Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. - 5232 CFD

3351.1
0.45%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 22.8
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 3366.5
Άνοιγμα* 3381.2
Μεταβολή 1 έτους* 10.77%
Εύρος ημέρας* 3351.3 - 3421.5
Εύρος 52 εβδ. 3,030.00-4,275.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 196.73K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.46M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 125.30B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 34.25M
Έσοδα 197.72B
EPS -10.92
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.28767
Beta 0.70
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 3351.1 -30.1 -0.89% 3381.2 3423.5 3346.1
Jun 29, 2022 3366.5 -4.6 -0.14% 3371.1 3412.9 3361.1
Jun 28, 2022 3405.9 29.8 0.88% 3376.1 3412.0 3346.1
Jun 27, 2022 3377.1 -153.6 -4.35% 3530.7 3535.7 3376.3
Jun 24, 2022 3475.4 99.3 2.94% 3376.1 3487.8 3356.2
Jun 23, 2022 3381.1 -34.9 -1.02% 3416.0 3441.9 3381.0
Jun 22, 2022 3421.2 -39.7 -1.15% 3460.9 3466.8 3371.0
Jun 21, 2022 3446.0 10.0 0.29% 3436.0 3473.5 3431.0
Jun 20, 2022 3450.9 0.0 0.00% 3450.9 3460.1 3396.0
Jun 17, 2022 3455.9 -20.0 -0.58% 3475.9 3530.7 3421.6
Jun 16, 2022 3510.5 -80.1 -2.23% 3590.6 3601.2 3485.7
Jun 15, 2022 3575.1 59.2 1.68% 3515.9 3575.1 3486.0
Jun 14, 2022 3446.0 109.7 3.29% 3336.3 3453.9 3336.3
Jun 13, 2022 3376.1 24.9 0.74% 3351.2 3398.6 3261.7
Jun 10, 2022 3452.9 116.7 3.50% 3336.2 3510.8 3271.4
Jun 9, 2022 3241.5 15.0 0.46% 3226.5 3256.4 3222.7
Jun 8, 2022 3246.5 -5.0 -0.15% 3251.5 3267.9 3226.5
Jun 7, 2022 3261.4 19.8 0.61% 3241.6 3261.6 3226.4
Jun 6, 2022 3230.6 9.1 0.28% 3221.5 3249.0 3211.7
Jun 3, 2022 3226.4 -25.0 -0.77% 3251.4 3251.5 3211.6

Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 234062 244826 251061 245159 239274 184209
Έσοδα 234062 244826 251061 245159 239274 184209
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 176812 190170 200756 193491 188229 142113
Ακαθάριστο Εισόδημα 57250 54656 50305 51668 51045 42096
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 213533 226812 240881 230592 224812 178239
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 32750 32688 32893 32452 31229 32165
Έρευνα & Ανάπτυξη 2969 2976 3233 3087 3184 3052
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1001 976 3998 1561 2169 908
Other Operating Expenses, Total 1 2 1 1 1 1
Λειτουργικά Έσοδα 20529 18014 10180 14567 14462 5970
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1694 1520 1894 1106 2832 5174
Gain (Loss) on Sale of Assets 653 349 -79 111 113 616
Άλλο, Καθαρό -31 -150 15 -281 -384 253
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22845 19733 12010 15503 17023 12013
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 16271 14736 7909 11063 11844 9791
Δικαίωμα Μειοψηφίας -61 -77 -109 -139 -124 -116
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 16210 14659 7800 10924 11720 9675
Καθαρά Κέρδη 16210 14659 7800 10924 11720 9675
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 16210 14659 7799 10922 11719 9674
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 16210 14659 7799 10922 11719 9674
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 16210 14659 7799 10922 11719 9674
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 40.5919 40.5845 39.1627 38.5687 38.4806 36.8166
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 399.341 361.197 199.144 283.183 304.543 262.762
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 100 110 110 120 120 120
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 405.546 372.734 267.7 310.011 341.718 270.068
Total Adjustments to Net Income -1 -2 -1 -1
Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 63552 43779 45315 47894 47221
Έσοδα 63552 43779 45315 47894 47221
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 49450 32296 34248 36864 38705
Ακαθάριστο Εισόδημα 14102 11483 11067 11030 8516
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 59620 41029 43305 45877 48028
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8891 8567 8799 8715 9136
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1279 165 258 298 187
Other Operating Expenses, Total 0 1 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 3932 2750 2010 2017 -807
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1743 1066 2493 667 945
Gain (Loss) on Sale of Assets 10 24 144 436 12
Άλλο, Καθαρό -300 6 43 19 188
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5385 3846 4690 3139 338
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3626 2816 3291 2276 1408
Δικαίωμα Μειοψηφίας -57 -58 -6 -26 -26
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3569 2758 3285 2250 1382
Καθαρά Κέρδη 3569 2758 3285 2250 1382
Total Adjustments to Net Income 1 -1 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3570 2757 3285 2250 1382
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3570 2757 3285 2250 1382
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3570 2757 3285 2250 1382
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 38.2273 37.342 37.196 37.026 35.7022
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 93.3888 73.8311 88.3159 60.7681 38.7091
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 60 0 60 0 60
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 115.741 76.7832 90.6816 58.2817 42.1192
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 99771 99831 90687 87885 91217 87756
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26828 22204 15333 15863 18664 13148
Μετρητά & Ισοδύναμα 26828 22204 15333 15863 18664 13148
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 49007 52745 50603 48905 46730 46330
Accounts Receivable - Trade, Net 48813 52563 50049 48358 46253 45530
Total Inventory 20303 22775 22563 21376 21743 25259
Other Current Assets, Total 3633 2107 2188 1741 4080 3019
Total Assets 336790 339958 324755 321108 329650 331107
Property/Plant/Equipment, Total - Net 163002 169532 166002 166407 167664 169211
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 662766 679829 687699 698160 710986 723948
Accumulated Depreciation, Total -499766 -510299 -521697 -531754 -543323 -554739
Intangibles, Net 2310 2454 2724 3017 3106 3317
Long Term Investments 62280 58787 55592 54089 57095 59401
Note Receivable - Long Term 2871 2692 2801 2774 3154 3074
Other Long Term Assets, Total 6556 6662 6949 6936 7414 8221
Total Current Liabilities 76534 74740 81631 70441 71850 75479
Accounts Payable 28650 29615 29051 27593 28132 30051
Accrued Expenses 2326 2312 2381 2438 2484 2523
Notes Payable/Short Term Debt 21898 21326 22197 21354 19417 24972
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7352 6546 15295 5545 6317 5914
Other Current Liabilities, Total 16308 14941 12707 13511 15500 12019
Total Liabilities 142583 137537 132458 124384 125919 130143
Total Long Term Debt 34966 34124 23729 27182 27101 27145
Long Term Debt 34966 33977 23613 25783 25745 25825
Deferred Income Tax 14549 12314 11250 10525 11866 12183
Minority Interest 1662 1736 1841 1975 2096 2209
Other Liabilities, Total 14872 14623 14007 14261 13006 13127
Total Equity 194207 202421 192297 196724 203731 200964
Common Stock 41654 41654 41654 41654 41654 41654
Additional Paid-In Capital 29284 29284 24558 24558 14102 10459
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 96830 107228 110612 117100 124190 127896
Treasury Stock - Common -4831 -4871 -10795 -10819 -3319 -8566
Unrealized Gain (Loss) 31141 28584 26164 24517 26469 28892
Other Equity, Total 129 542 104 -286 635 629
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 336790 339958 324755 321108 329650 331107
Total Common Shares Outstanding 40.5884 40.5806 38.5722 38.5662 37.7472 34.7786
Capital Lease Obligations 147 116 1399 1356 1320
Goodwill, Net 127
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 91217 84341 84694 97216 87756
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18664 16939 16983 21903 13148
Μετρητά & Ισοδύναμα 18664 16939 16983 21903 13148
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46730 44245 43985 46800 46330
Accounts Receivable - Trade, Net 46253 43427 43162 46060 45530
Total Inventory 21743 21006 21420 24046 25259
Other Current Assets, Total 4080 2151 2306 4467 3019
Total Assets 329650 324023 324911 338805 331107
Property/Plant/Equipment, Total - Net 167664 168565 170162 168773 169211
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 710986 716592 719262 719647 723948
Accumulated Depreciation, Total -543323 -548029 -549101 -550875 -554739
Intangibles, Net 3106 2979 3075 3016 3317
Long Term Investments 57095 57654 55881 58861 59401
Note Receivable - Long Term 3154 2806 2832 2902 3074
Other Long Term Assets, Total 7414 7527 8124 7902 8221
Total Current Liabilities 71850 66468 68171 76599 75479
Accounts Payable 28132 27232 27271 30673 30051
Accrued Expenses 2484 1468 2537 1206 2523
Notes Payable/Short Term Debt 19417 19252 18750 25045 24972
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6317 6210 6151 6885 5914
Other Current Liabilities, Total 15500 12306 13462 12790 12019
Total Liabilities 125919 121181 119834 133614 130143
Total Long Term Debt 27101 25527 23289 27291 27145
Long Term Debt 25745 25527 23289 27291 25825
Capital Lease Obligations 1356 1320
Deferred Income Tax 11866 12604 11799 13030 12183
Minority Interest 2096 2150 2156 2182 2209
Other Liabilities, Total 13006 14432 14419 14512 13127
Total Equity 203731 202842 205077 205191 200964
Common Stock 41654 41654 41654 41654 41654
Additional Paid-In Capital 14102 14102 10459 10459 10459
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 124190 124681 126497 126515 127896
Treasury Stock - Common -3319 -5378 -261 -2051 -8566
Unrealized Gain (Loss) 26469 27061 26027 27981 28892
Other Equity, Total 635 722 701 633 629
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 329650 324023 324911 338805 331107
Total Common Shares Outstanding 37.7472 37.1716 37.1728 36.6718 34.7786
Goodwill, Net 151 143 135 127
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 22845 19733 12010 15503 17023 12013
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 29231 26531 29251 32303 32796 18396
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17043 17661 18546 18283 18766 19336
Amortization 4 31
Μη Χρηματικά Στοιχεία -2789 -1868 1289 -675 -1397 -5858
Cash Taxes Paid 7865 6010 4619 3480 4240 5400
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 802 765 750 730 617 573
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -7872 -8995 -2594 -808 -1596 -7126
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -17700 -24753 -20032 -18815 -18884 -16062
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -20378 -25585 -20563 -18433 -20221 -20921
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2678 832 531 -382 1337 4859
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -16123 -6626 -15755 -12959 -10869 -7995
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -67 -69 -46 -70 -2157 1781
Total Cash Dividends Paid -3653 -4261 -4353 -4435 -4629 -4498
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -29 -40 -10650 -24 -2957 -10358
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -12374 -2256 -706 -8430 -1126 5080
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -113 246 -265 0 -243 146
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4705 -4602 -6801 529 2800 -5515
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 17023 8536 12013
Cash From Operating Activities 32796 12359 18396
Cash From Operating Activities 18766 9184 19336
Non-Cash Items -1397 -3913 -5858
Cash Taxes Paid 4240 3390 5400
Cash Interest Paid 617 291 573
Changes in Working Capital -1596 -1463 -7126
Cash From Investing Activities -18884 -8630 -16062
Capital Expenditures -20221 -10862 -20921
Other Investing Cash Flow Items, Total 1337 2232 4859
Cash From Financing Activities -10869 -5645 -7995
Financing Cash Flow Items -2157 2029 1781
Total Cash Dividends Paid -4629 -2266 -4498
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2957 -2070 -10358
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1126 -3338 5080
Foreign Exchange Effects -243 236 146
Net Change in Cash 2800 -1680 -5515
Amortization 15 31
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Silchester International Investors, L.L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 21.922 7525700 -140100 2022-05-31 LOW
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 6.0846 2088800 -10900 2022-08-15 LOW
Kiltearn Partners LLP Investment Advisor 5.0689 1740129 -413900 2022-10-21 LOW
City Index Eleventh Co., Ltd. Corporation 4.2599 1462400 -18600 2022-04-21 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5966 1234697 1600 2023-01-31 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.7198 933700 -138300 2023-01-31 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5646 880400 -78200 2023-01-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5274 867653 4500 2023-02-28 LOW
Sumitomo Life Insurance Co. Insurance Company 2.4818 852000 0 2022-09-30 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.4288 833789 -7600 2023-02-28 LOW
Sumitomo Corp Corporation 1.439 494000 -181000 2022-03-31 LOW
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Corporation 1.0772 369786 0 2022-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0621 364600 -31600 2023-02-28 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.0132 347824 -2900 2023-02-28 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.67 229995 14500 2023-02-28 LOW
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 0.6478 222400 0 2023-01-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.6454 221558 1505 2023-02-28 LOW
Sumitomo Chemical Co Ltd Corporation 0.4885 167700 0 2022-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4748 162982 -143985 2022-12-31 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 0.4681 160700 -1000 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. Company profile

Σχετικά με την Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.

Η Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του τσιμέντου. Η εταιρεία έχει επτά επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας τσιμέντου ασχολείται με την παραγωγή και πώληση τσιμέντου και προϊόντων έτοιμου σκυροδέματος, την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, την επεξεργασία ανακυκλωμένων πρώτων υλών. Ο τομέας των ορυκτών προϊόντων ασχολείται με την παροχή ασβεστόλιθου, δολομίτη και προϊόντων αδρανών υλικών. Ο τομέας Δομικών Υλικών ασχολείται με την παροχή υλικών επισκευής κατασκευών από σκυρόδεμα και πρόσμικτων. Ο τομέας της οπτοηλεκτρονικής ασχολείται με την παροχή εξαρτημάτων οπτικής επικοινωνίας και οπτικού εξοπλισμού μέτρησης. Ο τομέας νέων υλικών ασχολείται με την παροχή κεραμικών προϊόντων, υλικών νανοσωματιδίων και λειτουργικών χρωμάτων. Ο τομέας Battery Materials ασχολείται με την παροχή υλικών καθόδου δευτερογενών μπαταριών. Ο τομέας "Λοιπά" ασχολείται με την εκμίσθωση ακινήτων, τη μηχανική και την ανάπτυξη λογισμικού.

Industry: Construction Materials (NEC)

六番町6番地28
102-8465

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,346.65 Price
+1.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,975.35 Price
-0.620% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0167%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0084%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

66.90 Price
+0.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0200%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0019%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,544.80 Price
+0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου