.3571 15.2484 -9.53611 20.4565
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 108.002 33.3571 15.2484 -9.53611 20.4565
Καθαρά Κέρδη 108.002 33.3571 15.2484 -9.53611 20.4565
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 108.002 33.3571 15.2484 -9.53611 20.4565
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 108.002 33.3571 15.2484 -9.53611 20.4565
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 108.002 33.3571 15.2484 -9.53611 20.4565
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 24.1233 25.3345 27.6191 29.928 31.2281
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.47709 1.31667 0.5521 -0.31863 0.65507
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 2.75 2.25 2.22 0.11
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.47709 1.31667 0.5521 -0.31863 0.65507
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.33263 59.8386 28.1842 44.8613 45.7937 198.437
Cash 8.33263 59.8386 28.1842 44.8613 45.7937 198.437
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.09295 0.63944 2.75025 0.34993 1.01946 2.18279
Accounts Receivable - Trade, Net 0.09295 0.03598 0.25567 0.08463 0.167 0.08366
Prepaid Expenses 0.21394 0.20898 0.20777 1.75593 0.98555 0.93798
Total Assets 300.964 381.683 330.22 288.564 478.876 462.316
Long Term Investments 292.014 320.582 298.81 241.586 430.78 260.136
Other Long Term Assets, Total 0.31127 0.41302 0.26754 0.01138 0.2972 0.62172
Accounts Payable 0.42203 0.2317 0
Payable/Accrued 0.33561 0.4582 0.49069 1.14392 0.76231 0.87505
Accrued Expenses 3.70706 10.7591 5.55053 0.475 0.4538 0.175
Notes Payable/Short Term Debt 26.4988 89.4858 89.4801 44.7467 134.25 0
Total Liabilities 108.836 176.92 134.841 88.6468 177.293 97.4692
Total Long Term Debt 67.5128 68.3826 38.4345 38.8036 37.3954 73.0291
Long Term Debt 67.5128 68.3826 38.4345 38.8036 37.3954 73.0291
Deferred Income Tax 10.3594 7.6023 0.88557 0
Total Equity 192.129 204.763 195.378 199.917 301.583 364.847
Common Stock 0.22181 0.21246 0.19763 0.17564 0.19914 0.31119
Additional Paid-In Capital 221.238 202.584 192.322 178.55 222.003 350.079
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2.21788 -8.45362 -23.9197 -19.812 -34.8325 -38.2249
Unrealized Gain (Loss) -27.1128 10.42 26.7778 41.0032 114.414 52.6809
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 300.964 381.683 330.22 288.564 478.876 462.316
Total Common Shares Outstanding 22.181 21.2463 19.7626 17.5642 19.914 31.1186
Other Current Liabilities, Total 3.47758 4.43108 23.3901
ESOP Debt Guarantee -0.2
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 165.7 130.061 108.249 198.437 172.839
Cash 165.7 130.061 108.249 198.437 172.839
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.92571 1.32278 3.02975 2.18279 4.66533
Accounts Receivable - Trade, Net 0.07341 0.20186 0.31796 0.08366 0.08782
Prepaid Expenses 0.90296 0.71989 1.05251 0.93798 0.79021
Total Assets 443.656 441.798 428.461 462.316 459.679
Long Term Investments 275.842 309.358 315.815 260.136 280.778
Other Long Term Assets, Total 0.28581 0.28581 0.31489 0.62172 0.60661
Payable/Accrued 1.61658 2.12433 2.64372 0.87505 1.64939
Accrued Expenses 0 0 0 0.175 0
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0.46005
Other Current Liabilities, Total 6.0783 0.08087 0.05106 23.3901 3.75101
Total Liabilities 7.69488 2.2052 2.69478 97.4692 78.9778
Total Long Term Debt 0 0 0 73.0291 73.1174
Long Term Debt 0 0 0 73.0291 73.1174
Total Equity 435.962 439.593 425.766 364.847 380.702
Common Stock 0.24205 0.26541 0.28781 0.31119 0.31164
Additional Paid-In Capital 259.168 289.932 320.586 350.079 348.919
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 63.4533 28.556 -0.92239 -38.2249 -42.7951
Unrealized Gain (Loss) 113.098 120.839 105.815 52.6809 74.2658
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 443.656 441.798 428.461 462.316 459.679
Total Common Shares Outstanding 24.2052 26.5407 28.781 31.1186 31.1644
Other Assets, Total 0.05
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -74.9949 17.5679 0.89174 23.9537 75.3374 147.072
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -3.96039 56.5903 9.57475 34.9823 -23.6242 183.65
Deferred Taxes -2.11678 -2.75707 -6.71674 -0.88557
Μη Χρηματικά Στοιχεία 80.1595 -35.6665 -3.36558 -31.244 -86.6059 -153.601
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -7.00818 77.4459 18.7653 43.1582 -12.3556 190.18
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.05685 -5.08431 -41.2292 -18.3052 24.5566 -31.007
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.16961 -0.15043 -2.07802 0 -0.28585 -2.33748
Total Cash Dividends Paid -0.88724 0 -3.51285 -14.6599 -103.458
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 -28.8747 0 74.71
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5.01724 51.506 -31.6544 16.6771 0.93246 152.643
Cash Taxes Paid 0.05401 0.49691 0.03383 0.00586 0.0435
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -4.93388 -10.2765 -14.7924 39.5023 0.07861
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.01834 1.87429 0.79421
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 108.002 141.359 156.608 147.072 20.4565
Cash From Operating Activities 129.559 129.906 137.752 183.65 -1.38583
Non-Cash Items -110.508 -145.68 -161.063 -153.601 -21.8546
Cash Taxes Paid 0.03788 0.04547 0.04152 0.0435 0.00205
Cash Interest Paid 0.79421 0.79421 0.79421 0.79421 1.2875
Changes in Working Capital 132.065 134.226 142.207 190.18 0.01234
Cash From Financing Activities -9.65344 -45.6386 -75.2967 -31.007 -24.2121
Financing Cash Flow Items -0.01408 -0.01419 -0.04334 -2.33748 -0.00154
Total Cash Dividends Paid -9.34936 -45.3344 -74.9634 -103.458 -23.0809
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0.07861 -1.12971
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.29 -0.29 -0.29 74.71 0
Net Change in Cash 119.906 84.2673 62.4552 152.643 -25.5979
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Klein (Mark D) Individual Investor 3.6259 1030814 58329 2022-12-12 LOW
Impax Asset Management LLC Investment Advisor 1.7883 508398 -400000 2022-09-30 LOW
Birch (Robert S.) Individual Investor 1.6764 476587 -1514676 2021-12-31
Needham Investment Management L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6198 460514 0 2022-09-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.3814 392736 -273963 2022-09-30 HIGH
Advisors Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.884 251329 27578 2022-09-30 LOW
M. D. Sass Investors Services, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8595 244348 20000 2022-09-30 MED
Intrepid Family Office LLC Investment Advisor 0.7049 200403 10000 2022-09-30 MED
New Jersey Division of Investment Pension Fund 0.6265 178121 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.602 171132 -1065 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.5852 166357 -24440 2022-09-30 LOW
Bulldog Investors, LLP Investment Advisor 0.4649 132165 -419019 2022-09-30 MED
We Are One Seven, LLC Investment Advisor 0.4505 128075 128075 2022-12-31 LOW
Green (Allison) Individual Investor 0.4495 127785 12908 2022-12-09 LOW
Janney Montgomery Scott LLC Research Firm 0.3181 90436 -1571 2022-12-31 LOW
Advisor Group, Inc Investment Advisor 0.2608 74146 -8554 2022-09-30 LOW
Lokken Investment Group, L.L.C Investment Advisor/Hedge Fund 0.2487 70697 20000 2022-09-30 LOW
Potter (Leonard A) Individual Investor 0.2371 67404 6684 2022-06-01 LOW
Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.2316 65838 -300000 2022-09-30 LOW
Gabelli Funds, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2286 65000 65000 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

SuRo Capital Corp. Company profile

Σχετικά με την SuRo Capital Corp.

Η SuRo Capital Corp. είναι μια εσωτερικά διαχειριζόμενη, μη διαφοροποιημένη εταιρεία επενδύσεων κλειστού τύπου. Ο επενδυτικός στόχος της Εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου, κυρίως επιδιώκοντας κεφαλαιακά κέρδη από επενδύσεις σε μετοχές και επενδύσεις που σχετίζονται με μετοχές και, σε μικρότερο βαθμό, εισόδημα από επενδύσεις σε χρέη. Επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους. Η Εταιρεία επενδύει επίσης σε ιδιωτικές πιστώσεις και σε μετοχές ιδρυτών, δικαιώματα προαίρεσης ιδρυτών, προθεσμιακές συμφωνίες αγοράς και συναλλαγές ιδιωτικών επενδύσεων σε δημόσιες μετοχές (PIPE) εταιρειών εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC). Οι τομείς των επενδύσεών της περιλαμβάνουν την κοινωνική κινητή τηλεφωνία, το cloud computing και τα big data, το διαδικτυακό εμπόριο, τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, την κινητικότητα και το επιχειρηματικό λογισμικό. Σύμβουλος επενδυτών της εταιρείας είναι η GSV Asset Management, LLC (GSV Asset Management).

Industry: Closed End Funds

640 Fifth Avenue
12Th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10019
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

22,924.30 Price
-2.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου