Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Summit Therapeutics Inc. - SMMT CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Summit Therapeutics Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.66-5.78
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.50M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 46.07M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.15B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 697.69M
Έσοδα 705.00K
EPS -0.63
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -1.02
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Summit Therapeutics Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 16, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

17:00

Χώρα

US

Γεγονός

Summit Therapeutics Inc Annual Shareholders Meeting
Summit Therapeutics Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, August 9, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Summit Therapeutics Inc Earnings Release
Q2 2023 Summit Therapeutics Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, November 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Summit Therapeutics Inc Earnings Release
Q3 2023 Summit Therapeutics Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2019
Συνολικά έσοδα 0.705 1.809 0.86 57.088 0.743
Έσοδα 0.705 1.809 0.86 57.088 0.743
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 72.794 87.995 54.053 51.085 28.216
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26.743 23.611 19.232 16.4 11.279
Έρευνα & Ανάπτυξη 51.085 84.335 51.974 50.903 38.809
Depreciation / Amortization 0.914 1.017 1.3 1.1 1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.468 0 0.859 5.29 0
Other Operating Expenses, Total -14.416 -20.968 -19.312 -22.608 -22.872
Λειτουργικά Έσοδα -72.089 -86.186 -53.193 6.003 -27.473
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.997 -2.416 -0.197 -0.615 -1.618
Άλλο, Καθαρό 0.304 0 0.48 3.695 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -78.782 -88.602 -52.91 9.083 -29.091
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -78.782 -88.602 -52.697 9.898 -29.127
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -78.782 -88.602 -52.697 9.898 -29.127
Καθαρά Κέρδη -78.782 -88.602 -52.697 9.898 -29.127
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -78.782 -88.602 -52.697 9.898 -29.127
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -78.782 -88.602 -52.697 9.898 -29.127
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -78.782 -88.602 -52.697 9.898 -29.127
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 193.336 92.2393 69.5241 17.229 32.829
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.40749 -0.96057 -0.75797 0.5745 -0.88723
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.36369 -0.96057 -0.74994 0.77407 -0.88723
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 0 0.22 0.235 0.25 0.251
Έσοδα 0 0.22 0.235 0.25 0.251
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 20.299 17.16 12.927 22.408 26.298
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.578 5.573 6.933 6.659 7.78
Έρευνα & Ανάπτυξη 5.386 17.049 9.008 20.556 23.107
Other Operating Expenses, Total -1.133 -5.462 -3.014 -4.807 -4.589
Λειτουργικά Έσοδα -20.299 -16.94 -12.692 -22.158 -26.047
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.076 -0.122 -0.257 -0.152 -2.216
Άλλο, Καθαρό 9.146 -4.323 -3.822 0.913 1.164
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -19.229 -21.385 -16.771 -21.397 -27.099
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -19.229 -21.385 -16.771 -21.397 -27.099
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -19.229 -21.385 -16.771 -21.397 -27.099
Καθαρά Κέρδη -19.229 -21.385 -16.771 -21.397 -27.099
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -19.229 -21.385 -16.771 -21.397 -27.099
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -19.229 -21.385 -16.771 -21.397 -27.099
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -19.229 -21.385 -16.771 -21.397 -27.099
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 193.336 148.583 99.6541 98.0701 97.8751
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09946 -0.14393 -0.16829 -0.21818 -0.27687
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05566 -0.14393 -0.16829 -0.21818 -0.27687
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.468 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 656.712 97.312 87.674 61.254 79.628
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 348.607 71.791 66.417 35.245 63.842
Μετρητά & Ισοδύναμα 348.607 71.791 66.417 35.245 63.842
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.115 17.159 10.187 14.425 5.625
Accounts Receivable - Trade, Net 0.349 1.464 0.331 6.12 0.541
Prepaid Expenses 1.504 7.161 9.547 9.681 8.762
Other Current Assets, Total 300.486 1.201 1.523 1.903 1.399
Total Assets 664.168 113.374 102.498 79.57 96.248
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.081 3.484 1.279 2.021 1.539
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6.378 6.861 2.408 2.716 2.563
Accumulated Depreciation, Total -1.297 -3.377 -1.129 -0.695 -1.024
Goodwill, Net 1.798 2.009 2.03 2.38 1.961
Intangibles, Net 0 10.399 11.515 13.915 13.12
Total Current Liabilities 38.782 25.623 19.89 17.183 13.767
Accounts Payable 0.355 4.374 6.14 5.803 4.471
Accrued Expenses 17.995 12.413 4.651 5.669 6.21
Notes Payable/Short Term Debt 19.77 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.662 8.836 9.099 5.711 3.086
Total Liabilities 537.514 30.09 23.045 23.75 17.385
Total Long Term Debt 494.54 0 0 0 0
Long Term Debt 494.54 0
Deferred Income Tax 2.198
Other Liabilities, Total 4.192 4.467 3.155 4.369 3.618
Total Equity 126.654 83.284 79.453 55.82 78.863
Common Stock 2.11 0.98 0.826 0.321 0.672
Additional Paid-In Capital 504.767 384.049 293.367 191.205 241.204
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -378.33 -299.548 -210.946 -130.939 -158.249
Other Equity, Total -1.893 -2.197 -3.794 -4.767 -4.764
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 664.168 113.374 102.498 79.57 96.248
Total Common Shares Outstanding 211.091 98.0395 82.5751 32.078 67.178
Other Long Term Assets, Total 0.577 0.17
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 656.712 137.119 79.398 99.435 97.312
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 348.607 121.971 57.335 77.45 71.791
Μετρητά & Ισοδύναμα 348.607 121.971 57.335 77.45 71.791
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.115 13.098 14.37 16.16 17.159
Accounts Receivable - Trade, Net 0.349 0.14 0.238 0.87 1.464
Prepaid Expenses 1.504 1.622 5.393 4.35 7.161
Other Current Assets, Total 300.486 0.428 2.3 1.475 1.201
Total Assets 664.168 155.327 95.718 116.472 113.374
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.081 5.16 3.112 3.397 3.484
Goodwill, Net 1.798 1.655 1.806 1.953 2.009
Intangibles, Net 0 7.952 8.9 9.866 10.399
Total Current Liabilities 38.782 16.682 15.173 22.724 25.623
Accounts Payable 0.355 1.431 3.574 6.959 4.374
Accrued Expenses 17.995 15.042 8.103 9.99 12.413
Notes Payable/Short Term Debt 19.77 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.662 0.209 3.496 5.775 8.836
Total Liabilities 537.514 22.079 44.401 52.065 30.09
Total Long Term Debt 494.54 0 25.312 25.055 0
Other Liabilities, Total 4.192 5.397 3.916 4.286 4.467
Total Equity 126.654 133.248 51.317 64.407 83.284
Common Stock 2.11 2.013 0.981 0.981 0.98
Additional Paid-In Capital 504.767 493.553 391.22 388.328 384.049
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -378.33 -359.101 -337.716 -320.945 -299.548
Other Equity, Total -1.893 -3.217 -3.168 -3.957 -2.197
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 664.168 155.327 95.718 116.472 113.374
Total Common Shares Outstanding 211.091 201.321 98.1224 98.1224 98.0395
Note Receivable - Long Term 3.301 2.323 1.655
Other Long Term Assets, Total 0.577 0.14 0.179 0.166 0.17
Long Term Debt 494.54 25.312 25.055
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -78.782 -88.602 -52.697 9.898 -29.127
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -41.582 -72.587 -48.111 -35.106 -20.757
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.349 0.33 0.302 0.665 0.321
Amortization 0.914 1.017 1.25 1.1 0.97
Deferred Taxes -0.935
Μη Χρηματικά Στοιχεία 27.321 14.735 2.415 9.033 1.916
Cash Taxes Paid 0.007 -0.07 0.072 0.063
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 8.616 -0.067 0.619 -54.867 5.163
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.624 -0.306 -0.421 -0.331 -0.341
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.624 -0.306 -0.421 -0.164 -0.341
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -0.167 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 620.244 77.916 50.551 44.51 49.505
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.155 -0.172 -0.048 -1.707 -0.912
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 100.399 78.088 50.599 46.217 50.417
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.222 0.351 0.556 -2.323 0.19
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 576.816 5.374 2.575 6.75 28.597
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.434 0.085
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 520 0
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Net income/Starting Line -78.782 -59.553 -38.168 -21.397 -88.602
Cash From Operating Activities -41.582 -46.773 -38.218 -19.001 -72.587
Cash From Operating Activities 0.349 0.261 0.168 0.069 0.33
Amortization 0.914 0.697 0.48 0.248 1.017
Non-Cash Items 27.321 15.374 10.357 5.529 14.735
Cash Taxes Paid 0 0 0.007
Changes in Working Capital 8.616 -3.552 -11.055 -3.45 -0.067
Cash From Investing Activities -0.624 -0.634 -0.654 -0.361 -0.306
Capital Expenditures -0.624 -0.634 -0.654 -0.361 -0.306
Cash From Financing Activities 620.244 100.184 25.187 25.187 77.916
Issuance (Retirement) of Stock, Net 100.399 100.295 0.187 0.187 78.088
Issuance (Retirement) of Debt, Net 520 0 25 25 0
Foreign Exchange Effects -1.222 -2.597 -0.771 -0.166 0.351
Net Change in Cash 576.816 50.18 -14.456 5.659 5.374
Cash Interest Paid 0.434 0.434 0 0.085
Financing Cash Flow Items -0.155 -0.111 0 -0.172
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Duggan (Robert William) Individual Investor 78.5983 548369106 376489880 2023-03-06 LOW
Zanganeh (Mahkam) Individual Investor 4.9389 34457893 23527044 2023-03-08 MED
Baker Bros. Advisors LP Hedge Fund 0.9037 6304705 4304705 2023-03-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.242 1688565 1408141 2023-03-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2105 1468447 1044360 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.21 1465129 21571 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1561 1088981 617308 2023-03-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.1296 903933 903933 2023-03-31 HIGH
AWM Investment Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1147 800001 500001 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.1015 708394 502569 2023-03-31 MED
Steward Partners Investment Advisory, LLC Investment Advisor 0.0904 630570 325570 2023-03-31 LOW
CSS, LLC Investment Advisor 0.0749 522610 522610 2023-03-31 HIGH
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0739 515938 229738 2023-03-31 HIGH
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.0614 428595 373084 2023-03-31 MED
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.0595 415091 358436 2023-03-31 HIGH
HRT Financial LP Investment Advisor 0.057 397903 359477 2023-03-31 LOW
Assenagon Asset Management S.A. Investment Advisor 0.0568 395984 278465 2023-03-31 HIGH
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0481 335270 1 2023-04-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.0481 335269 237381 2023-03-31 LOW
Squarepoint Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.0409 285578 285578 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Summit Therapeutics Inc. Company profile

Σχετικά με την Summit Therapeutics Inc.

Η Summit Therapeutics Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία νέων αντιβιοτικών για σοβαρές μολυσματικές ασθένειες. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της για CDI είναι η ridinilazole είναι ένα από του στόματος χορηγούμενο αντιβιοτικό μικρού μορίου. Τα προκλινικά υποψήφια φάρμακα της Εταιρείας περιλαμβάνουν το SMT-738, από τη σειρά DDS-04 για ανάπτυξη στην καταπολέμηση πολυανθεκτικών λοιμώξεων, συγκεκριμένα λοιμώξεων από Enterobacteriaceae ανθεκτικά στις καρβαπενέμες (CRE). Η Εταιρεία διεξάγει ένα κλινικό πρόγραμμα Φάσης ΙΙΙ που επικεντρώνεται στη λοιμώδη νόσο C. difficile infection (CDI). Η Εταιρεία επιδιώκει επίσης να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των υποψήφιων προϊόντων της μέσω της ανάπτυξης ενός νέου μηχανισμού, αντιβιοτικών ακριβείας με τη χρήση της ιδιόκτητης πλατφόρμας Discuva.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

2882 Sand Hill Road
Suite 106
MENLO PARK
CALIFORNIA 94025
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.99 Price
-1.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.50 Price
+2.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00379

US100

14,413.50 Price
+0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,943.22 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου