Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Suncorp Group Limited - SUNau CFD

  15.289
  1.23%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.072
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 15.479
  Άνοιγμα* 14.96
  Μεταβολή 1 έτους* 17.02%
  Εύρος ημέρας* 14.96 - 15.299
  Εύρος 52 εβδ. 9.85-12.38
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.67M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 81.39M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 15.04B
  Αναλογία P/E 23.08
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.26B
  Έσοδα 16.17B
  EPS 0.52
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.36134
  Beta 0.88
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 15.289 0.089 0.59% 15.200 15.319 15.170
  Feb 29, 2024 15.200 0.140 0.93% 15.060 15.279 15.060
  Feb 28, 2024 15.060 -0.439 -2.83% 15.499 15.629 14.930
  Feb 27, 2024 15.489 0.070 0.45% 15.419 15.529 15.220
  Feb 26, 2024 15.419 -0.169 -1.08% 15.588 15.753 15.239
  Feb 25, 2024 15.579 0.409 2.70% 15.170 15.579 15.170
  Feb 23, 2024 15.120 -0.040 -0.26% 15.160 15.239 15.089
  Feb 22, 2024 15.150 0.290 1.95% 14.860 15.210 14.860
  Feb 21, 2024 14.860 -0.149 -0.99% 15.009 15.170 14.760
  Feb 20, 2024 15.000 -0.379 -2.46% 15.379 15.409 15.000
  Feb 19, 2024 15.369 1.008 7.02% 14.361 15.519 14.331
  Feb 18, 2024 14.371 0.000 0.00% 14.371 14.411 14.351
  Feb 16, 2024 14.361 -0.109 -0.75% 14.470 14.521 14.301
  Feb 15, 2024 14.461 -0.060 -0.41% 14.521 14.571 14.411
  Feb 14, 2024 14.511 0.190 1.33% 14.321 14.561 14.231
  Feb 13, 2024 14.321 -0.110 -0.76% 14.431 14.461 14.271
  Feb 12, 2024 14.441 0.180 1.26% 14.261 14.460 14.231
  Feb 11, 2024 14.261 -0.040 -0.28% 14.301 14.321 14.241
  Feb 9, 2024 14.251 -0.020 -0.14% 14.271 14.271 14.162
  Feb 8, 2024 14.261 0.139 0.98% 14.122 14.311 14.122

  Suncorp Group Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 18354 16169 14187 14772 15560
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14943 13768 12148 12819 12563
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο
  Depreciation / Amortization 206 207 229 258 169
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 17 -14 -40 282 22
  Other Operating Expenses, Total 0 45 187 43 72
  Λειτουργικά Έσοδα 3411 2401 2039 1953 2997
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1769 -1564 -530 -1002 -1467
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1642 837 1509 951 1530
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1159 699 1048 646 1074
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -11 -18 -15 -19 -20
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1148 681 1033 627 1054
  Καθαρά Κέρδη 1148 681 1033 913 175
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1148 681 1033 627 1054
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1148 681 1033 913 175
  Ρύθμιση Αραίωσης 54 37 29 39 45
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1202 718 1062 952 220
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1357.65 1399.17 1380.05 1400.25 1380.17
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.88536 0.51316 0.76954 0.47563 0.79628
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.6 0.4 0.66 0.36 0.72091
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.89419 0.5048 0.74941 0.61243 0.80747
  Total Premiums Earned 14636 14052 11842 12196 12245
  Net Investment Income 3718 2117 2345 2576 3315
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 14720 13530 11772 12236 12300
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 286 -879
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 10092 8262 8935 7234 6835
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8154 6789 7441 6327 5827
  Depreciation / Amortization 108 98 108 99 114
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 15 2 2 -16 -57
  Other Operating Expenses, Total 0 0 -13 58 94
  Λειτουργικά Έσοδα 1938 1473 1494 907 1008
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1106 -663 -1230 -334 -225
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 832 810 264 573 783
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 590 569 298 401 548
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -2 -9 -5 -13 -5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 588 560 293 388 543
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Καθαρά Κέρδη 588 560 293 388 543
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 588 560 293 388 543
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 588 560 293 388 543
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 642 560 330 388 572
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1407.19 1308.11 1456.25 1342.1 1410.24
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.45623 0.4281 0.22661 0.2891 0.40561
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.27 0.33 0.17 0.23 0.4
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.46379 0.42917 0.2275 0.28076 0.37732
  Total Premiums Earned 7945 6691 7804 6248 5832
  Net Investment Income 2147 1571 1131 986 1003
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 8031 6689 7344 6186 5676
  Ρύθμιση Αραίωσης 54 37 29
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3908 1418 1200 1046 1086
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1788 2490 1495 567 499
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 114983 106378 96857 95744 96235
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 604 712 504 576 208
  Υπεραξία, Καθαρό 4721 4719 4724 4724 4731
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 585 563 531 551 729
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 92369 85535 80133 78946 79624
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 488 592 288 282 242
  Other Assets, Total 6047 6380 4307 5461 5591
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 53697 49717 1763 1498 2272
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 11015 7569 3520 2920
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3045 1925 1892 1833 2395
  Σύνολο Οφειλών 101669 93625 83433 82981 83122
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 13019 14121 21122 12833 13629
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 13019 14121 21122 12483 13629
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 144 127 121 115 155
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 33 30 24 21 20
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1141 1301 41353 46560 45221
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13314 12753 13424 12763 13113
  Κοινή Μετοχή 12384 12325 12558 12539 12874
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1048 532 747 184 212
  Treasury Stock - Common -51 -76
  Unrealized Gain (Loss) -36 -39 25 -3 15
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -82 -65 94 94 88
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 114983 106378 96857 95744 96235
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1266.54 1262.6 1282.97 1279.65 1260.84
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 350
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3908 2436 1418 1025 1200
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1788 4837 2490 4004 1495
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 114983 110184 106378 99452 96857
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 604 670 712 558 504
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5306 5294 5282 5267 5255
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 92369 87197 85535 80796 80133
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 488 515 592 322 288
  Other Assets, Total 6047 5266 6380 3827 4307
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 53697 52659 49717 46136 1763
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3045 1869 1925 1577 1892
  Σύνολο Οφειλών 101669 97041 93625 86520 83433
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 24034 23309 21690 20499 21122
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 24034 23309 21690 20499 21122
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 144 146 127 129 121
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 33 33 30 37 24
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1141 1139 1301 1162 41353
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13314 13143 12753 12932 13424
  Κοινή Μετοχή 12384 12337 12325 12321 12558
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 930 825 428 640 866
  Treasury Stock - Common -19 -29
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 114983 110184 106378 99452 96857
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1266.54 1264.08 1262.6 1262.6 1282.97
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2485 4344 3400 1842 -1879
  Cash Receipts 1810 2050 2546 3034 3040
  Cash Payments -14227 -12637 -13617 -12990 -14178
  Cash Taxes Paid -589 -451 -321 -373 -497
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -339 -603 -1055 -1485 -1421
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 15830 15985 15847 13656 11177
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2238 -1399 88 -62 -240
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2238 -1399 88 -62 -240
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 903 -1672 -3399 -2043 1257
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -141 -99 -657 -25 -31
  Total Cash Dividends Paid -905 -428 -897 -1062 -865
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2199 -1145 -1845 -956 2153
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1 -1 -1 4 -4
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1151 1272 88 -259 -866
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -250
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 1639 2485 2158 4344 3240
  Cash Receipts 1429 1810 920 2050 1068
  Cash Payments -8440 -14227 -7277 -12637 -6800
  Cash Taxes Paid -217 -589 -343 -451 -289
  Cash Interest Paid -478 -339 -180 -603 -353
  Changes in Working Capital 9345 15830 9038 15985 9614
  Cash From Investing Activities 523 -2238 59 -1399 -458
  Other Investing Cash Flow Items, Total 523 -2238 59 -1399 -458
  Cash From Financing Activities 1294 903 104 -1672 -1725
  Financing Cash Flow Items -52 -141 -40 -99 -50
  Total Cash Dividends Paid -199 -905 -615 -428 -119
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -250 -250 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1545 2199 1009 -1145 -1556
  Foreign Exchange Effects -1 1 1 -1 1
  Net Change in Cash 3455 1151 2322 1272 1058
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.0947 77418312 -5288130 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.3809 68352072 5163074 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9634 50346074 5530196 2023-08-16 LOW
  FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 3.0897 39247311 0 2023-06-30 HIGH
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.1771 27654433 5163764 2022-12-31 LOW
  FIL Responsible Entity (Australia) Limited Investment Advisor 1.8947 24068126 0 2023-06-30 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.8207 23127160 181639 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2349 15685846 1924082 2023-08-16 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.808 10264189 39828 2023-09-30 LOW
  Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 0.7448 9460631 114292 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5949 7556447 288 2023-09-30 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 0.5901 7496097 0 2023-06-30 LOW
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.5896 7490004 201822 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5332 6773347 -3805 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.523 6643352 0 2023-09-30 LOW
  Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5121 6505000 -785329 2023-06-30 LOW
  Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 0.4359 5537149 5537149 2022-12-31 MED
  MLC Asset Management Investment Advisor 0.4096 5202970 -573844 2023-06-30 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3641 4624997 -2188 2023-08-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3438 4367394 23542 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

  Level 23,
  80 Ann Street
  BRISBANE
  QUEENSLAND 4000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου