Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές SunPower Corporation - SPWR CFD

12.36
0.24%
0.06
Χαμηλό: 12.13
Υψηλό: 12.56
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 12.39
Άνοιγμα* 12.56
Μεταβολή 1 έτους* -40.08%
Εύρος ημέρας* 12.13 - 12.56
Εύρος 52 εβδ. 12.78-30.24
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.96M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 83.37M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.18B
Αναλογία P/E 41.09
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 174.18M
Έσοδα 1.63B
EPS 0.58
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.83
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Oct 28, 2022 17.86 0.50 2.88% 17.36 18.05 17.06
Oct 27, 2022 17.69 0.18 1.03% 17.51 18.12 17.16
Oct 26, 2022 17.36 -0.21 -1.20% 17.57 18.21 17.34
Oct 25, 2022 17.13 1.46 9.32% 15.67 17.32 15.67
Oct 24, 2022 15.76 0.12 0.77% 15.64 15.79 15.03
Oct 21, 2022 15.73 0.37 2.41% 15.36 15.80 15.06
Oct 20, 2022 15.62 -0.09 -0.57% 15.71 15.96 15.32
Oct 19, 2022 15.86 -0.64 -3.88% 16.50 16.50 15.60
Oct 18, 2022 16.77 -0.46 -2.67% 17.23 17.81 16.54
Oct 17, 2022 16.74 -0.63 -3.63% 17.37 17.66 16.50
Oct 14, 2022 16.68 -1.26 -7.02% 17.94 18.42 16.65
Oct 13, 2022 17.92 0.25 1.41% 17.67 18.19 16.97
Oct 12, 2022 18.54 -1.67 -8.26% 20.21 20.34 18.19
Oct 11, 2022 20.24 1.06 5.53% 19.18 20.55 18.81
Oct 10, 2022 21.40 -0.42 -1.92% 21.82 21.82 21.03
Oct 7, 2022 21.91 0.25 1.15% 21.66 22.29 21.43
Oct 6, 2022 22.23 -0.40 -1.77% 22.63 23.63 21.99
Oct 5, 2022 23.09 -0.94 -3.91% 24.03 24.27 22.73
Oct 4, 2022 24.51 0.21 0.86% 24.30 25.05 24.11
Oct 3, 2022 23.43 0.39 1.69% 23.04 23.78 22.67

SunPower Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1741.07 1132.03 870.017 1092.23 1202.31
Έσοδα 1741.07 1132.03 870.017 1092.23 1202.31
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1377.17 902.718 733.371 928.748 1053.81
Ακαθάριστο Εισόδημα 363.903 229.311 136.646 163.478 148.497
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1741.56 1117.28 877.563 1031.65 1505.49
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 339.323 204.166 138.815 172.109 200.069
Έρευνα & Ανάπτυξη 24.759 15.711 19.322 34.217 49.24
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.313 -5.32 -13.945 -103.421 202.368
Λειτουργικά Έσοδα -0.492 14.754 -7.546 60.573 -303.18
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -18.366 -23.863 -27.93 -46.649 -105.909
Άλλο, Καθαρό 115.405 22.332 692.335 177.084 42.553
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 96.547 13.223 656.859 191.008 -366.536
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 104.711 5.956 599.194 174.499 -368.596
Δικαίωμα Μειοψηφίας -4.676 0.145 1.187 34.037 106.139
Equity In Affiliates 2.323 0 0 -1.716 -14.872
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 102.358 6.101 600.381 206.82 -277.329
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -46.321 -43.459 -125.333 -184.661 -533.762
Καθαρά Κέρδη 56.037 -37.358 475.048 22.159 -811.091
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 102.358 6.101 600.381 206.82 -277.329
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 56.037 -37.358 475.048 22.159 -811.091
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 56.037 -37.358 489.16 38.354 -811.091
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 174.603 172.436 197.242 169.65 140.825
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.58623 0.03538 3.11543 1.31456 -1.96932
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.5874 0.02148 3.05093 0.78999 -0.95343
Ρύθμιση Αραίωσης 14.1122 16.195
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Συνολικά έσοδα 497.312 475.711 417.772 350.277 347.83
Έσοδα 497.312 475.711 417.772 350.277 347.83
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 392.664 370.264 336.273 277.968 287.585
Ακαθάριστο Εισόδημα 104.648 105.447 81.499 72.309 60.245
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 481.74 463.224 435.733 360.867 361.647
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 82.16 87.124 93.043 76.996 68.717
Έρευνα & Ανάπτυξη 5.56 6.784 7.405 5.01 4.214
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.356 -0.948 -0.988 0.893 1.131
Λειτουργικά Έσοδα 15.572 12.487 -17.961 -10.59 -13.817
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.42 -4.072 -5.872 -5.002 -5.203
Άλλο, Καθαρό -6.755 135.368 -14.652 1.444 68.871
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.397 143.783 -38.485 -14.148 49.851
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8.253 140.674 -41.711 -2.505 39.037
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.005 -3.225 -0.785 0.339 -0.176
Equity In Affiliates 0.365 1.958 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7.613 139.407 -42.496 -2.166 38.861
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -20.616 -25.705 -18.665
Καθαρά Κέρδη 7.613 139.407 -63.112 -27.871 20.196
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7.613 139.407 -42.496 -2.166 38.861
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7.613 139.407 -63.112 -27.871 20.196
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7.613 139.407 -63.112 -27.871 20.196
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 174.231 192.497 173.951 173.376 173.018
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04369 0.7242 -0.2443 -0.01249 0.22461
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04875 0.71939 -0.24799 -0.00915 0.22973
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Global Infrastructure Partners Private Equity 50.3006 87955456 87955456 2022-09-12 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.5395 11434934 683813 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.5986 8041022 40359 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 2.6907 4704981 3792649 2022-12-31 HIGH
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 2.2102 3864791 435800 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9121 3343540 123276 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.1605 2029255 3346 2023-02-28 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.0935 1912145 -546420 2022-12-31 MED
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 1.0806 1889570 -402057 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9361 1636895 51356 2022-12-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.625 1092811 -33977 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5654 988635 -224142 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5405 945123 1757 2022-12-31 LOW
Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 0.5052 883362 226790 2023-01-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.445 778068 316244 2022-12-31 MED
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.399 697671 -2621 2022-12-31 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.3868 676374 154338 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3586 626979 14063 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.3529 617071 -1412623 2022-12-31 HIGH
Nuveen LLC Pension Fund 0.3376 590369 4566 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Photovoltaic Solar Systems & Equipment

1414 Harbour Way South, Suite 1901
RICHMOND
CALIFORNIA 94804
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.37 Price
+0.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,052.20 Price
-0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,645.10 Price
-0.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,950.35 Price
-0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου