Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Sumco Corporation - 3436 CFD

1905.0
1.71%
11.0
Χαμηλό: 1872.1
Υψηλό: 1905
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 11.0
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1873
Άνοιγμα* 1872.1
Μεταβολή 1 έτους* -1.11%
Εύρος ημέρας* 1872.1 - 1905
Εύρος 52 εβδ. 1,677.00-2,155.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.76M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 87.65M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 660.43B
Αναλογία P/E 9.41
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 350.17M
Έσοδα 441.08B
EPS 200.49
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.2948
Beta 1.55
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 23, 2023 1897.0 24.5 1.31% 1872.5 1900.3 1867.0
Mar 22, 2023 1873.0 -13.5 -0.72% 1886.5 1887.0 1872.0
Mar 20, 2023 1880.0 -44.3 -2.30% 1924.3 1924.3 1877.9
Mar 17, 2023 1915.7 20.7 1.09% 1895.0 1915.9 1885.9
Mar 16, 2023 1892.0 36.8 1.98% 1855.2 1898.7 1855.2
Mar 15, 2023 1889.0 -19.0 -1.00% 1908.0 1917.0 1887.0
Mar 14, 2023 1881.2 -14.9 -0.79% 1896.1 1899.4 1864.0
Mar 13, 2023 1916.8 20.6 1.09% 1896.2 1920.9 1890.9
Mar 10, 2023 1927.9 15.7 0.82% 1912.2 1943.1 1910.0
Mar 9, 2023 1935.3 -17.6 -0.90% 1952.9 1958.8 1929.8
Mar 8, 2023 1925.9 12.9 0.67% 1913.0 1930.2 1912.0
Mar 7, 2023 1935.0 13.9 0.72% 1921.1 1935.4 1918.8
Mar 6, 2023 1941.9 29.5 1.54% 1912.4 1942.2 1908.0
Mar 3, 2023 1889.0 -9.0 -0.47% 1898.0 1900.0 1876.9
Mar 2, 2023 1882.0 -20.1 -1.06% 1902.1 1914.1 1879.0
Mar 1, 2023 1896.0 22.8 1.22% 1873.2 1900.1 1873.2
Feb 28, 2023 1870.3 -9.8 -0.52% 1880.1 1888.5 1863.0
Feb 27, 2023 1869.1 20.0 1.08% 1849.1 1871.3 1848.1
Feb 24, 2023 1874.5 26.3 1.42% 1848.2 1892.6 1848.2
Feb 22, 2023 1839.1 8.9 0.49% 1830.2 1851.7 1823.2

Sumco Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 335674 291333 299460 325059 260627
Έσοδα 335674 291333 299460 325059 260627
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 255555 226161 221311 210960 192512
Ακαθάριστο Εισόδημα 80119 65172 78149 114099 68115
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 284131 253436 247907 250759 218542
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 22992 22417 22297 23271 20559
Έρευνα & Ανάπτυξη 5584 4857 5215 5661 5469
Other Operating Expenses, Total 1 1 2 2
Λειτουργικά Έσοδα 51543 37897 51553 74300 42085
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1150 -2341 -1537 -768 -4858
Άλλο, Καθαρό 1629 569 -256 -271 -518
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 51107 35650 49228 72202 36709
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 44423 28645 37944 70507 32220
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3302 -3139 -4831 -11925 -5203
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 41121 25506 33113 58582 27017
Καθαρά Κέρδη 41121 25506 33113 58582 27017
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 41120 25505 33112 58580 27016
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 41120 25505 33112 58580 27016
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 41120 25505 33112 58580 27016
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 302.673 291.545 293.278 293.278 293.278
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 135.856 87.4821 112.903 199.742 92.1173
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 41 27 35 62 28
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 143.321 94.365 117.432 244.986 97.6581
Total Adjustments to Net Income -1 -1 -1 -2 -1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -917 10865
Gain (Loss) on Sale of Assets -915 -475 -532 -1059
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 100449 91211 86685 81839 75939
Έσοδα 100449 91211 86685 81839 75939
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 69253 68247 64791 62287 60230
Ακαθάριστο Εισόδημα 31196 22964 21894 19552 15709
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 76997 76201 71872 69489 66569
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7743 7956 7080 7202 6338
Other Operating Expenses, Total 1 -2 1 1
Λειτουργικά Έσοδα 23452 15010 14813 12350 9370
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 463 -147 -370 -434 -199
Gain (Loss) on Sale of Assets -203 -234 -240 -217 -224
Άλλο, Καθαρό 22 1294 17 -207 525
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 23734 15923 14220 11492 9472
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 17470 15029 11582 9651 8161
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2267 -888 -975 -654 -785
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15203 14141 10607 8997 7376
Καθαρά Κέρδη 15203 14141 10607 8997 7376
Total Adjustments to Net Income -1 0 -1 1 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 15202 14141 10606 8998 7375
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15202 14141 10606 8998 7375
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15202 14141 10606 8998 7375
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 350.167 339.48 290.163 290.163 290.887
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 43.4135 41.6548 36.5518 31.0101 25.3535
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 24 0 17 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 44.063 43.1479 38.4869 33.0374 27.4127
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 482108 331061 319230 339872 316811
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 224673 82968 70020 78900 74640
Μετρητά & Ισοδύναμα 218173 82968 50220 57900 55040
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6500 19800 21000 19600
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 75579 60396 57406 64967 52848
Accounts Receivable - Trade, Net 75579 60396 57406 64967 52848
Total Inventory 174793 180472 184416 187519 182612
Other Current Assets, Total 7063 7225 7388 8486 6711
Total Assets 764821 593443 578511 588250 530906
Property/Plant/Equipment, Total - Net 226502 204052 196782 179636 151214
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1187300 1108350 1071530 1022220 984509
Accumulated Depreciation, Total -960805 -904302 -874749 -842587 -833296
Goodwill, Net 471 1936 3562 5187 6812
Intangibles, Net 8184 8184 7332 6342 5446
Long Term Investments 143 156 157 157 137
Other Long Term Assets, Total 47413 48054 51448 57056 50486
Total Current Liabilities 103793 97180 86970 113716 95432
Accounts Payable 30743 25615 23511 27932 26321
Accrued Expenses 2741 1308 1600 2043 1859
Notes Payable/Short Term Debt 0 1000 3000 5000 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 32616 37372 27825 29129 41062
Other Current Liabilities, Total 37693 31885 31034 49612 26190
Total Liabilities 288673 278328 276320 303253 289677
Total Long Term Debt 108450 111524 121200 119241 128331
Long Term Debt 108349 111383 120864 118598 126705
Capital Lease Obligations 101 141 336 643 1626
Deferred Income Tax 4590 3977 3826 3901 3107
Minority Interest 46694 39888 38958 40548 40394
Other Liabilities, Total 25146 25759 25366 25847 22413
Total Equity 476148 315115 302191 284997 241229
Common Stock 199034 138718 138718 138718 138718
Additional Paid-In Capital 85285 27463 30763 30763 26969
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 185069 151559 134228 117812 73309
Treasury Stock - Common -19 -12 -12 -12 -12
Unrealized Gain (Loss) 2885 2885 2885 2885 2885
Other Equity, Total 3894 -5498 -4391 -5169 -640
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 764821 593443 578511 588250 530906
Total Common Shares Outstanding 350.167 291.174 293.278 293.278 293.278
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 502592 482108 344328 343749 337796
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 243452 224673 94488 95598 88934
Μετρητά & Ισοδύναμα 238052 218173 94488 95598 88934
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 79661 75579 68491 65413 62411
Accounts Receivable - Trade, Net 79661 75579 68491 65413 62411
Total Inventory 173371 174793 174640 175872 178074
Other Current Assets, Total 6108 7063 6709 6866 8377
Total Assets 788165 764821 619758 609931 602197
Property/Plant/Equipment, Total - Net 231520 226502 219440 209522 206226
Goodwill, Net 393 471 757 1124 1530
Intangibles, Net 8108 8184 8125 8022 8106
Long Term Investments 88 88 88 88 102
Other Long Term Assets, Total 45464 47468 47020 47426 48437
Total Current Liabilities 122038 103793 102978 100078 112327
Accounts Payable 33249 30743 28512 27737 27193
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 45037 32616 39060 39543 52427
Other Current Liabilities, Total 43752 37693 35406 32798 32707
Total Liabilities 301609 288673 281689 278620 280693
Total Long Term Debt 96153 108450 104103 105815 95222
Long Term Debt 95965 108349 104007 105703 95094
Capital Lease Obligations 188 101 96 112 128
Minority Interest 50366 46694 44202 42567 42830
Other Liabilities, Total 33052 25146 30406 30160 30314
Total Equity 486556 476148 338069 331311 321504
Common Stock 199034 199034 138718 138718 138718
Additional Paid-In Capital 85285 85285 24970 24970 27463
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 191866 185069 170927 165254 156256
Treasury Stock - Common -19 -19 -19 -19 -2512
Unrealized Gain (Loss) 2885 2885 2885 2885 2885
Other Equity, Total 7505 3894 588 -497 -1306
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 788165 764821 619758 609931 602197
Total Common Shares Outstanding 350.167 350.167 290.167 290.167 290.167
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5400 6500
Accrued Expenses 2741
Deferred Income Tax 4590
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 51107 35650 49228 72202 36709
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 104709 84186 77664 93602 51809
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 51325 45145 40771 27910 23402
Amortization 1464 1625 1625 1625 1625
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2747 793 -491 12083 2652
Cash Taxes Paid 5889 5923 11695 6731 996
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 882 989 1108 1544 2211
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1934 973 -13469 -20218 -12579
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -67337 -55193 -61184 -52244 -15750
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -67786 -53740 -62165 -50295 -15543
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 449 -1453 981 -1949 -207
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 99099 -16236 -24825 -35424 -7615
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1787 -2640 -6401 -5281 4498
Total Cash Dividends Paid -7553 -8173 -16716 -14077 -4399
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 117316 -3300 0 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -8877 -2123 -1708 -16066 -7714
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 6338 -914 -534 -1673 631
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 142809 11843 -8879 4261 29075
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 51107 20964
Cash From Operating Activities 104709 46403
Cash From Operating Activities 51325 23052
Amortization 1464 812
Non-Cash Items 2747 315
Cash Taxes Paid 5889 4503
Cash Interest Paid 882 473
Changes in Working Capital -1934 1260
Cash From Investing Activities -67337 -31628
Capital Expenditures -67786 -27504
Other Investing Cash Flow Items, Total 449 -4124
Cash From Financing Activities 99099 -9670
Financing Cash Flow Items -1787 -2
Total Cash Dividends Paid -7553 -2620
Issuance (Retirement) of Stock, Net 117316 -2499
Issuance (Retirement) of Debt, Net -8877 -4549
Foreign Exchange Effects 6338 3480
Net Change in Cash 142809 8585
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 5.58 19539600 -26000 2022-10-14 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.6813 12890900 100 2023-02-15 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.5544 12446474 -691500 2022-12-31 LOW
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. Research Firm 2.9349 10277306 5487306 2022-06-30 LOW
SMBC Nikko Securities Inc. Research Firm 2.928 10253000 755000 2022-06-30 LOW
Mitsubishi Materials Corp Corporation 2.8117 9846000 -400 2022-06-30 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7895 9768300 217600 2022-04-15 LOW
Fidelity International Investment Advisor 2.7351 9577550 2501828 2023-01-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6409 9247826 11300 2023-02-28 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 1.9887 6964100 6058300 2022-11-30 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9485 6823200 -11000 2023-02-15 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.7289 6054203 -3800 2023-02-28 LOW
Morgan Stanley & Co. International Plc Research Firm 1.6712 5852000 5852000 2022-06-30 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.6243 5688000 -3323000 2022-06-30 MED
BlackRock Fund Advisors Investment Advisor 1.6238 5686200 5686200 2022-11-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5174 5313722 -7927278 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.491 5221202 -186610 2023-01-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4062 4924247 -916156 2022-11-30 LOW
Nomura International Plc. Research Firm 1.2064 4224400 -2397005 2022-10-14 MED
GLG Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.181 4135460 478312 2023-01-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sumco Corporation Company profile

Σχετικά με την Sumco Corporation

Η SUMCO CORPORATION είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που ασχολείται κυρίως με την κατασκευή και την πώληση πυριτίου υψηλής καθαρότητας. Η εταιρεία λειτουργεί τον τομέα πυριτίου υψηλής καθαρότητας, ο οποίος ασχολείται κυρίως με την κατασκευή και πώληση διαφόρων πλακιδίων πυριτίου για ημιαγωγούς, συμπεριλαμβανομένων γυαλισμένων πλακιδίων, επιταξιακών πλακιδίων και άλλων ημιαγωγών που εφαρμόζονται στην κατασκευή προϊόντων μνήμης και μονάδων μικροεπεξεργασίας (MPU). Η εταιρεία κατασκευάζει γυαλισμένες γκοφρέτες διαμέτρων και επιταξιακές γκοφρέτες με ειδική επεξεργασία στην επιφάνεια σε εγχώριες και υπερπόντιες βάσεις παραγωγής.

Industry: Semiconductors (NEC)

シーバンスN館7階
芝浦1-2-1
MINATO-KU
TOKYO-TO 105-8634
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

70.36 Price
+0.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.43 Price
+1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00353

Gold

1,981.28 Price
+0.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,708.50 Price
+1.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου